WERELD & DENKEN
 
 

Internet, afkeer, waarom

12 aug.2015

Wat de reguliere media vinden van de opkomst van het internet en het gebruik ervan als middel om nieuws en meningen te verspreiden, is elders toegelicht uitleg of detail . Onderstaande verzameling laat een select aantal voorbeelden zien van waarom de reguliere media het internet zou haten.

Dat haten is niet vanwege de concurrentie op het vlak van de nieuwsvoorziening, hoewel dat inderdaad heel vervelend voor ze is. Nee, de reden dat de rguliere media het internet haten, is dat het internet hun greep op de maatschappij aan het ondermijnen is, door het verspreiden van niet-politiek-correcte en niet-multiculturlistische feiten. En het ondermijnen van de censuur op die onwelgevallige feiten. De reguliere media proberen allochtone immigranten en met name moslims voor te stellen als een verrijking van onze cultuur, en het internet staat bol van het bewijs van het tegendeel. Vol jihadi's, ISIS-aanhangers, haatimams, overvallen op blanke bejaarden en moorden op juweliers.

Dat wordt gehaat door de reguliere media, die zich in hun belangencomplex van internationalisme, kosmopolitisme, globalisering, Europeanisering, neoliberalisme, en vrije(im) migratie geschaad voelen.
\
Met als eerste voorbeeld eentje dat direct op hun eigen werkwijzes slaat (GeenStijl.nl, 26-05-2010, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Harde cijfers. NPO is een rabiaat PvdA-bolwerkOpmerkelijk statistiekje. Tests bewijzen het. De Nederlandse Publieke Omroep is een rabiaat links PvdA-bolwerk. ... Sinds 18 februari 2010 zagen we negentig (90!) PvdA-politici bij 1VDWDDNWNOVAPWBHMROIO en KVDB. ...De lettercode moet eerst geëxpandeerd worden tot: 1V-DWDD-NW-NOVA-PW-BHMROIO - KVDB, en daarna tot EénVandaag  - De Wereld Draait Door - Netwerk - NOVA (2015: Nieuwsuur) - Pauw & Witteman (2015: Pauw) - ? - Knevel & Van den Brink. Kortom: de hele nieuwsachtige berichtgeving van de publieke omroep.
    En let op: het gaat hier absoluut niet om de standpunten van de PvdA, behalve die aangande globalisering, kosmopolitisme, en vrij immigratie. Het gaat er hier om dat de PvdA de stemmen trekt van degenen die geem belang hebben bij globalisering, kosmopolitisme, en vrij immigratie, of beter: een volstrekt tegensgetdl belang, maar uit allerlei dwaze en irrationele overwegingen er toch toe gebracht kunnen worden om, tegen het eigen belang in, op de PvdA te stemmen. Waarna de PvdA (mede-) uitvoering geft aan het beleid van globalisering, kosmopolitisme, vrij immigratie en neoliberalisme, waarbij alle standpunten die lijken op iets dat "sociaal" heet met graagte inruilt voor "concessies' vanuit de hoek van de neoliberale psychopaten aangande vrije immigratie, waar de PvdA rabiaat voor is, met generale pardon's, kinderpardon's, en de onbeperkte toelating van bootvluchtelinegen (anno 2015).    
    Dus heel begrijpelijk, die voor van de reguliere media voor de PvdA. Maar nog niet helemaal wetenschappelijk, bedacht destijds deze redactie die haar eigen waarnemingen had gedaan en tot een andere conclusie was gekomen. Want er speelt nog een factor.

En er waren er meer die dat bedachten:
Van: Sargasso.nl, 26-05-2010, door Carlos
  Harde cijfers. NPO is een rabiaat D66-bolwerkVanmiddag verscheen er op GeenStijl een ronkend postje ...: “Harde cijfers. NPO is een rabiaat PvdA-bolwerk”. De bron hiervoor was een doorgetwitterd grafiekje van iemand/iets die sinds 18 februari (net voor de kabinetsbreuk) heeft bijgehouden welke politici er op de publieke omroep zijn verschenen ..en wat bleek: het waren héél véél PvdA-ers! … Maar wat is nu het juiste kijkbuisquotum per partij? Zou dat niet per huidig zetelaantal verrekend moeten worden? Het Sargasso “Nuance door Statistiek” Departement deed wat hardcore number crunching en deelde het aantal tv-optredens door het zetelaantal. “Hoe meer zetels hoe meer zendtijd op de overheidsgefinancierde netten” dat klinkt democratisch toch? En wat blijkt? De NPO is potverpielekes een rabiaat D66-bolwerk?    ...

En precies dat laatste was al eerder de conclusie van de redactie alhier.

Maar zulk soort informatie staat dus op het internet. En in 2010 kon het internet nog aardig doodgezwegen worden. Dus een tijdje later (GeenStijl.nl, 07-06-2010, door Pritt Stift):
  Laatste cijfers! NPO ordinair PvdA-bolwerkNieuw staafdiagrammetje ... met het aantal politici bij de Nederlandse Publieke Omroep, sinds de PvdA het kabinet liet struikelen in die bange februaridagen. U ziet het. NPO is en blijft een onvervalste propagandabot van de PvdA. Nog drie dagen voor de verkiezingen. En de teller staat al op 107 (!) PvdA-politici op de door u betaalde zenders. Twitteraar @pimsonepouse houdt alles nauwgezet bij, mist geen tv-programma en turft alle beweringen naar het land der fabelen. ...

Deze grafiek was de aanleiding voor het "number crunchen" door de redactie (en het verdere zoekwerk), en levert het volgende op:
  Bij die grafiek hoort nog een tweede: het aantal verschijningen van politici per partij, gedeeld door het aantal kamerzetels. Afgeronde uitkomsten:
CDA: 1,5
PvdA: 3,1
VVD: 2,2
D66: 10 !!!!
PVV: 0,9
GL: 3
SP: 1, 1
CU: 3
ToN: 2
PvdD: 2

En de winnaar is, met een stip zo dik dat hij de zon verduistert: D66, lees Alexander Pechtold. De partij die Nederland op wil heffen, het land vol wil stouwen met immigranten, liefst van de allochtone en moslim-soort, en het land in tweeën wil delen in een kosmopolitische elite wonende in de grote steden en gated communities versus de gewone burgers die in de rest van de land door de grond kunnen zakken want de kosmopolieten hebben ze toch niet nodig want voor hen 10 immigranten die het werk doen voor een fractie van het geld.
    In de grachtengordel, de media, en bij nieuwe en oud-testamentische migranten zijn deze opvattingen bijzonder populair, het totaal disproportionele verschijnen van bovenbaas-hulpje Pechtold verklarende . Met als ex aequo tweede en derde GroenLinks en de PvdA, waarvan de eerstgenoemde ook een rabiaat kosmopolitische partij is die de arbeidsmarkt wil hervormen ten gunste van de nieuwkomers = immigranten en dus ten nadele van de oud-zijnders = autochtonen uitleg of detail . Want om de strijd tussen kosmopolieten en residenten gaat het in dit sociologische gebeuren: de kosmopolieten willen de residenten hun levenswijze opleggen - mede door middel van immigratie en door de afbraak van de verworvenheden van de sociale maatschappij. En de personele bezetting van de media behoort vrijwel volledig tot de kosmopolieten of voelt zich daarmee verwant uitleg of detail .
    En dit alles dreigt verstoord te gaan worden door onthullingen op het internet.

Een aanverwante zaak: is er iets aan het handje met personeelsleden van de SP ("de salarisinhouding"), 50Plus ("pensioenstorting"), en met name de PVV ("van alles en nog wat"), dan mogen de betrokkenen zich verheugen in uitgebreide media-aandacht: paginavullende stukken in bijvoorbeeld de Volkskrant en vermelding in de NOS Journaal's - liefst nog met een "analyse" bij Nieuwsuur. Maar indien de "toestanden" zich voordoen in "eigen kring", dan zijn daar ineens heel veel mantels der liefde beschikbaar. Tot aan de komst van het internet (GeenStijl.nl, 08-10-2013, door Van Rossem uitleg of detail ):
  PvdA'er 030 steelt 40.000 euro van Daklozenkrant

Bertje, Bertje, Bertje van der Roest toch. We hadden solidariteit bij de PvdA al niet heel hoog zitten, maar wat we nu weer horen, is toch wel een nieuw dieptepunt, qua intense treurnis. PvdA gemeenteraadslid Bert van der Roest heeft 40.000 euro gestolen van het Utrechtse Straatnieuws. Bertje was penningmeester van de daklozenkrant. Bertje toert tevens met een eigen theatershowtje door Nederland en bij het Straatnieuws vermoeden ze dat hij hun geld gestolen heeft om die productie te kunnen bekostigen. Wauw, Bertje. Gewoon wauw. Stelen van de allerarmsten om je eigen kunstprojectje te subsidiëren? Zelfs van iemand van de Participatie van de Ander verwachten we niet zulk intens laag gedrag. Man. Bertje. We zijn niet eens boos. We zijn teleurgesteld. ...

Tja ... Dat dwingt. Bij de Volkskrant konden er twee (of zo) kleine artikeltjes van af om het nieuws te melden. Niets van de ophef die er zeker zou zijn als het, bijvoorbeeld, een PVV'er zou betreffen.

En het centrum van het politiek-correcte nieuws past zich nog slechter aan aan de nieuwe tijden (GeenStijl.nl, 09-10-2013, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  NOS laat Bert van der Roest lekker links liggen

Mocht u nog 1 argument willen hebben voor de totaalafschaffing van de NPO en de algehele verwoesting van het Mediapark. Dan deze. Over journalistieke keuzes van Het Staatsjournaal, dat harder kijkt naar de politieke kleur van het nieuws dan naar de nieuwswaarde ervan. Gisteren brak het opmerkelijke nieuws dat een nono PvdA-er in de provincie 40.000 daklozeneuro's had gejat van de zwakste zwerfschouders van de samenleving. ... Dat zijn toch minstens vijf (5) bunkerharde nieuwsfeiten waar het journalistenhart van moet gaan kloppen. En dat deed het ook. Nou ja. Dit scharminkelige nieuwsberichtje stond er op de site van de NOS. Casus II. Januari 2012. Een nono PVV-er in de provincie Limburg. Statenlid Cor Bosman had in een (interne) mailwisseling een CDA-Turk voor "een stuk uitgekotst halalvlees, gemaakt van Turks varken" genoemd. Ja. En toen waren de rapen gaar bij de NOS. Alle verloven werden ingetrokken. Er volgde een tsunami van NPO-plopkappen in zijn Limburgse Tante Emma-laden. Radio1 uitgerukt. NOSop3 er naar toe. Jeroen Wollaars die er als de kippen bij was. Nog een ENG-ploeg naar Limburg. Duiding zus. Duiding zo. De IRL knokploeg van de Gelauff Khmer wist wel raad met die PVV-er. Bosman werd bedolven onder een aangezwengelde golf van haat. Voorlopige uitslag: Cor Bosman 15 - Bert van der Roest 1. Pluriform ons reedt. ...

Het NOS Journaal is van de stuwende en drijvende krachten achter de globalisering, kosmopolitisering, neoliberalisering, en het "Nederland laten onderstromen met negers en moslims" beleid van de elite.

Het meest ergelijk en de beste reden voor hekel aan "het internet" is natuurlijk hoezer het onthult dat de "teddybeertjes en kaboutertjes met baardjes of hoofddoekjes en op teensandaaltjes" in feite bijna zonder uitzondering passieve of actieve strijders voor de invoering van kalifaat en sharia zijn. Want dat is eeuwig en altijd het einddoel van de islam. En het internet toont dat feilloos aan - hier een klein voorbeeld (de Volkskrant, 31-08-2013, door Julien Althuisius):
  Hoe nieuws zich verspreidt: Palestijnse vlag

Het nieuws: GeenStijl ziet een gesubsidieerde Palestijnse stenengooier op een Amsterdamse muur. ...


Dinsdag 27 augustus, 17.59 uur - GeenStijl

'Gaza Graffiti'

Op de website van GeenStijl verschijnt het bericht 'Gaza-graffiti. Eigen Haard en gemeente, bedankt'. Het bericht, geschreven door Annabel Nanninga, gaat over een muurschildering in de Amsterdamse wijk Slotervaart die eind 2012 is aangebracht. Volgens GeenStijl is het een schildering van een jongen die op het punt staat een steen te gooien. In combinatie met de Palestijnse vlag die op de muur is geverfd en een onduidelijke Arabische tekst (volgens het weblog staat er 'Gaza'), noemt GeenStijl het geheel een 'Hamas-muurschildering'. GeenStijl stelt dat woningcorporatie Eigen Haard, die opdracht gaf voor de schildering, 'betaalt voor propaganda in een oorlog die niet de onze is'.

Bereik GeenStijl: 647.000 unieke bezoekers per maand


Dinsdag 27 augustus, 17.59 uur GeenStijl

'Electronic Intifada'


Het bericht op GeenStijl heeft zijn uitwerking niet gemist. Woningcorporatie Eigen Haard heeft meteen de Palestijnse vlag overgeschilderd met witte verf. Het leidt tot een nieuw bericht op GeenStijl: 'Eigen Baard zwaait witte vlag van overgave', net als het vorige bericht geschreven door Nanninga. 'En wederom lost uw Stijlloze Redactie maatschappelijk onaanvaardbare toestanden op voor u, demense. Onze Electronic Intifada werpt vruchten af. De Palestijnse vlag op de Gaza-graffiti in Slotervaart, die er al maanden hing, is vandaag opeens ausradiert door Eigen Haard naar aanleiding van onze berichtgeving.'    ...

De Volkskrant is vol afkeer van de gang van zaken - hier is de rest van de onderkop:
  ... Wat opvalt: De macht van GeenStijl is zo groot dat woning-bouwvereniging Eigen Haard een zelf besteld kunstwerk vernielt.

Reden: het is iets van allochtonen en daar mag je niets van zeggen, met name wanneer het moslims betreft.

Tussengevoegd, uti het GeenStijl-archief (het vorige stond al op deze website), een artikel dat een zeldzaam voorbeeld van vernietigen van een politicus is - uit bewondering wordt het in zijn geheel gereproduceerd ("GeenStijl, vermoedelijk de beste kwaliteitskrant van Nederland!") (GeenStijl.nl, 17-03-2014, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Help Diederik Samsom en WIN 1 miljoen!Mensen. Didi weet het even niet meer, in de quiz show die politiek heet. Al twee van de drie Hulplijnen gebruikt, en nog steeds geen goed antwoord. Met nog twee dagen te gaan voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 is de erudiete rode ingenieur der PvdA ten einde raad en gutst het angstzweet over zijn stoere vleespet. Hij wordt KEIHARD uitgelachen door de reaguurders op zijn eigen blog. Gelukkig is daar altijd nog de GeenStijl Hulplijn to the rescue. Come on, stijllozen. Doe eens sociaal & help die Samsom eens een handje. Het gaat om veel geld. Die 1 miljoen jackpot prijzengeld wordt namelijk subiet geïnvesteerd in een noodlijdend Nederlands verzorgingstehuis multicultureel genderneutraal windmolenpark in Oeganda. ABCD. Roept u maarrr...

Dat de betreffende politicus dit heeft kunnen overleven, is verbijsterend.

En daarin is in 2015 nog niets veranderd. GeenStijl bericht met grote regelmaat over "Kankerjoden!!!" roepende moslims,tijdens deomstraties of gewoon tegen de politie. Niets daravan haalde de krant of het NOS Journaal. Op zaterdag 8 augustus zouden ADO-supporters het hebben nagedaan (Volkskrant.nl, 09-08-2015, ANP, redactie):
  OM onderzoekt antisemitische leuzen ADO-fans

De politie en het Openbaar Ministerie gaan onderzoek doen naar antisemitische leuzen die geroepen zouden zijn door ADO-supporters zaterdag in Den Haag. Dat bevestigt een politiewoordvoerster tegen persbureau ANP naar aanleiding van berichtgeving van Hart van Nederland.    ...

En het haalde alle NOS Journaal's uitleg of detail (08-08-2015, na 2:03 min.).
    En ter vergelijking, hier een bericht over de islamitische variant (GeenStijl.nl, 05-02-2015, door Van Rossem uitleg of detail ):
  'Dood aan de joden'-roeper nu zelf dood?

Video recap, de hete antizionistenzomer van 2014 in de Shariadriehoek. Want het volgende is het geval. Gisteren meldden de jihadwatchers van de SITE Intel Group dat een nederjihadi *PLOF* heeft gedaan in Fallujah, Irak. Zijn nomme de guerre: Abu Abdul Rahman al-Hollandi. ... Maar volgens Maiwand de Paradijsvogelteller was het Abou Hanief ... Hanief (32, Amsterdam) zat samen met Azzeddine 'Abou Moussa' Choukoud en Rudolph 'Abou Babyschudder' Holierhoek achter website De Ware Religie. Inderdaad: dezelfde haatbaardjes die afgelopen zomer "geen grenzen overschreden" in de Shariadriehoek van Van Aartsen, waar ze 'dood aan de joden' riepen.    ...

Waarover burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen, gaande over openbare orde en veiligheid dus ook het OM, in het NRC beweerde dat het hier ging om de vrijheid van meningsuiting. En waarover het OM noch het NOS Journaal iets te melden had.
    Het NOS Journaal heeft trouwens ook allang toegegeven dat er sprake is van massa-immigratie in Nederland: als er gewone mensen op straat of in hun werk of school geïnterviewd moeten worden, is nu al de helft van hen van allochtone afkomst en het percentage is stijgende - laatst, schrijvende augustus 2015, op één of andere school, was het gestegen naar tweederde (blanke, neger, moslim).

Nog een rubriek uit de reeks "Redenen waarom de reguliere media zo'n hekel hebben aan het internet" (GeenStijl.nl, 11-08-2015, M. Hemelrijk uitleg of detail ):
  Miljoenmiljard voor Europese propagandamachine

O, o, EU. We zouden elke dag wel een topic kunnen vullen met nieuwe wanstaltigheden die uit de ondemocratisch diepe krochten van Brussel omhoog komen borrelen. Makkelijk. En laat dat nou precies zijn waar de Britse pers mee bezig is, nu de VK zijn hoop heeft gevestigd op een EU-referendum. Want de Britten zullen het komende jaar alles uit de kast moeten halen om dat referendum af te dwingen en te winnen. Maar dan ook echt álles, want ze moeten daarbij opboksen tegen een Europese superstaat die gewoon een propagandapotje van 500 miljoen pond heeft klaarstaan om zichzelf bij het volk in een positief daglicht te zetten. Minimaal 500 miljoen, want door de ondoorzichtigheid van de Europese budgetten zou het ook zomaar wel eens om een paar miljard kunnen gaan. Allemaal geld dat de EU jaarlijks opzij legt voor het verkopen van zoete leugens aan de kiezers en het brainwashen van hun kinderen met leuke EU-stripverhalen. Van hun eigen belastinggeld. Een miljoenmiljard die de EU ieder jaar opnieuw stukslaat aan duizenden publicaties ter zelfpromotie. ...

Bespeurt u een trend in dat "het internet" meestal slaat op GeenStijl? Klopt. Met "het internet" bedoelen de reguliere media ook bijna altijd GeenStijl. Omdat op Geenstijl die dingen verkocht worden waar ze zelf zo ontzettende hekel aan hebben, en omgekeerd. Met name nuchterheid en gezond verstand. Bij de reguliere media moet je meer zijn voor de fantastische vergezichten en de idealen:

Daarom zijn ze ook zo voor de import van gekleurde mensjes. Omdat die gekleurde mensjes zo liefdevol met elkaar omgaan, dat ze allemaal massaal naar Europa willen komen om daar gevrijwaard te zijn van de andere gekleurde mensjes die hun buren zijn.

Volgende reden waarom men een hekel heeft aan "het internet" (GeenStijl.nl, 13-08-2015, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Calais - Fort Europa. Maar wat appt hij?A: Hi Mum. Still here. No Miele. But got me a nice chair. ...

Dat 'Miele' refereert aan een eerder akkefietje waarbij hat COA liet blijken dat een gewone wasmachine voor asielzoekers niet goed genoeg was. Het moest er eentje van het dure merk Miele zijn. Daar is GeenStijl sindsdien bij eindeloze herhaling de draak mee aan het steken. Dat heeft in niet onbelangrijke mate bijgedragen aan het afkalven van het draagvlak in Nederland voor asielzoekers.
  B: Please, Tineke Ceelen. Send more money

Tineke Ceelen is aanvoerdster van een "Meer, meer, meer vluchtelingen"-orgnistie, waarvoor ze vaak naar kmpen in Afrika/Arabirië reist, en als Tineke er weer een aantal heeft verscheept, gaan de Afrikanen/Arabiriërs meteen weer nijver aan de slag om de kampen weer aan te vullen met nieuwgefokte Afrikanen/Arabiriërs, voorzien van het voor fokken noodzakelijke voedsel door UNHCR en gezond gehouden door Artsen zonder Grenzen.
  C: Nice selfie bro. Now take a minibus from Kos to France. CU

Slaat op het feit dat de "vluchtelingen" het Griekse eiland Kos onder de voet hebben gelopen en de plaatselijke bevolking belagen. Komt in hoogst gecensureerde vornm in de media.
  D: If you pay me 3000 euro, I'll do interview, Nieuwsuur. Tears cost extra.

Slaat op het feit dat Nieuwsuur en de rest van de media volkomen eenzijdig berichten: "Het zijn allemaal zielige mensjes die vluchten voor hun gevaarlijke buurman". Noot vn deze redactie: Een interview met de gevaarlijke buurman is er nog niet geweest, maar die schijnt ook moeilijk bereikbaar te zijn voor de media, want of onderweg of al hier maar niet zo bereid te praten ... Wie de gevaarlijke buurman is van deze Afrikaan is trouwens volstrekt duister. Afrikanen zijn ruim in de meerderheid bij "de vluchtelingen".
  E: Hey Arnold Karskens. Wat een ongefundeerd, tendentieus en nodeloos kwetsend artikel over die zgn kluitbelazerende kluchtelingen in Calais. WACHT MAAR. JIJ KRIJGT EEN KOEKJE VAN EIGEN DEEG!!1!

Arnold Karskens is van origine oorlogsverslaggever, en één van de weinig nuchtere mensen. Dit betreffende bericht, dat laat zien dat die "vluchtelingen" in Calais keiharde parasieten op zoek naar een uitkering zijn, stond dan ook niet in de reguliere media maar op het internet.
  F: Anders, namelijk...
OPKLIKKON 4 HIRES (A photograph made available on 12 August 2015 showing a migrant man sitting in a chair in the camp called Jungle near Calais, France, 11 August 2015 - EPA)

De link laat een origineel van de foto zien (getoond is een uitsnede).
    De foto, en er zijn er meer, van vluchtelingen met luxe als mobiele telefoons in hun handen, nieuwe en passende spijkerbroeken, vlotte jasjes, enzovoort, draagt sterk bij aan het afkalven van het draagvlak voor het opnemen van "vluchtelingen".
    Men haat het internet, omdat het internet de ballonetjes van de elite en haar media-lakeien doorprikt. Op een bijzonder pijnlijke manier.

Hier zo'n ballonnetje (GeenStijl.nl, 29-08-2015, door Pritt Stift uitleg of detail):
  Zozo. Volkskrant zet Fatima Dakmar tussen haakjesOpmerkelijk. De GoedVolk kwaliteitstabloid Volkskrant plaatst aanhalingstekens bij de naam Fatima Dakmar. In een verder saai kutartikel over het einde van de harde humor in Nederland neemt dus de Volskrant ZELF afstand van Fatima Dakmar. Want haakjes. Wie woorden tussen haakjes zet, neemt afstand van dat woord. (Zie ook de NOS die de dappere mannen in de Thalys 'helden; noemde.) FYI: Fatima Dakmar was de ingezonden brieven-schrijfster van de Volkskrant die Gerard Cox eerder dit jaar tot smerige racist bestempelde. ... Iedereen en zijn moeder tuinde erin, behalve Ebru Umar en dit roze weblog (Stijlloos Dossier: Fatima Dakmar) die dieprode kanttekeningen plaatsten bij de authenticiteit van mevrouw Dakmar. Geheel terecht dus. Fatima Dakmar bestaat niet. De Volkskrant verzint ingezonden brieven-schrijvers om mensen te beschadigen. Dan ben je geen krant meer. Maar een stinkend open riool vol brokken zwerend haatpus. ...

De "kwaliteitskrant"...

Hier is weer de hoofdreden om het internet te haten (GeenStijl.nl, 19-05-2015, door Van Rossem uitleg of detail ):
  De Sylvana Simons Lijst voor Maatschappelijke Afspraken inzake Gewenste Sociale Omgangsnormen in de Inclusieve Nederlandse Samenleving

A. Lijst van mensen die onbestraft mogen worden bespot, beschimpt en nagewezen in Nederland op televisie, in veilig VARA-cabaret, op VARA-websites, in kranten & bladen:
Limburgers. Hooligans. Blanke mensen. Mannen. Facebooktokkies (mits blank). Toppersfans. Provincialen. Studenten. Grachtengordelbewoners. Bakfietsouders. Boeren. Volkszangers. Gehandicapten. Domme pubers. Slimme pubers. Vmbo'ers. Gymnasiasten. Corpsballen. Hockeymeisjes. Songfestifans. Telegraafjournalisten. Helpdeskmedewerkers. Voetballers. VIVA Forum-wijven. BN'ers. CN'ers. Homofiele BN'ers. Acterende BN'ers. Zangers. Bandjes. Rechtse mediamakers. Stewardessen. Rappers. GeenStijl-redacteuren. Nanninga's (allebei). PVV'ers. Socialisten. Krakers. Basisinkomenpleiters. Correspondenten. Linkse mediamakers. Eurofielen. Eurofoben. Baudets. Sywertoïden. Priesters. Dominees. Koorknapen. Katholieken. Protestanten. Gereformeerden. Vinexers. Babyboomers. Jolo's. Toerfietseigenaren. ANWB-leden. Victoria's Secret-modellen. Hobbywielrenners. V'tjes. BOA's. Parkeerwachters. Melkertbanen. Koningen. Koninginnen. Marokkaanse VVD'ers. Prinsesjes. Talentkeukenaars. Turkse PvdA'ers. Ambtenaren. Politici. Kamerleden. Ministers. Staatssecretarissen. Kakkers. Arbeiders. Houseliefhebbers. Boybandbakvissen. Hipsters. Homo's. Potten. Feministen. Goed Volk. Slecht Volk. Stedelingen. Dorpelingen. Bankiers. Domrechtsen. Domlinksen. Kaalkopjes. Bonusgraaiers. Uitkeringstrekkers. Volkswijkers. Villawijkers. Unieke NPO-talenten. Wachtgelders. Hippies. Urkers. Volendammers. Windjacks. Zeiljacks. Tennistsjechen.
B. Lijst van mensen die NIET onbestraft mogen worden bespot, beschimpt en nagewezen in Nederland, op straffe van geseling op televisie, in veilig VARA-cabaret, op VARA-websites, in kranten & bladen en door Sylvana Simons:
Zwartjes "Mensen van kleur". Moslims. Voormalig kolonialen. Niet-westerse allochtonen.   ...

Het openen van de beerput van de politieke-correctheid.

En nog zo'n lijstje (GeenStijl.nl, 01-01-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Racistische aanval op Joods gezin in Amsterdam

Er volgt een lijstje, en daarna pas de reden dat ze hier staan in verband met het gebeuren in de kop. Dus eerst even het aanverwante gebeuren:
  Na Pannerden waren jelui er als de kippen bij.

In Pannerden werd er vuurwerk gegooid naar het huis van een Ethiopisch gezin, en wat Wilders-plakkaten opgehangen, in wat evengoed een burenruzie zou kunnen zijn, werd later bekend.
    Maar: "Slachtoffer heeft kleur, dus racisme".
    Het bovenstaande geval, van Joods gezin dat belaagd wordt, heeft ook een kleur. Van de deders. Licht getint. Van de Noord-Afrikaans soort. En dat is dus een uitstekende reden om dit gebeuren volkomen dood te zwijgen. Dus publicert GeenStijl hier het lijstje van degenen  die zich over "Pannerden" zo opwonden:
  Hallo Goedmensen van Joop.nl, NOS, Volkskrant, alsook de heer Klomp van het AD, de heer Segers van de ChristenUnie, Luukie Koelman met z'n grote muil, Appa de Hater, Chris Kijne (NPO) met zijn hypocriete prutbek, het usual Krapuul-tuig, de Naakte HaatKhmer van de VU, dat BNR-hoofddoekie met haar razendsnelle kant-en-klare oordeel, Toine van Bergen, Bossie van Rosenthal van Nieuwsuur, Abdellah Dami, Pieter Hilhorst et al met een grote oordelende mond.

Overigens: dat 'dat BNR-hoofddoekie met haar razendsnelle kant-en-klare oordeel' is ene Lamyae Aharouay, die u dient te bewaren voor ernstige aanval van diarree. Walgelijk tot de derde macht. Wil het kalifaat gisteren.

Weer zo'n ongeloflijk goede reden om een hekel te hebben aan het internet: ze zijn er voor democratie. Dat moet op alle mogelijke corrupte manieren bestrden worden (GeenStijl.nl, 16-02-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Hubert Smeets (NRC) wordt betaald door Koenders


Wat krijg je als de regering eigenlijk geen campagne wil voeren voor het referendum, en een paar (oud-) journalisten van NRC en Volkskrant zich te goed voelen om met het gepeupel in de rij te gaan staan voor een zakje speelgeld uit de subsidiepot? Dan koopt Bert Koenders met 300.000 euro taxpoet een journalistiek project 'Raam op Rusland'. De journalisten Hubert Smeets (NRC, erkend GeenPeil-hater), Laura Starink (ex-NRC) en Hella Rottenberg (ex-VK) staan op de lijst om onderhands 294.000 euro campagnesubsidie te krijgen, zo ontdekte schrijver en Ruslandcorrespondent Pieter Waterdrinker, die het vandaag opschrijft in De Telebloid. ...

Hubert Smeets is een rabiate Koude Oorlogsstrijder die met regelmaat bij Nieuwsuur mag komen uitleggen dat Poetin op het punt staat het westen binnen te vallen, daarbij afgewisseld door Laura Starink die ook bij de Volkskrant ruimhartig en warm onthaal krijgt - Hella Rottenberg deed al hetzelfde toen Rusland nog de Sovjet-Unie was. Alledrie zien ze maar één oplossing voor het Rusland-probleem en de bijbehorende permanente invalsdreiging: de Amerikaanse. Platbombarderen.
    De staatspropaganda voor aansluiting van het fascistische Oekraïne bij het Europäische Vierte Reich uitleg of detail kon niet in betere handen gelegd worden.

Het laten leeglopen van door de media opgeblazen politiek-correcte figure is één van de hoofdmoten van de bijdrage van "het internet" aan de beschaving (GeenStijl.nl, 23-09-2015, door  Pritt Stift uitleg of detail ):
  Hero Brinkman sloopt Peter R. de Vries bij Pauw

Hero Brinkman, het zal nooit onze beste vriend worden. ... gisteravond steeg Hero toch weer iets in onze achting. Brinkman bleef knap overeind in de door de VARA aangezwengelde golf van haat in de persoon van Peter R. de Vries, die a raison van 2500 euro aan tafel bij Pauw, even mocht losgaan op het PVV-verleden van mensenmens Hero. De Fittie van het Jaar in wording werd helaas prompt door Pauw afgekapt toen Hero Brinkman op punten voorstond en molenwiekend de KO aan mislukt Pim-epigoontje Peterrrr wilde uitdelen. ...

Natuurlijk bleef Petertje nog lang een graag geziene gast op de propagandabuis ...

Weer een systematische reden voor de internethaat (de Volkskrant, 08-03-2016, van verslaggeefster Jeske Hendriks):
  Twitteraars drukken onjuiste geruchten razendsnel de kop in

Bij grote, onverwachte gebeurtenissen ontkracht de onlinegemeenschap op Twitter razendsnel geruchten die niet blijken te kloppen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg.
    De onderzoekers analyseerden het Twittergedrag op 29 januari 2015, toen een man de NOS-studio binnendrong, personeel gijzelde en zendtijd eiste. ...
    Onderzoekers Wouter Jong en Michel Dückers verzamelden bijna zestigduizend tweets over de gijzeling die in de uren tijdens en na de het incident circuleerden op Twitter. Deze werden aan de hand van steekwoorden geselecteerd en geanalyseerd op inhoud. Zo konden zij in kaart brengen hoe informatie zich tijdens zo'n crisissituatie via het medium verspreidt.
    Daarnaast onderzochten zij ook de ontwikkeling van twee specifieke geruchten die tijdens het twitteren waren ontstaan. De gijzelaar zou zijn ouders zijn verloren bij de vliegramp MH17 waarbij op 17 juli 2014 298 mensen om het leven kwamen en er zou tegelijkertijd ook een gijzeling van het Vlaamse journaal plaatsvinden.
    Tweets gerelateerd aan deze geruchten werden ingedeeld naar of ze het gerucht verspreidden of juist bekritiseerden. Aan de hand hiervan kon worden vastgesteld hoe de geruchten zich over tijd ontwikkelden.
    'Zodra een gerucht ontstaat, gaan andere twittergebruikers aan de slag met het checken van de feiten', schrijven de onderzoekers. Neem het verhaal dat indringers ook in België het journaal gijzelden. Twitteraars ontkrachtten dat al snel toen bleek dat de foto van het testbeeld die rondging niet authentiek was.
    'Samen reconstrueren ze het verhaal', aldus Jong. 'Factchecking lijkt wel een spelletje geworden - een wedstrijd wie als eerste overtuigend bewijs kan leveren.'    ...

Allemaal zaken die volstrekt afwezig zijn in de reguliere media. Reden waarom in de reguliere media veel geruchten bekend staan als "berichten", met name de geruchten verspreid in het kader van de multiculturele samenleving ("Islam is Vrede" uitleg of detail ) en Koude Oorlog ("Russische expansiedrift" uitleg of detail ). Deze "berichten" zijn gefactcheckt op het internet, en bewezen als leugens. Net zoals dit gerucht:
  ... het idee dat misinformatie zich ongestoord kan verspreiden op sociale media.

... dat een gerucht is verspreid door de regulier media uitleg of detail , dus is bewezen als een leugen.

Weer een erg leuke (GeenStijl.nl, 22-03-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  NPO AanslagenAvond + BingokaartHeel veel nootjes en heel veel chips, want het wordt weer een lange zit. 1Vandaag, DWDD, NOSJournaals, Nieuwsuur, Pauw besteden volle bak aandacht aan duidings & achtergronden bij de islamitische moslimaanslagen van vandaag. Zet u schrap voor een hele telefoonklapperrr aan kersverse deskundologen met totaal onverwachte inzichten en volstrekt nieuwe visies. ...

En daar is qua inhoud nauwelijks iets aan satire aan  ... Een reactie:
  Het wegkijken begint natuurlijk ook steeds radicalere vormen aan te nemen.
jekalemoeder.nl | 22-03-16 | 18:33

Moet je nu lachen of huilen...?

Bij de volgende is dat wat duidelijker. Het is een reportage over Nederlanders die enthousiast zijn als ze hun koning van nabij kunnen bewonderen (GeenStijl.nl, 27-03-2016, door Van Rossem):
  Justin Berber verlaat hotel aan Herengracht

Het was dringen geblazen bij de Marokkaanse demonstratie tegen moslimsterreur. Sorry, sorry, flauw. Niet alle lichtgetinte topics gaan over islamitische terreur. Deze keer gaat het gewoon weer om dubbele paspoorten. De Marokkaanse koning Mohammed VI verliet het Waldorf in 020 en dat leidde vanmiddag tot - hun woorden niet de onze - HYSTERISCHE TAFERELEN op de Herengracht. ... Een wat bekrompen linksmens zou het uitbundige nationalisme van de toegestroomde Marokkaans-Nederlandse bevolking met enig wantrouwen gadeslaan (nationalisme is immers in het Westen een taboe), maar het is natuurlijk gewoon hartstikke mooi, dit soort vieringen van je wortels, je identiteit en de warme banden die je voelt met je thuisla... Sorry, waar was dit ook weer? In Amsterdam? Ohja. Juist ja.

Bijzonder pijnlijk allemaal. Eindeloos veel schrijnende onderbroekjes, hier. En er is geen leuker vermaak dan poltiek-correctleedvermaak. (P.S. voor het nageslacht: het "Justin"slaat op tieneridool Justin Bieber, die ook zulke uitzinnige menigtes op de been brengt. Menigtes bakvissen ...)

Voetbal-analyst Johan Derksen heeft aan de bel getrokken aangaande de misstanden veroorzaakt door Marokkanen binnen het amateurvoetbal. Van niet-meewerken in de clubtaken tot wangedrag, en wel meer naarmate meer Marokkanen. Derksen pleitte voor een quotum. De beer was natuurlijk meteen los. En ook weer gelegenheid voor lol bij GeenStijl (GeenStijl.nl, 12-04-2016, door Spartacus uitleg of detail ):
  Hier. Voorbedrukte aangifte tegen Johan DerksenInstructie: doorhalen wat niet van toepassing is.
Bij dezen verklaar ik, [fatsoenlijke deugburger uit het morele reservaat / al dan niet welbespraakte moslim met het introspectieve vermogen van een amoebe / andersoortige appendix van de verworpenen der aarde] dat Johan Derksen een [ontiegelijke racistenlul / schrijftafelmoordenaar van 6 miljoen moslims] is. De uitspraken van dhr. Derksen [kloppen natuurlijk gewoon, en je mag alles zeggen, maar het hoeft niet / zijn een symptoom van een klimaat van uitsluiting die Marokkanen geen keus laat dan hun maatschappelijke frustraties op het veld te uiten]. Weet u wie ook een snor had? [Ja / Nee].
Voetbal is [een edele sport die verbroedert / boerenvermaak voor mannen die stuivers naar zwervers gooien]. Dat moet zo blijven. Natuurlijk zijn er [culturele uitdagingen door jongeren met mogelijkheden / de prille zaadjes van een burgeroorlog], maar dat betekent niet dat er niet gewoon gemoedelijk een balletje getrapt kan worden.

Hiervoor is echter wel nodig dat [volksmenners, fascisten, verdelers en agitatoren / realisten, zelfbehoudiërs, nuchteren en common sense-gezinden] voor eens en altijd in de kerkers verdwijnen.

Was getekend,

[Sunny / Appa / Tofik / Zandneger]

Brullen van de lach!

Maar zandneger/-booslim/-dwergmongool Azarkan deed nog meer ... Hij daagde Derksen uit voor een debar bij Pauww. En zo gebeurde. En wie in het formulier voor "al dan niet welbespraakte moslim met het introspectieve vermogen van een amoebe" had gekozen, ging door voor de volgende ronde. Het was zo erg, dat GeenStijl zich verlaagde tot een serieuze reactie (GeenStijl.nll, 13-04-2016, door Spartacuss uitleg of detail ):
  Terugkijkon. Johan Derksen vs Mocro maffiaHet was weer exemplarisch. Ons integratiedebat is kapot. En ook gister kwam het weer niet veel verder dan "Ja, maar ik ken 3 miljard Marokkaanse voetballers die het fantastisch doen en op zondag protestantse bejaarden naar de kerk pendelen" en "Farid, jij zit hier alleen maar omdat je mediageil bent en jezelf graag hoort praten". ...

Natuurlijk bleef die Azarkan maar kleineren en beledigen en Derksen week af van de absolute standaard, door gewoon lekker terug te beledigen. Dit was er eentje. "Ik ken je niet - wie denk je wel dat je bent" was een ander. Derksen had eerder gezegd over Azarkan dat hij voortdurend met hetzelfde verhaal kwam, dus dat tweede was een bewuste belediging. Het enige juiste behandeling van beledigende moslims. Dat "Ja, maar ik ken 3 miljard Marokkaanse voetballers die het fantastisch doen en op zondag protestantse bejaarden naar de kerk pendelen",wat een bijna letterlijke weergave is, is natuurlijk een belediging van de persoon aan de andere kant: "Wij zijn allemaal de meest brave burgers en jij liegt en je bent een racist". Figuren als Pauw en erger slikken het allemaal braaf.
    GeenStijl signaleert feilloos wat het probleem is:
  Derksen voelt aan wat er mis is, maar weet de essentie maar niet te benoemen. Namelijk, 1) hoe groter het percentage Marokkanen, hoe kleiner de incentive te 'integreren' in de Nederlandse veldcultuur. 2) Veel Marokkaanse jongens ervaren een sterkere tribaal-religieuze identiteit dan een Nederlandse identiteit, en koesteren hierdoor bovendien een bepaalde culturele vijandigheid tegen Nederland. Het overnemen van teams en clubs ervaren zij als een legitieme annexatie. 3) Problematische Marokkaanse jongens komen in essentie voort uit een debatsaverse, fysiek georiënteerde krachtcultuur. De Nederlandse jongens die zij verdrijven komen voort uit een geweldsaverse debatcultuur. De eerste groept respecteert enkel en alleen kracht, en leest uit de aftocht van Nederlandse jongens af dat zij blijkbaar recht hebben op het domineren van die clubs. Je mag het natuurlijk niet zeggen, maar het zijn burgeroorlogjes in het klein.

Meer werkelijkheid dan te vinden is in wat de hele gezamenlijke sociologie in veertig jaar aan observaties en analyses en rapporten bij elkaar heeft geschreven.

Nog twee gevallen die het dsu elders nooit zullen halen. De conclusies hieruit schrijven zichzelf, maar daar wachten we nog even mee om dit meteen maar tot op het puntje van de wortels onderuit te halen (GeenStijl.nl, 08-08-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  ...

  

En meteen ook van die andere vorm van gekleurdheid (GeenStijl.nl, 08-07-2016, door Spartacus uitleg of detail ):
  Geen 4 mei-meisje tweet verbindende foto #Dallas


...

In de "gewone" media worden dit soort uitingen van gekleurd rabiaat racisme met de mantel der liefde bedekt ... "Onschuldig vermaak van mensen die het goed bedoelen" ... Volkomen onschuldig vergeleken bij die gevaarlijke terroristen die "Daar moet een piemel in" roepen.

Voormalig tv-recensent van de Volkskrant Jean-Pierre Geelen uitleg of detail moet iets gelezen hebben dat volstrekt verkeerd is gevallen. Mogelijk dat artikel in de Volkskrant waarin een paar sneue D66-dames de alarmklok luiden over het feit dat onder druk van het islamitische geweld op straat steeds meer homo's op de PVV gaan stemmen uitleg of detail . Maar dat toegeven staat natuurlijk niet goed dus begint J-P, zelf homo, over de andere partij (de Volkskrant, 05-08-2016, rubriek Jean-Pierre kijkt verder, door Jean-Pierre Geelen):
  Schreeuw

Nu viel het niet meer te negeren, schreef de Vlaamse krant De Morgen woensdag bij een inktzwarte voorpagina. 'Racisme zonder schaamte', luidde de paginabrede kop. Het dodelijke ongeluk van de 15-jarige Vlaming Ramzi Kaddouri tijdens zijn vakantie in Marokko had op de Facebookpagina van de extreem-rechtse Vlaamse Verdedigings Liga tot tientallen racistische reacties geleid.    ...

Tja ... Al die Vlamingen hadden nog niet de gelegenheid gekregen van de media om hun hart te luchten over al die aanslagen van de laatste weken door voornamelijk Noord-Afrikaanse moslims, dus deden ze het maar zo.
  Hoe ziek sommige reacties (die ik niet zal herhalen) ook ...

Ja ja, die moslimaanslagen moet je gelaten over je heen laten komen, vindt ook J-P, maar daar boos op reageren ... Nou, dat is echt ziek! Hoe ziek? Zo ziek:
  Sociale media zijn nu eenmaal rechts. ... een twaalfvingerig afvoerkanaal voor de onderbuik. Uit de dunne darm ontsnappen onwelriekende geuren, het baggert soms van de drek.
    ... 'sociale media' een gezicht geven aan de voorheen verborgen boze, bange, blanke burger op de rechterzijde van de tweezitsbank.
    Rechts rukt op. Augustus 2014: 'Rechts-extremisten steeds actiever op social media'. ...
    Vorige maand: 'Facebook sluit rechts-nationalistische Facebookpagina Nederland mijn vaderland', net als drie andere rechts-extreme pagina's die samen goed waren voor 200 duizend likes.
    Links trekt zich terug. Vorig jaar Diederik Samsom, onlangs Femke Halsema, die op ietwat theatrale wijze Twitter verliet. Klaar met alle '(anonieme) schreeuwers, bullies en andere griezels'.
    Het is de rechtse kerk waar hogepriesters verdronken vluchtelingen omdopen tot 'dobbernegers'.
    Wie op sociale media het hardste brult, wordt het snelst gezien, geretweet en geliked. ...

Over onderbuik laten leeglopen gesproken ... Wat een stank ...
    Met deze goeie grap er tussendoor:
  Nooit lees je dat een links-extremistische pagina is gesloten - bestaan ze eigenlijk wel?

Brullen van de lach!!! Of op zijn internets: ROFLOL!!! (zoek maar op). Die links-extremistische pagina die nog nooit gesloten is, wordt per dag in honderd- en meer-voud uitgegeven en noemt zichzelf het "fatsoen", komende in de vorm van de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, NOS Journaal, Nieuwsuur, Pauw, DWDD, enzovoort. En niet te vergeten: Joop.nl. Met "links" hierbij alles dat met zijn neus tot aan de wangen in de kont van islam, de negers, EU, oligarchie enzovoort heeft steken. En nog erger in de "wittenhaat".
    Dit is "Biddend dobberjournalisme".

Gub=nst ... Een rabiate politiek-correcteling die het toegeeft: wte nschapsredacteur en wetnschapshater Maarten Keulemans

ijn nieuwste boodschap is gesproken (Volkskrant.nl, 06-11-2017):

En wat is volgens een wetenschapsredacteur zijnde wetenschappshater "haatpropaganda op het internet":

"Het internet" is waar de waarheid staat over truck-over-burgers-rijdende moslims en naar binnen willende parasieten.
    Overigens: wat een heerlijk typisch "social justice warriors"-hoofd ...
    En waarom zou een wetenschapsredacteur de wetenschap gaan haten? Wetenschap weerspreekt de islam!

Linksfascisme komt er in vele varianten. Hier is de zwarte en domme variant, het zwart-racisme, met een dubbelslag: vertonende de hekel aan het internet, én de reden waarom (GeenStijl.nl, 24-11-2017, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  LIEV! Harriet Duurvoort poepbang voor GeenStijlOcharme. Clickbait van het zieltogende bondsblaadje van pijprokende corduroy-jasjes. Daar tuinen we op deze Black Friday toch even in. Volgens Volkskrant-columniste Harriet Duurvoort is ze "de favoriete boksbal van GeenStijl". Dat valt nog reuze mee volgens onze FactCheck Afdeling. Welgeteld 22x komt mevrouw Duurvoort voor hier op de GeenStijl (Heleen Mees 65x, Asha ten Broeke 141x, dus reken je niet rijk). Mevrouw is stukjesbakker bij de Azijnbode en schrijft vaak domme dingen, wat heet; mevrouw schrijft al vijf jaar iedere keer hetzelfde domme stukje. Daar vinden wij dan soms wat van. Toen wij Harriet eens tegen het frele lijkbleke lijf liepen vroeg ze ons "Waarom zijn jullie bij GeenStijl allemaal van de PVV?". We zijn toen maar hoofdschuddend om zoveel domheid bierrr gaan halen bij de bar, want met opiniekipjes die hun columns en de rest van hun dagbesteding aan de etniese kokosnoot te danken hebben, is het slecht discussiëren. ...

Tja .... Er is geen ding enger en gevaarlijker voor de lichtschuwe vampieren van het linksfascisme en zwart-racisme dan de zuurstof van de werkelijkheid op het internet ...


Naar Journalistieke regels , Ssociologie, overzicht  , Media lijst , of naar site home .