WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: moslims zijn Joden

  De moslims van nu zijn de Joden van toen  -  De volkomen idioten onder de politike-correcten en multiculturalisten

Zelfs onder de politieke-correctheid en het multiculti-correctheid zijn er ernstigere en minder ernstige gevallen. Net zoals er onder de zonnen oftewel sterren hetere en koelere exemplaren zijn. Wat niet wegneemt dat het voor het leven allemaal een even verschroeiende ervaring is als je er op zou landen.
    Zo verschroeien de politieke-correctheid en het multiculturalisme alle redelijkheid, maar zijn er onder de politiek-correcten en multiculturalisten toch gevallen die daarin erger zijn. Met die vergelijking tussen moslims en Joden, meestal ingekleed of anderszins verhuld, als voorbeeld van het laatste. Die vergelijking, is altijd te herleiden tot deze redenatie:
    1: Joden waren immigranten.
    2: Moslims zijn immigranten.
    3: Dus: moslims zijn gelijk aan Joden.
Deze redenatie is logisch exact dezelfde als:
    1: Koeien zijn vee.
    2: Paarden zijn vee.
    3: Dus: paarden zijn gelijk aan koeien.
Een logische contradictie ontstaan door het verkeerde gebruik van abstracties.
    De politieke-correctheid is gebaseerd op het verkeerde gebruik van abstracties. De meest fundamentele zijnde: "Alle Culturen zijn Gelijk".
    En door het aanhangen en gebruik van verkeerde abstracties verschroeien politiek-correcten alle redelijkheid.
    En er zijn er behoorlijk wat van die politike-correcten, hoewel ze hun vieze vergelijkingen dus meestal in het half-geniep doen, kennelijk half-beseffende dat er iets niet pluis is, al was het maar dat moslims nefaste Jodenhaters zijn uitleg of detail .
    Maar, zoals al vele malen geconstateerd, politieke-correctheid in dit soort zaken is een progressieve ziekte, en kort achter elkaar kwamen er een paar expliciete gevallen langs. Hier zijn ze:


Uit: GeenStijl.nl, 02-05-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Leo Lucassen: 'Moslims zijn de nieuwe joden'Red.:   Deze prominente migratiedeskundige uitleg of detail ziet even het verschil tussen islam en moslims over het hoofd. Oftewel: het redelijke denken is totaal geatrofieerd. Zijn geest is verworden tot een wormvormig aanhangsel dat alleen nog de organen en de tong annex pen bestuurt. Ter illustratie van hoe gestoord:

Hopeloos gestoord, dus.
    Minstens net zo gestoord is het volgende geval, de dikke dreinkleuter van de Volkskrant. Een dag na de viering van de bevrijding van de nazi's, viert Asha ten Broeke uitleg of detail de komst van de nieuwe nazi's:


Uit: De Volkskrant, 06-05-2016, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist

Maar niets mocht baten

... 'Ik vind het voor de hand liggend om als er oorlog is en mensen moeten vluchten, die op te vangen in de landen daaromheen.' (Rutte weer.)
    'Joden die het zich konden veroorloven, probeerden overzee te vluchten.' (De Groene Amsterdammer in een artikel uit 2009 over de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.)    ...


Red.:   Gevolgd door een hele column met het motto: "Moslims zijn de nieuwe Joden". Type argument: "Ja, maar niet alle nazi's waren kampbeulen ...", vertaald als: "Ja, maar niet alle moslims zijn westenhaters en terroristen ..."
   En ook nog kleinere mensen nemen het over:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2015, ingezonden brief van Reindert Brongers, Utrecht

Racisme

Naar aanleiding van antropoloog Martijn de Konings artikel in Vonk van 7 mei is een debat ontstaan over de vraag of islamofobie racistisch is, zoals De Koning betoogt. ...
    Graag roep ik de ontstaansgeschiedenis van het antisemitisme even in herinnering. ...


Red.:   Ach jee ... "Graag vergelijk ik de terroriserende moslims met de vreedzame Duitse Joden".
    Eentje met alleen een plaatje:

Waarom hebben echt alle Joden die zich uitspreken over dit soort zaken ditsoort ernstige afwijkingen ...? (Miko Flohr is iets bij de Universiteit Leiden en een veelvuldiug zeer fout twitteraar).
    Een kleine kakkerlak:


Uit: De Volkskrant, 29-10-2016, boekrecensie, door Erik van den Berg

'Joden op drift' is virtuoze apologie, in zinnen vol venijn en Witz

'Vae victis', wee de overwonnenen. Met die waarschuwing uit het voorchristelijke Rome besluit Joseph Roth Juden auf Wanderschaft, een in 1927 verschenen essay over de ellendige situatie van de Joden in Oost-Europa, de Joodse migratie naar de VS en de oplaaiende anti-Joodse sentimenten in Duitsland.
    Onder de titel Joden op drift verschijnt de tekst nu voor het eerst integraal in het Nederlands, met een inleiding door Geert Mak, die er niet omheen kan Roths betoog 'hoogst actueel' te noemen. Inderdaad kun je overeenkomsten zien tussen het beschimpte 'joodse ongedierte' toen en het 'moslim-ongedierte' nu ...


Red.:  Een vuile, kakkerlakkige en op ander ongedierte lijkende leugen: er is niemand die moslims ooit als ongedierte heeft aangeduid. Bij deze wel een aantal politiek-correcten die dit soort dingen schrijven. Overigens behandelen moslims westerse ongelovigen wel als ongedierte: ze vermalen ze met vrachtwagens. Of slaan gaten in ze met spijkerbommen. En daarna betuigen ze hun steun aan die vermalers en spijkerbommers door met boerkini in de zee te duiken, of met hoofddoek of baard door dr straat te paraderen.
    Nog een stuk ongedierte (GeenStijl.nl, 21-11-16, 19:14, door Spartacus uitleg of detail ):
  Arnon Grunberg vraagt literair faillissement aanNa decennia teren op boeken over je moeder neuken. Na een beroepsleven als vaandeldrager van het hoogste Nederlandse literaire doel - vervreemding. En na meer dan tweeduizend keer de grootste idijood van de Nederlandse voorpagina's te zijn geweest, was het dan toch ineens zover. Grunberg BV vraagt vandaag per voetnoot zijn faillissement aan. Want in de laatste stuiptrekkingen van deze terminale deugneus wordt uit pure armoede maar gewoon weer de meest grijsgedraaide plaat van de deugdisco van stal gehaald: moslims zijn de nieuwe joden. We hebben niet eens zin meer om te smijten met feiten die aantonen dat de justitiële en ideologische subversie die uitgaat van elementen van de islamitische gemeenschap, in werkelijk helemaal niets lijkt op hoe de joden zich tot Europa verhielden. Dit is wat je begint te roepen als je het gewicht van de wereld in je maag voelt (*), je psyche dit niet verdraagt, en je met een neurotische dwangmatigheid probeert je gekoesterde wereldbeeld in stand te houden, terwijl de realiteit dit al een decennium met voeten treedt. Arnon, het waren mooie jaren, maar niet echt. En het is inderdaad voor iedereen beter als je je gewoon weer toelegt op acteren. Acteurs begrijpen je tenminste. En om nog even antwoord te geven op je hoofdvraag. Als het joden als jij betreft, willen we er inderdaad een stuk minder.

Amen.
   En zoals met alles van de politieke-correctheid: het wordt steeds erger - hier een Iraniër:


Uit: Joop.nl, 08-01-2017, door Shervin Nekuee - Socioloog, publicist, programmamaker uitleg of detail

Laten we Nederland bevrijden van angst- en haatfetisjisme

Vluchtelingen als ik zijn wat dat betreft meer gewend....
    Ik ben ook niet zo gauw geïntimideerd door een geblondeerde brullende lilliputter van een politicus met een minder, minder minder-“visie”.  ...

Red.:   Het lijkt Arnon Grunberg wel ...
    En nog eentje van de Grunberg-berg:


 Uit: Joop.nl, 13-01-2017. uitleg of detail :

Asscher: Geert Wilders gooit een vuurwerkbom op de vrijheid

Dit weekend zal Lodewijk Asscher voor het eerst het PvdA-congres toespreken als kersverse lijsttrekker van de partij. In een interview met Trouw kijkt Asscher vast vooruit, naar het congres én naar de komende jaren.
...
Op het moment dat je zegt: ik vind mensen met een andere achtergrond en een ander geloof om die reden verdacht en ik vind dat boeken verboden moeten worden, dan steek je eigenlijk de Grondwet in de fik.  ...
...
Ik had een zonnige jeugd, maar ook wel met een schaduw die te maken heeft met het verleden, met de pijn en de trauma’s uit de oorlog. Daarom voel ik de morele plicht om niet aan de zijlijn te staan en voor anderen op te komen.’    ...


Red.:   Oftewel: "De moslims van nu zijn als de Joden van toen, en wie dat anders ziet, doet aan de Holocaust".
    Gevonden elders op deze site: journalist Kustaw Bessems (v/h Dagblad De Pers, daarna de Volkskrant) gaat uitleggen dat Marokkanen geen probleem vormen:


Uit: Joop.nl, 09-04-2013.

Wilders gaat weer een stapje verder

PVV-leider vindt het tijd voor repressie van Marokkaans tuig en noemt de Islam de grootste ziekte van de afgelopen eeuw


In een artikel op de website thepostonline heeft Geert Wilders gezegd dat het tijd is voor repressie van Marokkaans tuig. Ook zei hij dat de Islam de 'grootste ziekte' is die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend. Dat maakt het volgens de PVV-leider tot erger dan de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.
    Het gewraakte citaat luidt letterlijk:
  Het is tijd voor repressie van Marokkaans tuig. Het is tijd voor de aanpak van de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend, de islam.Red.:   "Marokkanen vormen geen probleem". Want:
  Dat kwam hem op een hoop kritiek te staan van twitteraars die vinden dat Bessems de problemen bagatelliseert en dat hij een zelfingenomen haatzaaier is. Dat ontlokte hem de volgende reactie:

"De Marokkanen of moslims van nu zijn als de Joden van toen - hartstikke onschuldig".
    Overigens is Bessems net als Asscher en Grunberg van Joodse afkomst. Een merkwaardig hoog percentage gezien hun numerieke vertegewoordiging van onder de nul komma vijf procent.
    Nog eentje van Grunberg, in de meest walgelijke vorm, over de inreisban op mensen uit de meest walgelijke islamitische landen, Syrë, Irak, Jemen, enz., door Donald Trump:

Vol trots geretweet door Margiet Oostveen ...


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .