WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Volkskrant, democratie

8 nov.2016

Het idee dat de media op enigerlei wijze een onafhankelijke partij votmrn in wat voor maatschappelijk debat dan ook, is een volkomen dwaas idee. Ignis fatuus. Al sinds de tijds dat "de media" onstaan zijn. George Orwell  schreef er in in 1947 al over.

De media vormden en vormen de stem van de elite, toen en nu.

Om de heel simpele reden dat de media leven op het geld gestolen van de werkenden die minder betaald krijgen dan de waarde van wat ze produceren. Dit omdat de elite dus de media niets produceren, dus moeten leven op de productie van anderen.

Dat betekent dat de elite en dus de media ook tegen de invloed van de burgers, het volk, de demos, zijn. Tegen democratie.

Omdat tegen de democratie zijn een slechte naam heeft gekrgen door het optreden van diverse dicttaors die ook tegen de democratie zijn, roepen zij van de media om het hardst dat ze voor de democratie zijn.

Maar vertaal je die abstracte liefdesverklaringen in prkatische keuzes aangaande specifieke onderwerpen, blijkt razendsnel het omgekeerde.

Specifiek geval nummer 1: het CETA-handelsverdrag (de Volkskrant, 26-10-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers):
  EU en populisme

Politici moeten het verschil kennen tussen 'luisteren naar burgers' en de overgave aan het populisme.

Een van de kenmerken van politiek in het tijdperk van populisme is dat de angst onder politici voor de 'volkswoede' soms een nog groter probleem wordt dan die volkswoede zelf.    ...   
    Dit is niet 'luisteren naar de burger' - dit is een knieval voor populistische sentimenten. ...
    Deze week is ook het vrijhandelshandels met Canada (voorlopig) gesneuveld.

Oftewel: in kwesties aangaande economische belangen onder de noemers globalisering en neoliberalisering, en aangaande soevereiniteit moet de elite niet naar de burgers luisteren.

Specifiek geval nummer 2, uit hetzelfde artikel:
  ...    Dit is niet 'luisteren naar de burger' - dit is een knieval voor populistische sentimenten. ...
    .... Eerder ... stak een raadgevend Nederlands referendum een stokje tussen het EU-verdrag met Oekraïne. ...

Oftewel: in internalionale zaken zoals de wens van de elite om een Koude Oorlog te voeren tegen Rusland, moet de elite niet naar het volk luisteren.

En specifiek geval nummer 3 (de Volkskrant, 07-11-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Philippe Remarque)
  Aangepaste Piet

Het heerlijk avondje nadert, en steeds meer gemeenten in Nederland kiezen voor geleidelijke overgang naar gekleurde of roetvegen-Pieten. ...
    Tegelijkertijd blijkt uit opinieonderzoek dat ruwweg driekwart van de Nederlanders Zwarte Piet wil behouden. ...
    Maar is dit een kwestie voor een meerderheidsbesluit? ...

Oftewel: in culturele kwesties moet de elite niet naar het volk lusiteren.

Het kan niet dudielijker, dit allemaal zijnde hoofdredactionele commentaren en de laatste van de hoofdredacteur.

Om de zaak exztra gewicht te geven.

"Angaande culturele zaken moet de elite niet naar de burgers luisteren".

Zelden is een oproep tot burgerrevolte helderder verwoord, de laatste tijd.

En dit is slechts een samenvatting van een langdurige proces, stammende van het moment dat de stemming onder de meerderheid de burgers substantieel begon af te wijken van die van de elite. En tegelijkertijd die van de media.

Een kloof die erger werd met het ontstaan van hte internet als alterenatief kanaal voor de burgers om te communiceren buiten de media om.

De houding van de elite-media tegeover het internet is dan ook die van die van haat uitleg of detail .

De houding  van de elite en media richting meerderheid der burgers blijkt ook steeds meer openlijk die van haat.

Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant had het moeilijk duidelijker kunnen zeggen: wij haten jullie keuze. Want wij willen ons GOED voelen. En de enige manier om osn goed te voelen, te midden van ons parasiteren op de burgers, is het steunen van sneue zwartjes en hoofddoekjes, en te roepen dat GOED! is.

En dat GOEDE gevoel willen de burgers hen ontnemen.

Daarom haten de media en ook met name de Volkskrant de burers.

En haten ze de democratie.


Naar Landverraad , of site home .