WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Multiculturalisme, cultuurverraad: het geval Breivik

11 aug.2011

Sociologische processen zijn vaak lastig te duiden en uit te leggen, omdat ze meestal geleidelijk verlopen. Gelukkig maar, want niet-geleidelijk verlopende sociale processen hebben veelal de aard van revoluties, en revoluties hebben gewoonlijk nare bij-effecten.
    Duiding en uitleg worden makkelijker als zich een schokkende gebeurtenis voordoet, omdat er dan een heldere discussie ontstaat over oorzaken, en voor en na tegen elkaar afgewogen kunnen worden. De aanslag gepleegd door Anders Breivik in Noorwegen 2011 is zo'n verhelderend geval voor de analyse van de invloed van het multiculturalistische denken.
    In het geval van Breivik zijn de omstandigheden en de commentaren zelfs zo helder, dat deze redactie zelf weinig heeft hoeven te bedenken - behalve te wijzen op de nu volkomen heldere momenten waar voorstanders van het multiculturalisme de fout in gaan bij hun analyse van de achterliggende sociologie leidende tot het optreden van Breivik.
    De eerste soort denkfout is een klassieke: die van "Het is slechts een individu" - we citeren slechts het begin en het einde van het voor deze opvatting representatieve stuk, dat ook redelijk representatief is voor de allereerste reacties direct na de aanslag:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, door Malou van Hintum

Het verschil: u heeft een gezonde geest

Malou van Hintum  | De auteur is verslaggever bij de Volkskrant. Niet Wilders, de Bijbel of de media, maar alleen Anders Breivik is verantwoordelijk voor 'zwarte vrijdag'.

Tussentitel: Het is totaal zinloos bepaalde politici nu de maat te nemen

Is Breivik een eenzame gek? Wie is medeverantwoordelijk voor zijn daden? ...
    Wie Breiviks verklaring uitpluist, zal daarin allerlei uitspraken vinden die zijn terug te voeren op bepaalde mensen en overtuigingen. Maar die verklaren zijn gedachtengang, noch zijn daad. Want hij is gek; het is de gekte die verklaart wat hij heeft gedaan. Het is daarom volstrekt zinloos om naar aanleiding van dit bloedbad zelfcensuur te plegen, bepaalde politici de maat te nemen, of denkers of wetenschappers tot de orde te roepen. Breivik is gestoord. Een eenzame gestoorde midden in een wereld waarin u en ik ook leven. Maar u en ik hebben een gezonde geest. Dat is het verschil.


Red.:   Dat is op een heel simpele manier te weerleggen: als dit waar was, was dit stuk niet zo geschreven. Over de Nederlandse aanslagpleger Tristan van der V. heeft Malou van Hintum niet zo'n stuk geschreven. Noch enig andere commentator. Tristan had persoonlijke, psychologische, problemen. Zoals hij zelf heeft aangegeven. Anders Breivik geeft zelf uitvoerig aan dat zijn "problemen" voor een belangrijk deel van een sociologische inspiratiebron hebben.
    Dit is een elementaire fout - die zoals vrijwel altijd gepaard gaat met een andere elementaire fout, verborgen in een klein zinnetje:

  Ik weet niet wat Breivik dacht.

Over wat hij dacht heeft Breivik een vijftienhonderd pagina's lang manifest geschreven. Wat Van Hintum hier stelt, is gewoon een leugen. Een bekende bijverschijnsel van het multiculturalisme
    Dit soort elementaire fouten hebben natuurlijk achterliggende oorzaken. Daarover later meer.
    Dit was simpele aanpak nummer ťťn: alle schuld ligt bij Anders Breivik en niet bij zijn vermeende inspiratoren. Simpele aanpak nummer twee komt van de tegenovergestelde kant: alle schuld ligt bij die inspiratoren: de islam-critici:


Uit:  De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggeefster Marjolein van de Water

Anti-islamisten creŽren klimaat dat aanzet tot actie

Westerse bestrijders van de islam zijn ernstig in verlegenheid gebracht door Anders Behring Breivik. De dader van de moordaanslagen in Oslo was geÔnspireerd door het gedachtengoed van een internationaal netwerk van organisaties en bloggers die menen dat er een wereldwijde oorlog gaande is tussen de islam en de westerse beschaving.
     De door Breivik bewonderde Geert Wilders maakt van dit netwerk deel uit, met zijn Partij voor de Vrijheid en de vorig jaar juli door hem opgerichte International Freedom Alliance. Nauw gelieerd hieraan zijn mensen als de Amerikaanse publicisten Robert Spencer en Pamela Geller, een zelfverklaard fan van Wilders.
    Zowel Geller als Spencer (die door Breivik in zijn manifest circa zestig keer wordt genoemd) reageerde de afgelopen dagen gebelgd op het verband dat in internationale media wordt gelegd tussen hun anti-islamitische denkwereld en de daden van de Noorse schutter. ...
    Pamela Geller schreef op haar blog Atlas Shrugs dat hooguit 'de islamitische supremacisten' Breivik hebben aangespoord tot geweld. 'Islamofobie, discriminatie en racisme zijn termen die moslims in Europa en Amerika gebruiken om mensen te misleiden. Zo doen deze misdadige moslimterroristen zich als slachtoffers voor.'
    Geller, directeur van Stop de Islamisering van Amerika, nodigde vorig jaar Geert Wilders uit voor een toespraak op 11 september in New York, uit protest tegen de bouwplannen voor een islamitisch centrum nabij Ground Zero.
    Een andere inspiratiebron van Breivik zijn de boeken van Bat Ye'or. Zij is de grondlegger van de Eurabia-theorie, volgens welke een geÔslamiseerd Europa uiteindelijk zal opgaan in de Arabische wereld. Dit komt mede door slappe sociaal-democratische leiders, volgens haar marionetten van de Arabische leiders.
    Robert Spencer wijst op zijn website Jihad Watch elk verband tussen zijn ideeŽn en de gebeurtenissen in Oslo af. 'Een walgelijke neonazi', noemt hij Breivik. 'De pers geeft mij en Bat Ye'or de schuld van de massamoord, alsof het vermoorden van een heleboel kinderen zou bijdragen aan de strijd tegen de wereldwijde jihad. Imams zetten hun volgelingen direct aan tot geweld. Ik doe dat niet, net zomin als anderen in de anti-jihadbeweging. Er staat niets op mijn website dat Breivik kon lezen als rechtvaardiging om iemand te vermoorden.'    ...
    De Franse politicoloog Jean-Yves Camus denkt dat de toon van het debat over de islam kan aanzetten tot gewelddadig handelen. 'Europa wordt door extreemrechtse politici al tien jaar lang neergezet als een continent dat overspoeld wordt door moslims, de vijanden van het Westen', zegt hij tegen het persbureau AFP. 'Zo ontstaat een klimaat waardoor mensen tot actie overgaan.'
    Ook de meer gematigde islamcriticus Charles Johnson ziet een verband tussen de daden van Breivik en het discours over de islam. 'Kijk naar wat deze mensen zeggen tegen hun extreemrechtse aanhangers. Als je dat letterlijk neemt, kom je tot een zieke conclusie. Is het dan verwonderlijk dat iemand die werkelijk gelooft in dit paranoia wereldbeeld, uiteindelijk de laatste stap neemt?', aldus Johnson op zijn blog.


Red.:   En wat Nederland betreft is dat natuurlijk Geert Wilders. Dit was na de allereerste schok al snel de hoofdfase van het debat. Ter illustratie eerst een overzichtsartikel:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, van verslaggeefster Kim van Keken

Geniale strategie van schaarste keert zich nu keihard tegen Wilders

Geert Wilders reageert 'als een kat in het nauw'. Tofik Dibi (GroenLinks) ... Dibi vroeg dinsdag een debat aan over 'het kanaliseren van de woede'. 'Ik zal de PVV nooit de schuld geven. Nederland en de PVV kwamen wel vaak voor in Breiviks manifest. Dat kun je niet weggummen.'


Red.:   Tofik is alom bekend als relmaker, die rondgelopen heeft met een sandwich-bord met teksten neerkomende op "Wilders is een terrorist". Sinds heeft hij een aspect aan dat repertoire toegevoegd: "Ik ben heel redelijk, maar Wilders is een terrorist" - of termen van gelijke strekking - hier dus: 'Ik zal de PVV nooit de schuld geven.' Als iemand geen schuld heeft, hoeft hij ook niets uit te leggen.
    En natuurlijk:

  PvdA-leider Job Cohen.
   Cohen noemde het 'heel verstandig' als politici hun woorden matigen. Ook hij benadrukte dat Wilders niet verantwoordelijk is.

Dezelfde smerige truc - de "Ja, maar ..." uitleg of detail : als het onverstandig is dat Wilders zijn woorden niet matigt, is hij natuurlijk verantwoordelijk voor die onverstandigheid en wat er daardoor gebeurt.
    En voor de theoretici uit de linksige hoek:

  Politicoloog Andrť Krouwel van de Vrije Universiteit: 'Tientallen sociaal-democraten zijn gedood. En toch zet Wilders zichzelf als slachtoffer neer.'

    En ook vanuit oud-rechts huilen de wolven, want die hebben ook verlies geleden door Wilders opkomst:

  zwelt de roep om uitleg aan .... Dat geluid komt niet alleen maar vanuit de' linksige' hoek, zoals de PVV nu beweert. Ronald Buijt, gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam, pleitte in NRC Handelsblad voor een persconferentie van Wilders.

En:

  Ook de rechtsconservatieve denker Bart Jan Spruyt, voorzitter van de Edmund Burke Stichting en in het begin nauw betrokken bij de Groep Wilders, sprak zich uit. 'Hij moet uitleggen waarom hij die apocalyptische sfeer heeft opgeroepen. Hij moet zich distantiŽren van dat beeld.'

    De journalisten liegen er ondertussen ook nog een eindje op los:

  Voor het eerst sinds de oprichting van de PVV zit Wilders in de defensieve hoek. Dat is nieuw.

Sinds Wilders voor het eerst zijn PVV-geluid heeft laten horen, wordt hij al sterk aangevallen, net als Fortuyn en Verdonk voor hem. Zo'n opmerking kan alleen geschreven zijn door een totaal verblind iemand. Wat ook slaat op de kop van het artikel, een samenvatting van dit soort praat:

  Het is de tactiek van de schaarste. 'Wilders kiest zijn eigen moment om te zenden', zegt taalstrateeg Sarah Gagestein, gespecialiseerd in Wilders' retoriek. ...
    Journalisten zo weinig mogelijk geven, is het credo. 'Die strategie werkt', stelt mediadeskundige Peter Vasterman van de Universiteit van Amsterdam. 'Bij schaarste wil iedereen het geluid van het orakel.'

Om dat 'geluid van het orakel' zo sterk mogelijk te kunnen afkraken, daar waar het onmogelijk is om de door Wilders genoemde mislukkingen van de integratie te bestrijden. Iets dat de multiculturalisten hogelijk ergert, vandaar ook de kop van het artikel. En vandaar ook de terminologie 'geluid van het orakel', die ook sterk afkeurende bij-effecten heeft. een ander kenmerk van multiculturalisten: ze beseffen zelf niet de oordelen die steken in hun taal. Omdat ze heilig overtuigd zijn van de juistheid ervan.
    Dit dus naast het al gesignaleerde liegen, wat hier ook in de kop van het artikel ('Geniale strategie van schaarste keert zich nu keihard tegen Wilders') is terug te vinden - want dit zijn de feiten:


Uit: Volkskrant.nl, 28-07-2011, ANP/Redactie

Aanslagen in Noorwegen

PVV stabiel ondanks Breivik

Ondanks de discussie over de mogelijke ideologische overeenkomst met de dader van de aanslagen in Noorwegen, heeft de PVV hieronder niet hoeven lijden. In de politieke barometer van Synovate handhaaft de partij zich op 25 zetels, een meer dan de PVV nu in de Tweede Kamer heeft.

Dat blijkt uit de peiling die Synovate vandaag publiceerde. ...


Red.:   Het is dit soort leugens die de zeer geldige reden vormen voor Wilders om zelf zijn kontakten met de media volledig in de hand te willen houden.
    Naast dit artikel met een peiling van diverse meningen, waren er natuurlijk talloze individuele bijdrages. Eerst eentje uit de enigszins onverwachte rechtse hoek:

 
Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, door Dirk-Jan van Baar

Na vrijdag is wereld voor PVV een andere

Dirk-Jan van Baar | De auteur is historicus. Hij betoogt dat de terreur van afgelopen vrijdag in Noorwegen haar weerslag zal hebben op de PVV. Wilders zal een toontje lager moeten zingen.

Tussentitel: Breiviks obsessies komen dicht bij die van Wilders

.... Natuurlijk heeft Wilders geen schuld aan de dubbele aanslag in Noorwegen. ... Maar de obsessies en vijanden van de dader (de islam, het multiculturalisme, het cultuurrelativisme, het marxisme, links in het algemeen) komen wel angstig overeen met die van Wilders. En de dader verwijst zelf naar het messianistische wilderiaanse gedachtengoed.
    Dat maakt Wilders nog niet schuldig, maar hij kan ook niet meer de vermoorde onschuld spelen en doen alsof hij politiek niet verantwoordelijk is. Anders Behring Breivik is geslaagd waar degenen die het proces tegen Wilders aanspanden hebben gefaald. Breivik heeft Wilders nog niet de mond gesnoerd, maar de PVV-leider zal voortaan wel een toontje lager moeten zingen. Links zal eraan herinneren dat de bom en de kogels ditmaal van rechts kwamen. Na zwarte vrijdag is de wereld voor de PVV niet dezelfde meer. De sociaal-democratie in Europa kan rechts zonder grote woorden voorhouden dat het niet laf, maar juist dapper is om politiek correct te zijn.


Red.:   Met ook weer twee keer de "Ja, maar ..."- truc. Van Baar is een rasechte VVD'er, hetgeen een volkomen sluitende verklaring is voor zijn afkeer van Wilders: het heeft zijn partij zetels gekost. Bart Jan Spruyt, conservatief ideoloog en ongetwijfeld ook VVD'er (van de ergste soort: reactionair), en al genoemd in het overzichtsartikel, heeft iets dergelijks geschreven.
    Maar veruit de meeste onzin komt natuurlijk van links. Want is dit niet een prachtige gelegenheid om de kritiek op de multiculturele samenleving de mond te snoeren. Zoals de prominente vertegenwoordigers Cohen en Dibi, die we al zagen, haarfijn aanvoelen. En natuurlijk ook hun eigen persorganen:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, door Leen Vervaeke

Of Breivik gek is, valt nog te bezien

Het zou islamcritici sieren als ze hun aanhangers wat minder bestoken met manipulatieve halfwaarheden.

Leen Vervaeke | De auteur is redacteur van de Volkskrant

Zodra duidelijk werd dat de dubbele aanslag in Noorwegen niet het werk was van een moslim maar van een moslimhater, barstte in de media een fel debat los over de medeverantwoordelijkheid van extreem-rechts voor dit bloedbad.
    Het blijft voorlopig bij een welles-nietesspel: sommigen beweren dat Anders Breivik een eenzame gek is, voor wiens aanslag niemand verantwoordelijk is behalve hijzelf. Anderen beweren al even stellig dat extreem-rechtse politici en opinieleiders een klimaat hebben geschapen dat onvermijdelijk tot geweld leidt.
    De waarheid ligt - zoals zo vaak - in het midden. Extreem-rechts is niet verantwoordelijk, maar kan evenmin volledig worden vrijgepleit.   ...


Red.:   Het zekerste signaal dat iemand in zijn retina een blinde vlek heeft, is als je hem of haar direct iets voorhoudt, en hij/zij het toch niet ziet. Want na deze inleidingen zou het simpel moeten zijn. Maak maar de analogie met het groeien van het gras en het opengaan van de bloemetjes. Het is niet zo dat de bloemetjes open gaan omdat het gras gaat groeien. Het is ook niet zo dat het gras gaat groeien omdat de bloemetjes open gaan. En de conclusie daaruit is zeker niet dat de waarheid ergens in het midden van die twee ligt. De waarheid is natuurlijk dat er een gemeenschappelijke oorzaak is. En voor het sociologisch geval is die gemeenschappelijke oorzaak even makkelijk aan te wijzen als voor de biologische analogie. De waarvan we, net als die van de eerdere fouten, even zullen uitstellen.
     Maar dat plaatsen van de "waarheid in het midden", waar die waarheid dus zelden echt ligt , is om deze boodschap te kunnen brengen:

  Wat dan met de omgekeerde bewering? De bewering dat islamofobe politici en commentatoren Breiviks wereldbeeld hebben bepaald, en dus medeverantwoordelijk zijn voor zijn daad? 'Er staat niets op mijn website dat Breivik kon lezen als rechtvaardiging om iemand te vermoorden', reageerde Robert Spencer van de website Jihad Watch. 'De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en te nimmer opgeroepen tot geweld en zal dat ook nooit doen', verklaarde Geert Wilders.
    Dat is waar. Spencer en zijn medestanders balanceren regelmatig op het randje, maar roepen niet op tot geweld. Pamela Geller, oprichtster van Stop de Islamisering van Amerika (SIOA), heeft op haar website zelfs een expliciete waarschuwing gezet: 'Overtreed de wet niet'.
    Maar de anti-islambloggers maken zich wel schuldig aan iets anders: in hun pogingen de islam te bestrijden, halen ze voortdurend feiten uit hun context, verdraaien ze de waarheid en negeren ze onwelgevallige informatie. Ze schrijven hun websites vol met halve waarheden, die passen in hun wereldbeeld van een oorlogszuchtige islam.

En hierop is het antwoord iets dat ook misbruikt kan worden maar nu zeker geldig is: "Bewijs het". Als je iemand beschuldigt van een leugen, moet je dat kunnen aantonen. Doe je of kan je dat niet, ben je zelf de leugenaar. Het wůrdt hier niet gedaan, dus de auteur is de leugenaar.
    En zo gaat het nog even door:

  Zo suggereren ze, door selectief in de geschiedenis te shoppen, dat moslims al sinds de vroege Middeleeuwen bezig zijn Europa te veroveren en te islamiseren. Toegegeven, objectiviteit bestaat niet. Maar er zijn wel regels om tot een zo objectief mogelijk beeld te komen, en die regels worden door de islamofoben consequent met voeten getreden.
    Geert Wilders is minder uitgesproken, maar hij werkt samen met deze jihadbestrijders en tapt uit hetzelfde vaatje.

Dat is de boodschap van het artikel: de islambestrijders, de "islamofoben", hebben het gedaan. En aangezien iedereen tegen massamoorden is, moeten de islamofoben dus hun mond houden.

  Geert Wilders ... . Neem zijn befaamde uitspraak over de 'tsunami van de islamisering'. Al tien jaar schommelt het aandeel van de moslims in de Nederlandse bevolking tussen de 5 en 6 procent. Dat is verre van een tsunami, het is met moeite een golf.

Leugen 1: Geert Wilders heeft nooit gezegd dat hij het over de laatst tien jaar heeft. Leugen 2: het CBP telt hergeboorten niet mee als allochtoon, en dus ook niet als molsim - het constant blijven van het aantal moslims is een leugen gepleegd in samenspel met de sociologen (onder andere bij het CBP), waarvan inmiddels duidelijk dat het bijna allemaal multiculturalisten zijn, die liegen systematisch voor de goede zaak uitleg of detail - de laatste tien jaar is het aantal hoofddoeken op straat meer dan vertienvoudigt. De toename van aantal moslims van nul in 1960 naar 800 duizend in 2010 is wel degelijk een tsunami.
    Waarna weer de bekende truc volgt:

  Ik pleit hier niet voor het monddood maken van de islamcritici.

Maar ze moeten wel hun mond houden aangaande kritiek op de islam. En dan volgt de truc van de vorige fase in het debat: de oproep tot benoemen:

  Het blootleggen van de problemen van de multiculturele maatschappij en massa-immigratie is een verademing geweest en is nog steeds noodzakelijk.

Gevolgd door een herhaling van die andere:

  Maar dat kan evengoed - zelfs beter - op basis van feiten. Ńlle feiten, niet alleen die feiten die hun toevallig goed uitkomen.

Dat wil zeggen: je mag wel je mening geven, als het maar de mijne is, en die van jou is een leugen:

  Het zou de islamcritici sieren als ze hun aanhangers wat minder bestoken met verdraaide feiten en manipulatieve halfwaarheden, zeker nu duidelijk is dat ťťn individu gruwelijke conclusies verbond aan het door hen geschapen wereldbeeld.

De kern van het multiculturele debat: mijn mening is goed, en die van jou is een leugen. Iets dat we in wat andere termen van het debat rond godsdienst: "Mijn mening dat de maan van groene kaas is, is GOED, en die van jou is dus een leugen".
    Dit representeert het overgrote deel van de linkse meningen. De hele website van Joop.nl, het discussieforum voor links, politiek-correct, en multiculturalistisch Nederland, stond er vol mee, laat staan de rabiate taal in de reactieruimtes - wat voorbeelden daarvan staan verderop. De variatie in de bijdrages bestond in de mate waarin met de bloemetjes de schuld gaf van het groeien van het gras.
    Waar het artikel met name om gaat, is dat zelfs de mogelijkheid van een oorzakelijke relatie de andere kant op de multiculturalisten ontgaat . zelfs als die voor hun neus hangt:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Prť

Wilders' dure plicht

Wilders is niet medeschuldig aan het drama in Noorwegen. Wel moet hij beseffen dat zijn woorden zwaar wegen.

Om te beginnen complimenten aan Geert Wilders. Zijn verklaring over het Noorse drama kwam wat laat, maar bevat precies die woorden die iedereen nu even van hem wilde horen ...
    Was dat nodig? Ja, toch wel. Al was het maar om aan de extreme smaldelen van zijn achterban - die op internet begrip tonen voor Anders Breiviks daden - duidelijk te maken hoe hun aanvoerder erover denkt. Bovendien wordt de moslimgemeenschap na elk incident ook steeds door politici als Wilders opgeroepen kleur te bekennen, dus waarom Wilders zelf nu niet?    ...


Red.:   Even tot de auteur gericht: U mist de in het oog hangende clou, meneer Du Prť: het gaat niet om Geert Wilders, maar om uzelf: U roept nu om verantwoording na een extreme daad, en de vraag is waarom U dat in het verleden nooit hebt gedaan. Terwijl U er veel meer gelegenheid voor had. Want er was niet een enkel "incident", zoals U de aanslagen door de moslims gewoontegetrouw noemt, maar er waren er vele. De aanslag door Breivik is een incident - per definitie. Er zijn geen voorgangers. De aanslagen door de moslims niet. Ja, de eerste, en misschien de tweede, maar niet meer de derde en zeker niet de vierde. Dat zijn geen incidenten. Dat is een trend. En als U geen verantwoording vraagt aan de daders van die trend, waarom vraagt U het dan wel aan Wilders na het eerste incident?
    En er is nůg een variant van dit misverstand:


De Volkskrant
, 30-07-2011, ingezonden brief van Leo Mesman, Utrecht

Geestesziek

Als Wilders vindt dat Anders Breivik een psychopaat is die niets van doen heeft met zijn anti-islambeweging, zou het dan niet passend zijn dat hij voortaan alle moslimterroristen ook als geestesziek beschouwt en niet langer als representanten van de islam en van alle moslimgelovigen neerzet?


Red.:   Grappig om te zien hoe hardnekkig men de werkelijkheid vermijdt. Maar daar zouden we later op terug komen.
    Nog een paar opmerkelijke voorbeelden van de linkse propagandastorm - kenmerk ervan: je vindt het overal terug - allemaal moeten ze hun plasje doen:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2011, column door Jean-Pierre Geelen

Verder geen nieuws | Een week Nederland in 679 woorden

De kogel kwam van rechts. We zijn weer helemaal thuis, met die samenvatting van het intellectuele debat in Nederland na de aanslag en de schietpartij van de dolende dertiger Anders Breivik in Oslo.   ...
    Kort voordat Breivik aan het moorden sloeg, publiceerde hij een lijvig 'manifest' van 1.500 pagina's op internet, waarin hij meermaals verwees naar Nederland. Geert Wilders leek een inspiratiebron voor hem te zijn. Waarop het debat alhier losbarstte, met verschillende hoogtepunten voor de liefhebber van de soort.
    Voorloper was commentator Bas Heijne, die in NRC Handelsblad stelde dat Breiviks lichtende voorbeeld een verklaring verschuldigd was: 'Het wordt tijd dat Wilders uitlegt hoe hij zijn strijd tegen de ondergang van Europa precies vorm wil geven, en wat hij als uitkomst voor ogen heeft - en vooral wat er volgens hem met de moslims in Europa moet gebeuren die weigeren hun geloof op te geven. Wordt die strijd geheel vanaf de zetels van de Tweede Kamer beslist?'
    Die roep vond weerklank: waar Geert de zaak aanvankelijk nog dacht af te doen met een gebruikelijke tweet, verscheen enkele dagen later een verklaring die zijn wereldbeeld van 140 lettertekens ver voorbij ging: in 230 hele woorden nam hij nog eens afstand van 'de waanzinnige' en de 'eenzame, verknipte idioot' wiens verwijzing naar de PVV hem met walging vervult. Kortom: knettergek, die Breivik, aldus de diagnose na de schedellichting door huiskamerpsycholoog dr. G. Wilders.   ...


Red.:   Jean-Pierre Geelen is, net zoals zijn voorganger als televisierecensent, voorstander van meer allochtonen op televisie uitleg of detail  - een zeker teken van multiculturalisme. Waarvan de genoemde Bas Heijne ook een rabiaat voorstander is uitleg of detail . Welk multiculturalisme heftig beleden wordt door de regerende oligarchie in alle Europese landen:

 
Uit: De Volkskrant, 30-07-2011, van verslaggeefster Leen Vervaeke

In alle Europese landen is debat na de moordpartij van Breivik

Extreem-rechts overal onder vuur

Tussentitel: Heftigste polemieken zijn in Nederland en Denemarken

Waar linkse partijen al jaren niet in slagen, dat heeft Anders Behring Breivik - ongewild - voor elkaar gekregen: in heel Europa ligt het discours van extreem-rechts onder vuur. Maar alleen in Nederland en ScandinaviŽ lijkt het debat te beklijven.
    In zowat alle Europese landen krijgen de anti-immigratiepartijen hetzelfde verwijt: ze zouden de afgelopen jaren een te harde en vijandige retoriek hebben gevoerd, het risico negerend dat labiele geesten daarmee aan de haal kunnen gaan. Ze maken zich schuldig aan 'verbale brandstichting', zoals een Oostenrijkse politicoloog het formuleerde.   ...


Red.:   Op die laatste opmerking komen we ook nog terug.
    En over verbale brandstichting gesproken, hier iemand die daar een bewezen expert in is;


Uit: De Volkskrant, 30-07-2011, van verslaggever Raoul du Prť

Spong: 'Wilders heeft Noors bloed op de lippen'

Tussentitel: Ook Frans Weisglas, oud-Kamervoorzitter, bekritiseert PVV

De druk neemt toe op PVV-leider Wilders om zich te verantwoorden voor de invloed die zijn uitspraken mogelijk hadden op de daden van Breivik. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas roept hem op tot 'zelfreflectie' en 'matiging'. Topadvocaat Gerard Spong gaat nog verder. In zijn ogen heeft Wilders 'het Noorse bloed op zijn lippen'.
    In het manifest waarmee Anders Behring Breivik verantwoording aflegt voor zijn daden haalt hij het gedachtegoed van de PVV met instemming en bewondering aan.
    Weisglas deed zijn oproep vrijdag in een open brief aan Wilders. Spong reageerde vrijdag in het KRO-programma Goedemorgen Nederland.   ...
    Spong meent dat Geert Wilders nu de weg voor Breivik heeft geplaveid. 'Hij heeft de voedingsbodem geschapen, ideeŽn aangedragen die vervolgens tot inspiratie hebben gediend van deze meneer. Daar is meneer Wilders toch ten volle verantwoordelijk voor. Hij heeft op zijn minst bijgedragen aan het klimaat, de omstandigheden die hebben geleid tot deze gruwelijke daad.'
    VVD'er Weisglas is niet tevreden met de verklaring waarin de PVV-leider elke vorm van geweld veroordeelt. Hij erkent dat Wilders nooit heeft opgeroepen tot geweld, maar meent dat 'zieke geesten' als Breivik zich wel door diens harde woorden kunnen laten inspireren. Hij haalt een uitspraak van Wilders uit 2008 aan: 'Je kunt intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden (...) Als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.' Weisglas: 'Een politicus moet zich realiseren wat het niet-beoogde effect van zijn woorden kan zijn.'    ...


Red.:   En ook op deze laatste opmerking komen we terug, net als de terminologie van de heer Spong.
    En voorlopig als slot van deze sectie, de eerste opmerkingen van de heren sociologen. Die als wetenschappers natuurlijk wijzer zouden moeten zijn:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggevers Maartje Bakker en Jan Hoedeman

'Wilders, geef aan waar de grens ligt'

Wilders' gedachtengoed was een inspiratiebron voor Breivik. Moet de PVV zich hier iets van aantrekken?

De link die Anders Breivik heeft gelegd tussen zijn daad en het gedachtengoed van Geert Wilders wordt door tegenstanders aangegrepen om de PVV'er medeverantwoordelijk te maken voor de gruweldaden van de Noor. ... wijzen politicologen erop dat Wilders nadrukkelijker zou moeten uitleggen waarom de ideeŽn van Breivik niet de zijne zijn.   ...
    De PVV-leider zelf reageert summier, ook op Twitter. 'Vreselijke aanslag in Oslo, zo veel onschuldige slachtoffers van gewelddadige, zieke geest.' Later noemt hij de dader een 'gewelddadige, zieke psychopaat'. Moet Wilders het zich aantrekken dat Breivik met zijn gedachtengoed aan de haal is gegaan?    ...
    ... Hans Moors, die onderzoek doet naar radicalisme en extreem-rechts, vindt dat Wilders wel 'een soort van verantwoordelijkheid' heeft. Hij vindt het te makkelijk dat Wilders de dader wegzet als een gek. 'Deze man was niet gek, cognitief niet, en hij is hoog opgeleid. Wilders zou moeten beargumenteren wat er mis is met het gedachtengoed van mensen als Breivik. Aangeven waar voor hem de grens ligt.'
    Politicoloog Jean Tillie ziet dat Wilders extremisme zowel voedt als inperkt. 'Aan de ene kant voorkomt het feit dat Wilders in de Tweede Kamer zit dat mensen radicaliseren. Ik heb horen zeggen: hadden ze in Noorwegen maar een partij als de PVV gehad, dan had Breivik een uitlaatklep gehad en was hij niet tot daden overgegaan.' Anderzijds vindt Tillie net als zijn collega Moors dat Wilders uitgebreider zou mogen stilstaan bij de daad van de Noor. 'Als ik gedachtengoed had op basis waarvan iemand iets doet wat ik verafschuw, dan zou ik reflecteren op dat gedachtengoed. Denken: waarom is wat ik zeg aantrekkelijk voor zo iemand?'    ...


Red.:   Twee vragen van beroepsmensen. Eerst die van Hans Moors. Wilders moet 'Aangeven waar de grens ligt.' Helaas kent Hans Moors dus zijn wetenschappelijke literatuur niet goed. Die grens is al vele malen aangegeven. Het meest eloquent door iemand uit de praktijk, maar een wetenschapper die niet naar de praktijk kijkt, is natuurlijk geen knip voor zijn neus waard - noch een goede wetenschappelijke socioloog, want theoretische sociologie is echt hopeloos mislukt. Hier dus die grens (uit Bimbo's en Boerka's, NPS 30-08-2007 , een deel van het verslag van de discussie tussen cabaretier Hans Teeuwen en moslim-boegbeelden de Meiden van Halal (Esmaa, Jihad en Hajar Alariachi):

  [HT, serieus] Nou, een mening kan beledigend zijn, snap je. Dus het kan zijn dat als ik mijn mening geef dat dat voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon …uh ja, een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh, dan mogen daar dan niet over praten want dat is beledigend. Da’s heel erg multi-interpretabel.
(er valt een minieme pauze (0,2 seconde) in het debat gevuld met luid applaus en gejuich van het publiek) [EH, tijdens het applaus] Beledigt u …
[EH] Zegt u nou dat u wťl met voorbedachte uh rade beledigt of nŪet met voorbedachte rade? Want ik …
[HT] Nou als ik programma’s maak, of een liedje maak, dan wil een lťuťuk lied maken, waarom gelachen kan worden, en een belediging [EH] Ja … [HT] kan uh ook hťťťl erg grappig zijn.
[XH] Waar ligt de grens? Waar ligt voor u de grens?
[HT, zeer nadrukkelijk] De grens ligt bij gewťld.

Hans Moors is dus een onbenul, of vraagt opzettelijk naar de bekende weg. En verhalen als "Maar je kan toch zonder direct tot geweld oproepen ..." worden onmiddellijk weerlegd met deze: "Als dat argument geldig is, moet de koran onmiddellijk verboden worden op precies dezelfde gronden".
    Dan de vraag van Tillie: "Waarom is het gedachtegoed van Wilders zo aantrekkelijk voor Breivik". Het antwoord daarop is net zo simpel: "Omdat Breivik aangaande veel zaken er net zo over denkt". Maar Tillie, de socioloog, denkt nog simpeler:

  'Als ik gedachtengoed had op basis waarvan iemand iets doet wat ik verafschuw, dan zou ik reflecteren op dat gedachtengoed. ...'

Oftewel: omdat Breivik het deels met Wilders eens is, zijn de ideeŽn van Breivik en Wilders identiek, en dus moet Wilders over zijn ideeŽn nadenken. een zuiver geval van zwart-wit-denken uitleg of detail . Terwijl in werkelijkheid zowel Wilders als Breivik ideeŽn hebben die ze beslist niet met elkaar delen. En op grond waarvan Breivik tot zijn daad is gekomen. Bijvoorbeeld door ideeŽn over "Tempeliers", waar Wilders het nooit over gehad heeft.
    Waar Wilders dus wel verantwoordelijk voor is, zijn de ideeŽn die hij en Breivik wťl gemeen hebben. IdeeŽn die verder in geen van de besproken artikelen ter sprake zijn gekomen. Wat bijzonder vreemd is, want daar gaat het toch om zou je zeggen: wat heeft Wilders nu echt gemeen met Breivik? En niemand heeft het daarover.
    Dan moet het wel, volgens de psycholoog, ergens erg gevoelig liggen. En aangezien Wilders nog niet aan het woord is geweest, moet dat gevoelig liggen bij zijn bovenstaande critici zitten. Wat is het dan dat Wilders en Breivik gemeen hebben, en zo gevoelig ligt dat bij alle tonnen van kritiek, niemand het erover wilt hebben. We zouden naar elders op deze website kunnen verwijzen, maar tegenover de vele multiculti- en onzin-artikelen stonden ook een paar zinnige zaken - dat is dus ťťn van de voordelen van zo'n schokkende gebeurtenis: door scheuren in de aardkorst van de politieke-correctheid kunnen er ook stukjes werkelijkheid naar buten komen. Het volgende is van ťťn van de bekendere islamcritici:

 
Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, door Bruce Bawer

O gruwel, Breivik bewondert mij

Bruce Bawer | Bruce Bawer is literatuurrecensent en woont in Oslo. In 2009 verscheen zijn boek Surrender: Appeasing Islam, Sacrificing Freedom (Doubleday).

...    Net als andere Europese landen heeft Noorwegen een groot probleem. Miljoenen Europese moslims wonen in strikt patriarchaal familieverband in snel uitdijende enclaves waar vrouwen tweederangsburgers zijn en waar niet-moslims zich liever niet wagen. Een verontrustend hoog percentagemoslims in Europa wijst de westerse waarden af, minacht het land waar ze wonen, is voor het executeren van homoseksuelen en wil de democratie vervangen door de sharia. (Volgens een enquÍte van de Telegraph wil 40 procent van de Britse moslims dat in overwegend islamitische delen van het Verenigd Koninkrijk de sharia wordt ingevoerd.)   
    Vanwege islamitische potenrammers trekken homo's weg uit Amsterdam. Vanwege islamitische jodenrammers vertrekken joden uit het Zweedse GŲteborg. En dan zijn er nog de schandelijke processen tegen politicus Geert Wilders in Nederland en historicus Lars Hedegaard in Denemarken, die aantonen dat de angst voor de toorn van moslims de vrijheid van meningsuiting beknot van degenen die de islam durven te kritiseren.   ...


Red.:   Dat is wat Wilders en Breivik gemeen hebben. En Bawer en deze redactie en in Nederland anderhalf miljoen stemmers op de PVV, en soortgelijke aantallen in andere landen. Zorgen over reŽle zaken. Maar zaken die automatisch kritiek inhouden op de multiculturele samenleving, en de immigratie die de oorzaak is van de multiculturele samenleving. En vrijwel al onze bestuurders, in heel Europa, en kunstzinnigen en intellectuelen en journalisten, zijn voor vrije (im)migratie - of zo vrij mogelijke (im)migratie uitleg of detail . Dus willen ze niets horen over de nadelen van immigratie. Ook nog niet als die nadelen al uitvoerig bewezen zijn. Zelfs niet als die nadelen slachtoffers eisen. Een groot aantal slachtoffers. Want dat die slachtoffers alles te maken hebben met dat idee van de multiculturele samenleving is volkomen duidelijk:

  Met de bomaanslag op overheidsgebouwen en zijn jacht op de kamperende jongeren koos Breivik geen willekeurige slachtoffers. Hij hield de Arbeiderspartij, al decennia de grootste partij van Noorwegen, verantwoordelijk voor een beleid dat tot de islamisering van Europa ging leiden en daarmee maakte die partij zich in zijn ogen schuldig aan hoogverraad.
    De bomaanslag in Oslo was erop gericht de huidige leiders van die partij om te brengen. De slachting op het eiland - waar jonge aspirant-politici bijeen waren om te luisteren naar toespraken van premier Stoltenberg en voormalig premier Gro Harlem Brundtland - was erop gericht de volgende generatie leiders uit te schakelen.

En die verantwoordelijkheid ligt in andere landen precies hetzelfde. Ook in Nederland probeert men naarstig de hoeveelheid berichten over deze zaken te minimaliseren, en wat er naar buiten komt te bagatelliseren. Op deze website staan uitvoerige verzamelingen van datgene dat over een aantal jaren wel naar buiten is gekomen uitleg of detail (zie de lijst rechts na het klikken op de link), maar ter illustratie van hoe urgent het probleem nog steeds is, op deze plaats een paar berichten uit dezelfde dagen als de voorgaande artikelen:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Woninginbraken gestegen met 12 procent; oplossingspercentage is 8 procent en 'moet omhoog'

Politie wil hulp burger bij diefstal uit huis

Vanwege het stijgende aantal inbraken besteedt de politie deze zomer extra aandacht aan inbraakpreventie, met onder meer berichten op twitter, voorlichtingsfilmpjes en speciale acties. Uit cijfers van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat de piek van inbraken zich weliswaar voordoet in januari, maar in vakantietijd zijn met name de huizen van vakantiegangers in trek.   ...


Red.:    Alle criminaliteit is sterk gestegen sinds de instroom van allochtone immigranten Het aantal mensen in de cel sinds de jaren zeventig is verviervoudigd. En van zoiets als overvallers is ergens tussen 60 en 80 procent allochtoon of anderszins immigrant.


Uit:  De Volkskrant, 28-07-2011, ANP

Onbeheerde koffer ontregelt treinen

Een onbeheerde koffer heeft woensdag het treinverkeer van en naar Tilburg ontregeld. ... De politie ontruimde het hele station en een bomverkenner van de politie was ter plaatse. Na onderzoek bleek er alleen kleding in de koffer te zitten, waarop de politie het station weer heeft vrijgegeven.


Red.:   De islamitische bomaanslagen in combinatie met de aanwezigheid van moslims hebben tot dit soort toestanden geleid. En wat algemenere termen: een aanzienlijk gestegen gevoel van onveiligheid bij de burger.
    En tenslotte en het meest indringend:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Crisis zet gevarieerd huizenaanbod in achterstandswijk onder druk

'Bouw voor de vraag, of bouw niet'

Ambitieuze plannen voor krachtwijken in de Randstad lijden onder de crisis: sloop wordt uitgesteld, nieuwbouw vertraagd. Dure woningen worden niet verkocht, maar verhuurd.

Tussentitel: We moeten in de wijk niet alleen de stenen vervangen | Wilfred Hoogerbrug - Projectontwikkelaar Era Contour

Braakliggende terreinen, leegstaande koopwoningen, verpauperde flats die op het laatste moment van de slooplijst worden gehaald: de gevolgen van de economische crisis op de huizenmarkt voor de achterstandswijken zijn steeds duidelijker zichtbaar. ...


Red.:    Waarmee we al twee eufemistische en waarheid-verhullende termen achter de rug hebben. Want zowel 'achterstandswijken' als 'prachtwijken', als andere versies als "Vogelaarwijken" en "krachtwijken" staan allemaal voor eenzelfde zaak: allochtonenwijken. Of schotel(antenne)wijken. Wijken waaruit de Nederlanders grotendeels verdreven zijn. Wijken met veel criminaliteit, of bronnen van criminaliteit. Wijken waar ook honderden miljoenen in moeten om ze weer enigszins leefbaar te krijgen. Honderden miljoenen die uit de zorg voor andere Nederlanders komen.
    Wijken waarin dit soort dingen gebeuren:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2011, column door Aleid Truijens

Diamantbuurt

Tussentitel: Ik passeer de jongens schichtig en voel afkeer opborrelen

Een paar maanden lang werd de onheilsgeur in de buurt vooral uitgewasemd door het pand van Het Hofnarretje, in de Amsterdamse Van Woustraat. Nu is de besmette gevel van het kinderdagverblijf schoongeboend en naamloos. De buurt, ook wel de Diamantbuurt, is weer als vanouds de thuishaven van jonge criminele Marokkanen.
    Voor ons is de Diamantbuurt de toegangspoort tot de stad, want we wonen in een aanpalende wijk. We hebben allerlei omwegen bedacht om er niet doorheen te hoeven, maar dan moet je ver omfietsen. Mijn dochter, niet de bangste, loopt voor geen goud langs de grimmige jongens voor de snackbar in de Van Wou, sinds ze daar steevast 'Hoerrrr!' kreeg toegesist. Ook het buurtzwembad werd een no-go-area voor mijn kinderen, toen het werd geterroriseerd door dezelfde jongens.   ...


Red.:   Toestanden waarvoor de sociaal-democraten direct verantwoordelijk zijn:

  Maar toen bewoners van de Diamantbuurt werden mishandeld, afgeperst en uiteindelijk weggepest door jonge Marokkanen - niet de daders moesten verhuizen, maar een getergd echtpaar - hield burgemeester Cohen het bij woorden. Sussende woorden. Dat valt hem aan te rekenen. Naar de straat- coaches die hij aanstelde, trokken de jongens een lange neus. De buurt rotte voort. Hoewel er een leger hulpverleners op hen werd losgelaten, ontwikkelden de 'hangjongeren' zich tot beroepscriminelen. Nog meer gezinnen vluchtten. De bendes pleegden overvallen en dreven een bloeiende drugsnering.   ...
    Tezamen hebben de Diamantbuurtjongens al 27 jaar celstraf gehad. Maar er is voortdurend verse aanvoer. Ook nu 'hangen' ze er weer, de jongere broertjes die al routineus sissen tegen passanten. Kindsoldaten in training, rekruten.

De sussende theedrink-woorden van Cohen zijn direct verantwoordelijk voor die jongere broertjes.
    De beschrijving van Truijens is een concreet voorbeeld van de door Bawer in het algemeen beschreven verschijnselen. Voor de volledigheid een herhaling:

  Miljoenen Europese moslims wonen in strikt patriarchaal familieverband in snel uitdijende enclaves waar vrouwen tweederangsburgers zijn en waar niet-moslims zich liever niet wagen. Een verontrustend hoog percentagemoslims in Europa wijst de westerse waarden af, minacht het land waar ze wonen, is voor het executeren van homoseksuelen en wil de democratie vervangen door de sharia. (Volgens een enquÍte van de Telegraph wil 40 procent van de Britse moslims dat in overwegend islamitische delen van het Verenigd Koninkrijk de sharia wordt ingevoerd.)   
    Vanwege islamitische potenrammers trekken homo's weg uit Amsterdam. Vanwege islamitische jodenrammers vertrekken joden uit het Zweedse GŲteborg. ...

En ook dit gaat gewoon door terwijl we aan het discussiŽren zijn over Breivik:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Joden 'aan het gas' wensen? 50 uur straf

De politierechter in Utrecht heeft maandag de 18-jarige Ayoub A. uit Zeist veroordeeld tot 50 uur werkstraf wegens het beledigen van Joden bij de dodenherdenking van 4 mei in Utrecht, en het beledigen van agenten.
    Ongeveer tachtig personen herdachten die avond aan de Utrechtse Lomanlaan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, toen een Renault met drie mannen langsreed. Net na de twee minuten stilte schreeuwde een man uit het autoraam 'Alle Joden aan het gas' en maakte een armgebaar dat sommige getuigen deed denken aan de Hitlergroet.
    De politie hield de auto even later aan. De verdachte bood verzet bij zijn aanhouding. Hij zei: 'Fuck the police', maakte de agenten uit voor racisten en wenste ze dodelijke ziekten toe. De agenten werkten hem tegen de grond.   ...
 

Red.:   Net als de homohaat, natuurlijk. En de reclame voor deze wantoestanden vanuit de linkse hoek

22-07-2011 (de dag van de aanslag) 03-08-2011
   
02-08-2011

    Dit zijn de onaangename feiten aangaande de moslim-immigratie die de multiculturalisten niet willen aanhalen in hun geschrijf en dus zelfs promoten. De zaken die Wilders en Breivik qua inspiratiebron gemeen hebben. De feiten die zeggen dat de opengaande bloemetjes niet de oorzaak zijn van het gaan groeien van het gras. Noch dat dat gras het oorzaak is van de bloemetjes. Zowel bloemetjes als gras hebben een gemeenschappelijke oorzaak: de misstanden veroorzaakt door de instroom van allochtone immigranten. Immigranten met grote sociale achterstanden. Een hoeveelheid achterstand die je ook "achterlijk" kan noemen. Maar wat je niet hoeft te doen. Als de rest van de wereld tenminste niet die "achterstanden" hardnekkig wil ontkennen. Dan wordt je wel gedwongen om harder te gaan roepen. En er "achterlijkheid" van te maken. Want dat beschrijft de werkelijkheid pas echt duidelijk.
    Oh ja, de diverse leugens en stommiteiten waar nog op terug gekomen moest worden - allemaal zijn ze terug te voeren tot dit "niet willen weten" van de allochtone problematiek:
-  Van Hintum: 'Ik weet niet wat Breivik dacht'. Verklaring: ze wilde het niet weten.
-  Vervaeke: 'sommigen beweren dat Anders Breivik een eenzame gek is, voor wiens aanslag niemand verantwoordelijk is behalve hijzelf. Anderen beweren al even stellig dat extreem-rechtse politici en opinieleiders een klimaat hebben geschapen dat onvermijdelijk tot geweld leidt.' Verklaring: de zon, in plaats van gras en bloemetjes - oftewel: verantwoordelijk zijn degenen die de allochtone immigratie uit de hand hebben laten lopen - zoals Breivik uitvoerig schrijft. Wat ze niet wil weten.
-  Nogmaals Vervaeke, citerend: '...anti-immigratiepartijen ... maken zich schuldig aan 'verbale brandstichting', zoals een Oostenrijkse politicoloog het formuleerde'. Vervolg de sociaal-democratisch partijen hebben zich schuldig gemaakt aan sociale brandstichting, door de allochtone immigratie uit de hand te hebben laten lopen. Wat men niet wil weten.
-  Topadvocaat Gerard Spong: in zijn ogen heeft Wilders 'het Noorse bloed op zijn lippen'. Vervolg: topadvocaat Gerard Spong heeft het Noorse bloed aan zijn lippen, door zijn inspanningen om Geert Wilders de mond te snoeren. Wat hij niet wil weten.
    Op dit punt ook de formele weerlegging van de hoofdaanklacht tegen Wilders: zijn taalgebruik - ook bekend als "de toon van het debat", of "haatzaaien". Ter referentie eerst een zeer beperkte selectie van (afgekorte) uitspraken uit de koran uitleg of detail :

  2:7.  God straft de ongelovigen
2:8.  Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:39.  Wie niet gelooft zal branden!
2:90.  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.  God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:114.  Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120.  Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:162.  Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165.  Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171.  Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175.  Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178.  Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190.  Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:221.  Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.

Neem nu het voorbeeld dat men vrijwel altijd aanhaalt ten einde het oordeel van "haatzaaien" met betrekking tot Wilders te rechtvaardigen: de "kopvoddentaks". Precies hetzelfde oordeel geldt dan natuurlijk voor het "Joden zijn apen" van de moslims. Nee, dat geldt nog veel meer voor "Joden zijn apen". Want Wilders heeft de term "kopvoddentaks" slechts ťťn keer gebruikt, en de moslims brullen "Joden zijn apen" vijf maal daags door een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, genaamd "moskee". Een ruimte speciaal ingerichte voor het uiten van haat jegens joden, ongelovigen, en nog wat groepen van mensen. Waarin de terminologie, "een ruimte speciaal ingerichte voor het uiten van haat jegens joden, ongelovigen, en nog wat groepen van mensen" nogal omslachtig is. Hetgeen door Wilders, in een reactie vanuit zijn vakantieverblijf op de stroom verwijten in zijn richting, daarom werd afgekort tot "haatpaleizen". Een volkomen accurate beschrijving, in het licht van de jegens hem gerichte klachten leggende een relatie tussen denkbeelden en daden. Maar evengoed natuurlijk een nieuwe reden tot opwinding onder de verwijters. De multiculturalisten, andere islamofielen en de moslims zelf.
    Die na dit voorval, net als alle eerdere gevallen, zich  voortdurend blijven afvragen hoe het Wilders toch maar voortdurend lukt om te scoren, terwijl zij zelf voortdurend met lege handen staan en het nakijken hebben - dit alles onder de inmiddels ook tot clichť gesleten uitdrukking "We moeten Wilders aanpakken!" uitleg of detail , een uitspraak met dezelfde waarde als het bordje in de kroeg: "Morgen alles gratis".
    Dat heeft dus allemaal om een heel simpele reden: Wilders schiet raak. Wilders spreekt de waarheid.
    En met de waarheid is het kwaad kersen eten, als je ertegen wilt gaan argumenteren en vechten.
    Maar het geloof in eigen gelijk is zo diep, dat men het voortdurende maar blijft proberen, net als de snoek die blijft happen naar het voorntje aan de andere kant van de glazen scheidingswand, en daaraan voortdurend keihard zijn neus blijft stoten uitleg of detail .

Je zou zeggen dat na ťťn of twee bijdragen die de werkelijkheid onthullen, de stroom van de anti-Wilders propaganda toch enigszins tot bedaren zou moeten komen. het gebeurde niet. De totale massa van de multiculturalistische beweging is zo groot, dat ťťn of twee kogels, al zijn ze raak, het monster niet kunnen doden, en dat het gewoon doordendert, alle redelijkheid vertrappelend. Veel van de stukken zijn in schijnbeleefde vorm geformuleerd, gebruik makende van terminologie als "Wilders zou nu echt wel eens moeten ...", wat een net ze sterke belediging is als "Wilders is een terrorist", omdat er associatie wordt gepleegd met een terrorist. Voor aanhangers van het multiculturalisme en migratiefundamentalisme geldt veel harder dat "Ze zou nu echt wel eens moeten ...", maar er is geen haar op het hoofd dat daaraan denkt.
    Nu kunnen multiculturalisten, met hulp van de media, schreeuwen wat ze willen, maar Geert Wilders noch zijn medestanders zullen zich daar ook maar iets van aantrekken - dit soort onzin en leugens zijn ze gewend. Dus vond de voorman van de cultuurverradersbeweging, Alexander Pechtold, die zich voorheen koest had gehouden, daarin aanleiding (wat hij ook letterlijk zo uitlegde) om zich in de strijd te mengen, met hulp van een medestander in de media:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, van verslaggever Raoul du Prť

Interview |  Alexander Pechtold, leider van D66

'Wilders voedt de frustraties'


Red.:   Meteen al in de kop gaat het mis: Niet Wilders maar Pechtold voedt de frustraties, door aan zijn multiculturalisme en migratiefundamentalisme vast te houden, wat circa tweederde van Nederland niet wil.

  De aanslagen in Noorwegen drijven het islamdebat in Nederland steeds verder op de spits. PVV-leider Geert Wilders reageerde maandag via De Telegraaf woedend op zijn politieke tegenstanders.

Eerste hulp van de medestander: de auteur van het artikel pleegt de bekende truc van de omkering: de verwijten zijn gestart richting Wilders.
    Tweede truc van de auteur: de reactie van Wilders: "Ze kunnen de boom in", was niet woedend, maar minachtend. Een leugen, dus. 

  Wilders , als door een wesp gestoken ...

Derde truc: de herhaling.

  Wilders ...'Links grijpt dit aan om te proberen af te rekenen met de PVV en demoniseert er flink op los met een bijna ziekelijke gretigheid. ...

Het eerste deel van Wilders reactie - een accurate beschrijving van de gang van zaken. Daarna volgt de "de boom in" opmerking.

  Verbaasde, meewarige reacties waren maandag zijn deel.

Dat is kenmerkend voor ideologen met een lachspiegel voor hun kop: ze zien hun eigen verwrongen beeld aan voor de werkelijkheid, en ervaren het werkelijke beeld als verwrongen.

  'Er is een brute aanslag gepleegd op 70 linkse jongeren, maar de PVV komt niet verder dan links kan de boom in, aldus het Kamerlid Sadet Karabulut (SP). En VVD-hoofdbestuurslid Mark Verheijen: 'Ach arme Geertje. Wat nou 77 doden? Waren we toch bijna vergeten dat HIJ natuurlijk het grootste slachtoffer is van Breivik.'

En vanwege deze mislukkingen springt de clown uit het doosje:

  D66-leider Alexander Pechtold hield zich tot nu toe op de vlakte, maar wil zijn verbazing niet langer voor zich houden. 'Wilders probeert zich een slachtofferrol aan te meten die hem niet past. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat hij de tsunami van islamisering aankondigde. Sindsdien heeft hij aan de lopende band oorlogsretoriek en doemscenario's over ons uitgestort.

Gunst, en laat zo'n doemscenario nu nog uitkomen ook... Kennelijk heeft Wilders op zijn minst iets goed gezien.

  'Hij wil schieten op de benen van hooligans ...

Heeft er niets mee te maken.

  spreekt over zijn fractie als een knokploeg namens miljoenen ...

Ordinair schelden (van Pechtold)

   heeft het over de multiculturalistische elite die een totale oorlog uitvecht met de bevolking,

Is correct. Tweederde van de bevolking is tegen het multiculturalisme, de Europeanisering, de globalisering, het kosmopolitisme en het graaien van de elite. En dat alles wat de elite doet is inderdaad het verklaren van een oorlog.

  stelt dat de moslims met miljoenen Europa uit moeten worden gezet

Een goede oplossing van het probleem.

  Natuurlijk hoeft hij zich niet te verantwoorden voor Breiviks daden, maar wel voor het klimaat waaraan hij zijn steentje heeft bijgedragen.

En de bekende "Ja, maar ...". Wilders hoeft zich niet te verantwoorden omdat hij heeft gewaarschuwd, maar Pechtold wel, omdat hij eindeloos heeft gesust, en er nu wel degelijk veel aan de hand blijkt. Zoals hij zelf toegeeft door het gebruik van de term 'de frustraties', in de kop, waar hij overigens in het hele interview niet op terugkomt. Want de aard van die frustraties hebben we net gezien, en schijten in het gezicht van Alexander Pechtold

  'Hij moet beseffen wat hij aanricht met het eeuwige doemdenken en de zwart-witbeelden. Als je voortdurend een apocalyptische sfeer schept, draag je bij aan een wereld zonder toekomstbeeld, zonder perspectief. Hij voedt de frustraties bij zijn aanhang. DŠt is zijn verantwoordelijkheid.'

Het is natuurlijk precies andersom: Pechtold voedt de frustraties, met zijn ontkenningen van het probleem.

  Wat verwacht u van hem?
'Dat hij zijn rol erkent en open staat voor het debat daarover.

Wilders erkent zijn rol: als aanklager van de islam en de multiculturalisten. Pechtold is echter doof daarvoor, vanwege die lachspiegel in zijn geest

  Een politicus heeft in Nederland een enorm bereik. Dan kun je niet alleen wat bommetjes plaatsen en daarna weglopen voor elke vorm van uitleg en argumentatie.

Er is nauwelijks uitleg nodig: de islam deugt niet, en moet weg. en dat de islam niet deugt,ziet iedereen: vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, inteelt, eerwraak, intolerantie, jodenhaat, homohaat, geweld, enzovoort

  Dat wil ik tegen Wilders zeggen: vertel nou ook eens hoe jij de samenleving voor je ziet.

Zonder islam! Het bord van Pechtold is gigantisch.

  Hij is degene die iedereen met een moslimachtergrond steeds betrekt bij de aanslagen van Al Qaida. En hij houdt mij nota bene verantwoordelijk voor het klimaat waarin hij wordt bedreigd.'

Dat mag. Want al die mensen sluiten zich vrijwillig aan bij de club waar ook Al Qaida toe behoort. Wilders heeft zich niet bij Breivik aangesloten. Wat Breivik doet, is zijn eigen zaak.

  'Je moet er als politicus ook voor zorgen dat mensen als Breivik je niet kunnen misbruiken, bijvoorbeeld door het achterwege laten van die geweldsretoriek.

Wilders heeft geen geweldsretoriek gebruikt. Wilders heeft sterke taal gebruikt. Richting de islam, omdat de islam nog veel sterkere taal gebruikt. Maar die laatste gedachtensprong is voor Alexander Pechtold even bereikbaar als de vierde dimensie.

  Pechtold: 'Maar hij wil zelf nergens op worden aangesproken! Sterker nog: hij doet er nu nog een schepje bovenop. In zijn reactie spreekt hij over moskeeŽn als haatpaleizen.

Ook hier dan maar even een uittreksel van afkortingen uit de koran uitleg of detail :

  2:7.  God straft de ongelovigen
2:8.  Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:39.  Wie niet gelooft zal branden!
2:90.  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.  God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:114.  Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120.  Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:162.  Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165.  Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171.  Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175.  Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178.  Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190.  Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:221.  Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.

Woorden vergeleken waarbij de "provocaties" en "beledigingen" van Wilders maar kinderspel zijn. Wat is "kopvoddentaks", of deze ...:
 

  Eerst het islamitisch stemvee

... vergeleken met "Joden zijn apen" - en al die andere uitspraken van joden- en ongelovigenhaat.

Als je een enkele uitspraak over kopvodden taks en een enkele uitspraak over 'islamitisch stemvee' als volgt omschrijft...
 

  Het is je reinste discriminerende retoriek.

... is de ruimte voor het talloze malen herhalen van al die uitspraken vol Joden- en ongelovigenhaat dus volstrekt accuraat te omschrijven als "haatpaleis".
    Waar Pechtold dus Wilders beschuldigt van "geweldretoriek", kan hij dat alleen stand houden, door te erkennen dat de koran, de islam en de moslims zich bedienen van geweldsretoriek, en dat als er sprake is van geweld in de retoriek van Wilders, dit tegengeweld is, en dus gerechtvaardigd, zeker passend, en mogelijk zelfs noodzakelijk om het geweld van buiten, het geweld van de indringer genaamd islam, te weren.
    Overigens kreeg Pechtold ook van de elektronisch media gelegenheid zijn leugens en propaganda te verspreiden, zie ook Nieuwsuur, 02-08-2011 uitleg of detail , na 11:40 min.. Zowel in het kranten- als het elektronische interview krijgt Pechtold geen enkele substantiŽle wedervraag, laat staan een echt kritische vraag. Dit geheel in tegenstelling als daar Geert Wilders zou zitten (of Emiel Roemer van de SP, maar dan gaat het over andere onderwerpen). Het zoveelste bewijs dat in dit soort onderwerpen, alles naderende aan zaken als (im)migratie, Europeanisering, globalisering en kosmopolitisme, de media in het algemeen volstrekt eenzijdig en pro-oligarchie zijn.
    Terug naar Pechtold. Na nog wat gezeur richting Rutte, volgt nog een uitsmijter:
 

  Het antwoord van Wilders kent u in elk geval al: u kunt de boom in.
... 'Voorlopig lijkt het erop dat hij er niets van begrepen heeft. ...'

Tja ...
    Dit soort retoriek is op de langere termijn natuurlijk ook allemaal heel behulpzaam bij het opstoken van het vuur. Zelfs Hans Wiegel, nooit wars geweest van een relletje, wordt het te gortig:


Uit: DePers.nl, 02-08-2011, column door Hans Wiegel, oud-VVD-leider.

Column: De moordpartij en Wilders

De moorddadige aanslagen in Noorwegen hebben in ons land tot enkele bijzondere reacties geleid.

Eerst dit: de advocaat van de dader noemt de man ‘krankzinnig’, maar misschien is hij eerder een terrorist ŗ la Osama bin Laden dan een psychopaat.
    Nogal wat opiniemakers probeerden de ramp voor hun eigen politieke kar te spannen. Advocaat Spong zei dat Wilders ‘het Noorse bloed op zijn lippen heeft’. En journalisten als Elsbeth Etty, Bas Heijne en Bert Vuijsje deden ook mee aan de vervuiling van de meningsvorming door Wilders medeverantwoordelijk te stellen: ‘Na tien straffeloze jaren van bloeddorstige demagogie en vergiftiging van het publieke debat’.   ...


Red.:   Ook bijzonder leuk uit de mond van de ergere multiculturalistische en migratiefundamentalistische brandstichters als Etty en Heijne, die begonnen zijn met het demoniseren van Fortuyn, en dus na al ruim tien jaar bezig zijn met hun jerrycans. Zo meteen nog een aardige verwoording daarvan.
    Op ongeveer dit tijdstip kan de grens gelegd worden van de directe reacties op de schokkende sociologische gebeurtenis, naar de meer beschouwende. De tweede fase van het debat. De fase waarin men, onbedoeld, nog helderder opschrijft wat de oorzaak is van de schokkende gebeurtenis, namelijk door de hardnekkigheid waarmee men het er niet over wilt hebben, ondanks het feit dat men de randen van gebied waar de oorzaak ligt wel kan waarnemen. Te beginnen met ťťn van de "Het is een individuele zaak"-commentatoren, die op het eerder ingenomen standpunt terugkomt:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 05-08-2011, door Malou van Hintum

'Rutte is een groter gevaar dan Wilders'

Wilders is niet verantwoordelijk voor de daden van Anders Breivik. Daar is Malou van Hintum nog steeds van overtuigd. Volgens haar is het zwijgen van de 'grote communicator' Rutte beangstigender dan het geschreeuw van zijn gedoogpartner.

Vorige week schreef ik in mijn column wat Wilders echt had willen zeggen over het bloedbad in Noorwegen. Ik was naÔef. Wilders pakte later uit op een toon en met bewoordingen waarmee hij zichzelf weer eens overtrof - en velen van ons verbaasd en geschokt achterliet.   ...


Red.:    Hier ziet Van Hintum dat Wilders, die staat in het gebied waar de oorzaak ligt, een uitspraak doet over dat gebied (voor de volledigheid: over de islamitische cultuur en haar haatuitspraken in de koran). Die uitspraak past dus niet bij haar wereld omdat in haar wereld dat gebied niet bestaat. Dus is ze heel verbaasd.

  Ik blijf erbij dat Wilders niet verantwoordelijk is voor de daden van Anders Breivik. Al zou zijn naam wel driehonderd keer zijn genoemd in diens 1500 pagina's tellende manifest in plaats van dertig keer - je kunt iemand niet verwijten dat hij wordt geciteerd. Dat zou een mooie boel worden. Dan kunnen we helemaal niets meer schrijven of zeggen, want er zullen altijd mensen zijn die de boodschap misverstaan of misbruiken voor hun eigen doelen.
    Wilders is verantwoordelijk voor wat hij zelf zegt en doet, en me dunkt dat dat al ruimschoots voldoende is. Dat was hij ook al voordat de Noor een bloedbad aanrichtte. Dat bloedbad is sindsdien een reden om erop te wijzen dat het politici niet past mensen tegen elkaar op te zetten, halve waarheden te verkondigen en krenkende en grove taal te gebruiken die uitdrukt dat de tegenstander een vijand is geworden - met alle oorlogsretoriek die daarbij hoort.

Nog steeds de bekende "Ja, maar ...". De laatste zin wordt zo meteen afgehandeld.

  Dat er een verband wordt gelegd tussen de daden van Breivik en het klimaat dat Wilders met zijn haatzaaiende betogen schept, is begrijpelijk maar onverstandig. Het geeft de PVV-leider een te gemakkelijke uitweg. Een uitweg die hij dan ook onmiddellijk heeft gekozen: 'Links kan de boom in.' En: 'Wij roepen niet op tot geweld.'
    Wat Wilders wil bewerkstelligen, is in de grond veel gevaarlijker en ingrijpender dan wat Breivik heeft gedaan. Breivik geloofde niet dat het Noorse politieke systeem de wereld volgens zijn inzichten kon en wilde veranderen; en dus ondernam hij zelf actie.
    Wilders ... zegt: 'Wij geloven in de stembus.'

Maar natuurlijk. Dat is hoe je beleid vormt. Het gaat Van Hintum dan ook eigenlijk niet om het feit dat hij beleid gebruikt, maar het gaat om het beleid dat Wilders nastreeft - een beleid dat slaat op een terrein van de maatschappij waarvan Van Hintum het bestaan ontkent:

  Wilders ... geloof in de mogelijkheid ... [van] beleid ... dat uiteindelijk leidt tot een islam- en daarmee moslimvrij Nederland.

Want het terrein waar Wilders het over heeft, maakt al vijfhonderd jaar deel uit van het strijdtoneel van de beschaving in haar streven om een beleid te ontwikkelen dat vrij is van religie, en dus van religieuzen uitleg of detail . Door haar ontkenning van het bestaan en het groeien van het domein van de islam-religieuzen in Nederland ontkent Van Hintum het bestaan van die strijd . Waar Wilders strijdt tegen religieuzen die systematisch haat-taal verspreiden, discrimineren en op allerlei praktische terreinen ongewenst gedrag ten toon spreiden, ziet zij alleen de strijd zelf - niet het gebied dat bezet wordt door de haat-religieuzen. En projecteert daardoor de eigenschappen van "haat-taal verspreidende, discriminerende en op allerlei praktische terreinen ongewenst gedrag ten toon spreidende"-religie op Wilders, gebruik makende van dezelfde middelen als die van de haat-religieuzen:

  ... is het te eenvoudig de pijlen alleen op Wilders te richten. Want Wilders heeft bondgenoten nodig; mensen die hem steunen, die hem gedogen en die zaken met hem doen. Op die manier legitimeren zij niet alleen zijn xenofobe gedachten, maar plaveien ze ook het pad om ze te vertalen in xenofoob beleid.

De terminologie "Wilders-aanhangers zijn xenofoob" is de versie van Van Hintum van "Joden zijn apen" en "Ongelovigen zijn varkens". Het doet er totaal niet toe dat Joden niet in bomen klimmen en dat ongelovigen niet knorren - dat weet iedereen. Het zijn geen feitelijke beschrijvingen, maar uitsluitend uitingen van afkeer. Net als  "Wilders-aanhangers zijn xenofoob" alleen een uiting van afkeer is (Wilders-aanhangers hebben geen bezwaar tegen Duitsers, of Chinezen)
    Er is echter wel een verschil tussen de uitingen van de haat-religieuzen en multiculturalisten. De ideologie van de haat-religieuzen is gegoten in de vorm van oerkreten. De vorm die ook geassocieerd is met zulke primitieve zaken als "bidden voor regen" . De vorm van Van Hintum en de andere multiculturalisten is een vorm die zich voordoet als "redelijk". Niet die van de oude trucs van het met zijn allen rond het kampvuur gaan staan brullen, maar van de moderne trucs van de valse voorstellingen van zaken, de verbale oplichting, en regelrechte leugen . Zoals de volgende, die de uitsmijter vormde van het artikel:

  Het zwijgen van de 'grote communicator' Rutte is dan ook beangstigender dan het geschreeuw van zijn gedoogpartner.

Oftewel: mijn standpunt is het enige dat redelijk is, en GOED, dus mag ik de premier van het land vragen mijn standpunt te verkondigen.
     De overtuiging van de eigen redelijkheid en het eigen GOED-zijn is ook de reden dat men volkomen blind is voor het extremisme van de eigen uitingen. De redactie heeft dat extremisme eerder talloze malen eerder aangetoond op de Volkskrant weblog, door gewoon de daar gedane multiculturalistische uitlatingen om te draaien, bijvoorbeeld door het vervangen in hun eigen verhalen van een paar karakteristieke termen door hun tegendeel - het leidde steevast tot woedende reacties. En recent op de Volkskrant-opiniesite, in de reactieruimte onder dit stuk van Van Hintum - in dit geval door de kop ervan te nemen ...:

  'Rutte is een groter gevaar dan Wilders'

Wilders is niet verantwoordelijk voor de daden van Anders Breivik. Daar is Malou van Hintum nog steeds van overtuigd. Volgens haar is het zwijgen van de 'grote communicator' Rutte beangstigender dan het geschreeuw van zijn gedoogpartner.

... en een paar eigennamen te vervangen:

  'Cohen is een groter gevaar dan Wilders'

Dibi is niet verantwoordelijk voor de daden van Mohammed Bouyeri. Daar is deze redactie nog steeds van overtuigd. Volgens haar is het zwijgen van de 'grote communicator' Cohen beangstigender dan het geschreeuw van zijn kleinere partner.

Extremistische taal, is ongetwijfeld het oordeel de multiculturalisten. In ieder geval volgens de redactie van de Volkskrant, die deze gespiegelde reactie namelijk weerde. Daarmee toegevende dat de eigen taal en de bijbehorende standpunten extremistisch zijn. Een consequentie die men, ondanks een vermoedelijk meer dan middelmatige intelligente, kennelijk in het geheel niet beseft. De zoveelste aanwijzing voor het bestaan van een enorme blinde vlek in de geest van de betrokkenen.
    Grappig genoeg zijn deze laatste punten ook heel aardig verwoord in het zo'n beetje interessantste deel van de Volkskrant, in ieder geval qua originele gezichtspunten: de ingezonden-brieven rubriek:


De Volkskrant, 06-08-2011, ingezonden brief van L.M.C. van de Weygaert, Doornenburg

Medogenloos tuig

'Politici moeten op hun woorden letten', sprak Job Cohen. Wijze woorden, maar hij lijkt zich helaas niet te realiseren dat ze het meest op hemzelf van toepassing zijn. Want taal is het instrument bij uitstek waarmee andersdenkenden onderdrukt en gemaltraiteerd worden. De macht van de Linkse Kousenkerk reikt zo ver dat een aantal termen als vanzelfsprekend overgenomen zijn. Bijvoorbeeld het dogma van de multiculturele samenleving. Niemand lijkt zich te realiseren dat dit geen feit is, maar een dogma, zoals de arbeidersstaat dat vroeger was. Een model waar men nu met de bekende socialistische dwang de burger zoals toen in wil wringen. Maar er is helemaal geen multiculturele samenleving. Voormalige IndonesiŽrs en Duitsers waren generaties lang de grootste minderheidsgroepen, maar nooit sprak men van een dergelijke samenleving. Waarom zou dat ineens moeten met de komst van niet-westerse allochtonen? Zij vormen maar een zeer kleine minderheid in verhouding tot de totale bevolking. Getalsmatig is daar geen enkele aanleiding toe. De enige reden van het dictaat van multiculturaliteit is links politiek gewin. Minstens zo pervers als het subtiel opleggen van de dictatuur van dit politiek model, is de voortdurende mishandeling met termen uit pseudo-medisch/psychologisch-jargon als xenofobie, islamofobie en onderbuikgevoelens, etcetera.
    Heeft links niet in de gaten hoe zij hiermee de verhoudingen verticaliseert en zich naar anderen presenteert als een morele en intelligente ‹bermensch? Denkt men nu werkelijk dat men door zich voor te laten staan op moraliteit en intellect en andersdenkenden voortdurend te debiliseren en te vernederen, dat men ooit dichter tot elkaar komt? Denkt men werkelijk dat het helpt om voor meedogenloos tuig van het kaliber dat de Nijmeegse juwelier Kamerbeek zwaar geÔnvalideerd heeft, liefkozende termen te gebruiken als Marokkaantjes, boefjes, jochies? Denkt men werkelijk dat het zo ooit goed kan komen?


IRP:   Een stukje met een hoog "Kleren van de keizer"-gehalte. Je ziet ze zo naakt paraderen - zoals in de illustratie rechts. Verbaasd en geschokt, zoals Malou van Hintum, op het moment dat het bord voor hun kop wordt weggerukt. Een bord dat voorkomt dat ze zien dat de door hen bestreden "haat-taal" zijn origine heeft in de geÔmporteerde religie met haar oorlogsretoriek in haar heilige boek.
     Dat het multiculturalisme nog steeds zo'n krachtige beweging is, wordt veroorzaakt door het feit dat ze in vrijwel alle geledingen van de de top van de maatschappij, politici, bestuurders, intellectuele en media, is doorgedrongen, dat ze allemaal achter de naakte keizer aanlopen. Het meest bedreigende daarvan is haar invloed in de geleding van de juristen. Die invloed is zo sterk, dat de groep al wordt omschreven als "Die D66 rechters", waarbij "D66" mede staat voor het ergste multiculturalisme. Zij leveren een essentiŽle bijdrage aan de verharding van de maatschappelijke verhoudingen door de allochtonen, inclusief hun overlast en criminaliteit, stelselmatig de hand boven het hoofd te houden en te bevoordelen  - op alle mogelijke vlakken uitleg of detail . Het is een wat langzaam werkende kracht, maar des te slopender, want ze ondermijnt de rechtstaat. Zoals al gebleken is in de pogingen tot veroordeling van Geert Wilders, wat alleen voorkomen kon worden door dreigende maatschappelijke onrust.  En ook in het debat rond de aanslag van Breivik staat de juristerij aan de kant van de haat-religieuzen:
 

Uit: De Volkskrant, 06-08-2011, door Hans Crombag

Haatzaaien Wilders is nu wel duidelijk

Emeritus hoogleraar rechtspsychologie dr. Hans Crombag bestudeerde voor het eerst het verkiezingsprogramma van de PVV, en herziet zijn mening dat het met het haatzaaien van Geert Wilders wel meevalt.

Ook mij is niet ontgaan met welke vijandige taal Geert Wilders mensen te lijf gaat die zijn sympathie niet hebben. Zijn tegenstanders zijn niet alleen immigranten die de volgens hem 'fascistische ideologie' van de islam aanhangen, maar ook en vooral sociaaldemocraten en andere 'linksige' lieden, wier multiculturele laksheid ertoe geleid heeft dat we in ons land overspoeld worden door een tsunami van uit 'een achterlijke cultuur' afkomstige lieden die erop uit zijn ons land en heel Europa te islamiseren. Van deze opinies heeft iedere krantenlezer en televisiekijker ruimschoots kennis kunnen nemen. Op die manier heb ook ik die vergaard en er meestal mijn schouders over opgehaald. De man is niet goed snik, dacht ik. En zijn aanhang? Ach, waarschijnlijk mťťr mensen dan op de PVV hebben gestemd, vinden Frans Bauer een inspirerende zanger wiens liedteksten hen ontroeren.   ...


Red.:   De bekende elitaristische en oligarchische houding van degenen die met globalisering en vrije (im)migratie beter af zijn, en totaal geen enkel besef hebben van het bestaan van een ander deel van de maatschappij, laat staan dat ze weten dat die numeriek met tweederde ruim in de meerderheid zijn. Maar het gaat hier eerst om een specifieke vervolgstap:

  Het strafproces tegen Wilders wegens discriminatie en haatzaaien vond ik, gewapend met krantenkennis, niet zo nodig. ...
    Maar toen had ik nog niet kennis genomen van het verkiezingsprogramma van de PVV waaruit mijn krant onlangs citeerde: ons land is verworden tot een 'afhaalloket voor onevenredig veel lanterfantende moslimimmigranten'. In datzelfde bericht werd geciteerd uit een toespraak dat het tijd is voor een 'grote schoonmaak van onze straten', en dat Wilders en de zijnen bereid zijn 'te vechten voor onze vrijheid'. Als ik het goed begrijp, moeten de straten van ons land vechtenderwijze heroverd worden op moslimimmigranten. Dat zijn plannen die zich moeilijk laten rijmen met Wilders' herhaalde verzekering dat hij niets heeft tegen moslims als personen, maar enkel tegen de islam.
    Het verkiezingsprogramma van de PVV vraagt zich af wat die moslimimmigranten 'hier eigenlijk doen'. 'Wie heeft ze binnengelaten?' Dat is de Partij van de Arbeid, in het bijzonder haar huidige voorman, die ook al niet deugde toen hij nog burgemeester van Amsterdam was. Wanneer Cohen, in vervolg op de gebeurtenissen in Oslo, Wilders oproept om voortaan een beetje op zijn woorden te passen, vervult die 'ranzige' oproep Wilders met 'walging'. Met de keuze van dit soort woorden toont Wilders dat hij niet van plan is zijn toon te matigen.

Kortom: het verkiezingsprogramma van de PVV is, in contrast tot dat van andere politieke partijen zoals de VVD die beweert dat ze sociaal is, het CDA dat beweert dat ze voor rentmeesterschap staat, enzovoort, geen dode letter. Het is een mogelijk standpunt. Maar dan moet Hans Crombag de redenatie die hij gebruikt ook aanvaarden als geldig. En dus is de inhoud van de koran dan ook geen dode letter.
    Ook Crombag begaat dus de overtreding die de kern ia van de zaak: dat er alleen naar de taal (en ideeŽn) van Wilders wordt gekeken, en niet naar die van de moslims. Terwijl de woorden van de moslims tot significant meer geweld leiden dan de woorden van Wilders. In welke laatste uitspraak de term 'significant' een sterk eufemisme is - alleen al kijkende naar de tientallen grote aanslagen gepleegd door moslims.
    Deze eenzijdigheid is in de handen van politici, bestuurders en media al bijzonder schadelijk. Veel erger is ze in de handen van juristen. Omdat tweezijdigheid voor juristen een deel van hun maatschappelijke functie uitmaakt. Op een zodanig essentiŽle manier, dat het in het bekendste symbool van hun beroep is uitgebeeld. Wat het ook makkelijk maakt om de eenzijdigheid van Crombag en de rest van de meerderheid van multiculturalisten in zijn beroepsgroep uit de beelden. Hieronder gedaan, met dank aan illustratrice Elke:

Waarna de redactie het niet kan laten nog wat van de pedanterieŽn te citeren:

  Nu ik er (zo beken ik) voor het eerst serieus over nadenk, begrijp ik hoe het Amsterdamse hof ertoe kon komen om Wilders te verdenken van haatzaaien. En ook dat de Amsterdamse rechtbank een gouden kans gemist heeft toen hij Wilders daarvan vrijsprak. Als die rechtbank kloten had gehad, had hij Wilders voor haatzaaien veroordeeld tot een voorwaardelijke vrijheidsstraf van enkele maanden en een proeftijd van enkele jaren. Dat zou ons voor geruime tijd verlost hebben van de hatelijkheden van Wilders en zijn aanhangers, en hen hebben gedwongen het politieke debat op verdraaglijker toon te voeren.

Want als deze redenatie gehandhaafd wordt, is er maar ťťn enkele conclusie mogelijk om tweezijdigheid te herstellen: dat de islam voor de rechter gesleept moet worden, en een definitieve vrijheidstraf moet worden gegeven: nooit meer islam in de Nederlandse openbare ruimte.
     Een groep betrokkenen bij het Breivik-debat die nog niet genoemd is, zijn de moslims zelf. De bespreking daarvan heeft dan ook een zeer hoog "ten overvloede" gehalte. Waar in andere maatschappelijke zaken als overlast en criminaliteit nog wel eens een zeldzame enkeling te vinden is die zich realistisch uitlaat, is dat in zaken aangaande ideologie en het geloof vrijwel totaal ondenkbaar - het spectrum beslaat vrijwel uitsluitend de lichtere tot absolutistische vormen van eenzijdigheid. Een fantastisch voorbeeld wordt geleverd door iemand die al vele malen de woordvoerder van de onverdunde positie van de moslim is geweest: Mohammed Benzakour, in een stuk afkomstig van die plaats waar het extremistisch-linksisme en het rabiate multiculturalisme hoogtij vieren: de website Joop.nl van de linkse agitator Francisco van Jole uitleg of detail . We pakken alleen het begin en het einde van zijn litanie mee:
 

Van: Joop.nl, 05-08-2011, door Mohammed Benzakour, columnist uitleg of detail .

Het Lied van de Termiet

Ze willen van ons allemaal termieten maken en wie dat niet ziet zitten wordt levend opgepeuzeld – het liefst ritueel, dat wil zeggen ongekookt en zonder peper en zout

Er was eens een man die in een grote zaal achter een kansel ging staan en de mensen liefdevol toesprak: "Burgers aller landen! Mensen van Vrijheid en Beschaving! Tot u richt ik het woord, tot u richt ik mijn vermaningen. In ons mooi, schoon landje dreigt langzaam het licht te doven, terwijl de straten vervuild raken en de portieken naar rattenkak stinken en winkels en huizen dag en nacht worden getergd. Ja goede burgers, we zijn overspoeld door een woestijnstorm; een storm die in zijn woestheid een naargeestig ongedierte binnensmokkelde: De Termiet.
    (applaus)
De termiet is een walgelijk beestje met een brute mentaliteit. Die bruutheid zit ze ingebakken, diep in het genprofiel. Het is de logica van oorlog; oorlog tegen alles wat niet-termiet is. U en ik dus!
    (applaus)
Hun legers deinzen voor niets terug, nietsontziend storten ze zich op al wat op hun pad komt, ze knagen en vreten alles aan; onze tafelpoten, onze stoelen, onze daken gaan naar de knoppen, plafonds storten omlaag, ja hele gebouwen halen ze neer!
...
Mensen, het is vijf voor twaalf, maar nog niet te laat. Wie eendrachtig optreedt, kan het tij keren. Laten we daarom met z’n allen opstaan en het Lentelied zingen:

LIMIET IS LIMIET!
WEG MET DE TERMIET!
GRONDGEBIED PARASIET!
WEG MET DE TERMIET!
HYPOCRIET KIEREWIET
WEG MET DE TERMIET!

Groot applaus galmde door de zaal. Gejoel en geschreeuw tot in heinde en ver hoorbaar. Achter in de zaal stond een jongeman rustig te klappen, met vochtige ogen staarde hij voor zich uit, een vale glimlach verscheen rond zijn mond. Hij draaide zich om en verliet de zaal.
    Drie weken later wordt melding gemaakt van een veenbrand in het Oosten van het land. Een onbekende goot een mengsel van ethanol/diesel over een termietenheuvel. Miljoenen termieten geroosterd. Een paar uur later ontploft een granaat in de restauratiehal van het Hilton Rotterdam, waar een internationale conferentie van zoŲlogen gaande was. Doden vielen er niet, een barman en een receptioniste kregen glasscherven in de huid, forse schade aan vloer en inboedel. De verdachte, een jongeman, heeft intussen bekend en verklaarde trots te zijn op zijn daad. Toen hij werd voorgeleid riep hij in de camera: ‘Mensen, lees mijn boekje!’ In het debat dat daarop volgt gaat de spreker vrijuit: hij heeft immers ‘nooit opgeroepen tot geweld.’


Red.:   Het is volkomen duidelijk dat Benzakour doelt op Wilders. Nog veel duidelijker is, voor degenen die niet direct doorgescrolld hebben naar beneden en ook de citaten uit de koran zijn tegengekomen, dat hij het in feite heeft over de islam. De haatgodsdienst die Joden, ongelovigen en alle anderen die niet de islam aanhangen in een nog veel langere evenzang beschrijft als veel erger dan termieten. Een haatgodsdienst wier vertegenwoordigers niet in het Hilton maar in Parijs, Bali, Londen, Madrid, Mumbai en tientallen ander plaatsen van de ware aard van hun godsdienst hebben getuigd.
    Net als Benzakour hierboven doet, maar dan met woorden, in de stijl van de koran. Gedoopt in pure haatdragendheid.
    De stukken van Van Hintum, Crombag en Benzakour lijken kenmerkend voor de tweede fase van het debat, waarin sprake lijkt te zijn van een tweedeling: de eerste groep ziet dat er een potentie is dat het de verkeerde kant kan opgaan met de discussie, en doet er het zwijgen toe. Dat vermoeden van de redactie is gebaseerd op die zeer basale waarheid die tot nu toe niet besproken is in het debat: tegenover de enkele aanslag van Breivik staat een hele sleep van aanslagen gepleegd door moslims. In Nederland betreft dat de aanslag van Mohammed Bouyeri, ook bekend als de moord op Theo van Gogh. Ook toen nam de multiculturalistische elite een volkomen duidelijk standpunt in: de aanslag was beslist niet veroorzaakt door achterliggende ideeŽn en woorden en denkbeelden "- of de achterliggende cultuur (vul voor "rechts-extremisten" "moslims in). Die aanslag was het gevolg van een individuele gek. En ook toen zweeg de minister-president. Want spreken door de minister-president, in politieke zin, is niet nodig na ťťn of andere individuele actie, hoe gruwelijk ook. En toen waren er dus geen oproepen vanuit de multiculturalistische elite om eens te komen vertellen hoe erg het wel niet was. En ook niet om te komen vertellen dat de oorzaak in de achterliggende ideeŽn gezocht moest worden. En ook niet dat de verkondigers van die achterliggende ideeŽn, de moslims, hun woorden moesten matigen - dat wil zeggen: de beledigende en gewelddadige woorden uit hun koran schrappen. Welk uitblijven voor deze redactie de aanleiding om zelf zo'n "verklaring van de minister-president" te schrijven .
    En zulke oproepen tot het matigen van denkbeelden en woorden zijn er ook niet gekomen na alle andere aanslagen van moslims. Die waren weliswaar in het buitenland, maar die van Breivik was ook in het buitenland, en dat is wel aanleiding voor oproepen in Nederland aan Wilders om zijn woorden te matigen. Nee, nog sterker: oproepen van Geert Wilders aan de moslims om hun woorden te matigen, door het schappen van de beledigingen uit de koran, werden door de multiculturalistische elite juist weer sterk aangevallen als een belediging van de moslims.
    Deze zaken zijn geen meningen. Deze zaken zijn feiten. En deze zaken zijn dus ook een tikkende tijdbom onder het huidige debat rond de aanslag van Breivik. Het zou een goede reden kunnen zijn voor het zwijgen van de grotere groep.  
    De tweede, zo te zien wat kleinere, groep ziet ook dat het in potentie de verkeerde kant opgaat, en gaat daarentegen nog harder brullen. Malou van Hintum is daarin de vertegenwoordiger van het oude linksisme van politieke-correctheid en multiculturalisme, Crombag is een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht die een belangrijk uitvoerend orgaan is geworden van het anti-blanke racisme uitleg of detail , en Benzakour, de berber-moslim direct afkomstig van de ijle Rifgronden die regelrechte haat koestert voor de Nederlandse en westerse cultuur omdat ze de levende ontkenning van de gekoesterde eigen culturele en religieuze superioriteit zijn.
    Ter illustratie van het extremisme van deze beweging nog een paar voorbeelden van Van Jole's haat-site. De eerste is de polderislamiet Ibrahim Wijbenga, kind van een islamitische moeder en een Nederlandse vader. Ibrahim is een gekende moslim-woordvoerder, wiens specialiteit, net als die van vrijwel alle moslim-woordvoerders uitleg of detail , die is van het gooien van olie op het vuur. We beginnen met de kern van zijn betoog:


Van: Joop.nl, 07-08-2011, door Ibrahim Wijbenga, CDA-raadslid uitleg of detail

Wilders' PR machine

Vanuit de stigmatisering waaraan de PVV haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet

...   Wel kan Wilders worden verweten dat hij met zijn ongenuanceerde uitspraken over moslims en allochtonen een klimaat schept waarin zij als tweederangsburgers worden neergezet die een gevaar voor de samenleving zijn. Vanuit deze stigmatisering waaraan de PVV haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet.
    Geert Wilders zorgt er met zijn onderbuik-demagogie voor dat er ook in ons land een rechtsextremistische gek kan opstaan die uit haat tegen moslims en allochtonen een aanslag begaat. ...  Met zijn kwetsende uitspraken jegens moslims en allochtonen en politieke partijen ... schept hij een voedingsbodem voor fanaten die het heft in eigen handen nemen.

Red.:   Weer even vertalen:
 

  Wel kan de moslim worden verweten dat hij met zijn ongenuanceerde uitspraken over Joden en ongelovigen een klimaat schept waarin zij als tweederangsburgers worden neergezet die een gevaar voor de samenleving zijn. Vanuit deze stigmatisering waaraan de islam haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet.
    De moslim zorgt er met zijn onderbuik-demagogie voor dat er ook in ons land een religieusextremistische gek kan opstaan die uit haat tegen Joden en ongelovigen een aanslag begaat. ... Met zijn kwetsende uitspraken jegens Joden en ongelovigen ... schept hij een voedingsbodem voor fanaten die het heft in eigen handen nemen.

Welke voedingsboden in Nederland al vruchtbaar is gebleken in de vorm van de gelukte aanslag van Mohammed Bouyeri op de ongelovige genaamd Theo van Gogh. En vele halfslachtige en door domheid en amateurisme mislukte aanslagen hier en ook vele wel gelukte aanslagen elders.
    Dit is dus weer de kenmerkende eenzijdigheid. Maar deze eenzijdigheid richt ook ernstige schade aan buiten het directe toepassingsveld:
 

  Briljant hoe de PVV PR machine nu op volle toeren draait.

Het is totaal verbijsterend. Terwijl de media bol hebben gestaan van de verontwaardiging over "het zwijgen van Wilders", en de oproepen tot spreken, heeft onze moslim-woordvoerder het hier over "PR-machine op volle toeren". Terwijl Wilders 1 of 2 tweets de wereld in heeft gestuurd (maximaal 250 tekens!), en naar aanleiding van alle klachten ťťn enkel interview heeft gegeven.
    Maar komt Wijbenga met ook een aanwijzing voor de oorzaak van de blindheid van de multiculturalistische en islamitische geest:
 

  Briljant hoe de PVV PR machine nu op volle toeren draait. Waren de moslims op dit punt beter in staat geweest PR bedrijven na de aanslagen op Theo van Gogh en 11 september dan had dat wellicht bijgedragen aan een betere verstandhouding.

Zoals al gezien: de PVV heeft geen PR bedreven - wat ook niet nodig was, want de aanhangers van de PVV hoef je niets uit te leggen want die weten wel waar het probleem ligt. En de tegenstanders van de PVV hoef je ook niets uit te leggen want die denken ook te weten waar het probleem ligt. En voor de situatie na de aanslagen op Theo van Gogh en 11 september geldt vrijwel precies hetzelfde: de multiculturalisten en moslims wisten al waar de oorzaak ligt: bij de Nederlanders en het westen.  Maar wat Ibrahim natuurlijk bedoelt, is dat de moslims beter aan de rest van de wereld hadden moeten uitleggen dat de schuld niet bij hen ligt. Totaal blind voor tweezijdigheid van de situatie, zelfs op het moment dat hij een blik opvangt van die tweede zijde.
    Dat uitleggen dat de schuld niet bij hen ligt moeten moslims met grote regelmaat doen, als gevolg van de vele aanslagen en de grote hoeveelheid overlast en criminaliteit die ze veroorzaken. Dat geeft meteen ook een goede verklaring voor het geconstateerde verbijsterende omtrent de "PR machine van de PVV": Ibrahim is zo gewend geraakt in zijn verdediging van de islam aan het moeten omkeren van de werkelijkheid, dat hij het omkeren van de werkelijkheid als gewoonte heeft aangenomen.
    Bij het bedenken van deze oplossing van het extreme geval van Ibrahim, kwam ook meteen de gedachte op dat dit natuurlijk ook zal slaan op de andere gevallen van multiculturalisme die we zijn tegengekomen. Net als de islam is multiculturalisme een ideologie in het kader waarvan zeer veel gelogen moet worden. Zoals we ook al gezien hebben. Wordt liegen eenmaal een gewoonte op een bepaalde terrein, dan is die gewoonte makkelijk uitbreidbaar naar andere terreinen, vooral als deze verwant zijn met het oorspronkelijke terrein.
    Maar wie dacht dat met deze gevallen het hoogtepunt van onaangepastheid aan de werkelijkheid wel gepasseerd was, heeft buiten de waard in de persoon van Francisco van Jole en zijn website gerekend. Hier is nog een held van hem:


Van: Joop.nl, 07-08-2011, door Michael Blok, columnist/activist uitleg of detail

Het verschil tussen 7/22 en 9/11

Toen veranderde alles, maar zonder reden. Nu is het andersom.

Nu het stof van de aanslagen op 22 juli een beetje is neergedaald, valt op dat het Europese politieke landschap nauwelijks veranderd lijkt te zijn. Veel politici, van premier Jens Stoltenberg tot Geert Wilders, zeggen dat we ons niet moeten laten beÔnvloeden door de aanslagen. Dat is een enorm contrast met de aanslagen van 11 september 2001, toen de hele Amerikaanse politiek eensluidend riep "this changes everything". Dat was een overdreven reactie, en de gevolgen waren niet te overzien. Maar in 2011 zijn juist de risico's van onderschatting groot. Terwijl nu al duidelijk is dat er belangrijke politieke lessen te leren zijn.   ...


Red.:   Vermoedelijk, net als Wijbenga, onbewust en veroorzaakt door verkeerde bedrading, heeft Blok hier een verwisseling begaan met ernstige gevolgen: de vergelijking is niet met de aanslag van 9/11 en de Amerikaanse reactie, want 9/11 was in Amerika en Amerikanen zijn heel andere mensen. De vergelijking is met de aanslag van Mohammed Bouyeri. En die heeft zodanig weinig veranderd, dat er zelfs ook geen datum aan is verbonden, zoals wel aan 9/11.
    Met direct daarop volgend de reden voor de verwisseling: de mogelijkheid tot de inbreng van leugens:

  De aanslagen van 11 september en 22 juli zijn deels vergelijkbaar. Intelligente jonge mannen probeerden zoveel mogelijk slachtoffers te maken uit politieke zelfverdediging.

Leugen ťťn: de bemensing is totaal onvergelijkbaar. De aanslag van 9/11 werd gepleegd door minstens twee dozijn lieden, in nauwe onderlinge samenwerking. Bovendien was al snel duidelijk dat ze deel uitmaakten van een bestaande grotere organisatie. Breivik is tot toe, operationeel, en volkomen eenling gebleken. had hij met meerdere gelijkgestemde mensen gewerkt, was het aantal slachtoffers nog weer eens vele malen groter geweest.

  ... Er zijn natuurlijk ook belangrijke verschillen, zoals de ideologie van de daders, het absolute aantal slachtoffers en de gebruikte moordtechnologie.
    Maar deze verschillen zijn geen rationele verklaring voor de totaal verschillende reacties. De aanslagen van 11 september leidden onmiddellijk tot de invasie van Afghanistan en maakten de invasie van Irak mogelijk. In het binnenland volgden harde maatregelen, zoals de autoritaire USA Patriot Act en strenge veiligheidsmaatregelen op en rond vliegvelden.

Leugen twee: de 'totaal verschuillende reacties' zijn logisch vanwege de totaal verschillende omstandigheden. Een deel van dat verschil is de in de Amerikaanse cultuur inherente gewelddadigheid en oorlogszucht uitleg of detail .

  In het Europa na 22 juli 2011 heerst terechte schok, maar ook politieke stilte.

De ernst van kwaal wordt voor de zoveelste keer bevestigt: zelfs waar Blok het tweede essentiŽle verschil benoemt: Amerika versus Europa, ziet hij het niet als essentieel verschil

  Oproepen om de aanslagen niet voor politieke doeleinden te gebruiken (en dus ook de kritiek op Cohen van het CDA) zijn onlogisch, want de aanslagen van 22 juli zijn 100% politiek in hun bedoeling, gevolgen en te leren lessen. Als we die lessen aan ons voorbij laten gaan, een taboe instellen op 7/22 en geen maatregelen nemen, lopen we grote risico's voor onze veiligheid en politieke bestel.

Klopt. Alleen zijn in de ten opzichte van Blok's visie spiegelbeeldige werkelijkheid die conclusies ook spiegelbeeldig. Zie verder:

  Wat zijn die lessen? Na iets meer dan 2 weken lijkt het volgende duidelijk te zijn geworden:
* Er bestaat nu in heel Europa (niet alleen in Nederland) een ideologie die moslims als het grootste gevaar voor onze vrijheid en veiligheid ziet, en "links" als handlangers van moslims

Bekend misverstand en leugen nummer 1: de bestrijding van ideologie (de islam) is geen ideologie. Leugen nummer 2: links wordt niet door rechts gezien als de handlangers van de islam, links zijn de handlangers van de islam.

  Deze bedreiging wordt zo serieus genomen, dat de volgelingen van deze ideologie denken en praten in termen van strijd en oorlog

Klopt. Islam gebruikt de taal van de oorlog, en dus wekt dit een gelijksoortige tegenkracht op.

  De volgers van deze ideologie (ook Breivik) hebben een sterk netwerk, zowel bovengronds ("Fjordman", English Defence League, Pamela Geller) maar ook ondergronds (neonazi's)

Een halve leugen: het beschreven "netwerk van rechts" bestaat alleen uit gemeenschappelijke woorden. Er is nergens gemeenschappelijk actie ondernomen. De islam is veel meer een netwerk, zoals blijkt uit het netwerk van moskeeŽn dat overal wordt opgericht, en waarin de imperialistische haatreligie wordt beleden.

  Minstens 1 lid van deze netwerken is bereid tot extreem en destabiliserend geweld

Het zoveelste bewijs van de totale blindheid, gezien de voor de hand liggendheid van de reactie: onder de moslims  zijn er talloze die bereid zijn tot 'extreem en destabiliserend geweld'.

  De fluwelen behandeling van Wilders door bijna de gehele Nederlandse politiek

Dit na bevrijdingstoespraken (mei 2011) waarin Wilders werd afgeschilderd als nazi en de aanhangers van de PVV als NSB'ers. Met instemming van vrijwel geheel intellectueel Nederland.
    Blok gaat conclusies trekken.

  In de eerste plaats is er natuurlijk een serieus risico dat er meer bloedige aanslagen zullen volgen.

Die zijn ook gevolgd op die van Bouyeri, alleen niet in Nederland. Aanslagen die te voorkomen waren geweest door het actief bestrijden van de islam.

  In de tweede plaats zijn niet alleen overheidsdoelen of moslims in gevaar, maar waarschijnlijk ook iedereen die als “links” deelneemt aan het openbare debat.

Het voorzienbare gevolg van de moslim-aanslagen en het tolereren van de geestelijke bron ervan door "links".

  En ten derde is er nu een heldere politieke scheidslijn: je bestrijdt moslims, of je bestrijdt haat en geweld.

Een grappige illustratie van het spiegelbeeld effect: dit is vanuit beide standpunten waar. De werkelijkheidswaarde wordt zichtbaar als je de conclusie eruit wat zichtbaarder maakt:

  Het Openbaar Ministerie zou meer aandacht kunnen hebben voor de duizenden dagelijkse hatelijke, discriminerende en bedreigende posts op Internet, bijvoorbeeld op verzamelplaatsen als De Telegraaf en Elsevier.

Censuur. Het opheffen van de vrijheid van meningsuiting. Terwijl de haatpaleizen waar de superioriteit van het eigen absolute geloof dat inspireert tot geweld open moeten blijven en de boodschap ervan gestimuleerd:

  En premier Rutte moet ... mensenrechten en nedermoslims publiekelijk omarmen.

Op dit moment is al ongeveer tweederde van Nederland tegen het huidige multiculturalistische beleid. Deze uitspraak is dus bijna een oproep tot een links-religieuze staatsgreep. Het mag allemaal op de haat-site van Francisco van Jole.
    Nog een artikel dat niet zozeer uitblinkt in extremistisch taalgebruik, als wel dat de auteur uit hoofde van ideologie een aantal ernstige beroepsmatige overtredingen begaat. Het gaat is van de hand van Corine de Ruiter, vaste bijdrager op Joop.nl, die als auteur omschreven wordt als hoogleraar psychologie, en daarmee op de wetenschappelijkheid van haar artikel mag, en zelfs moet, worden aangesproken. Vanuit die beroepsmatige achtergrond doet ze psychologische uitspraken over Geert Wilders, die daarmee ook politieke uitspraken zijn. Het gaat hier om de wetenschappelijke verantwoording van die uitspraken:


Uit: Joop.nl, 09-08-2011, door Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische psychologie uitleg of detail

Wilders is gewelddadig, alleen niet fysiek

Wilders' uitspraken langs de psychologische meetlat gelegd vallen ze voornamelijk onder verbaal geweld

De terreuraanslag van de Noorse rechts-extremistische Anders Breivik heeft in het Nederlandse politieke landschap als de spreekwoordelijke lont in het kruitvat gewerkt. Politici van links en rechts buitelen over elkaar heen met wederzijdse verdachtmakingen en verwensingen, met als dieptepunt de Twitter-vete van vorige week maandag.
    Voor de lezers die het gemist hebben, enkele 'Twitter-citaten': '@TofikDibi Ik hoop echt dat ze je afknallen samen met al je linkse vriendjes.' En deze: 'Ik hoop dat @geertwilderspvv stikt in zijn eigen gif en wel zo snel mogelijk.'
    De aanleiding voor deze virtuele oorlog is het verschil van inzicht tussen Geert Wilders en andere politici en burgers als Gerard Spong over de mate waarin Wilders heeft bijgedragen aan een klimaat waarin deze gruwelijke terreurdaad kon gedijen. ...


Red.:   De eerste wetenschappelijke onvolledigheid: de andere oorzaak voor deze virtuele oorlog is de mate waarin uitspraken en daden van mensen als Gerard Spong, Tofik Dibi, Job Cohen enzovoort hebben bijgedragen aan een klimaat waarin deze gruwelijke terreurdaad kon gedijen.
 

  Wilders vindt zelf dat hem geen enkele blaam treft en hij is ook niet van plan een mildere toon aan te slaan.

De tweede wetenschappelijke omissie: Gerard Spong, Tofik Dibi, Job Cohen vinden ook dat hen geen enkele blaam treft en zij zijn ook niet van plan een mildere toon aan te slaan.
 

  Wat Geert Wilders de afgelopen jaren heeft gezegd over de Islam, over moslims, en allochtonen is genoegzaam bekend. Hij vindt 'de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.'

De derde wetenschappelijke omissie: Wat de heren Gerard Spong, Tofik Dibi, Job Cohen de afgelopen jaren hebben gezegd over Geert Wilders, en voor hen een lange lijst groepsgenoten over Hans Janmaat, Pim Fortuyn en Rita Verdonk is nog veel genoegzamer bekend: zij vinden de ideeŽn van Hans Janmaat, Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders abject, fascistisch en fout.
 

  ... Vorige week betitelde hij in de Telegraaf moskeeŽn alweer als 'haatpaleizen'.
     Over deze en vergelijkbare uitspraken is een proces gevoerd bij de Amsterdamse rechtbank; de rechter heeft geoordeeld dat Wilders geen strafbare feiten heeft gepleegd met het doen van dit type uitspraken. Toch heeft hij er mensen psychologisch mee gekwetst ...

Vierde wetenschappelijke omissie: hier ontbreekt de definitie of minstens de omschrijving van 'psychologisch kwetsen'.
 

  Toch heeft hij er mensen psychologisch mee gekwetst, getuige bijvoorbeeld de verklaring van de in Nederland geboren Marokkaans-Nederlandse Amal Bensalah voor de rechtbank in Amsterdam. Bensalah refereerde onder meer aan Wilders' recente uitspraken over 'islamitisch stemvee': "Dat raakt mij. Ik vind het mensonterend om zo over mensen te spreken."

Eerste wetenschappelijke overtreding: het hanteren van een volstrekt subjectieve omschrijving van een begrip. In natuurkundige termen is het equivalent aan het beantwoorden van de vraag: "Wat is de temperatuur van het water?" met "Het water is (te) koud". Als dat het antwoord is van een stoker op een stoomtrein, bedoelt hij dat het water niet kookt, of lager is dan 100 graden. Als het het antwoord is van een arts, bedoelt hij dat het lager als dan 37 graden, lichaamstemperatuur. En als het antwoord komt van een badgast, bedoelt hij waarschijnlijk dat het kouder is dan 18 graden, een goede zwemtemperatuur. En in dit specifieke psychologische geval kan je ook weer Hans Teeuwen citeren (uit Bimbo's en Boerka's, NPS 30-08-2007,  een deel van het verslag van de discussie tussen cabaretier Hans Teeuwen en moslim-boegbeelden de Meiden van Halal (Esmaa, Jihad en Hajar Alariachi):
 

  [HT, serieus] Nou, een mening kan beledigend zijn, snap je. Dus het kan zijn dat als ik mijn mening geef dat dat voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon …uh ja, een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh, dan mogen daar dan niet over praten want dat is beledigend. Da’s heel erg multi-interpretabel.
(er valt een minieme pauze (0,2 seconde) in het debat gevuld met luid applaus en gejuich van het publiek) [EH, tijdens het applaus] Beledigt u …
...
[HT] jullie doen net alsof gevoeligheid en gekwetstheid en je beledigd voelen een voorrecht is alleen voor gelovigen [XH] Helemaal niet! [HT] denken jullie dat als ik de tv aanzet [XH] (onhoorbaar) een keer [HT] denken jullie niet dat ik [XH] (onhoorbaar) …[HT], serieus, nadrukkelijk, steekt een vinger op] wacht even, ik mag even wat zeggen... Denken jullie als ik de tv aanzet dat ik niet dingen zie die me ergeren, dat ik me niet beledigd zou kunnen voelen, maar je ontwikkelt daar een schild voor – dat doe je in een vrije samenleving omdat je wordt geconfronteerd [XH] Maar wat bereik je ermee? [HT] met dingen waar je het niet mee …
(Luid applaus en gejoel van het publiek; daar doorheen: ) [XH] Maar wat bereik je ermee?
[HT, langzaam, nadrukkelijk] Dat heel vaak gelovigen daar heel slecht in zijn omdat gelovigen een neiging hebben een monopoly op de waarheid te hebben, [EH] Zo, hij weet de moeilijke woorden [HT] te willen zeggen zo is het leven, en zo moet ‘t!
(Luid applaus en gejoel van het publiek)
[EH] Hoe lang heeft u uh … hoelang heeft u gestudeerd voor deze one-liners? (lacht schamperend)
[HT] Niet.
[XH] U beledigt best wel vaak. U kunt ’t uh vierkant ontkennen, maar u kunt niet zeggen dat u dat niet doet op het podium.
[HT] Ja, maar ik heb net iemand horen zeggen dat homoseksualiteit een zonde is. Ik heb net iemand weg zien lopen omdat er een minirok werd getoond. Ik heb allemaal dat soort … ja uh… dat is ook heel erg beledigend. ...

Concluderend: hoogleraar psychologie Corine de Ruiter stelt min of meer dat belediging datgene is wat de moslim als belediging ervaart. Vanuit wetenschappelijk standpunt een volstrekt onvergefelijke overtreding, en een teken van ontolereerbare voorinstelling, bias.
 

  In de forensische psychologie onderzoeken wij de psychologische oorzaken en effecten van geweld. We maken daarbij onderscheid tussen verschillende typen geweld, oplopend in ernst: verbaal geweld (d.w.z. uitschelden, kwetsende opmerkingen maken), verbale bedreiging (bijv. dreigen iemand lichamelijk te verwonden, zeggen dat een ander dat gaat doen) en lichamelijk geweld (bijv. iemand met een mes steken, slaan).

Een stukje met feitelijkheden.
 

  Als we de uitingen van Wilders over de Islam en moslims langs deze psychologische 'meetlat' leggen vallen ze voornamelijk onder verbaal geweld, en in een aantal gevallen onder verbale bedreiging.

Vijfde wetenschappelijke eenzijdigheid. Gespiegeld: "Als we de uitingen van moslims en multiculturalisten over Geert Wilders en PVV'ers langs deze psychologische 'meetlat' leggen vallen ze voornamelijk onder verbaal geweld, en in een aantal gevallen onder verbale bedreiging".
 

  De stap daarna is fysiek geweld. Die stap vindt Wilders, gelukkig, te ver gaan. Maar de eerste twee, die hij veelvuldig toepast, zijn vormen van geweld.

Tweede wetenschappelijke overtreding: het door suggestie leggen van een relatie tussen twee zaken (Geert Wilders en het aanzetten tot geweld) zonder het daadwerkelijke verband aan te tonen.
    De conclusie heiruit heeft zichzelf al geschreven: professor Corine de Ruiter pleegt ernstige overtredingen van de wetenschappelijke ethiek, en zou bij een proces hierover ernstig in aanmerking komen voor uitzetting uit de beroepsgroep. Ze pleegt het equivalent van wat in de natuurkunde beschreven zou worden als "de vervalsing van onderzoeksresultaten" - vrijwel altijd een reden voor ontslag.
    Het voorbeeld van Corine de Ruiter laat nog een paar dingen zien: dat voor zware beledigingen geen extreem-uitziende formuleringen nodig zijn, dat een hoge opleiding geen enkele garantie voor het voorkomen van institutioneel blindheid, en voor extreme eenzijdigheid.
    Zijn er dan totaal geen redelijke geluiden gehoord? Nee, natuurlijk niet. Alleen waren ze zeldzaam, en totaal niet representatief voor de tijdgeest, voor zover het het maatschappelijke debat, dat wil zeggen: het debat onder waarnemers, de intellectuelen, de bestuurders en de media betrof. Hier gaan we er toch een (disproportioneel hoog) aantal bespreken, omdat op het grensvlak vaak de interessantste dingen zijn te leren. Te beginnen met een rabiaat multiculturalist en "Ik geloof in het goede van alle mensen" Pieter Hilhorst - let op de datum ... dit is vier dagen na de aanslag (waar nog een wekend tussen zit, de aanslag is op vrijdag 22-07-2011), en dus helemaal in het begin van de bewustwording:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, column door Pieter Hilhorst, politicoloog.

Juist Wilders kan iemand als Breivik temmen

Tussentitel: Breiviks haat jegens sociaal-democraten is groter dan zijn haat jegens moslims

Stel dat je gelooft in een dreigende islamisering van Europa. Stel dat je vindt dat die islamisering alleen met geweld kan worden tegengegaan. Stel dat je jezelf wijsmaakt dat je een moderne kruisridder bent. Tegen wie zou je dan ten strijde trekken? Neem je de wapens op tegen Saoedi-ArabiŽ? Het land dat kapitalen besteedt aan het exporteren van de gruwelijke islam? Pleeg je een aanslag op een moskee, het symbool van de verfoeide religie? Richt je het vizier op vooraanstaande moslims? Zo niet Anders Behring Breivik. Hij concludeerde dat de strijd het beste gevoerd kon worden door bijna honderd sociaal-democratische jongeren te vermoorden. Als het niet zo gruwelijk was, zou het hilarisch zijn.
    Toch schuilt er een logica in de waanzin van Breivik. In zijn rechts-radicale wereldbeeld is de haat jegens sociaal-democraten groter dan de haat jegens moslims. In het interview dat de terrorist met zichzelf heeft afgenomen, zegt hij ook dat hij moslims niet haat. Hij wil alleen dat ze zich voor honderd procent aanpassen of opkrassen. Zijn furie komt pas los als hij het heeft over partijen die duizenden moslims per jaar binnenlaten omdat dit voordeel oplevert bij de verkiezingen. Uit electoraal gewin verkwanselen ze hun land. In het manifest dat Breivik voor de aanslagen op internet publiceerde, staat een heuse Verraders Classificatie Lijst. Politici die zich niet weren tegen de islam horen tot de hoogste categorie. Maar ook journalisten en andere deelnemers aan het publieke debat die niet genoeg afstand nemen van de verfoeide godsdienst, verdienen de doodstraf. ...


Red.:   Ook Hilhorst ziet dus de logica van de doelkeuze. En die doelkeuze Ūs logisch. "Iedereen" wist dat de islamitische landen sociaal en cultureel achterlijk waren, en dat dus ook gold voor de moslim-immigrnaten. Die sociale en culturele achterlijkheid van de moslim-immigranten is dus niet hun schuld, maar de problemen die eruit voorkomen in het immigratieland zijn de schuld van degen die den immigratie hebben laten gebeuren. Of in de woorden van Hilhorst:

  Breivik is extreem, maar zijn logica klinkt maar al te bekend. Geert Wilders noemt de PvdA de Partij van de Arabieren, een partij die massa-immigratie bevorderde om zo verzekerd te zijn van 'islamitisch stemvee'. Voor zowel Breivik als Wilders is lafheid de grootste politieke zonde. Landverraders die niet vechten tegen de kolonisering door de moslims zijn daarom erger dan de moslimkolonisten.

Waarbij er geen enkel ander verband is tussen Wilders en Breivik in dat ze beiden dezelfde werkelijkheid beschrijven. Ook iets dat Hilhorst beseft:

  Dat er veel overeenkomsten zijn in hun gedachtengoed wil niet zeggen dat Wilders verantwoordelijk is voor de massamoord van de Noorse terrorist. Dat is onzin. Ik heb een hekel aan guilt by association.

Dat laatste kan natuurlijk ook geldig zijn, als er maar een geldige reden is voor de associatie. Die is er in dit geval niet aangaande het geweld. Wel wat betreft de achterliggende sociale werkelijkheid.
    Maar nu naar die achterliggende sociale werkelijkheid, tot nu toe door Hilhorst niet genoemd:

  Het manifest van Breivik laat wel zien hoe wereldvreemd het rechtsradicale gedachtengoed is. Het gaat meer over godsdienstoorlogen in de Middeleeuwen dan over het alledaagse leven in Noorwegen anno 2011. Het is een wereldbeeld dat in zijn afkeer van de islam juist het wereldbeeld van Al Qaida kopieert. Er is maar ťťn interpretatie van de islam. ...
    Als Breivik ťťn ding wilde bewijzen dan was het wel dat hij een echte vent is. Een vent die durft te vechten.

Weer een geval van angstige vermijding van die werkelijkheid, de islamitische culturele en sociale achterlijkheid, met gebruik van ťťn van de bekende trucs: "Er zijn ook lange Japanners, dus de stelling dat Nederlanders langer zijn dan Japanners is onjuist". Of: "Er is ook een vreedzame moslim, dus de stelling dat moslims meer naar geweld neigen dan andere religies en ideologieŽn is onjuist".
    Een glasheldere illustratie van het feit dat een ideoloog als Hilhorst, die volkomen gewend is de werkelijkheid te vervalsen en te liegen, ook als hij vlak langs die werkelijkheid loopt, niet in staat is deze waar te nemen.
    Mede vasthoudende aan de chronologie, gaat de tweede realist ook weer wat verder, met dus nog interessantere draaiingen:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, door Bart Schut

Sorry, onze retoriek is doorgeslagen

Bart Schut | De auteur is medewerker van het Marokkaanse opinieweekblad TelQuel. Hij vindt de wijze waarop 'rechts' Nederland de discussie mijdt over de daden van Anders Breivik zeer kwalijk. Maar ook de reactie van 'links' noemt hij laf.

Ik ben islamofoob. Althans, dat hoor ik geregeld van mijn zich progressief noemende vrienden. Zelf houd ik het liever op islam-kritisch. Als uitgesproken atheÔst kan ik niet anders dan mij argwanend opstellen tegenover het gedachtengoed van moslims. ...


Red.:   Heel erg fundamenteel kunnen die bezwaren niet zijn geweest, want anders kan je niet functioneren bij een Marokkaans blad. Echt atheÔsme is aldaar volstrekt taboe.
   Maar zelfs al een beetje islam-kritischheid is voldoende om een groot deel van de werkelijkheid te zien:

  Hadden wij ons net bevrijd van het christelijke juk dat Nederland eeuwenlang in zijn greep hield, begon de ellende opnieuw met de immigratie en emancipatie van islamieten in Nederland. Ik ben islam-kritisch omdat ik weiger die vreemde spagaat te maken die ik zie bij veel D66'ers en PvdA'ers - afkeer van de laatste restjes christelijke invloed in ons land en tegelijkertijd ontkenning of bagatellisering van de toenemende rol die de islam speelt. Secularisme: ja, maar niet als het om moslims gaat.

Nummer ťťn: de stinkende hypocrisie van links.

  Omdat ik 'islamofoob' ben, ben ik ook meteen rechts, extreem zelfs. Wat doet het ertoe dat ik financieel-economisch en qua milieubeleid op de lijn zit van GroenLinks en D66 en een afkeer heb van de IsraŽlische regeringspolitiek ten opzichte van de Palestijnen: ik ben anti-islam, dus aanhanger van de PVV.

Nummer twee: de smerige retoriek van links.

  Wie herinnert zich niet de oorverdovende stilte vanuit de 'nederislamitische hoek' na de aanslagen in New York, Madrid en Londen? Het afwijzen van elke vorm van verantwoordelijkheid na de moord op Theo Van Gogh, de verdrijving van Ayaan Hirsi Ali en de interne ballingschap van Geert Wilders? Wie is vergeten hoe na de moord op Pim Fortuyn 'links' Nederland de schuld legde bij een krankzinnige (of toch minstens verwarde), geÔsoleerde activist (het woord terrorist angstig vermijdend)?

Nummer drie: de totale ideologische verblinding van links.
    Maar ook in deze passages gaat de het treintje al wankelen op de rails van de recht-toe-recht-aan redenatie:

  En wie ergerde zich niet aan de reacties vanuit de LPF en haar opvolgers? 'De kogel kwam van links', alsof niet Volkert van der G., maar Ad Melkert zelf de trekker had overgehaald op de parkeerplaats van het Hilversumse mediapark.

De demonisering van Fortuyn vanuit links is nu een totaal aanvaard feit uitleg of detail . Dat er geen verband zou bestaan met de aanslag van Volkert van der G. is totaal onaannemelijk.

  'Moslims in Nederland, spreek je uit', was het devies ter rechterzijde, alsof de Boeings die het WTC invlogen niet waren bestuurd door een handvol godsdienstwaanzinnigen, maar door de hele oemma (of toch minimaal het Nederlandse deel ervan).

En natuurlijk is er hier een direct verband. Zoals de auteur het ook zelf natuurlijk gebruikt:

  The shoe is now on the other foot, zeggen de Engelsen, en Anders Behring Breivik houdt Nederland met geweld een spiegel voor.   ...
    Een Noor met een M14 en een overdosis kunstmest heeft ons islam-critici in een moeilijke positie gebracht, een die wij niet kunnen ontkennen, waarvoor wij niet de ogen mogen sluiten en waarvoor wij een deel van de - symbolische - verantwoordelijkheid op ons moeten nemen, al is dat nog zo pijnlijk.

En vanaf dit punt gaat er nog meer fout:

  Wat blijkt? Links nu gedraagt zich als rechts toen en rechts als links, zoals dit nu eenmaal gaat met spiegels.

Het is precies andersom: rechts nu gedraagt zich als links toen. Het demoniseren begon met dat van Janmaat, en ging verder met Fortuyn, Verdonk en Wilders.

  De reaguurders van Joop.nl versus die van Elsevier. Het 'wie wind zaait' van Francisco van Jole tegenover het 'Oslo is de schuld van de politieke islam' van Afshin Ellian.

Ook allemaal andersom: links is de aanstichter, rechts reageert.

  Anders Breivik maakt het progressieve columnisten ook wel erg gemakkelijk door zelf te dwepen met de PVV in zijn 1.500 pagina's lange geraaskal op het internet. Kun je het dan 'links' kwalijk nemen dat dit met een weerzinwekkende triomfantelijkheid wordt overgenomen?

En hier gaat het definitief fout. Kijk maar in de spiegel:

  De moslims en islamofielen maken het rechtse columnisten ook wel erg gemakkelijk door zelf te dwepen met de koran in zijn 1.500 pagina's lange geraaskal op de moskeeŽn. Kun je het dan 'rechts' kwalijk nemen dat dit met een weerzinwekkende triomfantelijkheid wordt overgenomen?

Welke fout nodig is voor de volgende afslag, richting aperte leugens en propaganda:

  Toch vind ik de reactie van 'rechts' Nederland nog kwalijker. Het 'onze denkbeelden worden misbruikt door een gestoorde eenling' doet mij namelijk verdacht veel denken aan het 'dat is niet mijn islam' van na 11/9. Of het negeren van de massale pedofilieschandalen binnen de kerk door rooms-katholieken. Of - je komt bijna niet om Mike Godwin heen - het grijsgedraaide wir haben es nicht gewusst.

Natuurlijk zijn het niet de denkbeelden van rechts die worden misbruikt, want het gaat niet om denkbeelden van rechts - het gaat om de werkelijkheid van de allochtone overlast en het islamitische geweld. Met daarachter de islamitische sociale en culturele achterlijkheid. Iets dat 'nicht gewusst' wordt door links, en niet door rechts.
    Waarna blijkt dat een groot deel van het door de auteur geschreven gericht is op een "Ja, maar ...":

  Daarom dit: sorry, het spijt me. Van mij als 'islamofoob' aan u 'islamofielen'. Onze retoriek is doorgeslagen en hoe je het ook wendt of keert, Anders Breivik is daar een extreme exponent van. Schuld hebben we niet, iets van verantwoordelijkheid dragen wij wel. Ontkennen wij dit, zijn wij de nieuwe Elatiks, Rabbaes en Van Joles.  ...
    Al jaren erger ik mij aan de populistische, anti-intellectuele en vaak ronduit onwetende uitspraken van mijn mede-islamcritici

Als de retoriek van de islamcritici is doorgeslagen, is de retoriek van de moslims en de islamofielen dat nog veel meer, zoals boven als uitvoerig is aangetoond.
    En eigenlijk bedoelen die linksen het zelfs wel goed:

  ... ik ben ervan overtuigd dat ter linkerzijde echte progressieven zich stilletjes schamen wanneer zij tegen beter weten in het tenenkrommende minderhedenbeleid van Aleid Wolfsen in Utrecht verdedigen.

Met een herhaling hiervan in het slotakkoord:

   'Rechts' Nederland, neem uw verantwoordelijkheid. Accepteer dat Anders Breivik uw Mohammed Bouyeri is. Misschien dat progressieven en moslims dan hetzelfde zullen doen bij de volgende aanslag ...

Natuurlijk is Anders Breivik niet het tegendeel van Mohammed Bouyeri, maar een directe verlenging ervan: het tolereren van de denkbeelden van Mohammed Bouyeri, door met name links, leidde tot Mohammed Bouyeri, waarvoor links nooit excuses heeft aangeboden, en Anders Breivik, waarvoor links dus ook zijn excuses moet aanbieden. En niet rechts. En de kans dat links ooit excuses zal aanbieden voor welke islamitische of linkse aanslag dan ook, is grenzend aan absoluut nul. Vanuit een heel simpel grondidee dat ze koesteren en waarvan ook deze auteur getuigt: Links is GOED.
   De derde en een bekende: Marcel van Dam. Van Dam is altijd een interessant geval omdat hij vrijwel alle sociale toestanden goed doorziet. Behalve alles rond de allochtone immigratie. Zijn favoriete aanpak is "Niets doen, dan komt het vanzelf goed" .- waarbij hij zelf toegeeft dat dat wel drie generaties kan duren. Daarbij even vergetende dat de problemen al voordien uit de hand kunnen zijn gelopen. Waarvan het geval Breivik een teken is. Dus, een teken van de normale denkkracht van Van Dam, past hij zich toch enigszins aan:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2011, column door Marcel van Dam, socioloog

Cultuur plus tijdgeest is gedrag

Tussentitel: Fundamentalisme hangt samen met aangeboren karaktereigenschappen.

De discussie in de media over eventuele medeverantwoordelijkheid van Wilders en de zijnen voor de massamoord in Noorwegen, wordt voornamelijk bepaald door opvattingen over Wilders, zijn uitspraken over de islam, over de vrijheid van meningsuiting en over de geestelijke gezondheid van de moordenaar. Gek genoeg lees je vrijwel niets over theorieŽn die dit soort gedrag kunnen verklaren. Gedrag van mensen komt voort uit aangeboren eigenschappen en invloeden uit de omgeving, met name de opvoeding in de vroege jeugd. ...
    Wat ik uit de literatuur afleid, is dat veel eigenschappen in potentie aanwezig zijn en dat pas door prikkels uit de omgeving wordt bepaald of en in welke mate die eigenschappen worden geactiveerd. Dat bepaalt een groot deel van het gedrag. Hoe zouden anders de grote verschillen tussen culturen te verklaren zijn?    ...


Red.:   Inderdaad.

  Dat betekent dat de cultuur waarin men leeft, de publieke opinie, het publieke debat, zeg maar de tijdgeest, per definitie een grote invloed hebben op het gedrag. Zo denk ik dat fundamentalisme, het geloof dat je de absolute waarheid in pacht hebt en die aan anderen wilt opleggen, samenhangt met aangeboren karaktereigenschappen - maar dat invloeden uit de omgeving bepalen tot welke actie dat geloof leidt.

Hierin zit een opmerkelijke omissie, want in werkelijkheid gaat het zo: er zijn aangeboren eigenschappen, tijdens het opgroeien aangeleerde ideeŽn en ideologie, en invloeden van die bepalen wie tot welke actie overgaat. Het weglaten van "tijdens het opgroeien aangeleerde ideeŽn en ideologie" is de bijna letterlijke blinde vlek van Van Dam (de originele blinde vlek van het oog zit redelijk in het midden), want wat hij niet ziet: de "tijdens het opgroeien aangeleerde ideeŽn en ideologie", ligt in het midden van zijn redenatie. En hij kan die ingeprogrammeerde ideologie niet zien, omdat dat in dit geval de islam is. En de islam kan natuurlijk nooit de oorzaak van de problemen zijn, dus ook niet van het gedrag. Volgens het automatisme in het hoofd van Van Dam.
    Vervolg:

  In de jaren zestig en zeventig was de tijdgeest sterk anti-kapitalistisch, waardoor fundamentalisten zoals verenigd in de Rote Armee Frakion, de Rode Brigades en bij ons RaRa zich gelegitimeerd achtten andere mensen om zeep te helpen of brand te stichten.

In dit geval ziet hij het dus wel: de ideologie heersende bij de linkse elite (wat niet hetzelfde is als dť tijdgeest!) zorgde ervoor dat bij een klein deel ervan, degenen die er karakterologisch gevoelig voor waren, leidde tot geweld.

  Naarmate extreme opvattingen door meer mensen worden gedeeld en helemaal als officiŽle gezagsdragers zich erbij aansluiten, wordt de invloed op het gedrag groter. Tot welk extreem gedrag dat kan leiden, heeft de Tweede Wereldoorlog laten zien. Voordien oppassende mensen bleken bereid de als 'ongedierte' gebrandmerkte joden massaal uit te roeien. Toen in Nederland het christendom nog domineerde, was uitsluiting van andersdenkenden nog heel gewoon. 'Gemengde huwelijken' leidden niet zelden tot familiedrama's.

Oftewel: je moet ideologie op tijd bestrijden, want anders wordt het overgenomen door steeds meer mensen.
    Van Dam formuleert onzorgvuldig, maar is nog niet al te ver van de werkelijkheid afgedwaald. Nu komt hij weer op het rechte pad:

  Zolang in veel landen de islam, gesteund door overheden, verkondigd wordt als de alleen zaligmakende waarheid die ten koste van andere levensovertuigingen verbreid moet worden, zal dat gewelddadige fundamentalisten baren ...

Precies. Dus, leert de vorige passage over de oorlog, is het dringend noodzakelijk om daar tegenin te gaan. Zo sterk mogelijk, zoals de oorlog leert. Maar hier stort Van Dam zich hals-over-kop in de afgrond:

  zoals bij ons het exploiteren van de angst daarvoor en het vernederen van moslims dat ook zal doen.

Vertaald naar zijn oorlogspassage, en pratende over nazisme:

  zoals bij ons het exploiteren van de angst daarvoor en het vernederen van nazi's dat ook zal doen.

En hij herhaalt het nog een keer:

  Ook kunnen in potentie agressieve linkse of rechtse extremisten over de rand worden geduwd als politici die zij als vijanden zien, voor rotte vis worden uitgemaakt.

Waarvan, in de context van het huidige debat, de toepasbaarheid op de moslims is aangetoond door talloze aanslagen - omdat in de koran ongelovigen voor rotte vis worden uitgemaakt, worden de agressieve extremisten in die groep over de rand geduwd. Daarvan zijn er dus heel veel. Waartoe met betrekking tot islamcritici op zijn hoogst ene enkele aanwijzing is: Breivik. Die in het kader van Van Dam's argumenten dus eigenlijk eerder vergeleken zou moeten worden met Marinus van der Lubbe, de man die een aanslag pleegde op de Rijksdag - om te waarschuwen tegen het gevaar van het nazisme. (Oh ja, de multiculturalist beweert dat het juist de islam is die staat voor democratie ... - dacht de redactie lichtelijk cynisch)
    Hopelijk tot slot een bewijs dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Misschien moet je wel geen politicus, bestuurder, jurist of socioloog zijn, en in ieder geval moet je al helemaal niet ťťn of andere ideologie aanhangen of ermee verbonden zijn. Maar als daar een keer toevallig allemaal aan voldaan is, Ūs het helemaal niet zo moeilijk. Kijk maar naar schrijver Joost Zwagerman, die in het volgende artikel twee onderwerpen aanpakt in de sonatevorm, met als middendeel een stuk over Breivik:


Uit: De Volkskrant, 10-08-2011, door Joost Zwagerman

Zwagerman leest

Hoe onderkennen en voorkomen we tijdig de radicalisering bij de enkeling?

...    In Nederland lijkt een blik op Breivik als schrijver van een op onderdelen salonfšhig en zelfs publicabel pamflet voorlopig twaalf bruggen te ver. In Duitsland, waar ik tijdens de eerste dagen na het bloedbad verbleef, was dat anders. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung verscheen kort na de bomaanslag en de massamoord een commentaar waarin werd gewezen op de, in het licht van Breiviks monsterlijke gewelddadigheden, schokkend gewone levensloop en zijn ogenschijnlijk maatschappelijke aangepastheid.
    'Ein Kind unserer Welt', kopte de FAZ, en benadrukte het feit dat Breivik gedurende de jaren vůůr zijn sociale isolement en persoonlijke verdooldheid een kind uit het hart van de samenleving was, dat er bepaald courante opvattingen op nahield over de frictie tussen het oude Europa en de, in Europese context, 'nieuwe' islam.
    'Breivik is een goed opgeleide jongen uit het midden van de samenleving, die de trots van de Arabische broederschap afzette tegen het in zijn ogen weke cultuurrelativisme in het Europa van zijn jeugd.' Het is duidelijk: vůůrdat hij, als gevolg van gevoelens van miskenning, verbittering en angst, afzeilde naar de contreien van de klassieke lone wolf, viel Breivik geen radicaliteit of extremisme aan te wrijven.
    In dat opzicht lijkt Breivik vermoedelijk meer dan hem lief is op de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., die zich in zijn jaren van vůůr zijn radicalisering redelijk senang voelde in het Amsterdam-West van zijn jeugd. In zijn jonge jaren nam Mohammed B. deel aan lokale debatten en manifesteerde hij zich onbevangen temidden van lokale autoriteiten, noest werkende middenstanders en ambitieuze allochtone scholieren. Pas later kwam daar de geradicaliseerde groep jongeren uit Amsterdam-West bij.
    Of het ons nu bevalt of niet: zoals in Anders Breivik ooit een bevlogen polemicus schuilging, zo huisde in Mohammed Bouyeri ooit een gedreven adolescent die in het multiculturele Amsterdam graag iets van zijn leven wilde maken.
    DŠŠr zou het debat in ons land over moeten gaan: over het onrustbarende gegeven dat jonge, ambitieuze mannen van zowel (oud-)Europese als islamitische komaf als gevolg van, achteraf gezien, fatale momenten van miskenning en verbittering ten prooi vallen aan radicalisme en moordzucht. Hoe die radicalisering bij de enkeling tijdig te onderkennen en voorkomen?


Red.:   Deze inleiding is interessant omdat het de eerste keer is (in ieder geval voor deze redactie) dat de voor Nederland relevante vergelijking wordt gemaakt: Breivik en Bouyeri. Maar in aansluiting op Zwagerman's laatste opmerking: het is de vraag of het Łberhaupt mogelijk is zulke enkele gevallen uit de grote voorraad potentiŽle gevallen te halen - dat lijkt toch te veel op de spreekwoordelijke naald in de hooiberg.
    Maar Zwagerman is van goede bedoelingen:

  Hoe die radicalisering bij de enkeling tijdig te onderkennen en voorkomen?
    Eťn ding is zeker: niet door het banale vingerwijzen van linkse en rechtse kopstukken in ons land zodra zij het bloedbad in Noorwegen willen verbinden - of juist niet - aan de obsessieve retoriek van Geert Wilders.

En dit staat zelfs in de goede volgorde: het banale vingerwijzen begon bij links. Waarbij hij weglaat dat links het ook het hardst deed. En ook dat links er het langst mee doorging. Dus Zwagerman is zeker niet pro-rechts.
    En als de dingen eenmaal redelijk goed gaan:

  Na de moord op Theo van Gogh bezorgde Geert Wilders menigeen een vieze smaak in de mond toen hij Job Cohen en anderen wegzette als 'handlangers van Mohammed B.'. Maar: maakte Cohen zich in de kern niet schuldig aan dezelfde reflex van guilt by assocation toen hij Wilders niet lang na het bloedbad in Noorwegen opriep tot het matigen van zijn taal?

Het geheugen van de redactie is niet perfect, maar lijkt te vertellen dat er meerdere jaren zitten tussen de moord en deze uitspraak van Wilders. En dat er een specifieke aanleiding voor was ... zoals ťťn of andere pro-moslims actie van Cohen. Maar in ieder geval hoort hier wat bij: direct na de aanslag van Bouyeri, heeft Cohen zich ingespannen om een relatie met de islam af te wijzen. Kijk maar:

  Misschien behoor ik wel tot de laatste Nederlanders die van mening zijn dat het getuigde van een gezond gevoel voor deŽscalatie van Cohen door destijds een kop thee te gaan drinken met een aantal bezoekers van Amsterdamse moskeeŽn.

Met de ouders en vrienden van Theo van Gogh is er geen thee gedronken. Een schandalige gang van zaken. Zwagerman wrijft weer de hand over het hart.
    Maar daarna slaat hij genadeloos toe:

  Maar erg consequent in zijn theedrink-reflex is Cohen helaas niet. Als je dan per se mee wil doen met het banale vingerwijzen, kom je onvermijdelijk uit bij het verwijt aan diezelfde Cohen dat hij in zijn functie als leider van een progressieve volkspartij na de massamoord in Noorwegen natuurlijk direct thee had moeten gaan drinken met Geert Wilders, teneinde de PVV-leider ervan te verzekeren dat ťťn geweldenaar uit de rechts-populistische hoek geen stigma mag zijn voor een Nederlandse volkspartij met een leider die nota bene zelf met de dood wordt bedreigd. Gelijke monniken, gelijke theekopjes.

Absoluut dodelijk. Cohen's gedrag is een herhaling van de eenzijdigheid ten toon gespreid na de aanslag van Bouyeri, maar nu precies de andere kant op. Het zet Cohen neer als een absolute hypocriet. Iemand die het kennelijk echt te doen is om de steun aan de islam.
    Zo simpel is het nu.
    De conclusies zijn onontkoombaar: multiculturalisten zijn echte cultuurverraders - ze willen de islam invoeren in de Nederlandse cultuur, zoals sommigen van hen ook openlijk toegeven. Ze zijn de oorzaak van de opkomst van Anders Breivik. En gaan ze door het hun massale verraad, komen er ernstigere repercussies.
    Een uitspraak die gezien kan worden als voorspelling, of als beschrijving. Want in Engeland pleegt men dezelfde vormen van verraad, met ernstige gevolgen: de creolen, met achterlijk houdende cultuur , branden op het moment  van schrijven de grote steden plat. Omdat ze niet mee kunnen komen, zegt men - de spijker op de kop slaand. Wat ook geldt voor een groot deel van de moslims. Met hun achterlijk houdende cultuur. En hun achterlijk houdende godsdienst. Die de multiculturalisten deel willen doen maken van de Nederlandse cultuur.
    Job Cohen is niet op theedrink-bezoek geweest bij juwelier Kamerbeek die na acht allochtone overvallen de allochtone jongeren uit zijn winkel weert. Hij heeft kennelijk ook geen knipseldienst, die hem het artikel van Joost Zwagerman onder de neus heeft gestopt. Job Cohen is sowieso niet in staat tot enigerlei diepgang in sociologische analyse, want anders had hij gedurende de hele en lange voorgeschiedenis totaal anders gehandeld en gesproken. En ten bewijze van dat alles, laat Job Cohen het volgende stuk in de Volkskrant afdrukken:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2011, door Job Cohen

Met een paar tweets heb je geen debat

Het is goed dat het multiculturele drama is onderkend, maar na tien jaar debatteren dreigt de verlamming.

Job Cohen | De auteur is fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer. De gebeurtenissen in Noorwegen dwingen ons niet tot het stellen van de schuldvraag, maar tot bezinning over de manier waarop we met elkaar in debat gaan.
...

Red.:    Waarna je eigenlijk het verder lezen overbodig zou kunnen verklaren, en je conclusies noteren. Want wat hier staat, is dat het niet gaat om de sociologische werkelijkheid, maar om de manier waarop je die presenteert. Vorm boven inhoud. Iets waarover je zelfs in de kunst kan debatteren. En wat met betrekking tot de sociologie een dodelijk misverstand is. Je kan een sociologische drol heel lang verpakken als een gebakje, maar op den duur komt de stinkende waarheid toch naar buiten, en dan meestal met een knal.
    Dit alles voorafgaand aan de constatering dat wie echt wil debatteren over de toon van het debat, of wil debatteren over wat dan ook, eerst zijn eigen inbreng daarin ter sprake moet stellen, en niet die van een ander. Job Cohen is daartoe volkomen niet in staat:

  'A bad word whispered will echo a hundred miles', aldus een Chinees gezegde. 'Wilders is niet verantwoordelijk voor de daden van Breivik in Oslo, maar woorden doen er toe en daar moet elke politicus zich rekenschap van geven.'
    Met die woorden reageerde ik op de vraag of Wilders verantwoordelijkheid droeg voor de aanslag in Oslo waar 7 mensen omkwamen, en op het eiland UtÝya waar 69 sociaal-democratische jongeren op brute wijze zijn afgeslacht door een man die zich volgens zijn geschriften voornamelijk heeft laten inspireren door het gedachtengoed van de anti-islam beweging. Een afgrijselijke gebeurtenis die ons voorstellingsvermogen haast te boven gaat, maar die dwingt de vraag onder ogen te zien hoe dit heeft kunnen gebeuren, zodat we alles kunnen doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat die zich nooit zal herhalen.
    Breivik wilde

Enzovoort. Nergens komt de eigen rol ter sprake. Integendeel:

  ...   wij christenen, moslims en atheÔsten die geloven in onze democratie en vrijheden

Cohen ideologie nummer ťťn: christenen, moslims en atheÔsten geloven allemaal in gelijke mate in vrijheid (merk op: "islam" betekent "onderwerping"). Voor aanwijzingen van het tegendeel, zie hier uitleg of detail uitleg of detail .

  Wij sociaal-democraten, liberalen, christen-democraten, progressieven, conservatieven, ... wij zijn allemaal kinderen van UtÝya.

Cohen ideologie nummer twee: sociaal-democraten, liberalen, christen-democraten, progressieven, conservatieven zijn allemaal sociaal-democratische kinderen dus goede mensen. Af te korten tot: "Alle mensen zijn goed".

  Wat doet het met mensen die er bewust voor gekozen hebben mee te bouwen aan onze samenleving,

Cohen ideologie nummer drie: alle immigranten zijn hier gekomen om mee te bouwen aan onze, dat wil zeggen: Nederlandse en westerse en seculaire, samenleving.
    Nadat Cohen aldus de zekerheid van het eigen gelijk volkomen helder heeft geschilderd, geeft hij zijn enige blijk van vooruitging in iets als een decennium of meer in de politiek: hij formuleert het inmiddels als standaardfrase gehanteerde: "Er zijn weliswaar ook wat problemen, maar ...":

  Begrijp mij niet verkeerd, ik wil niet terug naar de tijd - ruim tien jaar geleden - dat veel partijen, waaronder de mijne, blind waren voor het onbehagen in de samenleving en voor de problemen met de integratie van migranten. Jaren geleden constateerde ik dat het goed was dat de de wollen deken van de multiculturele samenleving was afgetrokken en dat er meer aandacht moest komen voor de gevolgen van migratie voor de oorspronkelijke bevolking.

Er zijn inderdaad wat veranderingen geweest: de rechtse pers publiceert nu redelijk vrijelijk over de negatieve aspecten van de allochtone immigratie, en na het aantreden van een rechtse regering worden er wat lapmaatregelen genomen zoals het afschaffen van de bevoordeling van groepen omdat ze een religieus en/of etnisch kleurtje hebben. Maar al deze kleine stapjes gingen gepaard met grote protesten vanuit alles wat ook maar enigszins linksig is, geholpen door de aanhangers van de kosmopolitische oligarchie in clubs als D66 en GroenLinks. En na aanvankelijk wat meer openheid, is er in de gehele media een vrijwel sluitend cordon sanitair getrokken rond het verschijnsel van de allochtone criminaliteit: de afkomst van de daders wordt niet meer vermeld. Tenzij men gedwongen wordt, zoals door de acht keer door allochtone jongeren overvallen juwelier Kamerbeek, die openlijk te kennen gaf dat hij geen allochtone jongeren meer in zijn zaak toeliet. Een cordon sanitaire of beter taboe waarvan het bestaan tot op de dag van vandaag bewezen wordt, door hardnekkig te weigeren de kern van het oproer in Engeland te benoemen: het overgrote deel van de aanstichters van de branden en de plunderingen waren zwarte jongeren - zoals op de televisiebeelden van alle reportages uit de begindagen te zien is. Feiten die men openlijk bestrijdt door de uitvoerige vermelding van de uitzonderingsgevallen.
    Job Cohen kan dus wel stellen dat hij wil praten over de negatieve gevolgen van de allochtone immigratie, maar met deze uitspraak houdt zijn verdere bereidheid op. Zo is het nu, en zo was het de afgelopen tien jaar. En in de dertig jaar daaraan voorafgaand was het nog veel erger. Dat de andere partij in het debat, zij die willen praten over de nadelen van de allochtone immigratie en immigratie in het algemeen, dus niet erg van zins is om zich in het debat te roeren, is niet meer dan begrijpelijk. Job Cohen en zijn soortgenoten politici, bestuurders, intellectuelen en media-personeel zullen ze er niet mee bereiken. En de eigen aanhang, die in of naast de allochtone wijken woont, hoef je niet te overtuigen want die leven in de realiteit.
    En als al deze min of meer theoretische afwegingen de revue gepasseerd zijn, kan je tot slot altijd nog terugvallen op die ultieme test van de bereidheid tot praten: kies een specifieke zaak. En daarbij kan migratie-kritisch Nederland al een paar grote concessies doen: laten we voorlopig even voorbij gaan aan de culturele en de sociale nadelen van allochtone immigratie. Laten we voorstellen om te gaan debatteren over slechts een beperkt aspect ervan: de financiŽle nadelen van de allochtone immigratie. En dan kijken we hoe groot de bereidheid is van Job Cohen en zijn soortgenoten om meer dan enkele tweets uit te wisselen over dat onderwerp.
   Overigens, het artikel van Cohen bevat, naast de al veelzeggende koppen, ook een vrijwel feilloze aanwijzing voor de waarde van de inhoud. Die ligt besloten in een uitspraak die al bijna een frase is geworden:

  Wat doet het met mensen ... als zij dag in dag uit te horen krijgen dat hun geloof een totalitaire ideologie is die nooit samen kan gaan met onze westerse samenleving?

Het onderdeel 'dag in dag uit' in de frase is een botte en flagrante leugen. Alle zo verafschuwde door Wilders geuite termen en gedane uitspraken heeft hij slechts enkele keren of soms zelfs maar ťťn keer gedaan. Zoals "kopvoddentaks"- en "islamitisch stemvee" - en "haatpaleizen". Als die uitdrukkingen  meerdere malen in de media zijn verschenen, komt dat uitsluitend en alleen door de politici, bestuurders, intellectuelen en de media die in hun multiculturalistische koorts eindeloos doorgingen op die uitspraken. En als er dus iets "dagelijks" te horen is, is dat niet dat die allochtone immigranten er niet bij horen, maar dat ze er wel bij horen. En dus een doodenkele keer dat het mogelijk anders ligt.
    Waarom staat er dan desondanks deze flagrante leugen in dit artikel van Job Cohen? Dat is omdat ze, multiculturalistische politici, bestuurders, intellectuelen en media, hogelijk geÔrriteerd worden door die enkele of enkelvoudige uitspraken van Wilders. En iedere psycholoog kan buiten de context van deze specifieke discussie vertellen waarom mensen zo ontzettend langdurig en geÔrriteerd op een enkelvoudige uitspraak reageren: dat is omdat ze beseffen dat die uitspraak waar is!
    Van Job Cohen is geen reactie op het stuk van Zwagerman te verwachten. Maar dat is nu voor hem gedaan - het volgende citaat wordt voorafgegaan door een larmoyant stukje over Joden en de Tweede Wereldoorlog - een geschiedenis die de links beweging associeert met het gedachtengoed, zoals laatst (mei 2011) in het openbaar en met universele steun uit linkse hoek door Thomas von der Dunk, die de PVV met de NSB vergeleek:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2011, ingezonden brief van Carel Zuil, Groningen

Morgenrood

...    De PVV schrijft in haar verkiezingsprogramma: Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme. Door deze formulering wordt op perverse en ronduit beledigende wijze de sociaal-democratie gelijkgesteld met nazisme. Meent Joost Zwagerman (V, p.11) nu werkelijk dat met deze partij en haar leider, die Job Cohen een handlanger van Mohammed B. en een islamknuffelaar en de PvdA een Partij van de Arabieren noemde, een open en eerlijke discussie mogelijk is?


Red.:   Waarmee men nog eens openlijk toegeeft dat men helemaal geen behoefte heeft aan een open en eerlijke discussie. De enige "open en eerlijke discussie" die Job Cohen en zijn aanhangers willen is een open en eerlijke discussie met mensen die het met hen eens zijn in de volegende opvattingen: "Alle migranten zijn welkom", "Alle migranten dienen gesteund te worden", en "Alleen moslims mogen vrijuit beledigen, en de rest moet zijn mond houden". Om te besluiten met verhalen die erop neerkomen dat mensen die het hier niet mee eens zijn hetzelfde doen tegen moslims als gebeurd is met de Joden in de Tweede Wereldoorlog, en met zulk soort mensen mag je niet discussiŽren.
    De voorgeschiedenis van het multiculturalisme maakt een flink deel van de reacties op de aanslag van Breivik hogelijk voorspelbaar. Zo was er bijvoorbeeld de oproep van de Noorse premier, een sociaal-democraat, direct na de aanslag opmerkingen vooral niets anders te gaan te gaan doen en even open te blijven:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2011, van verslaggeefster Mariken Smit

Noren in verwarring na gruweldaad

Het debat over immigratie is de laatste jaren feller geworden. Was het tť fel of niet fel genoeg?


...    Ook Eskil Pedersen, leider van de sociaal-democratische jongerenpartij AUF, vindt dat het debat 'beschaafder' moet. Hij herhaalt een uitspraak die de laatste dagen een mantra is geworden voor veel Noren en die ook premier Stoltenberg graag aanhaalt: 'We moeten Breiviks aanslag beantwoorden met meer openheid en meer democratie. Alleen dan kunnen we winnen.'    ...


Red.:   Het was volkomen voorspelbaar: dit duurt niet lang  - nog geen week later:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, Reuters

Noorse premier: discussie matigen

Premier Jens Stoltenberg van Noorwegen heeft de politici opgeroepen zich voortaan te matigen in hun uitspraken. 'We moeten allemaal leren van deze tragedie', zei hij tijdens een herdenking voor de slachtoffers van de ultranationalist Anders Behring Breivik.
   Stoltenberg richtte zich niet op een politicus of een partij in het bijzonder, maar hij leek wel te verwijzen naar de soms scherpe discussies over het immigratiebeleid, toen hij de parlementariŽrs voorhield dat de aanslagen van 22 juli een aanleiding vormden om na te denken 'over wat we hebben gedacht, gezegd en geschreven'. Dat geldt niet alleen voor politici en journalisten, maar ook voor alledaagse gesprekken en op het internet, aldus Stoltenberg.   ...


Red.:   En ook na dit stuk deed de redactie een voorspelling, genoteerd onder het artikel: dit slaat niet op 'de discussie', 'de politici', of  'niet op een politicus of een partij in het bijzonder'. Want dan zouden ook de sociaal-democraten hun discussie moeten matigen. Want natuurlijk zijn de opvattingen van de sociaal-democraten ook extremistisch, met hun opvattingen over een multiculturalistische maatschappij te vormen samen met de achterlijke godsdienst van de islam en de andere sociale achterstanden en achterlijkheden van tal van ander immigrantenculturen.
    En ja hoor, zie deze uitzending van Nieuwsuur uitleg of detail (20-08-2011, 22:00h, na 17:41 min.), naar aanleiding van de herdenking een maand na de aanslag - Helga Pedersen, vice-voorzitter van de Arbeiderspartij:  "Wij streven nog steeds naar een multiculturele samenleving  Wij gaan ons immigratie- en integratiebeleid niet veranderen." Gevolgd door beelden van zingende blonde Noorse jongeren.
   Waarachter de realistische mensen beelden projecteren, van 8 augustus en vijf opvolgende dagen, van in capuchons gehulde immigrantenkinderen die op grote schaal branden stichten en winkels plunderen in Londen en andere Engels grote steden. Ter verklaring achteraf wijzende op de grote sociale achterstanden die ze hebben uitleg of detail .
    En nog zo'n contrast. Neem nu eens een echt gematigde positie:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2011, ingezonden brief van Wim van Hoorn, Aerdenhout

Van de drup in de regen

Met bewondering en emotie heb ik het stuk van Bart Schut gelezen die het boetekleed aantrekt en zegt 'Sorry, onze retoriek is doorgeslagen' en ''Rechts' Nederland, neem uw verantwoordelijkheid'. ...


Red.:   Het stuk staat hierboven uitleg of detail .

  Hij is een islamcriticus, maar is uiterst genuanceerd en prijst wie dat volgens hem toekomt en laakt wie dat volgens hem verdient. In duidelijke, doch redelijke bewoordingen. Met hem zeg ik: we hebben ons net bevrijd van de laatste onverdraagzame aspecten van het christendom, we hoeven die van de islam niet te tolereren.

Een gematigde positie.

  onze denkwijze is het begin van de oplossing ven reŽel bestaande problemen. 'Links' Nederland, en ook 'Rechts' Nederland, neem uw verantwoordelijkheid en neem de oproep van Bart Schut ter harte en onttrek het vraagstuk van immigratie, integratie en islam aan de Haagse loopgraven. Het zal ooit moeten gebeuren. Nu is het juiste moment.

Dit stuk stond onder een ingezonden brief van Francisco van Jole, oprichter van de "linkse" opinie-site Joop.nl, eerder al in opspraak geraakt wegens vergaande anti-Wildersretoriek:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2011, ingezonden brief van Francisco van Jole, Rotterdam, eindredacteur Joop.nl

'Zie je wel'-beweringen

Het is lastig discussiŽren met mensen die erop los verzinnen. 'Islamcriticus' Bart Schut doet dat in zijn stuk 'Sorry, onze retoriek is doorgeslagen' (O&D, 2 augustus). Ik zou volgens hem Wilders bekritiseren met 'wie wind zaait, zal storm oogsten'. Geen idee hoe hij daarbij komt.   ...


Red.:   En hier wat citaatjes uit twee stukken die sindsdien door Van Jole op zijn website zijn gepubliceerd:
 

Uit: Joop.nl, 09-08-2011, door Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische psychologie uitleg of detail

Wilders is gewelddadig, alleen niet fysiek

Wilders' uitspraken langs de psychologische meetlat gelegd vallen ze voornamelijk onder verbaal geweld

...   Wat Geert Wilders de afgelopen jaren heeft gezegd over de Islam, over moslims, en allochtonen is genoegzaam bekend. Hij vindt 'de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.' ...
    Als we de uitingen van Wilders over de Islam en moslims langs deze psychologische 'meetlat' leggen vallen ze voornamelijk onder verbaal geweld, en in een aantal gevallen onder verbale bedreiging. De stap daarna is fysiek geweld. ...


Uit: Joop.nl, 23-08-2011, door Samira Ahli, redacteur Joop uitleg of detail

Ze bestaan nog, mensen die niet bang zijn voor de PVV

Popfestival Lowlands en filosoof Rob Riemen geven energie voor de strijd tegen het nieuwe fascisme

Met een gerust hart ging ik vrijdag naar het festival. ...
    Riemen legde in zijn college (zie video) uit hoe het fascisme toch weer zijn lelijke kop kon laten zien in onze samenleving. Hij wees op de overeenkomsten tussen de opkomst van het fascisme in de jaren 30 van de vorige eeuw en de opkomst van de PVV nu. Hij noemde domheid (it’s cool to know nothing), gemakzucht en de inhoudsloze vrijheid van onze tijd als ultieme voedingsbodem voor het nieuwe fascisme. Hij waarschuwde voor intellectuelen en politici die het gevaar niet willen zien. En hij riep op tot verzet.    ...


Uit: Joop.nl, 29-08-2011, door Han van der Horst, historicus, columnist Joop uitleg of detail

Het wezen van de PVV

De PVV hoeft geen beroep te doen op het fascisme, de partij is zo al onaangenaam genoeg

Opnieuw woedt er een debat over het fascistisch gehalte van de PVV. Dat komt door Rob Riemen die op Lowlands over dat onderwerp een soort gastcollege heeft gegeven. Die toespraak was eigenlijk een samenvatting van zijn pamflet "De eeuwige terugkeer van het fascisme".
    Riemen heeft het nu zwaar te verduren. Dat had hij ongetwijfeld verwacht. Wie ook maar in de buurt komt van de beschuldiging dat de Wilders-aanhang het fascisme nieuw leven inblaast, krijgt de wind van voren. Die is het slachtoffer van heftige scheldpartijen. Van een redelijke gedachtenwisseling is geen sprake meer sinds Pim Fortuyn voor het eerst "U demonisťťrt mij!" kraaide en daar zonder problemen mee weg kwam.   ...


Red.:   Van deze soort waren er nog meer op Joop.nl (controleer even de woorden van de "redelijke" historicus over Fortuyn hier uitleg of detail ). Precies de soort die briefschrijver Wim van Hoorn al noemde:
 

  We zijn helaas van de drup in de regen terechtgekomen en door dit te vinden zijn we nog geen racisten of fascisten zoals veel 'linkse' mensen denken.

Van Jole's stukken zijn stukken die mensen uitmaken voor racisten en fascisten. Op zijn minst sterk polariserende stukken. Je zou ze zonder bezwaar ook haatzaai-stukken kunnen noemen. (Noot: Han van der Horst is van het levensgevaarlijk "Kijk mij eens redelijk zijn"-type - let op de manier waarop hij de geschiedenis omdraait aangaande Fortuyn, die uitgemaakt werd als "moordenaar van Anne Frank" (door Thom de Graaf) en "minderwaardig mens" (door Marcel van Dam), waarover volgens Van der Horst Fortuyn dan niet mag zeggen dat hij gedemoniseerd wordt. Om zijn eigen methode te gebruiken: Han van der Horst hoeft geen beroep te doen op Joseph Goebbels, hij is zo al onaangenaam genoeg).
    Kortom: het is nog steeds hetzelfde: "Onze andermans-culturalistische en vrije-immigratie opvattingen zijn fatsoenlijk en normaal, en jullie eigen-culturalistische en anti-massa-immigratie opvattingen zijn onfatsoenlijk en extremistisch". Het soort houding dat, tezamen met hun oorspronkelijke inspiratie, de islam, geleid heeft tot het verschijnsel Anders Breivik.
    De Noorse multiculturaltische politici uitten zich direct na de aanslag in terminologie dat niets zou veranderen aan de openheid en dat alles eerlijk onderzocht zou worden. Sprookjes natuurlijk - multiculturalisten kunnen dit niet want zitten vol met leugens en contradicties. En de openheid van iemand als Breivik is daarvoor een gevaar. Dus zorg je dat hij gestoord wordt verklaard, zodat er niets onder zocht hoeft te worden aangaande zijn motieven:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2011, van verslaggeefster Mariken Smit

Noren verbaasd: Breivik gestoord verklaard

In Noorwegen is met verbazing en verontwaardiging gereageerd op de krankzinnigverklaring van de Noorse rechts-extremistische massamoordenaar Anders Behring Breivik.
    Twee forensisch psychiaters die in opdracht van de openbaar aanklagers dertien gesprekken voerden met Breivik concluderen dat de massamoordenaar al een aantal jaar lijdt aan 'paranoÔde schizofrenie'. Tijdens en na de aanslagen was hij volgens hen 'psychotisch'.
    Het 243 pagina's tellende psychiatrisch rapport, het dikste ooit in de Noorse rechtsgeschiedenis, werd dinsdag gepresenteerd op het politiebureau in Oslo. ...


Red.:    Een bekende truc als je ambtelijk wilt liegen: maak het rapport van Bijbelse omvang.

  De conclusie moet nog worden getoetst door een raad van forensisch experts, maar betekent dat Breivik waarschijnlijk levenslang in een psychiatrische inrichting wordt opgesloten.

Een van de mogelijke secundaire redenen: bij een gewoon proces komt Breivik ooit vrij, want Noorwegen kent geen levenlange gevangenisstraf.
    Maar het gaat om dit:

  Breivik heeft zijn daden erkend maar zegt onschuldig te zijn omdat hij Noorwegen wil beschermen tegen de immigratie van moslims.

Dit is namelijk een stelling die verdedigd kan worden. Waarin dus argumenten uitgewisseld zullen moeten worden, iets dat men met alle macht van de wereld wil voorkomen. Want men kent de waarheid: Breivik heeft op zijn minst deels gelijk, en waarschijnlijk een groot deel of zelfs grotendeels.
    De argumenten tegen de conclusies van het rapport zijn glashelder:

  'Ik vind het vreemd dat hij krankzinnig is verklaard, terwijl hij zijn aanval zo nauwkeurig heeft gepland', zegt Utoya-overlevende Tim Viskjer. Hij zag van dichtbij hoe Breivik zijn vrienden neerschoot op het eiland. 'Ik denk dat hij gek is, wie schiet anders onschuldige kinderen neer. Maar hij is niet zo gek als deze psychiaters zeggen.'
    Dit oordeel zal de aandacht afleiden van het extreem-rechtse gedachtengoed waarvoor Breivik staat, zei Utoya-overlevende Eivind Ridal tegen de Noorse krant VG. 'We waren geen willekeurige slachtoffers. Hij had bewust de overheid en jongerenorganisatie AUF op het oog, hier zat een gevaarlijke ideologie achter. We moeten voorzichtig zijn om extremisten als gek te bestempelen.'   ...
    Ook commentator Anders Giaever van VG noemt de conclusie verbazingwekkend. 'Het is moeilijk voor te stellen dat een psychotisch persoon met grote wanen zulke ingewikkelde aanslagen kan uitvoeren. Zijn slachtoffers waren bovendien kinderen die geloofden in de multiculturele samenleving. Hierover komt een debat in Noorwegen.'

Het is uiterst onwaarschijnlijk dat dit debat zal leiden tot een verwerping van dit rapport

  Als de rechtbank de conclusie van de psychiaters overneemt, wat bijna altijd gebeurt,

Dit is allemaal zorgvuldig doorgesproken en gepland.
    Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 23-12-2011, van de buitenlandredactie

Commissie: Noorse moordenaar Breivik krankzinnig

Een Noorse commissie van forensische medici onderschrijft de conclusie van twee psychiaters dat de islamofobe massamoordenaar Anders Behring Breivik krankzinnig is.
    Dat betekent dat hij waarschijnlijk geen gevangenisstraf krijgt voor de moord op 77 personen die omkwamen bij zijn aanslagen op 22 juli. ...


Red.:   Vertaald: ... dat betekent dat hij geen proces krijgt. Wat is waar het om gaat.
    Kijk maar (uit het jaaroverzicht 2011 van de Volkskrant):


Uit: De Volkskrant, 24-12-2011, door Mariken Smit

Reportage | Anders Breivik

Van Noorse eendracht is weinig over

De aanslagen van 22 juli hebben in Noorwegen diepe sporen achtergelaten. Terwijl slachtoffers proberen de draad op te pakken, staat de Noorse politiek onder hoogspanning.


Red.:    Dat is waar het om gaat: om die discussie te pogen te smoren. een gevbvaarlijke aanpak, zoals de rest van het artikel laat zien:

  Aanvankelijk leek Noorwegen eendrachtig te rouwen. Alle politieke partijen, de kerkelijk leiders en de verschillende bevolkingsgroepen toonden zich diep geschokt door de aanslag op de linkse politieke elite. Een massieve bloemenzee overdekte de straat voor de Domkerk in Oslo. De campagne voor de lokale verkiezingen werd opgeschort. Het Noorse antwoord op geweld zou 'meer democratie en meer openheid zijn', zo zei premier Jens Stoltenberg.

Inmiddels bewezen als een volstrekte leugen.

  Inmiddels staan de voor- en tegenstanders van de multiculturele samenleving lijnrecht tegenover elkaar. Het debat over immigratie en islam is volledig ontspoord en de beschuldigingen van 'haatzaaierij' tot 'censurering' vliegen over en weer. Het draait nog maar om ťťn vraag: 'Wie is schuldig aan de radicalisering van Breivik?' Een parlementariŽr van de rechtse Vooruitgangspartij heeft zich twee weken geleden ziek gemeld wegens doodsbedreigingen aan zijn adres. Het gaat om Christian Tybring-Gjedde, een bekend criticus van de multiculturele samenleving. Hij staat onder politiebeveiliging.
    'Er is sprake van een heksenjacht op iedereen die kritisch is op immigratie of de islam', vindt Hans Rustad van de website Document.no, die in Noorwegen omstreden is vanwege zijn kritiek op de islam. Breivik schreef ook op de site en complimenteerde Rustad meermalen. Deze distantieert zich fel van hem en omschrijft zijn site als 'liberaal-conservatief'. 'De Noorse pers wordt gedomineerd door links', zegt hij. 'Zij bedrijft verbaal exorcisme. Er is sprake van een democratisch tekort. Wij zijn een site met 52 duizend unieke abonnees, toch ben ik nog nooit serieus geÔnterviewd door de Noorse media.'

Net als in Nederland: propaganda door de intellectuele en bestuurlijke elite, aangevuld door staatspropaganda via de media. Om ons de wanstaltigheden van de allochtone culturen en de islam maar te laten accepteren. Met dit al;s voorspelbare gevolg

  Directeur Anders Heger van uitgeverij Cappelen Damm typeert het Noorse immigratiedebat als een 'gevaarlijke mix van politiek en emoties'. 'Dit zou de Noorse samenleving kunnen verscheuren.'

Terwijl de remedie uiterst simpel is: het niet-accepteren van de allochtone en islamitische wanstaltigheden: geen hoofddoeken, geen islam en uitzetting van criminele immigranten. Met ijn  plaats daarvan beschulgignen aan degen die de wanstaltigheden constateren:

  AUF-voorzitter Eskil Pedersen begon met te stellen dat de Vooruitgangspartij een 'hatelijk klimaat' heeft geschapen, waardoor extremisten als Breivik tot hun daad kunnen komen. Hij verwees naar een artikel dat Christian Tybring-Gjedde al in 2010 schreef (Dromen van Disneyland). Daarin beschuldigt Gjedde de linkse elite in Noorwegen van 'cultureel verraad', omdat zij de poorten open hebben gezet voor immigranten.

De auteur van het artikel, een Nederlandse multiculturaliste natuurlijk, kiest partij:

  ParlementariŽr Per Sandberg van de Vooruitgangspartij maakte het er vervolgens niet beter op door in het parlement te verklaren dat de Arbeiderspartij zijn partij demoniseert en 'slachtoffer speelt' van de aanslagen van 22 juli.

Een volstrekt voor de hand liggende reactie. Omdat het zo gebeurt is.
    Waarop de immigratiehetzer de vermoorde onschuld spelen:

  Enkele parlementariŽrs van de Arbeiderspartij barstten in tranen uit. Sandberg probeerde zijn fout te herstellen en bood later excuses aan, net als Jensen, maar het kwaad was geschied. 'Het was een ongelofelijk schokkende opmerking', zegt Lise Christoffersen, woordvoerder immigratie en integratie van de Arbeiderspartij in haar kantoor in de Noorse Stortinget in Oslo. Christoffersen haalde de zoons van vrienden op die konden ontsnappen aan de schietpartij op UtÝya. 'Die kinderen waren in shock. Ik heb moeders moeten opgevangen van wie de tienerdochters waren doodgeschoten. Hoe kun je dan zoiets zeggen?'

Omdat het zo is: de Arbeiderspartij voert een pro-immigratiehetze, en moet de gevolgen daarvan dragen zonder mopperen. Een pro-immigratie is geen neutrale politiek, maar een regelrechte poging tot ontmanteling van de westerse maatschappij, door de invoer van massale hoeveelheden niet- en anti-westerse immigrnaten duie is moskeen gaan zitten, hoofddoeken dragen en de binnensteden onveilig maken.
    Hetgeen, in zijn omkering, nog eens bevestigd wordt vanuit de intellectuele elite:   

  Ook Nils August Andersen, econoom en redacteur van het conservatieve blad Minerva, denkt dat Sandberg zich niet zomaar versprak. 'De Vooruitgangspartij denkt dat zŪj eigenlijk het slachtoffer is, omdat zij in verband wordt gebracht met Breivik. Gek genoeg vind ik dat de Vooruitgangspartij emotioneler op de aanslagen heeft gereageerd dan de Arbeiderspartij', zegt hij in een 'Kaffebrenneriet' achter het parlement in Oslo. Wel vindt hij dat de partijleider duidelijker afstand had moeten nemen van de 'EurabiŽ'-theorieŽn op internet over moslims die een sharia-staat in Noorwegen zouden willen vestigen. 'De partij had duidelijk moeten zeggen: Noorwegen wordt nŪet uit elkaar gerukt door Noorse moslims. De Arbeiderspartij bestaat nŪet uit verraders. Daarmee was de angel uit het debat gehaald. De Vooruitgangspartij heeft die verantwoordelijkheid, want ze staat nu eenmaal het dichtst bij de extreem-rechtse kiezers die dit vinden.'

Keer al deze uitspraken maar om. De Arbeiderspartij heeft het meest emotioneel gereageerd. De Arbeiderspartij had al zich tegen de 'EurabiŽ'-theorieŽn op internet over moslims die een sharia-staat in Noorwegen zouden willen vestigen' moeten keren. De Arbeiderspartij had moeten waarschuwen:  "Noorwegen wordt uit elkaar gerukt door Noorse moslims omdat ze eeuwig solidair is met de globale moslimbeweging". De Arbeiderspartij had die verantwoordelijkheid, want ze staat nu eenmaal hert dichtst bij de moslim-extremisten (de moslimmeerderheid) die dit vinden.
    En zo is, door deze selectieve weergave van het Noorse debat waarin het pro-immigratie en pro-islam standpunt voorgesteld wordt als fatsoenlijk en onbediscussierbaar, bewezen dat het ook in Nederland nog steeds de verkeerde kant opgaat.
 

Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme , of site home .