WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: de Volkskrant, islamofilie

4 dec.2016

"We gaan leren van de uitverkiezing van Trump"

Dat was vele keren te horen vanuit de elite en hun media, nadat termen als "Schok" en "Ramp" waren gevallen.

En er is inderdaad van geleerd. Niet in de zin dat normale mensen dat uitleggen, maar in de zin dat hun campagne voor kosmpolitisme, globalisering, vrije immigratie én de invoering van de islam nog heviger is geworden.

Waar tot nu toe de campagne voor de islam voornamelijk bestond uit excuses voor de oneindige vele wantoestanden ervan en het voorstellen van moslims als totaal normale en precies dezelfde mensen al u en ik, is men nu overgegaan tot regelrechte, actieve, propaganda.

Overigens:voor wie door die propaganda nog een idee heeft dat dat zo is: "Als moslims mensen waren als u en ik, waren irak en Syrië landen als Nederland en België". Achter hoofdoek en terrorisme zi één en hetzlefdee idee: "De islam is de zin van mijn leen".

Voor in de linie van de campagne (mede gevormd door NRC, Trouw, NPO, enzovoort) voor de normalisering en invoering van de islam staat natuurlijk de door Joodse en Joodsistische denkbeelden gedomineerde Volkskrant: "Moslims zijn immigranten - Joden waren immigranten - dus de moslims van nu zijn als de Joden van toen" uitleg of detail .

Een eerste voorbeeld (de Volkskrant.nl, 04-12-2016, door Aafke Romeijn, muzikant en schrijver):
  Gastcolumn: Schrijvers, stop met decadente wegkijkerij

Het zou schrijvers sieren als ze tenminste een poging deden om in te grijpen in hun omgeving, schrijft Aafke Romeijn. 'Als het je niet zint om fictie in te zetten om de actualiteit te spiegelen, gebruik dan op z'n minst andere publieke optredens.'

Zou je dit zien staan op Joop.nl, dan wist je wel wat er zou volgen: een pleidooi voor de onmiddellijke invoering van kalifaat en sharia, omdat de invoering van kalifaat en sharia de kern is van de islam, en de islam voor moslims de zin van hun leven is.

En moslims zijn gekleurde immigranten en die mag je niets onthouden of ontzeggen, want dat is xenofobie, racisme en islamofobie enzovoort

Allemaal verboden door de Verenigde Naties, het Europese Hof voor de Mensenrechten, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, enzovoort.

En wat op Joop.nl al stond, staat nu bij de Volkskrant:
  Vorige week publiceerde het AD een rits brieven waarin PVV-stemmers al dan niet anoniem uit de doeken deden wat hen heeft doen besluiten om op Wilders te stemmen. Opvallend: qua achtergrond verschilden de briefschrijvers sterk. ...
    Voor de goede lezer viel er echter nog een patroon te ontdekken. Een groot deel van de inzendingen verhaalde van een bijna instinctieve angst voor moslims die is ontstaan door één islamitische collega, kennis of postbode, die - zo beweren de PVV-stemmers - opeens 'anders uit zijn/haar ogen' had gekeken na 9/11 of de moord op Theo van Gogh. Het zinde ze niet, de PVV-stemmers, en na die ene blik hebben ze zich, ieder afzonderlijk, eens goed 'verdiept' in de islam, en kwamen ze tot de conclusie dat ze te maken hadden met het absolute Kwaad.

Brullen van de lach!!! Voor de goede kijker viel er een ander patroon te ontdekken: dat moslims met dusdanig andere ogen kijken als ze ergens een minderheid zijn dat ze een reeks terreuraanslagen hebben gepleegd, en dat waar moslims de baas zijn, de terreur nog oneindig veel groter is.

Maar de Volkskrant geeft volop ruimte aan iedereen die de islam wil invoeren:
  Het fascisme rukt op. Tuurlijk, je kunt het beestje een andere naam geven omdat een beroemde Duitse dictator de term heeft besmet, maar feit blijft dat het inmiddels zo'n beetje bon ton is geworden om moslims te beschouwen als een gevaar dat onze samenleving zowel van binnenuit als buitenaf bedreigt.

En daartegen moeten de schrijvers optreden:
  In ons verleden wemelt het van auteurs die niet alleen schreven over de maatschappij, maar die hun pennen neerlegden om in te grijpen.

Want:
  Het zinde ze niet, de PVV-stemmers ... Wanneer dit sentiment je niet op z'n minst vagelijk doet denken aan het discours dat in de jaren '30 bij onze oosterburen gangbaar was, dan steek je je kop in het zand.

"Moslims zijn immigranten - de Joden waren immigranten - dus, ergo, q.e.d.: de moslims van nu zijn als de Joden van toen en moeten gekoesterd worden".

En de enige manier om moslims te koesteren, zullen alle moslims erkennen, is de invoering van kalifaat en sharia.

De Volkskrant is definitief bekeerd naar de kant voor de invoering van de islam.

Gebruik makende van diensten van mensen als Aafke Romeijn uitleg of detail , een gewaardeerd lid van de zich "activisten" noemende linksfascisten zoals Internationale Socialisten, Anti-Fascitische Aktie, Joop.nl, Rara, Volkert van der Graaf, Rote Armee Fraktion, enzovoort.


Addenda

Er was weinig tijd en de islamofilie werd sowieso gezien als vanzelfsprekend - men heeft inmiddels twee verslaggevers in dienst van de soort "relmoslim": Nadia Ezzeroili uitleg of detail en Hassan Bahara uitleg of detail , en een ander, de Sharia4Holland-aanhanger Izz Ad-Din Ruhulessin is er met enige regelmaat in te vinden. Maar hier toch een enkel uit het inmiddels tientallen exemplaren tellende dossier van pagina-afdrukken vol met het verschijnsel (de Volkskrant, 03-04-2017, door Janny Groen)

Over hoe slecht de moslim-terroristen het wel niet hebben in de gevangenis ... Van de vaste correspondent voor de moslimwereld in Nederland, Janny Groen, die voor haar inspanningen van GeenStijl de eretitel "Janny Al Hollandi" heeft gekregen. Haar voormalige vaste partner in deze omvangrijke taak, het goedpraten van de islam en moslims, was Annieke Kranenberg uitleg of detail , maar die zet dat werk nu voort als Ombudsvrouw: alles wat de islam of moslims in iets minder dan een uiterst gunstig daglicht zet, wordt door haar veroordeeld, en iedere linkshufterige en linksfascistische aanval op critici van de islam (of immigratie) kan op haar zegen rekenen. "Islam is Vrede"", "Moslims zijn Engelen", "Wilders is Hitler" en "PVV'er zijn nazi's". Kijk maar naar wat Wilders-aanhangers allemaal aanrichten in Syrië en omstreken!

Nog twee voorbeelden alleen in plaatjes (24-03-2107):

Niveau: "Nazi's dupe van denazificeringsbeleid". Verzin zelf maar een betere, maar let op, u moet opboksen tegen dit (de Volkskrant, 04-04-2017):

"Moslims doen hartstikke veel aan wetenschap". Dixit de Volkskrant, de krnat die A: hard strijdt tegen desinformatie, fake news, nepnieuws en "het internet", en B: tevens ‘Het wordt tijd dat de krant zich verzet. Als journalistieke waakhond, die opkomt voor... voor fundamentele rechten en voor de ‘verdrukten’ in de breedste zin van het woord. Die extreme opvattingen serieus neemt en waakt voor het normaliseren van het ontoelaatbare.’. Dixit Annieke Kranenberg – de ombudsvrouw van de Volkskrant. Afgekort: De Volkskrant is een linksextremistische actiekrant. die strijdt voor msolims en negers en tegen het feit dat die op wetenschappelijk gebied zwaar onderpresteren .
    Voorgaande plaatje is daarvan en glasheldere illustratie.

Dit is al heel erg erg. Kan het nog erger? Ja, tot nu toe is altijd gebleken dat het nog erger kon, en ook nu. De ultieme test: het afwegen van de ene "minderheid" tegen de andere. Hier en u: homo's tegen Marokkanen. Wie zou de Volkskrant liever hebben: homo's of Marokkanen? Merk op van tevoren: homo's zijn altijd de voorbeeldgroep geweest als het ging om "de bescherming van minderheden".Mede omdat er ook zo vele rondlopen in de media. Maarrrr ... Marokkanen zijn moslims én hebben een kleurtje. Wat gaat winnen? Eerst berichtgeving in de overige media:
 
Telegraaf.nl, 03-04-2017
 
 
Elsevier.nl, 03-04-2017

Duidleijk alle relevante feiten vermeld, inclusief de afkomst van de daders.
    En dan hier de Volkskrant:
 
 
Volkskrant.nl, 03-04-2017

Langer bericht, onder weglating van een essentieel feit: de afkomst van de daders (de plaatjes kunnen voor het lezen gedownlaod worden).
    Oké, maar dat is allemaal passief. Maar je wilt natuurlijk ook echt iets dóén ... Het zijn tenslotte moslims:

Over de sterk toegenomen problemen die homo's op straat ondervinden. Net als trouwens de Joden die sterk toegenomen  problemen op straat ondervinden. En wat hebben "de Joden" gemeen met "de homo's"? Nou weinig. Wel dit: ze worden als groep beide gehaat door moslims. En in Nederland actief voornamelijk door de Marokkaanse variant. Wat zegt de Volkskrant daarover (de Volkskrant, 04-04-2017, door Pieter Hotse Smit, Dion Mebius):
  Openlijk homo zijn blijft riskant

Toch weer een weekend met geweldsuitbarstingen tegen homo's, waarvan een ernstig. Formateur Edith Schippers kreeg het dringende verzoek er bij de kabinetsformatie aandacht aan te besteden

Tussentitel: Een vijfde de homo's zegt in de laatste twaalf maanden een haatmisdrijf  te hebben meegemaakt
1.514 meldingen en aangiftes van geweld en dsicriminatie tegen homo's waren er in 2015. Zes jaar eerder waren dat er 428

En pas in de laatste alinea, die niemand leest:
  Slachtoffer Jasper Vernes-Sewratan schrijft op Facebook dat de aanvallers 'Marokkanen tussen de 14 en 18 jaar' waren. Uit een onderzoek van de politie in 2013 blijkt dat Marokkaanse Nederlanders vaker dan gemiddeld worden verdacht van geweld tegen lhbti'ers. In 16,6 procent van alle incidenten heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit, fors hoger dan hun aandeel in de Nederlandse bevolkingscijfers (zo'n 2,2 procent). Maar het reikt te ver om te concluderen dat Marokkaanse Nederlanders het vaker gemunt hebben op lhbti'ers, waarschuwt onderzoeker Feddes. 'Daarvoor doen te weinig mensen aangifte van homogeweld en weten we dus te weinig van de daders. Met zulke uitspraken moet je heel voorzichtig zijn.'

Wie is die meneer Feddes:
   ... universitair docent Allard Feddes van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde in oktober 2016 een onderzoek naar de aangiftebereidheid onder bijna 700 lhbti'ers.

En nu de werkelijkheid (de Volkskrant, 06-04-2017, column door Stephan Sanders):
  Hand in hand, kameraden

Wil ik graag met mijn man hand in hand over straat? Het beste antwoord is: ik kan dat inmiddels niet meer bepalen.  ...
    Zijn Marokkaanse Nederlanders oververtegenwoordigd als het om geweld tegen homo's gaat? Het lijkt erop, het zijn ook mijn bevindingen. ...

En dacht u dat dat over die 16 of 17 procent gaat...? Waanzin, natuurlijk. Voor dit om op te vallen is, 30 het absolute minimum, en ga maar uit van minstens de helft. Meegerekend: dit komt van een uiterst politiek-correcte zwarte regelrecht geïmporteerd uit Afrika. En hier de definitieve bevestiging (GeenStijl, 04-04-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
   Video. Politiemevrouw bij NOS over anti-homogeweld: 'Het benne de Marrekane'

Wij geven het eerlijk toe. Wij zaten gisteravond klaar om het STAATSJOURNAAL!1!!! af te gaan zeiken wegens WEGKIJKEN!1! bij anti-homogeweld in #betonschaargate. Nou, mooi niet dus. Kom er maar in mevrouw Ellie Lust (ja die van de etherdiscipline in Wie is de Mol) van 'Roze in blauw' bij de politie: "Als wij spreken met mensen die slachtoffer zijn geworden van een dergelijk feit (bedoeld wordt: geweld tegen homo's, GS) dan horen wij wel dat mensen veelal praten over vermoedelijk Nederlandse jongemannen met een Marokkaanse afkomst. Daar hoeven we ook niet al te moeilijk over te doen. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat een culturele achtergrond daar een rol in speelt."  ...


Juist! En let op: de bron is niet GeenStijl maar de mevrouw bij de politie voor wie dit soort zaken de (hoofd)bezigheid zijn. Een ervaringsdeskundige bij uitstek! En haar cijfer is dit: '...dat mensen veelal praten over vermoedelijk Nederlandse jongemannen met een Marokkaanse afkomst.'Dat wil zeggen: een meerderheid tot een ruime meerderheid.
    Heel slecht nieuws voor de politieke-correctheid. Dus:
  INSTANT NUANCE: Het lijkt erop dat ergens een communicatie-baasje al boos is geworden. Dus Ellie moest in Pauw even zeggen dat homo-geweld door jongens van 'alle kleuren' komt. EN HET HEEFT NIETS MET DE ISLAM TE MAKEN.

De politiek-correcte censuur in werking.

Zo, dat was het bewijs van de leugens van de Volkskrant en haar deskundige die de Volkskrant natuurlijk uitgezocht heeft op het plegen van deze leugens. Maar er blijft nog steeds een ruime mogelijkheid dat er bij "demense" iets van een verkeerde indruk blijft hangen (onzin, natuurlijk: de gewone mensen weten allang dat "de Marrekane" straattuig is - ze komen ze namelijk op straat tegen). Dus ook daar "moet" iets aan gedaan worden:

Warachie ... Ze doen precies hetzelfde als advocaat Gerald "Haat!!!"Roethof uitleg of detail : ze proberen de daders voor te stellen als slachtoffer  ...Met twee bijna of echte moslims-types als "homo"in hun photo shoot annex photo shop.

En nog was de campagne niet voorbij:

Een moslim in dienst van de Volkskrant interviewt een andere moslim als deskundige om samen tot deze conclusie te komen ... (de Volkskrant, 07-04-2017, verslaggevers column door Hassan Bahara - onder de kop van de webversie)
   Speelt cultuur of religie een rol bij anti-homogeweld? 'Het ligt veel complexer'

Niemand weet wat de rol van religie of cultuur in anti-homogeweld is.

Tussentitel: Inmiddels kan Souad zlefs met haar vriendin bij haar ouders over de vleor komen

...    'Toen Tofik Dibi voor zijn seksuele geaardheid uitkwam, kreeg hij gigantisch veel steunbetuigingen vanuit de Marokkaanse gemeenschap. ...'    ...
    Binnen Souads familiekring is haar seksuele geaardheid geen probleem meer. Dat is stapje voor stapje gegaan. Inmiddels kan ze zelfs met haar vriendin bij haar ouders over de vloer komen.    ....

De conclusie dat het prima gaat bij de moslims.
    En waar gaat het mis:
   Er lijkt geen kalm publiek debat mogelijk over dit soort incidenten - het verzandt altijd in naargeestig gespeculeer over het religieuze en culturele gehalte van het gepleegde geweld. ...
     die voorzichtige vooruitgang wordt overschaduwd door het getetter van lieden die een islamofoob puntje proberen te scoren met sommige gevallen van anti-homogeweld. 'Het gaat ze niet om het anti-homogeweld. Anders zou je ze ook moeten horen over het gros van het anti-homogeweld dat gepleegd wordt door autochtone mannen.'    ...
    Souad ... ... neemt ze het op tegen de schreeuwers die anti-homogeweld als stok gebruiken om er de moslims mee te slaan. ...
    ...de oververhitte aandacht voor anti-homogeweldsincidenten ...

Ook het anti-homogeweld is weer allemaal de schuld van de Nederlanders.

En ten bewiujze van de stelling dat politiek-coorrecten in een totaal van de werkelijkheid afgepslitst spiegeluniversum leven, geven ze ook nog doodgewoon toe dat, ten eerste: er hier sprake is van een gedwongen keuze tussen homo's of moslims, en dat de Volkskrant ( de rest van de politiek-ocrretcheid) voor de moslims kiezen:

Daar staat het toch doodgewoon al in de kop: wie de kant van de homo's kiest, is een islamofoob. Of in de onderkop (de Volkskrant, 08-04-2017, door Anneke Stoffelen):
  Het protest tegen het recente geweld dat tegen homo's is gepleegd, krijgt niet alleen lof. Want achter de beleden tolerantie, is de kritiek, zit de wens te kunnen fulmineren tegen 'nieuwkomers'. Er is zelfs al een naam voor dit verschijnsel: homo-nationalisme.

Dat staat er gewoon: '... achter de beleden tolerantie, is de kritiek, zit de wens te kunnen fulmineren tegen 'nieuwkomers' ...'. Ja? Bewijs het! Dit is doodgewoon Ad ponandum er wordt zomaar wat gesteld waarvoor geen bewijs wordt geleverd.
    Of je kan het ook omkeren: wat daar staat is dat wie tegen moslim-homohaat of moslim-jodenhaat of moslim-ongelohenhaat of moslim-vrouwenhaat of moslim-democratiehaat of moslim-verlichtingshaat of moslim-denkhaat of moslim-rijheidhaat of moslim-rechtsstaathaat keert, is een nationalist oftwel fascist oftewel "Hitler!" oftewel "Holocaust!" oftewel "Anne Frank!" want dat is wat men allemaal bij elkaar neemt. Binnen de politieke-correctheid. Op dezelfde manier als hier verondersteld wordt:  '... achter de beleden tolerantie, is de kritiek, zit de wens te kunnen fulmineren tegen 'nieuwkomers' ...'.
    Of: dat "alleen" niet-politiek-correcte mensen de kant van de homo's kiezen, komt omdat alle politiek-correcten de kant van de moslims kiezen
    Wat een oversneden gorigheid.
    En dat werd allemaal nog eens overtroffen op de website:

Daar staat doodgewoon: "Je kan je niet keren tegen homohaat want tegenstanders van de islam keren zich ook tegen homohaat".
    En, natuurlijk, dit is dus niet alleen de Volkskrant, blijkt ook hier:
  Paul Mepschen, sociaal antropoloog in Leiden, signaleert dit ook. 'Er vinden jaarlijks honderden zogenoemde haatmisdrijven plaats in dit land. Dat leidt wel vaker tot ophef, maar het wordt pas echt hot news als het gaat om zogenoemd Marokkaanse daders en homoseksuele slachtoffers.

Antropologen ... Eén grote stinkende beerput gebrouwen uit "Alle Culturen zijn gelijk en Gelijkwaardig" uitleg of detail . Universiteit Leiden uitleg of detail : één grote politieke-correcte beerput op drie mensen bij de rechtenfaculteit na.
  Het daadwerkelijke belang van lhbti-rechten lijkt ondergesneeuwd te raken door nationalisme, signaleerde hoogleraar sociologie Jan-Willem Duyvendak vorige maand in deze krant. 'Vinden we vrouwen- en homorechten belangrijk omdat het mensenrechten zijn? Nee, zegt de VVD, we vinden het belangrijk omdat het Nederlandse waarden zijn. Terwijl Nederland historisch gezien, ook als het om homo- en vrouwenrechten gaat, een tamelijk bekrompen en conservatief land is geweest. Dat maakt het ook wat potsierlijk.'

Juist ja ... Omdat het nazisme pas zeventig jaar geleden bedwongen is, is het geen probleem dat het terugkeert in de vorm van de islam ... Dixit Jan Willem Duyvendak, uiterst prominent socioloog uitleg of detail .
    Eén grote stinkende beerput.
    En nog is het niet gedaan:

De Ombudspersoon. Annieke Kranenberg uitleg of detail , voormalig correspondent voor de Volkskrant bij islamitisch Nederland (samen met Janny Groen). Met een kwestie die deze redactie had overgeslagen, niet goed wetende hoe het precieze tijdsverloop in het begin van de kwestie was. Ze legt het zelf even uit:
  Was dit de kop na het geweld tegen homo's?

Hoe ongevoelig, hoe ongepast. De echtelieden - betrokken abonnees die geregeld mailen over de krant - vinden de redactionele keuze van maandag 3 april onvergeeflijk. 'Terwijl alle journaals op alle zenders er op zondagavond mee openen, terwijl het COC een brandbrief naar de informateur schrijft, terwijl De Telegraaf op zijn voorpagina wel opent met 'Alarm over homohaat', opent de Volkskrant met een artikel over homo-ontmoetingsplaatsen', schrijven ze vol ongeloof. Pas op pagina 8 volgde een klein berichtje over het homostel uit Arnhem, dat door een groep jongens zou zijn aangevallen omdat ze hand in hand liepen. 'Wat een timing, wat een miskenning van de aard van urgentie!'
    Hoe kon de redactie zo'n miskleun begaan, vraagt het stel - en met hen veel andere lezers - zich af. 'Is dit echt de kop?', twitterde een schrijver, verwijzend naar 'Homo-ontmoetingsplek doorn in oog gemeenten' op de voorpagina. 'Na het gruwelijke geweld tegen homo's dit weekend?!?'

Tja ... Hoe zou dat nu kunnen ...? Maar wat het ook is, het absoluut niets nul komma nul met de islam te maken!
  In werkelijkheid heeft op zondag niemand op de redactie het verband tussen beide onderwerpen op die manier gelegd, laat staan tegen elkaar afgezet. Ze zijn op hun eigen merites beoordeeld.

Brullen van de lach!!! Zo meteen, als deze kwestie is afgehandeld, zien we nog een momentje van het "op eigen merites bedoordelen" van zaken. Hoewel Kranenberg ook nog een sterk voorbeeld geeft:
  Het was dus stom toeval dat de hop-productie voor 3 april was gepland. Even dreigde aardverschuiving in Colombia of Ajax-Feyenoord het verhaal van de voorpagina te verdringen,

Vertaald: "Alles op de voorpagina behalve het nieuws dat de Marokkanen in een slecht daglicht stelt'. En qua integriteit nog maar eens herhalen:
  Even dreigde ... Ajax-Feyenoord het verhaal van de voorpagina te verdringen,

Juist ja ... Het grote belang daarvan: "Amsterdam", het thuishonk van de Volkskrant had gewonnen. Zelfs de sportverslaggeving van de Volkskrant stinkt van de partijdigheid.
    Integriteit ... De Volkskrant bewijst de praktijk totaal ze niet weet wat dat woord is of wat het betekent. Behalve om uit te kreten als de eigen verdorvenheid in de openbaarheid dreigt te komen ...
    Nog en paar gotspes
  Zoals een politiewoordvoerder het adequaat uitdrukte: hoe dun de pannekoek ook is, er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Dat bleek op maandagavond toen de advocaat van een van de minderjarige verdachten diens versie gaf bij tv-programma Pauw: niet zijn cliënt, maar een van de mannen zou zijn begonnen met slaan. De groep zou van gemengde afkomst zijn, homohaat zou geen rol spelen en ook het gebruik van een betonschaar werd betwist.

Juist ja ... Zit de schoen aan de andere voet dan is er nooit sprake van "een andere kant van de zaak". En natuurlijk moet je de uitspraken van een advocaat oer zijn verdachte gewoon aanemen als de zuivere waarheid ... Als de verdachte een Marokkaan is ...
  De redactie had er goed aan gedaan het bericht uitgebreider en prominenter te brengen. Dat betekent niet dat de krant meer had moeten meegaan in het verhaal van het stel - bij strafzaken past distantie.

"Zoals in de strafzaak tegen Geert Wilders. Of die tegen zijn fractiemedewerker Heemels" uitleg of detail . Gevolgd door een homerisch gelach!!!
  De dagen erna werd de bredere context wel geboden, zij het minder emotioneel dan bijvoorbeeld het AD dat dinsdag het Arnhemse stel zoenend afbeeldde voor de regenboogvlag. 'Openlijk homo zijn blijft riskant', kopte de Volkskrant op pagina 3 met cijfers over meldingen en aangiftes van fysiek en verbaal geweld. Donderdag werd ruimte geboden aan verbijstering in vier interviews met deelnemers aan de avondmars tegen antihomogeweld - 'eindelijk', verzuchtten sommigen.

Wat een gotspe ... In die artikelen kwam de term "Marokkaan" neoit voor. Ze waren juist bedoeld om de aandacht van de kwestie af te leiden.
    Je moet wel sterk genetisch begenadigd zijn door de natuur om zulk absurde gotspes te kunnen produceren en het lef hebben im ze in de openbaarheid te plempen.
    Hier de slotalinea:
  De redactie hield terecht het hoofd koel, maar had sneller de reikwijdte en maatschappelijke ontzetting van de zaak kunnen inschatten. Dan was de onhandige samenloop met de homo-ontmoetingsplekken wellicht ook vlugger opgemerkt. Als er voor een andere opening was gekozen, zoals de aardverschuiving in Colombia, was er nooit zoveel gedoe ontstaan.

En maar meteen een voorbeeld van hoe je dat doet: terecht het hoofd koel houden:

Koel, hè, die voorpagina. Extra koel, als je hem omslaat om te komen bij pagina 3:

Reuze koel, dus, die voorpagina. Dat ook deze koelheid wandaden gepleegd door msolims betrof, is natuurlijk volstrekte toeval en wie ook maar enigszins iets anders durft te stellen, is een fascist, een nazi, "Hiter!, "Holocaust!", "Anne Frank!", "Geert Wilders!", en "Het Internet!" (GeenStijl, 08-04-217, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Volkskrant vindt #Stockholm al geen nieuws meer


Terwijl het nieuws over de aanslagpleger in Zweden tegen de plinten klotst, de ziekenhuizen in Stockholm nog vol met kreperende mensen liggen en de beeldbanken van internationale fotopersbureaux overlopen van snoeiharde nieuwsfoto's, opent de Volkskrant vandaag met Frekie Vonk, magnetronmaaltijden en Trump. Want die Oorlog in het Avondland... meh. ...

Het echte commentaar bij GeenStijl is vaak verborgen, dit keer in de internetnaam van het plaatje: "lalala_nieuws.jpg". Wat mevrowu Kranenberg noemt:"'het hoofd koel houden'.  Wat de Volkskrant ook wel omschrijft als het elders gedaan wordt, als "nepnieuws, "fake news", "alternative facts", "desinformatie", en nog wat termen die in omloop zijn sinds de hetze gevoerd tegen Trump die bestond uit weing anders dan dat, en degen die het deden: de politiek-correcten, op oud-Joodse wijze uitleg of detail nu aan anderen verwijten.

En nog was de koek niet op aangaande de homo's, wnat in het "verdiepingskatern" Vonk (08-04-2017 is een zaterdag) stond dit:

Acht fopwetenschappers over oplossingen tegen de homohaat. Oh nee: acht oplossingen tegen homohaat door niet-moslims. Zonder natuurlijk de enig werkende oplossing: remigratie (ze hebben allemaal een Marokkaans paspoort en heel veel liefhebbende familie om ze op te vangen en ze zijn allemaal vele beter af in een omgeving naar hun eigen sociale en intellectuele niveau). Opgevangen nepoplossingen (de Volkskrant, 08-04-2017, door Michiel Hulshof ):
  1. Homo's en moslims moeten samen marcheren tegen de haat
Oskar Verkaaik, antropoloog


2. Gebruik virtual reality om empathie te kweken
Tibor Bosse, Kunstmatige intelligentie


3. Laat topvoetballers hand in hand over straat lopen
Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek


4. Start een campagne tegen geweldplegers
 Alfred Lange, hoogleraar klinische psychologie

... 'Je moet mensen bijbrengen dat ze met hun poten van elkaar afblijven.' ...

5. Pak desolate steegjes en verlaten straten aan
Henk Elffers, emeritus hoogleraar criminologie

6. Verminder de tegenstellingen in de samenleving
Maarten Hoorn, planoloog


7. De medezeggenschapsraad moet zijn verantwoordelijkheid nemen
Nanda Oudejans, rechtsfilosoof

Naast rechtsfilosoof is Nanda Oudejans voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) op de Tilburgse basisschool van haar kinderen. ...

8. Meer macht aan vrouwen
Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie

Nummers 1, 2, 5, 6, 8: niveau: "Schep eerst een Paradijs, dan lost het probleem zich vanzelf op". Nummers 3, 4 en 7: zijn geprobeerd in talloze andere campagnes en hebben nooit voor een stuiver gewerkt. Ontbrekend in allemaal: een effectieve sanctie (beloning voor wandaden is natuurlijk te absurd voor woorden). En de enige sanctie die indruk maakt op zowel geslaagde criminelen als mislukte straatterroristjes is al genoemd.

Het weekeinde bracht geen rust. Eerst een beeld van de demonstraties tegen homohaat in Nederland:

Een bolwangige Nederlandse is uitgedost als moslima en poseert met een andere figurant voor de Volkskrant-camera's. De auteur van dit prachtmateriaal: Marcel van den Bergh ... uitleg of detail De man die elkeeer als hij fotografeert in de Albert Heijn in vol niqaab geklede moslima's tegen het lijf loopt ...
    Hetgeen overigens de gelegenheid biedt om even terug te komen op de demonstraties van solidarteit na de aanslag op Charlie Hebdo. Ook toen stond het in de media bol van meedemonstrerenden moslims. Later vervtelden getuigen dat het er welgeteld een gezinntje van drie was, dat totaal uit het zicht verdween door de grote camera's van de hen omringende iunternatioanle media! In Parijs. In Nederland was het ongeveer hetzelfde - vervang slechts  'internarionale media' door de nationale "kwaliteitsmedia".
    En om te voorkomen dat u denkt dat echt te gek is en wel op toeval móét berusten, aan de ommezijde van de pagina een beeld van de solidariteitsdemonstratie in Stockholm:

En ook daar bestaat de bevolking al voor de helft uit allochtonen, die allemaal hartstikke solidair zijn met de blanke Zweden.

En als slagroom op het toetje, van dezefde maandag nog een berichtje uit het spiegeluniversum van het spiegeluniversum (GeenStijl, 10-04-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
 

Weer een betonschaar in de bek van de Dibi's en anderssoortig links tuigh die massaal proberen te ontkennen dat de Riffijnse medemens zich niet kan gedragen in de openbare ruimte op het moment dat er homosensuelen in de buurt zijn: zomaar een berichtje uit Amsterdam West. Twee heaumeaux van in de dertig worden eind januari zonder kennelijke aanleiding in elkaar getyft bij een dansschool (fucking gay natuurlijk, een beetje Grease nadoen met z'n tweetjes) door een lichtgetinte gast met een normaal postuur en sportieve kleding. Goh, verrassond. Zoals nichten rare dansjes doen tikken lichtgetinte sportkledingdragers poten op hun bek als ontspanning in het weekend. Weet iedereen, behalve bij de linkse media, want daar weten ze dat ze in Roodeschool en Limmen ook heel erg onaardig doen tegen homo's. Daar zeggen ze namelijk flikker op het voetbalveld en dat is eigenlijk net zo erg als Riffijnse amateurkickboxers die de voormalige Gay Capital of the World hebben gereduceerd tot een soort survivalstad voor LHBT'erts met een hang naar avontuur.

Excuses, Zentgraaf ... De knipschar was in de handen, maar hij weigerde dienst ...

En wat je natuurlijk ook helemaal niet wil hebben in het kader van "Islam is Vrede" is berichten over "Islam is Christenmoord".  Nu kan je er ook steeds minder niets aan doen, want je staat meteen weer op de voorkant van GeenStijl. Dus maar deze noodoplossing  (de Volkskrant, 10-04-2017):

Een zo klein mogelijk bericht op pagina 2.

DE ISLAM VOOR ALLES!!!

Overigens is dat "IS" een gore leugen - de aanslagen op Kopten en christenen over de hele wereld vinden al plaats zolang het geheugen van deze redactie gaat.

Oh nee ... Dat "IS" is nepnieuws, desinformatie, fake news, alternative facts, het gevolg van Russische hacks, Poetin, enzovoort.

Oh, en omdat het even duurt voor de hernieuwde afsluiting van dit verhaal, nog een bijdrage, van de opvolgende dag. Noodzakelijk want weer een gelegenheid tot directe vergelijking (de Volkskrant, 11-04-2017):

Die verhalen over de moslims zijn natuurlijk allemaal bangmakerij en schromelijk overdreven. Waar u echt bang voor moet zijn, zijn de christenen en met name de van alles en iederee nmisbruik-makende extremistische katholieken.

En na nog een dag vertarging vanwege drukke werkzaamheden, en an weer een aan;lsga door moslims, dit kere tegen het voetbalteam van Borussia Dordtmund - en let op: dit is nog steeds een opvolgende dag (GeenStijl.nl, 12-04-2017, door Spartacus uitleg of detail ):
  Volkskrant: "Aanslagen geen voorpaginanieuws"
 


Plaatsvervangend hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok heeft het maar druk met z'n voorpagina's. De baas van het papieren journaal meent namelijk dat "Wij als krant een representatief beeld van de werkelijkheid te bieden, en dat doe je niet door elke dag een aanslag op de voorpagina te zetten. (02:20)" Hij verwijst hierbij naar dat er een stel Panda's op de voorpagina stonden terwijl er een niet al te indrukwekkende aanslag plaats had gevonden in Dortmund (usual suspect confirmed, islamitische verdachte in hechtenis).

Er blijkt totaal geen enkele grens aan de absurditeiten van de Volkskrant.

Goed, dan nu toch tijd voor de nieuwe (tussen)conclusies. Naast drukke werkzaamheden was er nog een rmeende factor om daar aan te beginnen: er waren geen woorden te vinden om dit proces adequaat te schrijen. Je zou kunnen denken aan zaken richting kettingzagen en vlammewerpers, maar deze redactie houdt niet van horror, en de zaak is nog veel ernstiger. Welk laatste besef niet alleen bij deze redactie heerste - wnat ook hierin schoot de redactie van GeenStijl te hulp. In een stuk geschreven twee dagen terug, wat zo langzamerhand een eeuwigheid is. Want gaande over de toenmalige actualiteit die was de aanslag in Stockholm. Of beter: de manier waarop daarover bericht wordt, door niet alleen de Volkskrant, maar de natiuonale en internationale media in het algemeen (GeenStijl.nl, 10-04-2017, door Van Rossem uitleg of detail):

  Spoedcursus Internationaal Leed. De basisregels
 


Mensen, een korte les. Het is heel simpel. Echt heel makkelijk. Je hebt twee soorten internationaal leed. Het Goede internationale leed, en het Foute internationale leed. Hierboven een exemplarisch voorbeeld van Goed internationaal leed. Het is een foto van Aylan Kurdi, het dode Syrische jongetje dat aanspoelde omdat het harteloze racistische Westen hem niet wilde helpen zijn vader smokkelaars betaald had voor de oversteek omdat hij vanuit het veilige Turkije via de EU naar Canada wilde. Zijn dood leidde tot wekenlange uitingen van rouw, betrokkenheid en progressieve pleidooien voor meer meer meer opvang van vluchtelingen (ook als het geen vluchtelingen zijn). Er kwamen imitaties, zandsculpturen, tekeningen, muurschilderingen, waterverfwerkjes, historische parallellen en verbeelde verwijten. ...

Zelfs GeenStijl heeft moeite ermee om de walgelijkheid van die propaganda-campagne weer te geven Het was zum kotzen.
    Nog een voorbeeld van dit soort walgelijkheden:
  ... Een vergelijkbaar voorbeeld van Goed internationaal leed, is de foto van Omran Daqneesh, het stoffige ambulance-jongetje in Aleppo. ...

Een nog helderder voorbeeld van het politieke karakter van deze campagnes: van de andere kant van deze strijd, die tussen gematigde Syrische regring en islam-extremistisch soennitische jihadisten zijn ongetwijfeld precies dezelfde beelden te schieten maar die zie je niet want die gematigde kant wordt gesteund door "de Russen".
  ... Een vergelijkbaar voorbeeld van Goed internationaal leed, is de foto van Omran Daqneesh, het stoffige ambulance-jongetje in Aleppo. ...

Zelfs GeenStijl zoekt hulp elders:
  ... De Britse journalist Brendan O'Neill schreef het beter op dan wie dan ook: "The global spreading of this snapshot is justified as a way of raising awareness about the migrant crisis. Please. It’s more like a snuff photo for progressives, dead-child porn, designed not to start a serious debate about migration in the 21st century but to elicit a self-satisfied feeling of sadness among Western observers." Deugporno voor Westerse observanten, dus. ...

En voor u uw (politiek-correcte) oordeel formuleert ... Hier is de vergelijking ter ijking ervan
  ... Een hard oordeel (we hebben het immers wel over de dood van een onschuldig kind), maar O'Neill onderstreept hiermee de scherpe tegenstelling met de neiging tot wegkijken, van dezelfde observanten, wanneer het leed uit een hoek komt waar het Westen zichzelf minder makkelijk de (valse) schuld van kan geven. Bewijsstuk B, derhalve:

Doodgereden kind in Stockholm. De 11-jarige Ebba Akerlund. Slachtoffer van Fout internationaal leed. Mag geen naam hebben, althans niet te hard uitgesproken. Meisje is een onschuldig slachtoffer van de radicale islam. Haar land was niet in oorlog. Haar familie niet op de vlucht. Haar geweten net zo brandschoon als dat van Aylan Kurdi. Maar ze is slachtoffer van een gebeurtenis die niets met de islam te maken heeft, en daarom ook niet te hard benoemd dient te worden. Laat staan dat we haar foto moeten tonen. Niets. Haar foto is zelfs lastig te vinden, en wie hem toont krijgt een 'denk toch om de privacy van de slachtoffers!' te horen - een argument dat bij Aylan niet werd ingebracht. Waarom? Omdat het tonen van deze foto de deur open zet naar een discussie over de islam, de migratie en de toekomst van de verhoudingen in het Westen. En als je die discussie niet voert, dan is er ook niks aan de hand. Dus maken we geen voorpagina's, geen Journaal-items, geen kunstexposities, geen zandsculpturen en geen theatrale installaties van mensen die op straat gaan liggen om het leed van Ebba Akerlund te portretteren. Want in tegenstelling tot Aylan Kurdi, stond zij niet op het kruispunt van de geschiedenis. Zij was enkel op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. En dat heeft niets met de islam in Europa te maken.Toch nog even deze ook. Geen kind, maar een NOG fouter slachtoffer. Toon deze foto, en je wekt woede in plaats van medeleven. Dit mag liever niet gezien worden. Kunnen we niet tegen. Te rauw. Te confronterend. Te veel in your face-effect van de radicale islam. ...

Juist ja ...
    Hier schieten alle woorden tekort. Alsof je de Joden de Holocaust verwijt ...
    Hm, slechte analogie ... Hier is de volgende sectie uit het artikel van GeenStijl:
  Zelfs Google werkt er aan mee om 'm weg te poetsen: probeer eerst "Syrian boy" en daarna "Stockholm girl" en ook "stockholm attack" brengt de foto niet naar boven. Als je doet of het er niet is. Dan gaat het misschien wel vanzelf weg. Zo doen we dat in het Westen

En daar het gaat het voor het eerst van de volkomen rechte weg af ... Datgene dat al het voorgaande doet, is niet "het westen". Het is "de media in het westen". Het is "een flink deel van de elite in het westen".

En dat "de media in het westen" is weer hetzelfde als "Google". En "Facebook". Google: Joods. Facebook: Joods. De media (The New York Times, de Volkskrant): gedomineerd door "Joods".

Al het voorgaande is volkomen verklaarbaar met slechts één vooronderstelling: dit gaat allemaal over vrije immigratie. 

De Joodse visie op het bestaan. De karren met de ronde wielen van Arnon Grunberg uitleg of detail al neerkijkend op die met vierkante wielen zijnde huizen.

"Is migrant - Is GOED!"

"De moslims van nu zijn als de Joden van toen". uitleg of detail

En zelfs dan is de kwaadaardigheid aan de getoonde verschijnselen nog onbegrijpelijk voor een normaal mens.

Tenzij je aanneemt dat die kwaadaardigheid geïntegreerd zit in dat "vrije (im)migratie".

En alles wordt begrijpelijk als je dat aanneemt.

Wat addenda om aan te geven dat het proces voortduurt. Slechts een zerer beperkte selectie, want de Volkskrant heeft bijna of helemaal dagelijk items ter promotie an de islam, meestal van de soort "Moslims zijn mensen net als u en ik". Net als de nazi's en de bedieners van de gaskamers mensen waren als u en ik. Soms zullen we een opvallend geval uitpikken, zoals de volgende - aanleiding: na de stroom aanslagen van 2016 en 2107, begint zelfs in Duitsland enige weerslag te komen op het "Komt u maar allemaal binnen met uw islam"-beleid (de Volkskrant, 01-05-2017, door Sterre Lindhout):
  Ook Duitsland moet normaal doen en handen schudden ter begroeting

Duitsland 'is niet boerka'. Wel staat het land voor 'prestaties' en 'westerse waarden'. Dat staat in het voorstel voor een 'Duitse Leitkultur', dat de minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière heeft gepubliceerd in de krant Bild am Sonntag. De minister wil met het stuk een discussie op gang brengen. ...

De Volkskrant noteert meteen hierachter, midden in de berichtgeving (want dit staat op pagina 2) dus alweer doende aan nepnieuws, haar mening:
  ... Waarnemers zien het als een waarschuwing aan immigranten  ...

Waar op de plaats van 'Waarnemers' de woorden "de Volkskrant" ingevuld moeten worden, want als het bericht islam-ondersteunend was geweest, was de Volkskrant niet gekomen met meteen opvolgende opmerkingen van de soort "Waarnemers noemen dit landverraad".
    Dit 'waarnemers' heeft ook een ongeveer evenveel gebruikte variant, die dan ook verderop staat:
  Pure stemmingmakerij, noemt een criticus het stuk ...

Wat de Volkskrant, als onderstreping dat dit haar mening is, zo naar voren brengt:
  Tussentitel: Volgens critici is de 'Leitkultur' pure stemmingmakerij

En let in dit verband op het herhaalde gebruik van het bijvoeglijk naamwoord 'puur'. Oftewel: "Dit is mijn diepste geloof en overtuiging".
    Even over de inhoud: die "waarnemers" en "critici" kunnen met één granaat uit het water worden geschoten met de volgende riposte op hun kritiek op "Duitsland is niet boerka": "Afghanistan is niet Bratwurst".
    Maar het zal nooit in hun hoofd opkomen om de zaak ook van een andere kant te bekijken, omdat ze doodgewoon weten dat ze gelijk hebben: "De islam ís Vrede". Enzovoort.

Het is niet doenlijk om de islamofilie van de Volkskrant substantieel te behandelen, dat wil zeggen: een percentage van de voorvallen van boven de 10. Het aantal islamofiele artikel ligt ergens rond de vijf per week. Slechts af en toe komen wat opvallende gevallen hier aan bod. De volgende twee zijn dat, omdat ze op elkaar lijken en een soort spiegelbeeld vormen.  Als eerste het geval, waarin van Nederlanders gevraagd wordt een bestaande sociaal-culturele waarde op te geven: de neutraliteit van de politie. De eerste berichten werden elders gepubliceerd (Het Parool uitleg of detail ), en de Volkskrant liet meteen zien aan welke kant ze stond:


Juist ja ... En in talloze andere landen niet.
    In print zag het er zo uit:

Met in de rechterkolom van het artikel "het juridische oordeel":

Bron: de verzameling druiloren met hoofddoek en zaagsel in het brein dat zich "College voor de Rechten van de Mens" uitleg of detail noemt en in werkelijkheid het "College voor de Rechten van de Moslims" is.

En toen een agente besloot om de zaak even te gaan lopen provoceren, kwam de Volkskrant met dit (de Volkskrant, 22-05-2017):


Het bericht rechtsboven. Hier de foto:

Kortom: zowel de moslims als de Volkskrant zijn extra blij met de hoofddoek-agent. Wat, tussen twee haakjes precies de reden is waarom dit hartstikke fout is.

En toen de politiebaas de zaak afblies vawegen de heftige weerstand, uitte de Volkskrant haar vreugde daarover op passende wijze (de Volkskrant, 27-05-2017):


U kunt het bericht niet vinden? Deze poging dan maar:

Zo blij was de Volkskrant met het afblazen van het idee ...

Goed: de Volkskrant vindt dus het opgeven van een belangrijke westerse waarde, hier die van de neutraliteit van de overheid, geen enkel probleem is.

Nu de tweede kwestie, gaande over het opgeven van een waarde door de islamiitische gemeenschap. Ook in dit geval ontstond de kwestie in andere media, omdat het aanvankelijk een regionale zaak was. De kwestie: een campagne in Rotterdam voor vrije partnerkeuze. Uitgevoerd met posters. Krachtige, symbolische posters. Vier stuks, maar dit is degene die er meteen uit werd gehaald:


Dat dit veel en veel te veel verlichting is voor het islamitische volk uit Turkije en Marokko is volkomen vanzelfsprekend.
    Neutraler geformuleerd: er wordt hier van de gekleurde en met name islamitische immigrantengemeenschap een waarde in te leveren: de gedwongen huwelijkskeuze.
    En net als bij de kwestie van het opgeven van een Nederlandse cultuurwaarde, is de vraag ook hier: "Aan welke kant staat de Volkskrant?"
    En hier is haar inbreng aangaande de kwestie:

Héééééé ... Ineens zijn er twee kanten aan een zaak. Niet zoals bij de hoofddoekenpolitie was er alleen de meerwaarde van de tevredenheid van de moslims, en juridisch kon het ook doodgewoon niet verboden worden vond men, maar bij het aan de orde stellen van gedwongen partnerkeuze, zeg maar: de inteelt uitleg of detail , is er ook een andere kant aan de zaak. En belt de Volkskrant zelf die andere kant op om die andere kant te vernemen (de Volkskrant, 26-05-2017, door Janny Groen):
  Terechte relatiecampagne of hypocriete boodschap?

...  Nourdin el Ouali, fractievoorzitter van Nida Rotterdam.
    El Ouali zegt desgevraagd ...

En die andere kant van de zaak wordt meteen een prominente plaats gegeven:
  Tussentitel: 'Ha, ha, een Leefbaar-wethouder die campagne voert voor diversiteit. Geloof je het zelf?' - Nourdin el Ouali, fractievoorzitter Nida Rotterdam

En wie is deze Nourdin el Ouali? Een voorstellen:

Type arrogante geitenneuker. Volkomen onuitstaanbaar en weerzinwekkend als je hem eenmaal pratend hebt gezien. Regelrecht uit de inteeltbergen van de Rif. Als je dit figuur bezig hebt gezien, ga je Tofik Dibi uitleg of detail en Mohamed Rabbae uitleg of detail redelijk vinden.

Een uitstekende keuze dus als het gaat als woordvoerder van de zaak van de gedwongen partnerkeuze. De zaak van de inteeltcultuur. De zaak van de achterlijkheid.

Net als deze zeer frequent verschijnende woordvoerder (de Volkskrant, 27-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Vrome leugens

'Dit beeld zou doodnormaal moeten zijn, maar dat is het niet', aldus wethouder Integratie Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam, geciteerd door Janny Groen, vrijdag in de Volkskrant. Schneider spreekt over de campagne die Rotterdam gestart is voor 'vrije partnerkeuze'. Op een van de affiches zie je een jongen met een keppeltje zoenen met een moslima. Daarboven staat: 'In Nederland kies je je partner zelf.'
    Dat is maar ten dele waar. Ik vermoed dat veel 'echte Nederlanders' niet gelukkig zouden zijn met een schoonzoon met een keppeltje. ...
    Onbedoeld legt de campagne in Rotterdam enkele vrome leugens bloot: dat antisemitisme slechts onder 'nieuwkomers' zou voorkomen. Dat 'echte Nederlanders' weten wat vrijheid is.

Kwaadaardige taal uit het kwaadaardige deel van het Midden-Oosten uitleg of detail ter ondersteuning van het barbaarse contingent uitleg of detail .

Goed, twee zaken achter de rug: die van het opgeven van een westerse waarde, en die van het opgeven van een islamitische waarde. In het eerste geval kiest de Volkskrant enthousiast voor de islamitische kant van de zaak. In het tweede geval kiest de Volkskrant bijna even enthousiast voor de islamitische kant van de zaak.

Wat op zich al weerzinwekkend is, als de zaken vergelijkbaar waren. Maar de westerse zaak is die van een belangrijke waarde van de beschaving: de neutraliteit van de overheid. En in het tweede geval is dat de zaak van de culturele achterlijkheid. Van culturele barbarij.

En al dit voorgaande behoort tot de actieve kant van de zaak. Maar er is ook nog een minstens even grote tweede kant: de passieve. Dat is: al die dingen die men niet laat zien. Hier een voorbeeld in drie beelden:
De Telegraaf, 01-06-2017
Elsevier, 02-06-2017
 
GeenStijl, 02-06-2017

De berichtgeving in de media over de ramadanrellen. Niets in de Volkskrant. En, naar men veilig kan aannemen, dan ook niets in NRC Handelsblad en Trouw. En, waar het hier om draait: niets bij de NPO. Niets, niets helemaal niets bij de hele NPO. Niets bij NOS Journaal, niets bij Nieuwsuur, niets bij EenVandaag, niets bij Brandpunt. Niets, niets, helemaal niets.
    Want ...:
    Te overduidelijk.
    Te confronterend.
    Te polariserend.
    Enzovoort.
    Want voor iedereen duidelijk makend: die terreuraanslagen komen van de radicale en uitvoerende bovenkant die ons haat tot op het bot. En die ramadanrellen is miniterreur komende van de onderkant. Die ons ook haat tot op het bot.
    En alles wat ertussen ligt, dus alles, haat ons ook tot op het bot.
    Dat is wat iedereen direct haalt uit die ramadanrellen: gedaan door de jeugd die opgevoed is door wat ouderen: ze haten ons allemaal tot het bot uitleg of detail uitleg of detail .

Wat de media en met name hier de Volkskrant dus uit de informatiestroom voor de Nederlandse burgers houdt. Waardoor die burgers niet adequaat kunnen reageren op de haat en de miniterreur . Waardoor de miniterreur kan groeien en bloeien tot de maxiterreur. Nu nog met aanslagen, maar uitmondende, bij gelijke trends, in etnische burgeroorlog .

De nedia, gedrukte en eletronische, hebben bloed aan hun handen.

Na de eventuele burgeroorlog of revolutie zal deze redactie pleiten voor de doodstraf voor de huidige baas van de Volkskrant Philppe Remarque en zijn voorganger Pier Broertjes, en hun equivalenten bij NRC Handelsblad en Trouw. En om het eerlijk te houden: die van het NOS Journaal, Marcel Gelauff, en zijn voorganger, Hans Laroes. En hun baas: Shula Rijxman uitleg of detail

Na de Tweede Wereldoorlog werden mensen als Seyss Inquart en Anton Mussert geéxecuteerd. Om een voorbeeld te stellen: jullie hebben bloed aan je handen en dit nooit weer. Hetzelfde geldt voor de genoemde lieden.

Rest nog de vraag: waar komt de motivatie vandaan? Ook dat antwoord is simpel: van de voorpagina. Daar resideert inmiddels als vele jaren de meest intense bron van kwaadaardigheid die zich in het Nederlands uitdrukt en mogelijk zelfs ver daarbuiten: Arnon Grunberg - zie hier uitleg of detail . Het doorgeefluik van 8000 eerdere jaren van Kwaadaardigheid naar het heden.


Addenda

Hier nog eens ten overvloede, de beleidsverklaring van de baas (de Volkskrant, 03-06-2017, De week van hoofdredacteur, door Philippe Remarque):
  Treinkaping ligt gevoelig, de ramadan en zure sportverhalen
...
Ramadan
... Deze week was ik verguld met de Marokkaans-Nederlandse Fatima Oulad Hadj en haar twee dochters ...

En de reclame dat "Moslims net zulke leuke mensen zijn als u en ik", en die net zo zeer bommenleggers als u en ik, en net zo zeer barbaren uitleg of detail zijn als u en ik.

En nog maar eens eentje (de Volkskrant, 03-06-2017)

Ja hoor. En daarna Pasen voor het Offerfeest, Kerst voor het Suikerfeest, en de koning voor een kalief ...

Er is een kind verdronken. Gebeurt wel meer. Een ongeluk. Niemand wil het. Iedereen doet zijn best om het te voorkomen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. En zo wordt dat afgehandeld.
    Er is een kind van moslims verdronken. De moslims zijn moslims en willen wraak. Justitie moet beslissen. Justitie is landverraderlijk uitleg of detail . En begint een strafzaak.
    De scholen gaan stoppen met zwemmen, natuurlijk want aan strafzaken stel je je personeel niet bloot.
    De Volkskrant moet kiezen. Twee maal. Hier is wat men kiest (de Volkskrant, 06-06-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink):
  Schoolzwemmen

Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak van het Syrische meisje Salam, dat in 2015 in Rhenen is verdronken tijdens het schoolzwemmen. ...
    ...  er mag geen enkele twijfel bestaan over de verantwoordelijkheid van leerkrachten en badmeesters voor de veiligheid van de kinderen in het zwembad.

Keuze 1: De wraakzucht van de moslims moet bevredigd worden en de Nederlanders veroordeeld.
  .... niet alle ouders zijn ervan overtuigd dat zij verantwoordelijk zijn voor het leren zwemmen van hun kinderen. Dat geldt met name voor ouders met een migratie-achtergrond.     ...
     Er is veel voor te zeggen om het schoolzwemmen opnieuw verplicht te stellen. ...

Keuze 2: De Nederlanders moet verplicht worden om rekening te houden met de achterlijkheid van moslims.
    Overigens zijn moslims volstrekt gelijkwaardig, en wie iets anders ook maar suggereert, is een racist.

En hier is het echte antwoord van de Volkskrant - methode: iemand opzoeken waarvan ze weten wat hij gaat zeggen (de Volkskrant, 08-06-2017, door Wim Bossema):
  Multicultureel nationalisme voor alle Britten

Tariq Modood (1952) is hoogleraar sociologie aan de universiteit van Bristol.

Hij is geboren in Pakistan, auteur van studies over multiculturaliteit en voelt zich een echte Brit.


Na de eerste aanslagen van Londen in juli 2005 zei u tijdens een debat in De Balie (Amsterdam): niet te veel maar te weinig multiculturalisme voedt terreur. Vindt u dat nog, gezien de recente aanslagen?
'We hebben sinds de Londense aanslagen van 2005 ons best gedaan zaken recht te zetten. Maar we hebben bij ons multiculturele model te weinig nadruk gelegd op wat ons bindt.
    'Veel multiculturalisten, zeker die van links, onderstrepen graag de culturele verschillen. Daar ben ik het nooit mee eens geweest: we moeten juist werken aan onze nationale identiteit, het burgerschap, of zoals ik het noem multicultureel nationalisme.

Juist ja ... Weet u het nog? Wat is de oplossing voor problemen veroorzaakt door de Europese eenwording? Antwoord: meer Europese eenwording! En de oplossing voor problemen met de multiculturele samenleving? Antwoord: meer multiculturele samenleving!

De volgende stap ... (de Volkskrant, 26-06-2017, door Wil Thijssen):
  Waar de staat ontbreekt, wordt familie-eer belangrijk

Iedereen kan in zijn eer worden aangetast. Maar in sommige culturen wordt zoiets een familiekwestie, met verregaande en soms dramatische gevolgen. Iets waarmee Nederlandse instanties - de politie voorop - langzaamaan leren omgaan.

De volgende stap: de normalisering van eerwraak. In welke richting? Dus die van van de volledige invoering van de sharia: de Nederlandse instanties moeten leren omgaan met de sharia. En ze opleggen natuurlijk aan iedereen, want ze hanteren slechtts op één groep is discriminatie. Want het niet-hanteren voor die ene groep is ook discriminatie: discriminatie van religie. Dus de volledige invoering van de sharia is pure noodzaak, om discriminatie te voorkomen.
   Is getekend, de Volkskrant, die er twee hele pagina's op de meest prominente plaats in hun krant aan besteedt:

Alleem de titel ... Volgens de wet van de politieke-gestoordheid is het natuurlijk weer precies andersom:
  Waar familie-eer belangrijk wordt, gaan staat, rechtsstaat, meningsvrijheid, democratie en vrijheid ontbreken

Maar de Volkskrant gaat volle kracht vooruit met haar eerwraak- en "de rest van de sharia"-acties, ten bewijze waarvan maar snel even een heel kleine selectie uit het archief getrokken:
De ramadan/moslim zorgt voor gezelligheid
De ramadan/moslim is heldhaftig
 
De ramadan/moslim zorgt voor omzet
Moslims zijn geroemd om hun liefde voor moderne muziek

Ja ja, het gaat hartstikke lekker met het islamiseren ... In ieder geval in de Volkskrant. Maar een troost voor de vrijheids-revolutionairen: "Papier brandt als een lier ...".

Nog even een addendum bij het artikel over eerwraak (de Volkskrant, 27-06-2017, ingezonden brief van Pieter Markus, Geldrop):
  De Koran

Janine Janssen antwoordt op de vraag of de Koran eergerelateerd geweld rechtvaardigt: 'Nee, dat staat nergens.'
    Niet expliciet, wel impliciet, zo blijkt uit Koran 4:15-16 en 24:2-3. Bovendien is de Koran niet de enige rechtsbron van de islam. In ruim twintig overleveringen van de woorden en daden van de profeet Mohammed wordt steniging als straf voor overspel voorgeschreven. De gebruikelijke interpretatie van de geschriften is dat buitenechtelijk seksueel contact bestraft moet worden met honderd geselslagen als het ongehuwden betreft, en met steniging tot de dood er op volgt als het gehuwden betreft.
    Rob Ermers zegt hierover in Eer en eerwraak, definitie en analyse: 'Een gecanoniseerde vorm van eerwraak is de strafbaarstelling van overspel in het islamitische recht.' En over landen waar de sharia van kracht is: 'Doordat de rechter de strafmaat bepaalt en de staat het vonnis uitvoert, hoeven de betrokken families in geval van overspel niet zelf in actie te komen.' Hij legt dus wel een verband tussen eerwraak en de islam.
    Verder wil ik opmerken dat de Koran niet duizenden jaren geleden is geschreven, zoals Janine Janssen zegt.

Oftewel: de boodschap van de Volkskrant: "Islam is Vrede", moet zoals gewoonlijk gespiegeld worden: "De Volkskrant is Haat".
   En, even vergeten, ter onderstreping van de volstrekte waanzin van het geheel, nog dit detail:

Waarop zich onmiddellijk en onverbiddelijk het lokaal-Rotterdamse gezegde opdrong: "Er lopen meer gekken buiten Maasoord dan erbinnen" ...

Dat de Volkskrant slechts een exponent is van de verrotting waarvan bijna de gehele media doortrokken is, blijkt nog een keer ten overvloede hier (de Volkskrant, 30-06-2017, door Nadia Ezzeroili):
  Uit de kijk

's Avonds tv-kijken, 's nachts tikken en 's ochtends zijn stukje inleveren: altijd in zijn eentje, altijd serieus. Hans Beerekamp (64) is tv-recensent voor NRC Handelsblad. Begin juli stopt hij. Gaat de knop om?

...
Nieuwslezeres met hoofddoek: doen of niet?
'Dat lijkt mij heel goed voor de identificatie van mensen die zich buitengesloten voelen. Bovendien is het een deel van de identiteit van Nederland.

Dat zijn natuurlijk racisten van de ergste soort, degenen die zich buitengesloten voelen op grond van ras. Dus die moet je als laatste hun zin geven, wat overigens niet nodig is om nog een reden want ze zijn zo racistisch dat ze allemaal met een schotel naar het eigen ras zitten kijken.
    Maar Beerekamp verkondigt die onzin om een reden:
  In de afgelopen jaren is het misverstand ontstaan dat de Nederlandse identiteit wit is. Als je in Steenwijk woont of in Schin op Geul, dan kan ik me voorstellen dat je niet beter weet, omdat je geen mensen met een andere etnische herkomst tegenkomt in je directe omgeving. Dus ik begrijp heel goed dat het zo rammelt en er veel weerstand is, maar het is allemaal onzin. Op een gegeven moment moeten we inzien dat de Nederlandse samenleving pluriform is. Dat we in het Westen toegaan naar een wereld waartoe iedereen tot een vuilnisbakkenras hoort.'

Dat laatste is duidelijk, hè: "Dat we in het westen toegaan naar een westen van een vuilnisbakkenras". Want je dacht toch niet dat die andere rassen, zoals hindoestanen, Aziaten enzovoort, iets met negers willen doen, hè ... Ze gaan nog liever dood.
    Hans Beerakamp is een trouwe volgeling van de Joodse en Joodsistische elite die de blanke bevolking van Europa wil vervangen door een mengras uitleg of detail . Het aloude Coudenhove-Kalergiplan dat volgens dit soort figuren een complottheorie is maar desalniettemin door henzelf tot op de letter wordt uitgevoerd.
    Homeopathische verdunning.
    En de Volkskrant, waar het ook grotendeels vandaan komt trouwens uitleg of detail , plant het weer voort.

Nog niet ens een jaar geleden (goh, wat gaat die tijd snel voor je gevoel...) besloot damesblad VIVA mee te doen aan dse intensieve campagne die gaande is om de creooltjes voor te stellen als brave en volledig meedraaiende burgertjes. En om het maar meteen goed te doen, besloten ze de achilleshiel aan te pakken: de creools man. Iedereen weet het: klaploper uitleg of detail en wegloper uitleg of detail - waarom dacht u dat Afrika uitleg of detail zo arm is .... Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen maar een kniesoor die daar oplet.
     En om dat sociale zwarte gat te vullen, heb je dus heel veel licht nodig. Heel veel licht dat VIVA liet schijnen op de zwarte man met een lijstje van de 10 zeer wenselijk en gewenste eigenschappen die die zwarte man bezit. Hier is het (we hebben het voor de leesbaarheid uitgetikt maar het origineel is gemakkelijk te vinden op het internet:
 

1  He's got the moves! De kans is groot dat hij op de dansvloer - al helemaal vergeleken met de gemiddelde Nederlandse man - sexy losse heupjes heelt. En dát komt weer prima van pas in bed...
2  Zijn zachte, volle lippen zoenen heerlijk!
3  Jullie krijgen de mooiste kindjes die er maar bestaan. Stiekem zijn we toch allemaal een beetje jaloers op de prachtige halfbloedjes van Sunnery en Doutzen?
4   Extra reden voor reisjes naar het buitenland. Dit jaar wéér kerst vieren bij zijn familie in een zonnig warm land? Hè, wat vervelend nou..
5  Jullie zijn het levende bewijs dat verschil in afkomst geen barrière is in de liefde. En dat kon iedereen zien!
6  Elke keer als jullie samen naakt in bed liggen, besef je hoe mooi jullie huidskleuren bij elkaar afsteken.
7  Donkere mannen hebben over het algemeen meer passie dan onze nuchtere Hollandse knapen.
8  Het verbreedt je kennis over de wereld, want je krijgt er een gratis een lesje over zijn cultuur bij.
9  Je zat er vast al op te wachten: zijn piemel. Meer uitleg lijkt ons overbodig.
10  Donkere mannen zijn vaak echte gentlemen. Deuren open houden, lieve complimentjes... Ons hoor je niet klagen!

Nou, toch allemaal hartstikke positief en niks mee ... Toch ...?
    De werkelijkheid is dat dit te absurd was voor zelfs de psychopate politiek-correcte goegemeente, en VIVA moest ten eerste als een haas excuses maken (en het artikel verwijderen), als als tweede een column aanbieden aan Sylvana Simons uitleg of detail, en het laatste maakt volkomen duidelijk hoe groot de schande was ...
    "Diept door het stof", was de meeste gebezigde uitdrikking.
    En dus nog geen jaar geleden, hè ....
    Voelt u 'm al aankomen ...?
    Hier is 'ie:

 

1  Hij is hoogopgeleid. En door die fantastische baan van hem, is jouw kostje en dat van jullie kinderen ook gekocht. Dat wordt een eigen eilandje in Dubai!
2  Zijn zachte baard is heerlijk tijdens het zoenen.
3  Jullie krijgen de mooiste kindjes die er maar bestaan. Stiekem zijn we toch allemaal een beetje jaloers op de prachtige halfbloedjes van Fidan en Wierd?
4   Extra reden voor reisjes naar het buitenland. Dit jaar wéér kerst vieren bij zijn familie in een zonnig warm land? Hè, wat vervelend nou..
5  Jullie zijn het levende bewijs dat verschil in afkomst geen barrière is in de liefde. En dat kon iedereen zien!
6  Elke keer als jullie samen naakt in bed liggen, besef je hoe mooi jullie huidskleuren bij elkaar passen.
7  Olijfkleurige mannen hebben over het algemeen meer passie dan onze nuchtere Hollandse knapen.
8  Het verbreedt je kennis over de wereld, want je krijgt er een gratis een lesje over zijn islamitische cultuur bij.
9  Je zat er vast al op te wachten: zijn piemel. Meer uitleg lijkt ons overbodig. (Ja ja, bedenk zelf maar waarom ...)
10  Islamitische mannen zijn vaak echte gentlemen. Deuren open houden, lieve complimentjes... Ons hoor je niet klagen!

Verrek! Er zijn nauwelijks verschillen. Wat natuurlijk komt omdat er misschien wel aanzienlijke verschillen zijn tussen olijfkleurigen en zwarten, maar het verschil van beide met blanken is oneindig veel groter.
    Maar dit kan toch niet zo in de Volkskrant hebben gestaan? Klopt, maar het lijkt er verdacht veel op (de Volkskrant, 01-07-2017 - de geparafrasserde citaten zijn te vinden in de volgorde van het artikle zoals staande op de website, dat begint met de persoonlijke verhalen die de tussenstukken zijn in de printversie uitleg of detail ):

  1  Syriërs zijn jong.
2  Syriërs zijn hoogopgeleid - studeren ict, psychologie en dergelijke.
3  Syriërs hebben veel lol in het leven.
4  Syriers hebben precies dezelfde mentaliteit als Nederlanders.
5  Syrische mannen zijn absoluut niet jaloers als hun partner met een andere man praat.
6  Syriërs leiden moderne levens.
7  Syrische ouders vinden het absoluut geen probleem als hun zoon met een niet-islamitische trouwt.
8  Bij Syriërs ben je altijd welkom.
9  Syriërs zijn liberaal.
10 Syriërs accepteren onmiddellijk andermans gewoontes.
11  Syriërs laten hun kinderen vrij in de keuze van hun geloof.
12 Syriërs plaatsen vrouwen op een voetstuk.
|13  Syriërs integreren onmiddellijk en gaan absoluut niet bij elkaar hokken.

Tja, wat prozaïsch mede omdat we het als losse uitspraken uit de omgevende tekst moesten lichten, maar het staat er allemaal echt. Lees maar hier uitleg of detail .
    Kortom: het is duidelijk dat in Nederland binekort een burgeroorlog uitbreekt, gezien het racisme en xenofobie die hier heest, en dat de beschaafdere Nederlanders dan zullen moeten vluchten naar daar waar beschaving, democratie en vrijheid het sterkt bloeien: Syrië!

GeenStijl, toch zeer selectief in wat het overneemt uit de Volkskrant, lustte hier ook wel pap van (GeenStijl, 02-07-2017,, door Spartacus uitleg of detail ):
 

Gevolgd, in plaats de gewoonlijk met ronkende formuleringen aangstoken brandstapel waarop het "dode bomen medium" wordt afgebrand, drie vrij lange citaten. Daaraan viel qua satire niets te overtreffen. En de echte zwerende vinger werd pas in de reactieruimte naar verwezen:
  Fijn stuk in de Syrische uitgave van de Völkischer Beobachter. Wie zei daar Verraderskrant? Ach nee, de OmVolkskrant. Thx, Pritt.
twitter.com...
Lewis Lewinsky | 02-07-17 | 12:45

En achter die link schuilt het volgende:

Waarna er alhier alleen maar een uiterst pijnlijke stilte zou mogen vallen ...
    In welke stilte we voorlopig alleen maar deze link laten vallen uitleg of detail ... Over het bloedeigen Lebensborn-project uitleg of detail van de Volkskrant ...

En dan nog dit (de Volkskrant, 30-08-2017):

Je zou ze toch met plezier allemaal de ballen aftrekken, hè, daar bij de Volkskrant. Verzin voor de vrouwen maar iets passends ... Misschien zoiets als de o zo tolerante Syrische moslims met de Yezidi-vrouwen deden ...

Hoera! Hoera!! Hoera!!! Islamist Marcouch is burgemeester van geworden (de Volkskrant, 05-07-2017):

En om de gelegenheid extra feestelijk te houden en iedere kriitsche noot te voorkomen, heeft de Volkskrant voor een interview haar restaurantenrecensent op het feestvarken, pardon: feestkameel, afgestuurd - hier zijn vragen (de Volkskrant, 05-07-2017, door Mac van Dinther):
  U heeft uw hele carrière doorgebracht in Amsterdam. Vanwaar nu ineens de overstap naar het oosten?
...
Op internet werd meteen gereageerd op uw aanstaande aanstelling. Veel positieve reacties, maar ook negatieve zoals 'Een Marokkaan aan de macht. Waar gaat dit naartoe?' Schrikt u daarvan?
...
We kennen u vooral als een straatvechter, met uw harde opstelling onder andere tegen probleemjongeren. Kunt u zich voorstellen dat uw benoeming als burgemeester tot verwondering leidt?
...
Arnhem is ook een politiek wespennest: vier wethouders weg in de laatste drie jaar, twee partijen uit de coalitie gestapt.
...
Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer stond u op de lijst voor de PvdA. Door de historische verkiezingsnederlaag heeft u het niet gered. Vervolgens gaat de banencarrousel draaien om mensen zoals u een leuk baantje te bezorgen, zeggen critici.
...

Plannetje gelukt. Geen kritische vragen over de persoon Marcouch. Het zou ook wat zijn ... "Kritische vrgane" ... Dat is iets voor als Geert Wilders de gats is. Of Thierry baudewt. Of Wierd DEuk,. Kritisch vragen aan een moslim   "Dat is racisme!!!"
    Maarm zullen misschien nog een paar mensen opmekren: "Over Marcouch is toch weinig kritisch op te ,merken ...?Helemaal geïntegreerd. Een pareltje voor de multiculturele samenleving".
    Dus voor de journalistieke kant van de zaak, maar weer gewend naar dat dat laatste vluchtoord van dat eens zo "mooie" vak (niet overdrijven, hè ...) (briefjevanjan.nl, 04-07-2017, door Jan Dijkgraaf uitleg of detail ):
  Aan Ahmed Marcouch

Beste Ahmed,

Toen gisteren bekend werd dat jij de nieuwe burgemeester van Arnhem wordt, regende het voorspelbare reacties. ...
    Ik snap dat niet.
    ...omdat er op jou wel meer is aan te merken dan het feit dat je een PvdA’er bent.
    Veel meer.
    Een paar maanden na de moord op Theo van Gogh wilde je in je rol van moskeebestuurder (uiteraard met 150.000 euro subsidie) de radicale Egyptische geestelijke Yusuf al-Qaradawi naar je moskee halen.  De man is een ideoloog van de Moslimbroederschap. Denk: zelfmoordaanslagen zijn prima, doodstraf voor homo’s – zo’n type.    ...

Tjeempie ... Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je wilde als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Slotervaart dat islamonderwijs gegeven zou worden op openbare scholen.

Tjeempie ... Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je wilde (in het kader van de integratie?) van Nieuw-West een islamitisch stadsdeel maken, een ‘bloeiende moslimgemeenschap’.

Tjeempie ... Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je vond het prima als jeugdwerkers in Amsterdam vrouwen geen hand willen geven.

Tjeempie ... Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je vond dat de politie-agenten die in bepaalde delen van Den Haag of Amsterdam werken Turks of Arabisch moeten kunnen spreken

Tjeempie ... Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je noemde PVV-leider Geert Wilders een antisemiet.

Tjeempie ... Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je zei dat PVV’ers niks te zoeken hebben bij de politie

Tjeempie ... Niets van in het Volkskrant-interview ...
  Je bent er voorstander van dat geüniformeerde vrouwelijke ambtenaren een onderdrukkingsdoek mogen dragen.

Tjeempie ... Ook hier niets van in het Volkskrant-interview ...

De Volkskrant is al helemaal koosjer en halal!!!

Voor het olgende item was het zoeken naar iets dat zou kunnen aangeen hoe in extrme mate van absurd het is - zoeits als Mug vertrapt olifant" maar dan veel pakkender en oneindig veel absurder. Het was niet te bedenken. Oftewel:dit volgende itme zal zelf een een nieuwe norm van absurditiet worden: "Joop.nl gaat de Volkskrant factchecken op politieke-correctheid" ...
    Ja ja ...
    Hier is het (Joop.nl, 09-07-2017, door Gerard Krol - Bestuurslid GroenLinks Leiden uitleg of detail ):
  Factcheck: vrijgezelle Syrische vluchtelingen

Inderdaad: het voorlaatste item hierboven. Over die blonde hoogopgeleide Hollandse vrouwtjes die niets anders konden vinden dan baardige hoogopgeleide Syrische jihadisten om aan hun kinderwens te voldoen. Een verhaal zo vol onzin dat ... Nou ja, dat gaat het GroenLinks bestuurslid uit Leiden even allemaal uitleggen (ineens denken we aan een mogelijk voorbeeld: Margaret Thatcher die onderuit werd gehaald door haar meest volgzame minister Geoffrey Howe uitleg of detail ):
  Op 1 juli publiceerde de Volkskrant het artikel Smoorverliefd op een Syriër. Het artikel omschrijft een aantal relaties tussen een Syrische man en een Nederlandse vrouw. Ook worden er achtergronden gegeven. Leuk om te lezen.
    Wat is het probleem?
Het artikel begint met de volgende inleiding:
  De meeste Syrische vluchtelingen zijn man, jong, vrijgezel en relatief hoogopgeleid, en daarmee aantrekkelijk voor Nederlandse vrouwen. ‘Syriërs plaatsen de vrouw op een voetstuk.

De anti-immigratie Twitteraars vonden hierin een bron van fakenews, verspreid door de Volkskrant. Hun voornaamste twijfels liggen bij het “relatief hoogopgeleid” zijn. Omdat ik niet alleen maar artikelen wil factchecken die negatief spreken over asielzoekers ben ik hier mee aan de slag gegaan.

De stelling is: ‘De meeste Syrische vluchtelingen zijn man, jong, vrijgezel en relatief hoogopgeleid.

Conclusie
De stelling wordt door mij beoordeeld als niet waar.    ...

Waarop de brave GroenLinkser die stelling opsplitst in zijn onderdelen, en bewijst dat die onderdelen leugens zijn, voorzien van het eufemisme "niet waar", op één onderdeel na:
  Stelling de meeste Syrische vluchtelingen zijn relatief hoogopgeleid
Voordat we hier naar kunnen gaan kijken moeten we beslissen wat we met het woord “relatief” bedoelen. In het artikel wordt de vergelijking gemaakt met Eritreeërs, en het is dus relatief ten opzichte van vluchtelingen met een andere afkomst. Dit is bevestigd door een van de auteurs van het artikel.

Voor asielzoekers in opvang zien we het volgende:

Land Percentage Verwacht aantal jaren onderwijs (2015)
Syrië 44% 12.3
Irak 9% 10.1
Eritrea 8% 4.1
Afghanistan 7% 9.3

Bron: UN Human Development Reports voor het aantal jaren onderwijs, Analyse integratie vergunninghouders in Nederland (SER) voor het aantal asielzoekers in opvang.

Hieruit blijkt dat Syrische asielzoekers inderdaad relatief hoogopgeleid zijn als we ze vergelijken met asielzoekers uit Irak, Eritrea of Afganistan. Ik beoordeel deze stelling daarom als waar.

En zelfs dat is dus onzin. Niemand weet wat 'relatief hoogopgeleid' betekent - althans: het 'relatief' hierin. En iedereen vult dus autoamtisch iets in dat hem het meest voor de handliggend lijkt, en dat is in Nederland: ten opzichte van de "Nederlanders". In een apt blokje ergens in de tekst staat dat dat 'relatief' slaat op "ten opzichte van Eritreërs", maar dat is natuurlijk net zo relevant als bijvoorbeeld eskimo's, Papoea's, Neandetalers, en vult u maar in. Dat 'relatief hoogopgeleid' is ten alle tijde een leugen, nenzij er expliciet bij staat ten opzichte van wat.
    Maar dan nog iets: het tabelletje dat aangevoierd wordt als bewijs, vermeldt slechts het aantal schooljaren. Misshcien zateen die Eritreërs wel in klasjes geleid door universiteitsprofessoren, en die Syriërs in madrass's waar het enige vak bestond uit het reciteren van de koran ... Oftewel: de factor "kwaliteit" is niet meegenomen en dat maakt die cijfers zinloos.
    "Ja", kunt u dan zeggen, "maar we kunnen er toch wel redelijkerwijs van uitgaan dat die verschillen niet zo dramatisch zullen zijn ...". Klopt. En met dezelfde argumentatie kunnen we er ook vanuit gaan dat wat zich hier als "Syrische vluchteling" aandient, een opleidingsniveau heeft dat de basisschool plus niet overstijgt, en de term "hoogopgeleid" in welke vorm dan ook in combinatie met "Syrische vluchtelingen" een gore leugen is. Zoals al die "apothekers uit Aleppo" ... "Drogisten" of nog beter "hoestdrankjesverkopers" zal je bedoelen ...
    Maar omdat de GroenLinkser het allemaal zo vriendelijk had opgeschreven, durfde hij de Volkskrant om een reactie te vragen:
  Wat zeggen de auteurs van het artikel?
Anneke Stoffelen, die het artikel samen met Irene de Zwaan schreef, heeft aangegeven dat de betreffende inleiding is toegevoegd door de eindredactie, niet door de auteurs. Ze geeft ook aan dat er waarschijnlijk “veel” had moeten staan in plaats van “de meeste”. Verder heeft ze verduidelijkt wat er met “relatief hoogopgeleid” bedoeld werd. Bedankt daarvoor!

Brullen van de lach!!!
    Waar het voorgaande een uiting van is, is dat de islamofilie bij de Volkskrant dusdanig extreme niveaus heeft aangenomen, dat wel moet aannemen dat ze er gezamenlijk allemaal vijf keer per dag bidden richting Mekka, de neus op een rood Perzisch kleedje gedrukt.

Er is weer eens een grote aanslag geweest door moslims. In Barcelona dit keer. En net als de voorgaande keren waren de termen "islam" en "moslim" weer volkomen taboe in de berichtgeving van de Volkskrant en de NOS. Wel natuurlijk plenty moslima's met bolle koppen, hoofddoeken, en beweringen dat "Islam is Vrede" en "We hadden er geen enkel benul van". Hier de management-samenvatting (de Volkskrant, 22-08-2017, ingezonden brief van R. van den Bergh, Ede)
  Schaamtecultuur

Op de voorpagina van de Volkskrant van 21 augustus is volop aandacht voor het verdriet en onbegrip bij familie en vrienden van de aanslagplegers in Barcelona en Cambrils. Het medeleven zal oprecht zijn. Het valt mij wel op dat nu niets blijkt van de schaamtecultuur binnen islamitische gemeenschappen. Vallen deze misdaden daar dan niet onder?

Brullen van de lach!!! Dat 'schaamtecultuur' gaat natuurlijk sowieso over één en slchts één vorm van schaamte: de schaamte om betrapt te zijn.
    En dat 'verdriet en onbegrip bij familie en vrienden van de aanslagplegers' is, gezien het feit dat we inmiddels praten over tientallen gevallen waarin 'familie en vrienden van de aanslagplegers' totaal en helmaal niets van wat dan ook gemerkt hebben, alleen maar een reden om tot de volgende conclusie te komen: hett in vele tientalleen gevalen "Niets maat dna ook helomaal niets gemerkt te hebben" is een leugen, en dan moet onmiddellijk oergestapt worden op het beleid om die kringen onmiddellijk uit te zetten, of het is wel waar, en dan is dus iedere moslim een potentiële terrorist, en moeten ze onmiddellijk allemaal uitgezet worden.
    De Volkskrant is er voor om er nog veel meer binnen te halen, met vooraan natuurlijk de jihadi's., die hartstikke zielige joingens zijn wier radicalisering onze eigen schuld is. "Geert Wilders en Thierry Baudet" weet u wel ...

Een zeer sterk staaltje in een steeds intenser wordende campagne (volkskrant.nl, 22-08-2017, door Leen Vervaeke uitleg of detail ):
  ...     Een rapport over een Vlaamse school waar islamitische kleuters radicale uitspraken deden, zorgt voor veel ophef in België. De kleuters citeerden koranverzen tijdens de pauze, noemden klasgenootjes 'varkens', en een meisje weigerde een jongen een hand te geven. Een kind uitte zelfs doodsbedreigingen. Het is de eerste keer dat deskundigen dergelijke uitspraken op zo'n jonge leeftijd horen.

Verschrikkelijke feiten. Bewijzende: die mensen moeten er onnmidellijk uit. Dit was de kop die de Volkskrant erboven wist te zetten:

  Doodsbedreigingen en scheldpartijen door 'napratende' islamitische kleuters in Vlaanderen

Maar speciaal darvoor hebben ze ook onze Oudtestamantische vriend Kustaw Bessems uitleg of detail ingehuurd...


Naar Landverraad , of site home .