WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: de Volkskrant, islamofilie

4 dec.2016

"We gaan leren van de uitverkiezing van Trump"

Dat was vele keren te horen vanuit de elite en hun media, nadat termen als "Schok" en "Ramp" waren gevallen.

En er is inderdaad van geleerd. Niet in de zin dat normale mensen dat uitleggen, maar in de zin dat hun campagne voor kosmpolitisme, globalisering, vrije immigratie én de invoering van de islam nog heviger is geworden.

Waar tot nu toe de campagne voor de islam voornamelijk bestond uit excuses voor de oneindige vele wantoestanden ervan en het voorstellen van moslims als totaal normale en precies dezelfde mensen al u en ik, is men nu overgegaan tot regelrechte, actieve, propaganda.

Met voorin de linie natuurlijk de door Joodsistische en islamitische denkbeelden gedomineerde Volkskrant (de Volkskrant.nl, 04-12-2016, door Aafke Romeijn, muzikant en schrijver):
  Gastcolumn: Schrijvers, stop met decadente wegkijkerij

Het zou schrijvers sieren als ze tenminste een poging deden om in te grijpen in hun omgeving, schrijft Aafke Romeijn. 'Als het je niet zint om fictie in te zetten om de actualiteit te spiegelen, gebruik dan op z'n minst andere publieke optredens.'

Zou je dit zien staan op Joop.nl, dan wist je wel wat er zou volgen: een pleidooi voor de onmiddellijke invoering van kalifaat en sharia, omdat de invoering van kalifaat en sharia de kern is van de islam, en de islam voor moslims de zin van hun leven is.

En moslims zijn gekleurde immigranten en die mag je niets onthouden of ontzeggen, want dat is xenofobie, racisme en islamofobie enzovoort

Allemaal verboden door de Verenigde Naties, het Europese Hof voor de Mensenrechten, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, enzovoort.

En wat op Joop.nl al stond, staat nu bij de Volkskrant:
  Vorige week publiceerde het AD een rits brieven waarin PVV-stemmers al dan niet anoniem uit de doeken deden wat hen heeft doen besluiten om op Wilders te stemmen. Opvallend: qua achtergrond verschilden de briefschrijvers sterk. ...
    Voor de goede lezer viel er echter nog een patroon te ontdekken. Een groot deel van de inzendingen verhaalde van een bijna instinctieve angst voor moslims die is ontstaan door één islamitische collega, kennis of postbode, die - zo beweren de PVV-stemmers - opeens 'anders uit zijn/haar ogen' had gekeken na 9/11 of de moord op Theo van Gogh. Het zinde ze niet, de PVV-stemmers, en na die ene blik hebben ze zich, ieder afzonderlijk, eens goed 'verdiept' in de islam, en kwamen ze tot de conclusie dat ze te maken hadden met het absolute Kwaad.

Brullen van de lach!!! Voor de goede kijker viel er een ander patroon te ontdekken: dat moslims met dusdanig andere ogen kijken als ze ergens een minderheid zijn dat ze een reeks terreuraanslagen hebben gepleegd, en dat waar moslims de baas zijn, de terreur nog oneindig veel groter is.

Maar de Volkskrant geeft volop ruimte aan iedereen die de islam wil invoeren:
  Het fascisme rukt op. Tuurlijk, je kunt het beestje een andere naam geven omdat een beroemde Duitse dictator de term heeft besmet, maar feit blijft dat het inmiddels zo'n beetje bon ton is geworden om moslims te beschouwen als een gevaar dat onze samenleving zowel van binnenuit als buitenaf bedreigt.

En daartegen moeten de schrijvers optreden:
  In ons verleden wemelt het van auteurs die niet alleen schreven over de maatschappij, maar die hun pennen neerlegden om in te grijpen.

Want:
  Het zinde ze niet, de PVV-stemmers ... Wanneer dit sentiment je niet op z'n minst vagelijk doet denken aan het discours dat in de jaren '30 bij onze oosterburen gangbaar was, dan steek je je kop in het zand.

"Moslims zijn immigranten - de Joden waren immigranten - dus, ergo, q.e.d.: de moslims van nu zijn als de Joden van toen en moeten gekoesterd worden".

En de enige manier om moslims te koesteren, zullen alle moslims erkennen, is de invoering van kalifaat en sharia.

De Volkskrant is definitief bekeerd naar de kant voor de invoering van de islam.

Gebruik makende van diensten van mensen als Aafke Romeijn uitleg of detail , een gewaardeerd lid van de zich "activisten" noemende linksfascisten zoals Internationale Socialisten, Anti-Fascitische Aktie, Joop.nl, Rara, Volkert van der Graaf, Rote Armee Fraktion, enzovoort.


Addenda

Er was weinig tijd en de islamofilie werd sowieso gezien als vanzelfsprekend - men heeft inmiddels twee verslaggevers in dienst van de soort "relmoslim": Nadia Ezzeroili en Hassan Bahara, en een ander, de Sharia4Holland-aanhanger Izz Ad-Din Ruhulessin is er met enige regelmaat in te vinden. Maar hier toch een enkel uit het inmiddels tientallen exemplaren tellende dossier van pagina-afdrukken vol met het verschijnsel (de Volkskrant, 03-04-2017, door Janny Groen)

Over hoe slecht de moslim-terroristen het wel niet hebben in de gevangenis ... Van de vaste correspondent voor de moslimwereld in Nederland, Janny Groen, die voor haar inspanningen van GeenStijl de eretitel "Janny Al Hollandi" heeft gekregen. Haar voormalige vaste partner in deze omvangrijke taak, het goedpraten van de islam en moslims, was Annieke Kranenberg uitleg of detail , maar die zet dat werk nu voort als Ombudsvrouw: alles wat de islam of moslims in iets minder dan een uiterst gunstig daglicht zet, wordt door haar veroordeeld, en iedere linkshufterige en linksfascistische aanval op critici van de islam (of immigratie) kan op haar zegen rekenen. "Islam is Vrede"", "Moslims zijn Engelen", "Wilders is Hitler" en "PVV'er zijn nazi's". Kijk maar naar wat Wilders-aanhangers allemaal aanrichten in Syrië en omstreken!

Nog twee voorbeelden alleen in plaatjes (24-03-2107):

Niveau: "Nazi's dupe van denazificeringsbeleid". Verzin zelf maar een betere, maar let op, u moet opboksen tegen dit ():

"Moslims doen hartstikke veel aan wetenschap". Dixit de Volkskrant, de krnat die A: hard strijdt tegen desinformatie, fake news, nepnieuws en "het internet", en B: tevens ‘Het wordt tijd dat de krant zich verzet. Als journalistieke waakhond, die opkomt voor... voor fundamentele rechten en voor de ‘verdrukten’ in de breedste zin van het woord. Die extreme opvattingen serieus neemt en waakt voor het normaliseren van het ontoelaatbare.’. Dixit Annieke Kranenberg – de ombudsvrouw van de Volkskrant. Afgekort: De Volkskrant is een linksextremistische actiekrant. die strijdt voor msolims en negers en tegen het feit dat die op wetenschappelijk gebied zwaar onderpresteren .
    Voorgaande plaatje is daarvan en glasheldere illustratie.

Dit is al heel erg erg. Kan het nog erger? Ja, tot nu toe is altijd gebleken dat het nog erger kon, en ook nu. De ultieme test: het afwegen van de ene "minderheid" tegen de andere. Hier en u: homo's tegen Marokkanen. Wie zou de Volkskrant liever hebben: homo's of Marokkanen? Merk op van tevoren: homo's zijn altijd de voorbeeldgroep geweest als het ging om "de bescherming van minderheden".Mede omdat er ook zo vele rondlopen in de media. Maarrrr ... Marokkanen zijn moslims én hebben een kleurtje. Wat gaat winnen? Eerst berichtgeving in de overige media:
 
Telegraaf.nl, 03-04-2017
 
 
Elsevier.nl, 03-04-2017

Duidleijk alle relevante feiten vermeld, inclusief de afkomst van de daders.
    En dan hier de Volkskrant:
 
 
Volkskrant.nl, 03-04-2017

Langer bericht, onder weglating van een essentieel feit: de afkomst van de daders (de plaatjes kunnen voor het lezen gedownlaod worden).
    Oké, maar dat is allemaal passief. Maar je wilt natuurlijk ook echt iets dóén ... Het zijn tenslotte moslims:

Over de sterk toegenomen problemen die homo's op straat ondervinden. Net als trouwens de Joden die sterk toegenomen  problemen op straat ondervinden. En wat hebben "de Joden" gemeen met "de homo's"? Nou weinig. Wel dit: ze worden als groep beide gehaat door moslims. En in Nederland actief voornamelijk door de Marokkaanse variant. Wat zegt de Volkskrant daarover (de Volkskrant, 04-04-2017, door Pieter Hotse Smit, Dion Mebius):
  Openlijk homo zijn blijft riskant

Toch weer een weekend met geweldsuitbarstingen tegen homo's, waarvan een ernstig. Formateur Edith Schippers kreeg het dringende verzoek er bij de kabinetsformatie aandacht aan te besteden

Tussentitel: Een vijfde de homo's zegt in de laatste twaalf maanden een haatmisdrijf  te hebben meegemaakt
1.514 meldingen en aangiftes van geweld en dsicriminatie tegen homo's waren er in 2015. Zes jaar eerder waren dat er 428

En pas in de laatste alinea, die niemand leest:
  Slachtoffer Jasper Vernes-Sewratan schrijft op Facebook dat de aanvallers 'Marokkanen tussen de 14 en 18 jaar' waren. Uit een onderzoek van de politie in 2013 blijkt dat Marokkaanse Nederlanders vaker dan gemiddeld worden verdacht van geweld tegen lhbti'ers. In 16,6 procent van alle incidenten heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit, fors hoger dan hun aandeel in de Nederlandse bevolkingscijfers (zo'n 2,2 procent). Maar het reikt te ver om te concluderen dat Marokkaanse Nederlanders het vaker gemunt hebben op lhbti'ers, waarschuwt onderzoeker Feddes. 'Daarvoor doen te weinig mensen aangifte van homogeweld en weten we dus te weinig van de daders. Met zulke uitspraken moet je heel voorzichtig zijn.'

Wie is die meneer Feddes:
   ... universitair docent Allard Feddes van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde in oktober 2016 een onderzoek naar de aangiftebereidheid onder bijna 700 lhbti'ers.

En nu de werkelijkheid (de Volkskrant, 06-04-2017, column door Stephan Sanders):
  Hand in hand, kameraden

Wil ik graag met mijn man hand in hand over straat? Het beste antwoord is: ik kan dat inmiddels niet meer bepalen.  ...
    Zijn Marokkaanse Nederlanders oververtegenwoordigd als het om geweld tegen homo's gaat? Het lijkt erop, het zijn ook mijn bevindingen. ...

En dacht u dat dat over die 16 of 17 procent gaat...? Waanzin, natuurlijk. Voor dit om op te vallen is, 30 het absolute minimum, en ga maar uit van minstens de helft. Meegerekend: dit komt van een uiterst politiek-correcte zwarte regelrecht geïmporteerd uit Afrika. En hier de definitieve bevestiging (GeenStijl, 04-04-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
   Video. Politiemevrouw bij NOS over anti-homogeweld: 'Het benne de Marrekane'

Wij geven het eerlijk toe. Wij zaten gisteravond klaar om het STAATSJOURNAAL!1!!! af te gaan zeiken wegens WEGKIJKEN!1! bij anti-homogeweld in #betonschaargate. Nou, mooi niet dus. Kom er maar in mevrouw Ellie Lust (ja die van de etherdiscipline in Wie is de Mol) van 'Roze in blauw' bij de politie: "Als wij spreken met mensen die slachtoffer zijn geworden van een dergelijk feit (bedoeld wordt: geweld tegen homo's, GS) dan horen wij wel dat mensen veelal praten over vermoedelijk Nederlandse jongemannen met een Marokkaanse afkomst. Daar hoeven we ook niet al te moeilijk over te doen. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat een culturele achtergrond daar een rol in speelt."  ...


Juist! En let op: de bron is niet GeenStijl maar de mevrouw bij de politie voor wie dit soort zaken de (hoofd)bezigheid zijn. Een ervaringsdeskundige bij uitstek! En haar cijfer is dit: '...dat mensen veelal praten over vermoedelijk Nederlandse jongemannen met een Marokkaanse afkomst.'Dat wil zeggen: een meerderheid tot een ruime meerderheid.
    Heel slecht nieuws voor de politieke-correctheid. Dus:
   INSTANT NUANCE: Het lijkt erop dat ergens een communicatie-baasje al boos is geworden. Dus Ellie moest in Pauw even zeggen dat homo-geweld door jongens van 'alle kleuren' komt. EN HET HEEFT NIETS MET DE ISLAM TE MAKEN.

De politiek-correcte censuur in werking.

Zo, dat was het bewijs van de leugens van de Volkskrant en haar deskundige die de Volkskrant natuurlijk uitgezocht heeft op het plegen van deze leugens. Maar er blijft nog steeds een ruime mogelijkheid dat er bij "demense" iets van een verkeerde indruk blijft hangen (onzin, natuurlijk: de gewone mensen weten allang dat "de Marrekane" straattuig is - ze komen ze namelijk op straat tegen). Dus ook daar "moet" iets aan gedaan worden:

Warachie ... Ze doen precies hetzelfde als advocaat Gerald "Haat!!!"Roethof uitleg of detail : ze proberen de daders voor te stellen als slachtoffer  ...Met twee bijna of echte moslims-types als "homo"in hun photo shoot annex photo shop.

En nog was de campagne niet voorbij:

Een moslim in dienst van de Volkskrant interviewt een andere moslim als deskundige om samen tot deze conclusie te komen ... (de Volkskrant, 07-04-2017, verslaggevers column door Hassan Bahara - onder de kop van de webversie)
   Speelt cultuur of religie een rol bij anti-homogeweld? 'Het ligt veel complexer'

Niemand weet wat de rol van religie of cultuur in anti-homogeweld is.

Tussentitel: Inmiddels kan Souad zlefs met haar vriendin bij haar ouders over de vleor komen

...    'Toen Tofik Dibi voor zijn seksuele geaardheid uitkwam, kreeg hij gigantisch veel steunbetuigingen vanuit de Marokkaanse gemeenschap. ...'    ...
    Binnen Souads familiekring is haar seksuele geaardheid geen probleem meer. Dat is stapje voor stapje gegaan. Inmiddels kan ze zelfs met haar vriendin bij haar ouders over de vloer komen.    ....

De conclusie dat het prima gaat bij de moslims.
    En waar gaat het mis:
   Er lijkt geen kalm publiek debat mogelijk over dit soort incidenten - het verzandt altijd in naargeestig gespeculeer over het religieuze en culturele gehalte van het gepleegde geweld. ...
     die voorzichtige vooruitgang wordt overschaduwd door het getetter van lieden die een islamofoob puntje proberen te scoren met sommige gevallen van anti-homogeweld. 'Het gaat ze niet om het anti-homogeweld. Anders zou je ze ook moeten horen over het gros van het anti-homogeweld dat gepleegd wordt door autochtone mannen.'    ...
    Souad ... ... neemt ze het op tegen de schreeuwers die anti-homogeweld als stok gebruiken om er de moslims mee te slaan. ...
    ...de oververhitte aandacht voor anti-homogeweldsincidenten ...

Ook het anti-homogeweld is weer allemaal de schuld van de Nederlanders.

En ten bewiujze van de stelling dat politiek-coorrecten in een totaal van de werkelijkheid afgepslitst spiegeluniversum leven, geven ze ook nog doodgewoon toe dat, ten eerste: er hier sprake is van een gedwongen keuze tussen homo's of moslims, en dat de Volkskrant ( de rest van de politiek-ocrretcheid) voor de moslims kiezen:

Daar staat het toch doodgewoon al in de kop: wie de kant van de homo's kiest, is een islamofoob. Of in de onderkop (de Volkskrant, 08-04-2017, door Anneke Stoffelen):
  Het protest tegen het recente geweld dat tegen homo's is gepleegd, krijgt niet alleen lof. Want achter de beleden tolerantie, is de kritiek, zit de wens te kunnen fulmineren tegen 'nieuwkomers'. Er is zelfs al een naam voor dit verschijnsel: homo-nationalisme.

Dat staat er gewoon: '... achter de beleden tolerantie, is de kritiek, zit de wens te kunnen fulmineren tegen 'nieuwkomers' ...'. Ja? Bewijs het! Dit is doodgewoon Ad ponandum er wordt zomaar wat gesteld waarvoor geen bewijs wordt geleverd.
    Of je kan het ook omkeren: wat daar staat is dat wie tegen moslim-homohaat of moslim-jodenhaat of moslim-ongelohenhaat of moslim-vrouwenhaat of moslim-democratiehaat of moslim-verlichtingshaat of moslim-denkhaat of moslim-rijheidhaat of moslim-rechtsstaathaat keert, is een nationalist oftwel fascist oftewel "Hitler!" oftewel "Holocaust!" oftewel "Anne Frank!" want dat is wat men allemaal bij elkaar neemt. Binnen de politieke-correctheid. Op dezelfde manier als hier verondersteld wordt:  '... achter de beleden tolerantie, is de kritiek, zit de wens te kunnen fulmineren tegen 'nieuwkomers' ...'.
    Of: dat "alleen" niet-politiek-correcte mensen de kant van de homo's kiezen, komt omdat alle politiek-correcten de kant van de moslims kiezen
    Wat een oversneden gorigheid.
    En dat werd allemaal nog eens overtroffen op de website:

Daar staat doodgewoon: "Je kan je niet keren tegen homohaat want tegenstanders van de islam keren zich ook tegen homohaat".
    En, natuurlijk, dit is dus niet alleen de Volkskrant, blijkt ook hier:
  Paul Mepschen, sociaal antropoloog in Leiden, signaleert dit ook. 'Er vinden jaarlijks honderden zogenoemde haatmisdrijven plaats in dit land. Dat leidt wel vaker tot ophef, maar het wordt pas echt hot news als het gaat om zogenoemd Marokkaanse daders en homoseksuele slachtoffers.

Antropologen ... Eén grote stinkende beerput gebrouwen uit "Alle Culturen zijn gelijk en Gelijkwaardig" uitleg of detail . Universiteit Leiden uitleg of detail : één grote politieke-correcte beerput op drie mensen bij de rechtenfaculteit na.
  Het daadwerkelijke belang van lhbti-rechten lijkt ondergesneeuwd te raken door nationalisme, signaleerde hoogleraar sociologie Jan-Willem Duyvendak vorige maand in deze krant. 'Vinden we vrouwen- en homorechten belangrijk omdat het mensenrechten zijn? Nee, zegt de VVD, we vinden het belangrijk omdat het Nederlandse waarden zijn. Terwijl Nederland historisch gezien, ook als het om homo- en vrouwenrechten gaat, een tamelijk bekrompen en conservatief land is geweest. Dat maakt het ook wat potsierlijk.'

Juist ja ... Omdat het nazisme pas zeventig jaar geleden bedwongen is, is het geen probleem dat het terugkeert in de vorm van de islam ... Dixit Jan Willem Duyvendak, uiterst prominent socioloog uitleg of detail .
    Eén grote stinkende beerput.
    En nog is het niet gedaan:

De Ombudspersoon. Annieke Kranenberg uitleg of detail , voormalig correspondent voor de Volkskrant bij islamitisch Nederland (samen met Janny Groen). Met een kwestie die deze redactie had overgeslagen, niet goed wetende hoe het precieze tijdsverloop in het begin van de kwestie was. Ze legt het zelf even uit:
  Was dit de kop na het geweld tegen homo's?

Hoe ongevoelig, hoe ongepast. De echtelieden - betrokken abonnees die geregeld mailen over de krant - vinden de redactionele keuze van maandag 3 april onvergeeflijk. 'Terwijl alle journaals op alle zenders er op zondagavond mee openen, terwijl het COC een brandbrief naar de informateur schrijft, terwijl De Telegraaf op zijn voorpagina wel opent met 'Alarm over homohaat', opent de Volkskrant met een artikel over homo-ontmoetingsplaatsen', schrijven ze vol ongeloof. Pas op pagina 8 volgde een klein berichtje over het homostel uit Arnhem, dat door een groep jongens zou zijn aangevallen omdat ze hand in hand liepen. 'Wat een timing, wat een miskenning van de aard van urgentie!'
    Hoe kon de redactie zo'n miskleun begaan, vraagt het stel - en met hen veel andere lezers - zich af. 'Is dit echt de kop?', twitterde een schrijver, verwijzend naar 'Homo-ontmoetingsplek doorn in oog gemeenten' op de voorpagina. 'Na het gruwelijke geweld tegen homo's dit weekend?!?'

Tja ... Hoe zou dat nu kunnen ...? Maar wat het ook is, het absoluut niets nul komma nul met de islam te maken!
  In werkelijkheid heeft op zondag niemand op de redactie het verband tussen beide onderwerpen op die manier gelegd, laat staan tegen elkaar afgezet. Ze zijn op hun eigen merites beoordeeld.

Brullen van de lach!!! Zo meteen, als deze kwestie is afgehandeld, zien we nog een momentje van het "op eigen merites bedoordelen" van zaken. Hoewel Kranenberg ook nog een sterk voorbeeld geeft:
  Het was dus stom toeval dat de hop-productie voor 3 april was gepland. Even dreigde aardverschuiving in Colombia of Ajax-Feyenoord het verhaal van de voorpagina te verdringen,

Vertaald: "Alles op de voorpagina behalve het nieuws dat de Marokkanen in een slecht daglicht stelt'. En qua integriteit nog maar eens herhalen:
  Even dreigde ... Ajax-Feyenoord het verhaal van de voorpagina te verdringen,

Juist ja ... Het grote belang daarvan: "Amsterdam", het thuishonk van de Volkskrant had gewonnen. Zelfs de sportverslaggeving van de Volkskrant stinkt van de partijdigheid.
    Integriteit ... De Volkskrant bewijst de praktijk totaal ze niet weet wat dat woord is of wat het betekent. Behalve om uit te kreten als de eigen verdorvenheid in de openbaarheid dreigt te komen ...
    Nog en paar gotspes
  Zoals een politiewoordvoerder het adequaat uitdrukte: hoe dun de pannekoek ook is, er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Dat bleek op maandagavond toen de advocaat van een van de minderjarige verdachten diens versie gaf bij tv-programma Pauw: niet zijn cliënt, maar een van de mannen zou zijn begonnen met slaan. De groep zou van gemengde afkomst zijn, homohaat zou geen rol spelen en ook het gebruik van een betonschaar werd betwist.

Juist ja ... Zit de schoen aan de andere voet dan is er nooit sprake van "een andere kant van de zaak". En natuurlijk moet je de uitspraken van een advocaat oer zijn verdachte gewoon aanemen als de zuivere waarheid ... Als de verdachte een Marokkaan is ...
  De redactie had er goed aan gedaan het bericht uitgebreider en prominenter te brengen. Dat betekent niet dat de krant meer had moeten meegaan in het verhaal van het stel - bij strafzaken past distantie.

"Zoals in de strafzaak tegen Geert Wilders. Of die tegen zijn fractiemedewerker Heemels" uitleg of detail . Gevolgd door een homerisch gelach!!!
  De dagen erna werd de bredere context wel geboden, zij het minder emotioneel dan bijvoorbeeld het AD dat dinsdag het Arnhemse stel zoenend afbeeldde voor de regenboogvlag. 'Openlijk homo zijn blijft riskant', kopte de Volkskrant op pagina 3 met cijfers over meldingen en aangiftes van fysiek en verbaal geweld. Donderdag werd ruimte geboden aan verbijstering in vier interviews met deelnemers aan de avondmars tegen antihomogeweld - 'eindelijk', verzuchtten sommigen.

Wat een gotspe ... In die artikelen kwam de term "Marokkaan" neoit voor. Ze waren juist bedoeld om de aandacht van de kwestie af te leiden.
    Je moet wel sterk genetisch begenadigd zijn door de natuur om zulk absurde gotspes te kunnen produceren en het lef hebben im ze in de openbaarheid te plempen.
    Hier de slotalinea:
  De redactie hield terecht het hoofd koel, maar had sneller de reikwijdte en maatschappelijke ontzetting van de zaak kunnen inschatten. Dan was de onhandige samenloop met de homo-ontmoetingsplekken wellicht ook vlugger opgemerkt. Als er voor een andere opening was gekozen, zoals de aardverschuiving in Colombia, was er nooit zoveel gedoe ontstaan.

En maar meteen een voorbeeld van hoe je dat doet: terecht het hoofd koel houden:

Koel, hè, die voorpagina. Extra koel, als je hem omslaat om te komen bij pagina 3:

Reuze koel, dus, die voorpagina. Dat ook deze koelheid wandaden gepleegd door msolims betrof, is natuurlijk volstrekte toeval en wie ook maar enigszins iets anders durft te stellen, is een fascist, een nazi, "Hiter!, "Holocaust!", "Anne Frank!", "Geert Wilders!", en "Het Internet!" (GeenStijl, 08-04-217, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Volkskrant vindt #Stockholm al geen nieuws meer


Terwijl het nieuws over de aanslagpleger in Zweden tegen de plinten klotst, de ziekenhuizen in Stockholm nog vol met kreperende mensen liggen en de beeldbanken van internationale fotopersbureaux overlopen van snoeiharde nieuwsfoto's, opent de Volkskrant vandaag met Frekie Vonk, magnetronmaaltijden en Trump. Want die Oorlog in het Avondland... meh. ...

Het echte commentaar bij GeenStijl is vaak verborgen, dit keer in de internetnaam van het plaatje: "lalala_nieuws.jpg". Wat mevrowu Kranenberg noemt:"'het hoofd koel houden'.  Wat de Volkskrant ook wel omschrijft als het elders gedaan wordt, als "nepnieuws, "fake news", "alternative facts", "desinformatie", en nog wat termen die in omloop zijn sinds de hetze gevoerd tegen Trump die bestond uit weing anders dan dat, en degen die het deden: de politiek-correcten, op oud-Joodse wijze uitleg of detail nu aan anderen verwijten.

En nog was de koek niet op aangaande de homo's, wnat in het "verdiepingskatern" Vonk (08-04-2017 is een zaterdag) stond dit:

Acht fopwetenschappers over oplossingen tegen de homohaat. Oh nee: acht oplossingen tegen homohaat door niet-moslims. Zonder natuurlijk de enig werkende oplossing: remigratie (ze hebben allemaal een Marokkaans paspoort en heel veel liefhebbende familie om ze op te vangen en ze zijn allemaal vele beter af in een omgeving naar hun eigen sociale en intellectuele niveau). Opgevangen nepoplossingen (de Volkskrant, 08-04-2017, door Michiel Hulshof ):
  1. Homo's en moslims moeten samen marcheren tegen de haat
Oskar Verkaaik, antropoloog


2. Gebruik virtual reality om empathie te kweken
Tibor Bosse, Kunstmatige intelligentie


3. Laat topvoetballers hand in hand over straat lopen
Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek


4. Start een campagne tegen geweldplegers
 Alfred Lange, hoogleraar klinische psychologie

... 'Je moet mensen bijbrengen dat ze met hun poten van elkaar afblijven.' ...

5. Pak desolate steegjes en verlaten straten aan
Henk Elffers, emeritus hoogleraar criminologie

6. Verminder de tegenstellingen in de samenleving
Maarten Hoorn, planoloog


7. De medezeggenschapsraad moet zijn verantwoordelijkheid nemen
Nanda Oudejans, rechtsfilosoof

Naast rechtsfilosoof is Nanda Oudejans voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) op de Tilburgse basisschool van haar kinderen. ...

8. Meer macht aan vrouwen
Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie

Nummers 1, 2, 5, 6, 8: niveau: "Schep eerst een Paradijs, dan lost het probleem zich vanzelf op". Nummers 3, 4 en 7: zijn geprobeerd in talloze andere campagnes en hebben nooit voor een stuiver gewerkt. Ontbrekend in allemaal: een effectieve sanctie (beloning voor wandaden is natuurlijk te absurd voor woorden). En de enige sanctie die indruk maakt op zowel geslaagde criminelen als mislukte straatterroristjes is al genoemd.

Het weekeinde bracht geen rust. Eerst een beeld van de demonstraties tegen homohaat in Nederland:

Een bolwangige Nederlandse is uitgedost als moslima en poseert met een andere figurant voor de Volkskrant-camera's. De auteur van dit prachtmateriaal: Marcel van den Bergh ... uitleg of detail De man die elkeeer als hij fotografeert in de Albert Heijn in vol niqaab geklede moslima's tegen het lijf loopt ...
    Hetgeen overigens de gelegenheid biedt om even terug te komen op de demonstraties van solidarteit na de aanslag op Charlie Hebdo. Ook toen stond het in de media bol van meedemonstrerenden moslims. Later vervtelden getuigen dat het er welgeteld een gezinntje van drie was, dat totaal uit het zicht verdween door de grote camera's van de hen omringende iunternatioanle media! In Parijs. In Nederland was het ongeveer hetzelfde - vervang slechts  'internarionale media' door de nationale "kwaliteitsmedia".
    En om te voorkomen dat u denkt dat echt te gek is en wel op toeval móét berusten, aan de ommezijde van de pagina een beeld van de solidariteitsdemonstratie in Stockholm:

En ook daar bestaat de bevolking al voor de helft uit allochtonen, die allemaal hartstikke solidair zijn met de blanke Zweden.

En als slagroom op het toetje, van dezefde maandag nog een berichtje uit het spiegeluniversum van het spiegeluniversum (GeenStijl, 10-04-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
 

Weer een betonschaar in de bek van de Dibi's en anderssoortig links tuigh die massaal proberen te ontkennen dat de Riffijnse medemens zich niet kan gedragen in de openbare ruimte op het moment dat er homosensuelen in de buurt zijn: zomaar een berichtje uit Amsterdam West. Twee heaumeaux van in de dertig worden eind januari zonder kennelijke aanleiding in elkaar getyft bij een dansschool (fucking gay natuurlijk, een beetje Grease nadoen met z'n tweetjes) door een lichtgetinte gast met een normaal postuur en sportieve kleding. Goh, verrassond. Zoals nichten rare dansjes doen tikken lichtgetinte sportkledingdragers poten op hun bek als ontspanning in het weekend. Weet iedereen, behalve bij de linkse media, want daar weten ze dat ze in Roodeschool en Limmen ook heel erg onaardig doen tegen homo's. Daar zeggen ze namelijk flikker op het voetbalveld en dat is eigenlijk net zo erg als Riffijnse amateurkickboxers die de voormalige Gay Capital of the World hebben gereduceerd tot een soort survivalstad voor LHBT'erts met een hang naar avontuur.

Excuses, Zentgraaf ... De knipschar was in de handen, maar hij weigerde dienst ...

En wat je natuurlijk ook helemaal niet wil hebben in het kader van "Islam is Vrede" is berichten over "Islam is Christenmoord".  Nu kan je er ook steeds minder niets aan doen, want je staat meteen weer op de voorkant van GeenStijl. Dus maar deze noodoplossing  (de Volkskrant, 10-04-2017):

Een zo klein mogelijk bericht op pagina 2.

DE ISLAM VOOR ALLES!!!

Overigens is dat "IS" een gore leugen - de aanslagen op Kopten en christenen over de hele wereld vinden al plaats zolang het geheugen van deze redactie gaat.

Oh nee ... Dat "IS" is nepnieuws, desinformatie, fake news, alternative facts, het gevolg van Russische hacks, Poetin, enzovoort.

Oh, en omdat het even duurt voor de hernieuwde afsluiting van dit verhaal, nog een bijdrage, van de opvolgende dag. Noodzakelijk want weer een gelegenheid tot directe vergelijking (de Volkskrant, 11-04-2017):

Die verhalen over de moslims zijn natuurlijk allemaal bangmakerij en schromelijk overdreven. Waar u echt bang voor moet zijn, zijn de christenen en met name de van alles en iederee nmisbruik-makende extremistische katholieken.

En na nog een dag vertarging vanwege drukke werkzaamheden, en an weer een aan;lsga door moslims, dit kere tegen het voetbalteam van Borussia Dordtmund - en let op: dit is nog steeds een opvolgende dag (GeenStijl.nl, 12-04-2017, door Spartacus uitleg of detail ):
  Volkskrant: "Aanslagen geen voorpaginanieuws"
 


Plaatsvervangend hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok heeft het maar druk met z'n voorpagina's. De baas van het papieren journaal meent namelijk dat "Wij als krant een representatief beeld van de werkelijkheid te bieden, en dat doe je niet door elke dag een aanslag op de voorpagina te zetten. (02:20)" Hij verwijst hierbij naar dat er een stel Panda's op de voorpagina stonden terwijl er een niet al te indrukwekkende aanslag plaats had gevonden in Dortmund (usual suspect confirmed, islamitische verdachte in hechtenis).

Er blijkt totaal geen enkele grens aan de absurditeiten van de Volkskrant.

Goed, dan nu toch tijd voor de nieuwe (tussen)conclusies. Naast drukke werkzaamheden was er nog een rmeende factor om daar aan te beginnen: er waren geen woorden te vinden om dit proces adequaat te schrijen. Je zou kunnen denken aan zaken richting kettingzagen en vlammewerpers, maar deze redactie houdt niet van horror, en de zaak is nog veel ernstiger. Welk laatste besef niet alleen bij deze redactie heerste - wnat ook hierin schoot de redactie van GeenStijl te hulp. In een stuk geschreven twee dagen terug, wat zo langzamerhand een eeuwigheid is. Want gaande over de toenmalige actualiteit die was de aanslag in Stockholm. Of beter: de manier waarop daarover bericht wordt, door niet alleen de Volkskrant, maar de natiuonale en internationale media in het algemeen (GeenStijl.nl, 10-04-2017, door Van Rossem uitleg of detail):

  Spoedcursus Internationaal Leed. De basisregels
 


Mensen, een korte les. Het is heel simpel. Echt heel makkelijk. Je hebt twee soorten internationaal leed. Het Goede internationale leed, en het Foute internationale leed. Hierboven een exemplarisch voorbeeld van Goed internationaal leed. Het is een foto van Aylan Kurdi, het dode Syrische jongetje dat aanspoelde omdat het harteloze racistische Westen hem niet wilde helpen zijn vader smokkelaars betaald had voor de oversteek omdat hij vanuit het veilige Turkije via de EU naar Canada wilde. Zijn dood leidde tot wekenlange uitingen van rouw, betrokkenheid en progressieve pleidooien voor meer meer meer opvang van vluchtelingen (ook als het geen vluchtelingen zijn). Er kwamen imitaties, zandsculpturen, tekeningen, muurschilderingen, waterverfwerkjes, historische parallellen en verbeelde verwijten. ...

Zelfs GeenStijl heeft moeite ermee om de walgelijkheid van die propaganda-campagne weer te geven Het was zum kotzen.
    Nog een voorbeeld van dit soort walgelijkheden:
  ... Een vergelijkbaar voorbeeld van Goed internationaal leed, is de foto van Omran Daqneesh, het stoffige ambulance-jongetje in Aleppo. ...

Een nog helderder voorbeeld van het politieke karakter van deze campagnes: van de andere kant van deze strijd, die tussen gematigde Syrische regring en islam-extremistisch soennitische jihadisten zijn ongetwijfeld precies dezelfde beelden te schieten maar die zie je niet want die gematigde kant wordt gesteund door "de Russen".
  ... Een vergelijkbaar voorbeeld van Goed internationaal leed, is de foto van Omran Daqneesh, het stoffige ambulance-jongetje in Aleppo. ...

Zelfs GeenStijl zoekt hulp elders:
  ... De Britse journalist Brendan O'Neill schreef het beter op dan wie dan ook: "The global spreading of this snapshot is justified as a way of raising awareness about the migrant crisis. Please. It’s more like a snuff photo for progressives, dead-child porn, designed not to start a serious debate about migration in the 21st century but to elicit a self-satisfied feeling of sadness among Western observers." Deugporno voor Westerse observanten, dus. ...

En voor u uw (politiek-correcte) oordeel formuleert ... Hier is de vergelijking ter ijking ervan
  ... Een hard oordeel (we hebben het immers wel over de dood van een onschuldig kind), maar O'Neill onderstreept hiermee de scherpe tegenstelling met de neiging tot wegkijken, van dezelfde observanten, wanneer het leed uit een hoek komt waar het Westen zichzelf minder makkelijk de (valse) schuld van kan geven. Bewijsstuk B, derhalve:

Doodgereden kind in Stockholm. De 11-jarige Ebba Akerlund. Slachtoffer van Fout internationaal leed. Mag geen naam hebben, althans niet te hard uitgesproken. Meisje is een onschuldig slachtoffer van de radicale islam. Haar land was niet in oorlog. Haar familie niet op de vlucht. Haar geweten net zo brandschoon als dat van Aylan Kurdi. Maar ze is slachtoffer van een gebeurtenis die niets met de islam te maken heeft, en daarom ook niet te hard benoemd dient te worden. Laat staan dat we haar foto moeten tonen. Niets. Haar foto is zelfs lastig te vinden, en wie hem toont krijgt een 'denk toch om de privacy van de slachtoffers!' te horen - een argument dat bij Aylan niet werd ingebracht. Waarom? Omdat het tonen van deze foto de deur open zet naar een discussie over de islam, de migratie en de toekomst van de verhoudingen in het Westen. En als je die discussie niet voert, dan is er ook niks aan de hand. Dus maken we geen voorpagina's, geen Journaal-items, geen kunstexposities, geen zandsculpturen en geen theatrale installaties van mensen die op straat gaan liggen om het leed van Ebba Akerlund te portretteren. Want in tegenstelling tot Aylan Kurdi, stond zij niet op het kruispunt van de geschiedenis. Zij was enkel op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. En dat heeft niets met de islam in Europa te maken.Toch nog even deze ook. Geen kind, maar een NOG fouter slachtoffer. Toon deze foto, en je wekt woede in plaats van medeleven. Dit mag liever niet gezien worden. Kunnen we niet tegen. Te rauw. Te confronterend. Te veel in your face-effect van de radicale islam. ...

Juist ja ...
    Hier schieten alle woorden tekort. Alsof je de Joden de Holocaust verwijt ...
    Hm, slechte analogie ... Hier is de volgende sectie uit het artikel van GeenStijl:
  Zelfs Google werkt er aan mee om 'm weg te poetsen: probeer eerst "Syrian boy" en daarna "Stockholm girl" en ook "stockholm attack" brengt de foto niet naar boven. Als je doet of het er niet is. Dan gaat het misschien wel vanzelf weg. Zo doen we dat in het Westen

En daar het gaat het voor het eerst van de volkomen rechte wegt af ... Datgene dat al het voorgaande doet, is h=niet "het westen". Het is "de media in het westen". Het is"een flink deel van de elite in het westen".

En dat "de media in het westen" is weer hetzelfde als "Google". En "Facebook". Google: Joods. Facebook: joods. De media (The New York Times, de Volkskrant): gedomineerd door "Joods".

Al het voorgaande is volkomen verklaarbaar met slechts één vooronderstelling: dit gaat allemaal over vrije immigratie. 

De Joodse visie op het bestaan. De karren met de ronde wielen van Arnon Grunberg => al nekijkend i=op die met vierkante wielen zijnde huizen.

"Is migrant - Is GOED!"

"De moslims van nu zijn als de Joden van toen".

En zelfs dan is de kwaadaardigheid aan de getoonde verschinjnselen nog onbegtoijpelijk voor een normaal mens.

Tenzij je aanneemt dat die kwaadaardigheid geïntegreerd zit in dat "vrije (imi)gratie".

En alles wordt begrijpelijk als je dat aaneemt.


Naar Landverraad , of site home