WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Thomas von der Dunk

Thomas von der Dunk kende deze redactie pas na zijn vader, H.W. von der Dunk, een historicus met een goede reputatie. En "Joods" vluchteling uitleg of detail uit Duitsland , wat destijds niet zo bekend was.
Ook Thomas had aanvankelijk die goede reputatie, door een televisie-programma, als maker en presentator, in de vorm van een quiz die zich onderscheidde door niet-politieke-correct zijn. De VPRO maakte er een serietje van maar door het niet-niet-politiek-correct worden en een andere "Leuke dus niet-leuke"-presentator werd dat natuurlijk niks.

En een tweede positief punt aan zijn inbreng zijn zijn artikelen over sociaal-economische verhoudingen.

Maar toen ging hij zich ook bemoeien met sociaal-culturele zaken. En toen ging het razendsnel mis.

Die laatste gevallen waren al opgeslagen op deze website, in de verzamelingen Cultuur, Joods, kwaadaardigheid uitleg of detail en Cultuur, Joods, Nederlandhaat uitleg of detail (voornamelijk). Dat bleek al een ruime hoeveelheid te zijn.

Naar aanleiding van het starten van meerdere verzamelingen over de Joodse inbreng in de maatschappij en een specifiek artikel van Von der Dunk zelf, worden ze nu ook apart gepubliceerd. Zie dus ook die over Kustaw Bessems uitleg of detail , Rob Wijnberg uitleg of detail en de Volkskrant uitleg of detail  (de Volkskrant, 12-01-2013, door Thomas von der Dunk,  cultuurhistoricus)
  Europeaan blijft liefst in de Heimat

Europa blijft een eigenzinnige verzameling dooreengeklutste volksstammen, waardoor een snelle economische convergentie zo goed als onmogelijk is.

Het inhoudelijke deel van deze koppen luidt:
  Europeanen blijven liefst in eigen land

Europa is een verzameling diverse culturen, waardoor snelle economische convergentie zo goed als onmogelijk is.

Aan deze inhoudelijke boodschap is toegevoegd:
- "Europese cultuur is nazisme", middels de koppeling met de term Heimat (had iedere willekeurige taal van Europa kunnen zijn - de reden keus voor de Duitse is volstrekt helder: de oorlog).
- Leden van de Europese culturen houden (veel) sterker vast aan de eigen cultuur dan leden van andere culturen (zit in het bijvoeglijk naamwoord 'eigenzinnig')
- De Europese culturen vormen een willekeurige lappendeken (zit in bijvoeglijk naamwoord 'dooreengeklutste')
- De Europese culturen zijn minderwaardig te opzichte van andere culturen (zit in zelfstandig naamwoord 'volksstammen' - vergelijk met: "moslim-immigranten aten zijn een verzameling volksstammen").
    Waarna het volkomen helder is wat de boodschap is van dit artikel: De Europese culturen moeten worden afgeschaft.
    Nu is Thomas von der Dunk een relatief, ten opzichte van overige mensen in dit genre, een redelijk scherpzinnig waarnemer. Hij geeft dus ronduit toe dat Europese eenwording voorlopig niet gaat lukken, vanwege de culturele verschillen, zoals in het laatste deel van de onderkop.
    Dit lijkt een volkomen objectieve observatie, maar zelfs dit is het niet. Want het een verzameling diverse culturen' geldt niet allen voor Europa, het geldt ook voor India, China, Rusland en zowat de hel rest van de wereld, met misschien als enige uitzondering waar het wat homogener is, de Verneigde Staten van Amerika. Wat ze overigens pas bereikt hebben na een bloederige burgeroorlog, en onder voortdurende druk van een semifascistische cultuurdrang, zoals een vlag in de hoek van  elk klaslokaal, het voortdurende reciteren door de kinderen van de pledge of allegiance, en het volkslied gebruld door de luidsprekers bij iedere belangrijkere sportwedstrijd.
    Het niet-vermelden van deze context is hetzelfde als het benoemen van de omvang van een voorwerp als "groot" - met als wedervraag in een poging hieraan zin te geven: "Groot ten opzichte van wat?". Oftewel: "Zijn de Europese zo veel cultureel eigenzinniger dan de rest van de wereld?". En het natwoord luidt, volmondig: "Nee!". In de rest van de werelds vliegen ze elkaar veel harder in de haren - daar worden de Europese nieuwsuitzendingen mee gevuld.
    Waarna Von der Dunk zijn vooroordeel nog eens demonstreert aan de hand van een specifiek geval:
  Maar Europa blijft ook een eigenzinnige verzameling dooreengeklutste volksstammen die elk een hoop rare hobby's koesteren waarvan er heel wat met die moderne uitgangspunten in strijd zijn - daarom volstrekt onbegrijpelijk voor de buren, maar zelf zijn ze er bijzonder aan gehecht.
    Voor wie mocht menen dat wij er in Nederland níét zulke rare, irrationele en voor de buren onbegrijpelijke hobby's op nahouden, noem ik er drie uit onze nationale schatkist. ...
En dan is er ons gevoeligste taboe, omdat deze moeilijk rationeel beargumenteerbare nationale hobby in andermans ogen ook nog eens door het koloniale verleden met bijbehorende raciale superioriteitsgevoelens wordt besmet. ...

Kunt u het al raden...? Ja hoor:
  Elk jaar als november op z'n einde loopt, is de opwinding weer vaste prik.

Sinterklaas. Maar niet zozeer Sinterklaas, hoe een buitenissig niet-Nederlandse figuur dat ook is. Nee, het gaat natuurlijk om zijn buitenissige knecht. Want van Sinterklaas moge zijn katholiek zijn totaal vergeten en irrelevant zijn, omdat hij doodgewoon een symbool en sprookjesfiguur is, wat betreft zijn knecht moet je natuurlijk alles interpreteren alsof hij een gewoon mens is:
  Wanneer verschijnt voor menig oog een rood waas? Wee degene die daar dan iets kritisch over zegt!

Let op de retorische truc van: 'Wee degene die daar dan iets kritisch over zegt!'. Niemand van buiten heeft ooit iets kritisch gezegd over Sinterklaas - je zou natuurlijk ook keihard weggelachen worden.
    Maar omdat je boodschap zo belachelijk is, herhaal je de truc nog een keer:
  Dat voor alle andere Europeanen onbegrijpelijke taboe heet Sinterklaas ...

En die dubbele retorische truc is dus nodig, omdat dit in feite net zo belachelijk is: Net zozeer dit dus keihard weggelachen moet worden:
  en vooral de huidskleur van zijn knecht.

Waarop de vraag overblijft: Waarom begaat de redelijk scherpzinnige waarnemer Thomas von der Dunk deze stompzinnige blunder? Antwoord: Omdat de bezwaren tegen de knecht van Sinterklaas komen van immigranten. En immigranten moet altijd beschermd en doodgeknuffeld worden. Vinden bijna alle overige immigranten. En hun  nakomelingen tot in het zoveelste geslacht, waarbij dat 'zoveelste' varabel is. Maar voor joden is het heel lang - het equivalent van de duizenden jaren dat ze aan hun eigen culturele identiteit hebben vastgehouden te midden van heel andere culturen, en voor negers en met name moslims zal het ook wel in de tientallen liggen gezien bijvoorbeeld de Amerikaanse ervaringen.
   Overigens is een echt taboe natuurlijk het aan de orde stellen van de absurditeiten van de Joodse cultuur. Namelijk het echte taboe van de absolute heerser Jahweh en het idee van zijn uitverkoren volk. Bij het aanroeren van dat taboe krijgen alle Joden en andere religieuzen en ideologen een rood waas voor ogen.

Artikel nummer 1 geeft dus al volledig de plaats van Thomas von der Dunk in het culturele debat (dat was het toe nog) weer: die van de Europese landen en culturen hatende Joodse cultuur.

Het tweede artikel voegt daar aan toe dat e,ment uit de Joodse cultuur dat centraal staat - aanleiding is het vertrek van Jan Pronk uit de PvdA, voornamelijk veroorzaakt door deze kwestie (de Volkskrant, 31-05-2013, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Voor PvdA is inderdaad alles onderhandelbaar geworden

Sinds Paars worden morele vraagstukken sterk gerelativeerd, terwijl financiële, die juist een pragmatische benadering vereisen, worden verabsoluteerd.

Tussentitel: Je kunt niet tot in het oneindige de verkiezingen over links winnen en dan over rechts regeren

Hij had de stap al dreigend aangekondigd, maar tussen woord en daad gaapt bij (ex-)politici vaak een kloof, dus als het woord dan in een daad wordt omgezet, komt dat hard aan. Zeker in dit geval, waar Jan Pronk immers als een icoon van de PvdA mocht gelden. ...
    In de kern slaat Pronk evenwel de spijker op de kop: dat alles onderhandelbaar is geworden, en dat hedendaagse politici niet meer weten waarvoor ze principieel (zouden moeten) staan. Zij beseffen te weinig het verschil tussen praktisch-financiële kwesties als de precieze hoogte van uitkeringen of de zorgtoeslag - waarover altijd compromissen gesloten moeten worden, omdat die precieze hoogte feitelijk vrij willekeurig is - en essentiële rechtstatelijke beginselen, die juist niet onderhandelbaar zouden mogen zijn, getuige de toenemende criminalisering van vreemdelingen die tot uiting komt in de strafbaarstelling van illegaliteit. ...
    Inmiddels is de VVD zo door het PVV-denken aangetast dat de PvdA, om de door de verkiezingsuitslag onontkoombaar geachte huidige coalitie mogelijk te maken, daarin veel te ver mee moest gaan. De strafbaarstelling van illegaliteit - hoezeer in de praktijk misschien straks tot een lege huls uitgekleed - is daarvan nu niet ten onrechte het symbool geworden. Het had Diederik Samsom gesierd om op het partijcongres eind april (en de herhaling daarvan twee weken later) niet als een automaat steeds weer te herhalen dat hij 'voor zijn gegeven woord' staat, maar om te erkennen dat hij een fout gemaakt had door zijn woord überhaupt te geven.    ...


Oftewel: "Wat is de grote foute zaak?" Antwoord: "Het belemmeren van immigratie". En "Wie is de eigenlijke schuldige?". Antwoord:
  ... de algehele capitulatie voor het Gesundes Volksempfinden van Henk Bres in het pedofilievraagstuk, te zien, hoezeer de grote partijen in de greep zijn geraakt van hun angst voor het populisme. Over elk vraagstuk van openbare orde hangt inmiddels de dreiging van de aantrekkingskracht van de PVV

Oftewel: "Het Nederlandse volk". Dat in ruime meerderheid genoeg heeft van vrije immigratie.

Daar is het spectrum van de Joodse cultuur dus al bijna compleet: op de allereerste plaats: de Absolute Waar van Totaal Vrije Immigratie. Afgekort: het Migratie-Totalitarisme. Alle andere maatschappelijke aspecten en argument moet wijken voor het Migratie-Totalitarisme.

Daarna is de rest invulling. Het volgende item: Srebrenica. Nederland heetf er niets mee te maken, want Nederland was er niet. Nooit. Wie er weel waren, tegen alles aangaande het internationale recht, waren de Verenigde Naties. Maar het is een mooi excssu om datgen te bestrijden waar je zo een hekle aan hedt: de Nederlandse cultuur(de Volkskrant, 24-07-2013, door Thomas von der Dunk,  cultuurhistoricus):
  Boetedoening? Dat is iets voor de anderen

Alleen die titel al: wat een gezeik en wat een leugen: nergens wordt er zo veel en zo vaak boete gedaan als in Nederland. Serviërs vermoorden moslims: Nederland doet boete. Er was eens ooit de slavernij, ongeveer ten tijde van Djenghis Khan: Nederland doet boete. De Duisters hebben Joden afgevoerd: Nederland doet boete. En die kop staat daar niet toevallig:
  Nederland staat vanouds vooraan om van andere landen permanente boetvaardigheid en de vertaling daarvan in klinkende munt te verlangen - of het nu Duitse Wiedergutmachung of de Stichting Japanse Ereschulden betreft - maar achteraan als het de erkenning van eigen moreel falen of eigen wandaden betreft.

Oftewel: de man is volkomen van de pot gerukt. Waarna het bekende gezeik verder gaat met de bekende Joodse aanpak: tapijtbrede beeldspraak:
  Dat gold nog voor Srebrenica, waar de verantwoordelijke commandant Thom Karremans na afloop promotie kon maken, en de gecapituleerde Dutchbatsoldaten later uit handen van toenmalig Defensieminister Henk Kamp een herdenkingspenning ontvingen. Het vormt zonder twijfel een unicum in de Europese krijgsgeschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar: een medaille voor een militair debacle.
    Dienovereenkomstig werden de Bosnische weduwen jarenlang uit Den Haag weggehouden omdat hun komst te pijnlijk zou zijn - niet voor de nabestaanden van hen die waren vermoord, maar voor de soldaten die de vermoorden hadden moeten beschermen. En zelfs voor het uitleveren van de familie van de tolk aan de bende van Mladic ontkent de Nederlandse staat nog hardnekkig elke aansprakelijkheid.

En dat allemaal over zaak waar Nederland niets maar dan ook helemaal niets mee te maken had. In Bosnië zaten de Verenigde Naties. En verder niemand. Ja, de andere partij(en) De Serviërs en de Bosniërs enzovoort.
    En zelfs na de tachtigste boetedoening over de slavernij ... :
  Dat Nederland intussen wel schoorvoetend het eigen slavernijverleden onder ogen durft te zien, is vooral omdat intussen zelfs de kleinkinderen van de laatste slaven en de laatste slavenhouders het tijdige met het eeuwige verwisseld hebben, zodat die confrontatie niet meer zo pijnlijk is en voor de schatkist geen financiële consequenties zal hebben.

... moeten er nog 800 nieuwe boetedoeningen volgen.
    Enzovoort. Zoals gezegd, een pagina (tweederde) lang. Geef ze de ruimte, en de Joden lullen het hele heelal vol met onzin.

Innmiddels was hyet wat later in het jaar geworden, dus tijd voor het aspect van de Nederlandhaat dat aan dat seizon is gebonden. De Volkskrant was naar de Bijlmer om te vernemen dat men daar toch echt geen bezwaar had tegen Zwarte Piet (intussen hadden in een Hilversumse studio, daar waar iedereen het kon controleren (Debat op 2, Nederland 2, 23-10-2013), de negers als één blok de Nederlanders uitgemaakt voor racisten en holocaust-plegers). Tijd dus voor de Joodse intellectuele elite om haar gewicht in de strijd te werpen (de Volkskrant, 24-10-2013, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus
  Rekening houden met de ander? Liever niet

Nederlanders lezen graag anderen de les, maar onze eigen tradities zijn boven elke twijfel verheven.


Zwarte Piet vormt internationaal de morele achilleshiel van Nederland. Behalve dat er al sinds enkele jaren in november steevast commotie in eigen land ontstaat, heeft nu ook een VN-werkgroep haar pijlen op het Nederlandse volksfeest gericht. De voorzitster vindt zelfs dat Nederland Sinterklaas helemaal moet afschaffen en aan de Kerstman genoeg zou moeten hebben: twee Santa Clauses zou sowieso te veel van het goede zijn. Voor haar belichaamt Zwart Piet een terugkeer naar de slavernij in de 21ste eeuw. Dat laatste is schromelijk overdreven, maar niet te ontkennen valt dat Zwarte Piet gebaseerd is op raciale clichés uit het verleden. Dat een substantieel aantal zwarten daaraan aanstoot neemt, is niet zo vreemd.    ...

Op dat moment was al bekend dat die zogenaamde VN-mevrouw weinig meer was dan een vrijwilligster in één of ander gelieerd comité zonder enige jurisdictie en volledige op eigen gezag sprak, en tevens was al bekend dat deze mevrouw een een element was van het meest absurde neger-acitvisme: "Wij zijn arm en jullie zijn rijk en dat is gemeen".
  Maar Zwarte Piet is ons zo vertrouwd dat we niet in staat zijn er onbevangen met de blik van een buitenstaander tegenaan te kijken - voor Amerikanen is deze figuur politiek ondenkbaar ...

Logisch. Voor Amerikanen is het denkbaar dat de dood van een neger tijdens een vechtpartij met een Latino een racistische moord is door een blanke (de Trayvon Martin-zaak), terwijl de racistische moord door jonge negers op een blanke atleet "omdat hij blank was en ze zich verveelden" (de Christopher Lane-zaak) een "incident". Dit soort migrantenracisme in het Amerika met zijn sterke Joodse invloeden zouden de Joodse invloeden in Nederland hier ook graag ingevoerd zien.
  Het punt is echter dat ook Europa helemaal niet zo modern is als het van zichzelf denkt, omdat het veel ouder dan de Verlichting is. Dat betekent dat er nog allerlei restanten van een onverlicht verleden bestaan, die zich in nationale tradities hebben vertaald. Als het om stierenvechten in Spanje of het Hogerhuis in Engeland gaat, roepen Nederlanders al snel dat dit achterlijk is. Maar kom niet aan onze eigen rare nationale hobby's ...

En nog veel minder aan de rare Joodse en islamitische hobby's, zoals besnijdenis, rituele slacht, die krankzinnige kledij enzovoort. Allemaal volkomen heilig, die Joodse en islamitische hobby's. Dit in tegenstelling tot de Europese hobby;s, die de Europeanen onmiddellijk moeten opgeven. Vinden de Joden en moslims.
  Dezelfde superieure verlichte waarden waarmee wij het Russische beroep op hun eigen cultuur weghonen, negeren wij als het Sinterklaas betreft: dan is dat plotseling 'gewoon onze cultuur'.

En natuurlijk zijn de Europeanen niet superieur. Superieur dat zijn de moslims, en, nog superieurder: de Joden! Wat denken die Europeanen wel, om zich superieur te voelen ...?
  Onderliggend probleem: zo ver als Amerika, dat zichzelf vanouds als immigratieland beschouwt en daarom bepaalde publieke omgangsvormen heeft ontwikkeld, zijn de meeste Europeanen nog niet. Met de gevoeligheden van anderen rekening houden, omdat ook Europa de facto een immigratiecontinent is?

Mocht 'ie willen. Nog niet, en dit soort gedrag en uitspraken van de negers, Joden en andere immigranten zoregen ervoor dat de weertand tegen immigranten snel verder zal toenemen. Omdat dat gedrag en houding van Joden en andere immigranten van de opzichtig hondsbrutale is: vrijwillig hierheen komen, dan onze gewoontes niet tolereren. En dan de schuld van de gevolgen geven aan anderen:
  Mede door de Europese eenwording wordt de focus ook steeds vaker op rare aberraties van de verlichte grondwaarden in ons land gericht. ... Bij Zwarte Piet raakt Den Haag, als het tot een VN-resolutie mocht komen, in een nog grotere spagaat. Zo'n resolutie negeren maakt de zelfbenoemde hoofdstad van het internationaal recht internationaal kwetsbaar. Eraan toegeven lokt echter een door Wilders aangevoerde volksopstand uit: na onze centen pakken ze ons ook nog ons kinderfeest af. ...
    ... Sinds 'zeggen wat je denkt' als het hoogste gebod geldt, is dat in Nederland ongehoord. Zeker voor het meest onbeschaafde deel der natie, verenigd in de PVV, die van anderen kwetsen zijn voornaamste hobby heeft gemaakt en nu al bij monde van Martin Bosma elke kritiek op Zwarte Piet als 'politiek correct' gezeur heeft afgedaan.

Dat zulk soort taal kan ontspruiten aan iemand die op andere vlakken wel normaal kan denken, laat zien dat deze migrantenafkomst leidt tot een kennelijk onoverkoombare denkafwijking. Het toelaten van dit soort mensen tot de openbare discussie is een gevaar voor hun eigen veiligheid. Nieuwe holocausts zijn niet ondenkbaar.

Daarna zit er een hiaat in het archief, en de volgende reeks is van bijna twee jaar later. De nieuwe aanleiding tevens de grote kwestie van die tijd is de stroom vluchtelingen via Turkije uit het Midden-Oosten. Thomas von der Dunk laat het voorspelbare soort geluid horen (de Volkskrant, 02-05-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):

  Vluchtelingenstroom is ook westers probleem

Pardon  ...? Wat is het anders dan een westers probleem in de zin dat het een Europeese probleem is? Dan was de kop van de webversie veel passender bij de inhoud:
  Nederlandse asielbeleid is stuitende miezerigheid

Kijk, dat is een heldere boodschap: Nederland moet iedereen onbeperkt toelaten (overbodige uitleg: mensen die dit soort standpunten vertegenwoordige weigeren hardnekkig om criteria te noemen en willen dus in feite iedereen toelaten).
  In de Europese Unie wonen 507.100.000 mensen. Met 150 duizend vluchtelingen erbij

Laat de huidige stroom toe, en het aanbod ligt morgen boven de miljard. Oftewel: dit soort uitspraken is smerige leugenpropaganda.
  ... het Nederlandse asielbeleid is van een stuitende miezerigheid; Duitsland en Zweden zijn aanzienlijk royaler. ...

Beide landen worden bestuurlijk bezet door een nog politike-correcter elite, waarbij de Duitsers een excuusje hebben. Zweden zal ten onder gaan. De rassenrellen van 2013 waren natuurlijk slechts een  voorbode.
  De toonzetting op het Binnenhof heeft daarbij regelrecht xenofobe trekken gekregen

"Xenofobie" is uitgeschreven:"Onterecht angst voor vreemdelingen". Ten eerst is de angst, of eigenlijk: afkeer, terecht gezien de rassenrellen in Parijs 2005, Londen 2011, en Stockholm 2013, en de aanslagen van moslims, en ten tweede zijn het geen vreemdelingen want we kennen ze maar al te goed.
  ... waarbij, zoals oud-Ombudsman Alex Brenninkmeijer al eens constateerde, sommige uitspraken het latente racisme in de samenleving voeden ...

Alex Brenninkmeijer behoort tot de voorhoede der cultuur- en landverraders uitleg of detail , en is iemand die Nederland bestempelt als inherent racistisch. Het is hier alsof Adolf Hitler Joseph Goebbels aanhaalt als bron van feiten om zijn gelijk te bewijzen.
  ... dat zich nu in tal van weerzinwekkende reacties 'van het volk' - 'laat ze maar verzuipen' - vertaalt.

Tja ... Het volk ziet dat al zijn voorzieningen, zoals huurhuizen, vergeven worden aan parasieten uit het buitenland, en protesteert daar tegen. Hoe eigenaardig.
  Deze twitteraars voelen zich daarbij vast gelegitimeerd door Zijlstra's criminaliserende vergelijking van vluchtelingen met de recent ontmaskerde knuffelmoordenaar Holleeder.

Alsof de buitenlandse instroom niet tot een verviervoudiging van de criminaliteit uitleg of detail heeft geleid in Nederland.
  Dat Zijlstra daarna niet direct tot aftreden is gedwongen, zegt veel over de morele verloedering in Den Haag ...

Dat Von der Dunk zoiets opschrijft, zegt veel over de morele verloedering in elitaire en Joodse kringen.
  ... in Den Haag, waar, met dank aan de inventiviteit van de grootste woordengoochelaars ...

Zelfportret.
  ... het werkelijke landsbelang op de lange termijn en de geloofwaardigheid van de overheid volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan de regeerbaarheid op korte termijn.

Oftewel: het werkelijke landsbelang is volgens Von der Dunk het binnenhalen van zo veel mogelijk buitenlanders.
    Mooi, die is genoteerd. Kan gebruikt worden in het landverradersproces, mocht dat komen. Het vonnis staat dan wel vast.
    Maar goed, Von der Dunk denkt kennelijk dat hij en zijn elite wel aan de macht blijven. En probeert dat zo te houden door de tegenstanders alvast de pas af te snijden door het inroepen van het goorheidswapen (oh nee: we hadden het "het verbale atoomwapen" gedoopt):
  In deze meidagen, 70 respectievelijk 75 jaar na dato, worden vast weer veel vrome woorden gewijd aan vrijheid en mensenrechten en nog zo wat. En ook zal er vast weer, gelijk men zich de afgelopen jaren regelmatig genoodzaakt zag, door deze of gene politicus met een zekere gêne teruggekeken worden op de kille houding waarop Joodse en politieke vluchtelingen uit Duitsland in de jaren dertig bij de Nederlandse overheid - de gevierde latere 'oorlogskoningin' Wilhelmina inclusief - konden rekenen

Oftewel: de parasieten van nu zijn de Joden van toen. En ter benadrukking:
  Wie, als historicus, van een wat grotere afstand kijkend, de Nederlandse reacties van toen met de huidige vergelijkt, kan niet nalaten ter verdediging van het vorige geslacht op te merken dat men met het bruskeren van Hitler een conflict met een handelspartner riskeerde die aanmerkelijk crucialer was dan het barbaarse regime in Saoedi-Arabië nu, en dat Nederland na de Oorlog veel armer was dan dit van welvaart barstende land vandaag. Moest er na 1945 met de toen teruggekomenen schaarste worden gedeeld, dat ligt nu anders.

Oftewel: de Nederlanders van nu die tegen parassieten zijn, zijn erger dan de Nederlandes van toen die tegen Joden waren (hoeveel dat er waren weet trouwens niemand - geen Maurice de Hond en geen internet in die tijd - ook dit is maar zo weer een stelling van Von der Dunk).
    Overigens: als "de parasieten van nu" gelijk zijn aan "de Joden van toen", zoals Von der Dunk stelt, en de "parasieten van nu" zijn inderdaad parasieten, waarover gezien de noodzaak tot het invoeren van Polen om het werk te doen weinig twijfel bestaat ... (trek zelf uw conclusie).
    En oh ja: dat die mensen het daar arm hebben, is ook de schuld van de volkse Nederlanders:
  ... is het Westen ... waar het economische oorzaken - armoede, wanbestuur, corruptie - betreft, gaat het niet vrijuit. Enerzijds doordat dankzij een pact tussen westerse multinationals en omgekochte lokale machthebbers de gewone bevolking in die landen te weinig van de eigen grondstoffenrijkdom profiteert. En anderzijds omdat het Westen de thuismarkt gesloten houdt voor Afrikaanse producten en tegelijk op de Afrikaanse markt de Afrikanen met eigen bulkproducten wegconcurreert. Ontwikkelingssamenwerking is te eenzijdig tot exportbevordering verworden: niet de ontwikkeling ginds, maar het profijt voor het eigen bedrijfsleven staat voorop.    ...

Dus: omdat de rijke parasieten in de top van de financiële wereld uitleg of detail die voor een flink deel uit het oud-testamentische volk bestaat uitleg of detail uitleg of detail ook andere landen landen plunderen, moeten degenen die in het westen geplunderd worden hun laatste beetje welvaart afstaan aan negers en moslims.
    Mooi, ook deze bekentenis erbij.

De volgende kwestie. En dat is er ook eentje die deel uitmaakt van het vaste repertoire van Nederlandhaters: Indië. Daar is een oorlog geochten tussen Nederlandse torpen en Indonensische vrijheidstrijders, die begonnen als terroisten in de zogenaamde Bersiap-periode: Nederlandse burgers werden geterroriseerd na de Japnse val en bij afwezigheid van verder gezag. Nederland stuurde troepen, en toe begon en een geurilla-oorlog. En in een oorlog gebeuren oorlogsmisdaden. Een oorlog zonder oorlogsmisdaden is als ... Nou ja, verzint u maar wat. En dat is de jaren 1970 al toegegeven. Van de Nederlandse kant. Niet van de Indonesische, natuurlijk. Bij het Nederlandhatende deel van de Nederlandse elite voordurend aanleiding om op de zaak terug te komen. Met hartelijke steun van het Joodse contigent, natuurlijk (de Volkskrant, 02-09-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Wehrmachtsoldaat was niet slechter dan Indiëveteraan

Het is voor de geschiedwetenschap en onze samenleving als geheel vrij pijnlijk dat pas een bij een Zwitserse universiteit ingediende dissertatie voor het eerst het structureel misdadige karakter blootlegt van de koloniale oorlog die Nederland na 1945 in Indonesië voerde. ...

Leugen 1: er is hele reeks erkenningen van oorlogsgeweld achter de rug, beginnende bij de zogenamde "Excessennota" uit 1969 uitleg of detail . Leugen 2: 'het structureel misdadige karakter blootlegt van de koloniale oorlog' - een leugen omdat iedere oorlog structureel misdadig is. In iedere oorlog vinden excessen plaats. De Nederlandse oorlog in Indonesië is een doodgewoen oorloog met de bij een oorlog doodgewone misdaden erin. Niet anders dan de misdaden gepleegd door de Joden die nu Palestina bezetten, en structureel burgerdoelen bombarderen en zich verschuilen achter "burgers" bij hun taktiek van verovering. Of de misdaden gepleegd door de Indonesiërs toen ze de oorlog in Indië begonnen.
  Structureel impliceert namelijk dat de massale executies en martelingen door KNIL-militairen geen betreurenswaardige incidenten betreffen, maar logisch deel uitmaakten van een bewust gevoerd beleid.

Typisch een alfa/gamma: het is natuurlijk andersom: als er sprake is van bewust gevoerd beleid, dan geldt de term "structureel". Er is tot nu toe geen bewijs geleverd van bewust gevoerd beleid. Daartoe zijn orders tot martelingen en dergelijke noodzakelijk
  Die discrepantie tussen de normen die Nederland voor zijn eigen soldaten - eigen kiezers - en voor andermans soldaten - geen eigen kiezers - aanlegt, wringt steeds meer.

Totale rotzooi: hier worden normen uit de huidige tijd, zie 'eigen kiezers', toegepast op gebeurtenissen uit een andere tijd.
    Dit soort rotzooi-redenaties in combinatie mer beledigingen noopt tot een passend antwoord. Von der Dunk begint zijn scheldpartij met:
  Het is voor de geschiedwetenschap en onze samenleving als geheel vrij pijnlijk dat pas een bij een Zwitserse universiteit ingediende dissertatie voor het eerst het structureel misdadige karakter blootlegt van de koloniale oorlog die Nederland na 1945 in Indonesië voerde.

De riposte luidt:
  Het is voor de sociale wetenschp en onze beschaving uiterst pijnlijk dat pas een particuliere website voor het eerst het structureel misdadige karakter blootlegt van de Joodse cultur die deze al sinds achtduizend jaar geleden pleegt.

Gevolgd door en hartgrondig: Rot op!
    En, oh wonder, er werd weer eens een reactie toegestaan (de Volkskrant, 03-09-2015, ingezonden brief van Cees de Groot, Amsterdam):
  Foute vergelijking

In de niet aflatende pogingen van Thomas von der Dunk om de rol van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog te nuanceren, zo niet te bagatelliseren, haalt hij nu de Nederlandse koloniale geschiedenis erbij.
    Enige jaren geleden schreef Von der Dunk in de Volkskrant (nota bene op 4 mei) dat verzetsstrijders een vergelijkbaar gedachtengoed koesterden als veel collaborateurs. Zij hadden immers hun autoritaire, kleinburgerlijke en nationalistisch wereldbeeld gemeen met dat van NSB'ers, aldus Von der Dunk.
    Nu roert hij dezelfde trom: 'Wehrmachtsoldaat was niet slechter dan Indiëveteraan' (O&D, 2 september). Het gaat hierbij natuurlijk niet om de handelingen van individuele soldaten, maar om de rol van de Nederlandse politiek en de militaire uitvoering ervan. Er valt veel kwaads te zeggen over het dekolonisatiebeleid van Nederland in Indonesië, en het structurele geweld dat daar plaatsvond is al door veel historici opgetekend.
    Wat de koloniale oorlog van Nederland onderscheidt van de Duitse bezetting, is dat de laatste de institutionalisering van repressie, roof en terreur betekende, uiteindelijk culminerend in de vernietiging van de Nederlandse Joden en zigeuners. Dat was de feitelijke, intrinsieke betekenis van het Duitse militaire apparaat. Of dat nu de Wehrmacht was, de SS, de SD, de Grüne Polizei of hoe al die andere onderdelen van de vernietigingsmachinerie heetten, is volstrekt irrelevant. Kennelijk wil Von der Dunk dat onderscheid niet maken. Het zij zo.

Thomas von der Dunk heeft in andere zaken best genoeg verstand. Alleen is zijn geest in deze en aanverwnate zaken volkomen verblind. Door de eigen Joodse culturele achtergrond en de bijbehorende haat voor nationale (Europese) staten.

En dan nu eindelijk tijd voor de grootste balk in het oog van alle Joden en ook de gehele rest van de leite op een doodenkele uitzondering na: Geert Wilders. Die is voor Nederland. FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, ... En tegen immigratie van moslims: FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, ... Bij mede-semiet Thomas von der Dunk slaan de stoppen helemaal door als het onderwerp aangeroerd wordt (Volkskrant.nl, 01-11-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Voor Wilders' keurtroepen staat democratie gelijk aan je zin krijgen

Het rode waas voor de ogen is hier duidelijk een rode muur geworden. De riposte:
  Voor de elite-keurtroepen staat democratie gelijk aan je zin krijgen

De onderkop:
  Er is voorlopig meer reden om de testosteronbommen onder Wilders' eigen aanhang te vrezen, dan de korte lontjes die zich mogelijk onder de vluchtelingen zouden kunnen bevinden, schrijft Thomas von der Dunk.

Kijk maar naar de terreuraanslagen die de aanhang van Wilders gepleegd heeft op moslims, en de brandstichtingen in Parijs (2005), Stockholm (2013) en de Schilderswijk (2015).
  De vage angsten die door extreemrechts worden uitgebuit - wellustige moslims als massaverkrachters en importeurs van enge ziektes - lijken direct aan de antisemitische clichés uit de jaren dertig ontleend.

"Holocaust!
  Sinds 'Steenbergen' weten we definitief hoe de Wildersjeugd ...

"Holocaust!!"
  ... de komst van oorlogsvluchtelingen ...

"Holocaust!!!"
  ... de grootste schreeuwers onder Wilders' keurtroepen ...

"Holocaust!!!!"
  ... is het tuig van de straat ...

Vuilbekkerij!
  Internet is daarbij tot een open riool verworden...

Vuilbekkerij!!
  ...  waarin elke halfabeet schaamteloos ...

Vuilbekkerij!!!
  ...  zijn xenofobe behoefte doet.

Vuilbekkerij!!!!
  De vage angsten ... lijken direct aan de antisemitische clichés uit de jaren dertig ontleend.

"Holocaust!!!!!"
  Ook toen werd dringend aangeraden je dochter binnen te houden, als er in de verte een jood in aantocht was.

"Holocaust!!!!!!"
  ...  al die Wilders-Versteher en andere bange oude mannen binnen het Nederlandse commentatorendom eens onder ogen moeten durven zien die zich nu opnieuw weer uitputten in begrip. En inderdaad, Martin Sommer,

Vuilbekkerij!!!!!
  ...  Als psychiatrisch geval is Wilders ...

Vuilbekkerij!!!!!!
  ...   Wilders ... Alleen hoort zo iemand dan thuis in een inrichting, en niet in het parlement.

Vuilbekkerij!!!!!!!
  Naast de vulgaire xenofobie die nu welig tiert ...

Vuilbekkerij!!!!!!!!
    De ondergrond van de hele boodschap, uit de mond van de zoon van een Joodse immigrant: "Holocaust!!!" en om de boodschap te versterken: onbegrensde vuilbekkerij.

Na de moslims kon de andere divisie in het corps Hulptroepen van de anti-Nederlandse Strijdkrachten natuurlijk niet ontbreken. Al gezien is de steun die ze kregen in hun strijd tegen Zwarte Piet. Hier gaat Thomas nog een stapje verder in het opvieren van de vuur van de cultuur en de opmars rcihtig burgeroorlg. Aanleoidng: de steeds sterker wordende negerdrammerij, die eeuwig door zal gaan tot alle blanken dood zijn want het bestaan van blanken herinnert hen aan hun eigen culturele mislukken. Meest recent: de herdenking van het einde van de slavernij. Ergens in de al redelijk duistere geschiedenis. Negers willen er een grote toestand van maken. Thomas vuurt ze natuurlijk aan (de Volkskrant, 06-07-2016, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Slavernij historisch even belangrijk als Holocaust

...    Zeker bestaat er een grotere tijdsafstand met slavernij en kolonialisme dan met de Holocaust, maar dat is voor de crux niet relevant: namelijk dat áls men aandacht besteedt aan een periode, dat niet eenzijdig 'Nederland als mondiale voorpost in een kapitalistisch succesverhaal' ... mag betreffen. ...

Het voorgaande was argumentloos gezeik over een artikel van een andere historicus: Dirk-Jan van Baar. Waarvan dat citaat is.
    Wat hier verder niet relevant is. Het historische argument hierin is dit:
  ... Zeker bestaat er een grotere tijdsafstand met slavernij en kolonialisme dan met de Holocaust ...
  
In mensenlevens uitgedrukt: één generatie versus drie.
    Gevolgd door nog meer gezeik, tot aan dit:
  Dat brengt mij op de brief van Philip van Tijn (O&D, 8 juni). Kern van de kwestie: wat zouden de criteria moeten zijn om te bepalen waaraan in de publieke omgang met het verleden méér en mínder aandacht zou moeten worden besteed. Gaat het vooral om het aantal slachtoffers?
    Als dat doorslaggevend zou zijn, zou de Franse Revolutie het tegen vrijwel elke oorlog moeten afleggen. Toch was de uitkomst van een enquête onder Nederlandse historici van ettelijke jaren terug dat de hele moderne geschiedenis het gevolg was van die revolutie: als vanzelfsprekend ijkpunt maakte een sterk erfelijke standensamenleving plaats voor het ideaal van de op meritocratische uitgangspunten gebaseerde democratie. Samen met de daarvan niet te scheiden industrialisatie, urbanisatie en secularisatie leverde dat met de opkomst van de massamaatschappij een fundamenteel ander Europa op.
    Niet het aantal slachtoffers, maar de impact van een gebeurtenis op langere termijn dient de doorslag te geven. ...

Juist. En wat is de impact van de slaverij op Nederland: een hoevleelheid overlast door schietpartijen en andere criminalteit van Surinamers en Antillianen. En in de rest van Europa eerder meer dan meer overlast
    En wat schrijft de idioot:
  ... dan valt er voor het Westen best wat voor te zeggen, aan slavernij en imperialisme niet minder gewicht toe te kennen dan aan de Holocaust. ...

En wat is het slotargument:
  ...  Al was het maar omdat ze dat in Amerika, Afrika en Azië doen, en de relatie met deze werelddelen ook sterk onze toekomst zal bepalen.


In Azië besteedt geen hond, ook geen heel kleine, aandacht aan de slavernij van negers. In Afrika heben ze het veel te druk met overleven om aandacht te schenken aan de slavernij, al was het maar omdat ze die slaven zelf verkocht hebben.
    Alleen in Amerika is het een hot issue, omdat er daar relatief veel negers zijn die nog veel meer overlast veroorzaken dan in Europa:

Waarbij ze dan wel voornamelijk hun eigen soort overhoop schieten.
    Overigens: er zijn behoorlijk wat gevallen van witte Nederlanders die na het vrijmaken van de slaven met zo iemand zijn getrouwd - zelfs voormalige slavenhouders. Er schiet zo snel geen enkel geval te binnen van Joodse concentratiekampgevangenen die met Duitse kampbewaarders zijn getrouwd ...
    Thomas von der Dunk is op een bijzonder gestoorde manier aan het "doorredeneren" richting een gewenste conclusie, daarbij zijn grip op de werkelijkheid volledig verloren hebbende.

De voorgaande waren allemaal standaard-gevallen. De met grote regelmaat terugkomende en waarin de posities min of meer vastliggen: elite tegen de rest van de bevolking. Het volgende is een losstaand geval en eigenlijk volkomen triviaal. Er waren wat "misstanden" bij één van de studentencorpora, in Groningen dit keer. Wat toestandjes bij de ongroening, zoals al bekend uit de film Soldaat van Oranje wanneer held Rutger Hauer een soepkom op zijn kop kapotgeslagen krijgt als hij niet mooi genoeg "Terang Boelan" zingt. Je moet er tenslotte wat voor over hebben om bij de elite te mogen horen. Ook zoiets waarna je kan gaan zitten wachten op de domme reacties ... In dit geval had deze redactie het niet eens in de gaten, maar het ontwikkelde zich razendsnel. Een briefschrijver legt het even uit (de Volkskrant, 01-10-2016, ingezonden brief van Cees Hoogvorst, Heerhugowaard):

  Straatterreur

Ik ben elke keer weer verbaasd met welk gemak en gretigheid ontsporingen zoals bij Vindicat bij de ontgroeningen op één hoop worden gegooid met die in bijvoorbeeld Zaandam en Maasluis. Bijna vergoelijkend voor straatterreur. Ik vind dit een belediging aan het adres van mensen die, vaak al langdurig, leiden onder straatterreur.
    Het lijkt mij nogal duidelijk. Ontsnappen aan de corpsballenterreur tijdens ontgroeningen, een terreur die bovendien slechts een tot twee weken duurt, is simpel. Het staat iedereen vrij al dan niet lid van zo'n club te worden. Geen lid worden dus.
    Ontsnappen aan straatterreur van bepaalde groeperingen, een terreur die vaak structureel is, is welhaast onmogelijk als de overheid niet adequaat optreedt. Slechts verhuizen uit de wijk waar je mogelijk al tientallen jaren woont is dan de enige oplossing.
    Probeer dat maar eens als je ook nog eens een laag inkomen hebt.

Helder. Maar zoals de briefschrijver als meldt: er hadden zich al diverse sneuneuzen met toegang tot de media gemeld met deze cultuur- en landverraderlijke redenatie. Want het enige doel is het goedpraten van het geweld van de moslims. En de moslims gebruiken dat geweld ten einde de macht in de westerse landen over te nemen. Wat in een aantal wijken al gelukt is, en met steden is men aan het beginnen.
    Goed, dit artikel was al verschenen, toen onze cultuurhistoricus van Joodse origine zijn licht op de zaak ging laten schijnen. Als cultuurhistoricus, zou je zeggen: na enig cultuurhistorisch veldwerk, en de dag van gisteren behoort zeker ook tot de historie. En voor je je eigen analsye als cultuurhistoricus geeft, moet je ook het hele palet aan meningen verkennen, en als cultuurhistoricus moet je weten dat dat palet met allen de kmeningne in de rdactiepagian's en de rrest van de media zo eenzijdig is als de groene natuur in de woestijn. De enige plaats om een breder palet te krijgen en enigszins breder geïnformeerd te raken is het internet, en als je dat niet hebt, de brievenrubriek.
    Maar ja, dat heb je allemaal niet nodig als je al een mening hebt. Vooraf. Wat dan rationeel of wetenschappelijk "ideologie" of "geloof" heet.
    Dus doet onze cultuurhistoricus het domme nog eens dunnetjes over. Lang en uitgebreid. Dus eerst maar eens even de koppen (de Volkskrant, 02-10-2016, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Accepteren wij het bestaan van parallelle werelden in Nederland?

Bedoeld als retorische vraag, met het automatische antwoord: "Nee". De grap: het automatische antwoord is: "Ja". Want de islam is een parallelle wereld, met kinderen die bij de duizenden gehersenspoeld worden in madrassa's horende bij moskeeën uitleg of detail . En dat wordt geaccepteerd.
  Het is toch niet zo, dat de sjieke dames en heren in rechtsliberale kring meten met twee maten?, vraagt Thomas von der Dunk zich af. 'Dat zij luidkeels klagen als het om allochtonen gaat, en zwijgen als de eigen bloedjes zich misdragen?'

Zelfde soort geval: in bestuurlijke kringen waaronder de rechtsliberale worden alle misstanden van moslims geaccepteerd want er is geen enkele tegenmaatregel. En dat luidkeels klagen doet slechts één persoon: Geert Wilders. Terwijl iedere misstand bij corpora breeduit en dagenlang in de media uitgemeten wordt. Beslaande vele pagina's. Ongeveer evenveel als de gemiddelde terrueraanslag door moslims die minder dan vijf doden kost.
  Tussentitel: Wat vindt Geert Wilders van de testosteronbommen van Vindicat, nu een aantal nieuwe studentes niet meer veilig over straat kan

Zie de ingezonden brief.
  Tussentitel: Dat de aanstaande elite de beest mag uithangen en het plebs niet

Zie de ingezonden brief.
  Tussentitel: Als een en ander in een mosliminternaat had plaatsgevonden, was de tent daarentegen allang gesloten en het bestuur voor het gerecht gedaagd

Een vuile leugen: op het internet is gepubliceerd dat het in Rotterdam allang plaatsvindt, en de lokale moslim-bestuurders hebben de zaak in de doofpot gestopt, met beulp van de overige lokale bestuurders uitleg of detail . En de hele media die de zaak niet hebben novergenomen. Want moslims.
    Kortom: de werkelijkheid is precies het omgekeerde van de voorstelling van de Joodse cultuurhistoricus.
    Dat wil zeggen: omgekeerd dus.
    En aan deze afwijking wenst onze Joodse cultuurhistoricus een copieuze 870 woorden te besteden ...
    En dit alles ingegeven door een intense haat voor de Nederlandse en westerse cultuur, volkomen automatisch in de hersenen zittende vanwege de Joodse afkomst. Over bijna alle andere onderwerpen, dat wil zeggen: die zonder Joodse component, weet de Joodse cultuurhistoricus wel enig redelijk overzicht te bewaren.

Nog zo'n kleinigheid. Maar in de kleinigheden onthult zich vaak de ernst van het geval (Volkskrant.nl, 30-10-2016, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Koningsgezinde krankzinnigheid kennen wij ook

In Thailand wordt op byzantijnse wijze afscheid genomen van koning Bhumibol. Maar wij 'nuchtere Nederlanders' kunnen er ook wat van, betoogt Thomas von der Dunk.

Het proces: een in Nederland maatschappelijk gezien marginale zaak - elders heeft die zaak absurde proporties - dus wordt de absurditeit toegedicht aan de Nederlanders.
    Dan moet je wel heel erg op zoek zijn.
    Naar een reden om Nederlanders te haten.
    Oh ja: in de mate dat je er een ruime duizend (1000) woorden aan wilt besteden ...
    Die de Volkskrant bereid is te publiceren ...

Dan het artikel dat (mede) de aanleiding is voor het starten van deze verzameling. De in-indirecte aanleiding: de winst van Donald Trump. De indirecte aanleiding: de bewering van de Joodse bazin uitleg of detail van de publieke omroep, om er iets van te leren, dat wil zeggen, meer niet-extreem-"linksig" geluid te laten horen. En de directe aanleiding: een artikel waarin voor het eerst expliciet de staf werd gebroken over de extreemlinkse dominantie in de media. Even de aanhef van dat laatste arikel (de Volkskrant, 17-11-2016, door Leon van de Weijgaert, voormalig klinisch psycholoog en taxateur):
  Het is hoog tijd voor de emancipatie van rechts

Met brutale vanzelfsprekendheid heeft het linkse gedachtengoed zich de publieke ruimte toegeëigend.

Een volstrekt open deur.
    Maar dat extreem-"linskige" gedachtengoed is: kosmopolistme, Europeanisme, globalisering, volkomen vrije immigratie en Nederland-opheffen. Op het rabiate neoliberalisme na exact het Joodse programma. En het monopoly in de media van dit Joodse programma dreigt nu doorbroken te worden. Om laaiend van te woirden (Volkskrant.nl, 27-11-2016, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus):
  Rechts moet niet over 'linkse dominantie' jammeren

De toon is gezet: 'jammeren'. Die toon is "hysterie". de Joodse hystrie.
  In nieuwsprogramma's van zogenaamde linkse omroepen ...

De Joodse rabiate, hondsbrutale  , leugen. Alsof die linkse eenzijdigheid er niet zou zijn.
  ... zogenaamde linkse omroepen worden in het uitnodigingsbeleid de gunsten allang tamelijk evenredig verdeeld, schrijft Thomas von der Dunk.

Een Joodse rabiate, hondsbrutale leugen - zie hier.
  Op 17 november verscheen in de Volkskrant een curieus stuk van Leon van de Weijgaert onder de titel 'Het is hoog tijd voor de emancipatie van rechts'. Het was één grote klaagzang...

De hysterische ('curieus', 'klaagzang') herhaling van "Nietus!".
  Nu ging dat misschien inderdaad nog enigszins op voor de jaren zeventig ... - ofschoon ook toen De Telegraaf al luid van zich deed spreken - maar voor het heden lijkt mij dit aantoonbare onzin.

Een Joodse rabiate, hondsbrutale leugen. Het is andersom: sinds de jaren zeventig is het voortdurend erger geworden, met name op dat punt dat Von der Dunk hier even vermijdt: de eletronische media.

  Niet alleen is de ether sinds enige jaren met WNL en PowNed 'verrijkt', waarvan de eerste zeer nadrukkelijk in haar nieuwsprogramma's vooral rechtse figuren uitnodigt.

Een rabiate, hondsdolle Joodse valse voorstelling van zaken: Powned en WNL zijn splinters die je slechts met grote moeite kan vinden. Overigens bevat dit een impliciete erkenning dat die andere programma's voornamelijk tot bijna uitsluitend "linksige" (= Joodsistische) figuren uitnodigt.
  Ook worden, omgekeerd, bij soortgelijke programma's van zogenaamde linkse omroepen, in het uitnodigingsbeleid de gunsten juist allang tamelijk evenredig verdeeld.

Herhaling. Een Joodse rabiate, hondsbrutale leugen.
  Ja, PVV-Kamerleden komen er hoogstzelden in voor, maar dat ligt toch vooral aan de PVV zelf:

Een rabiate, hondsdolle Joodse valse voorstelling van zaken: het gaat om PVV-aanhangers in het algemeen. Met een heel simpel bewijs: het zijn voor een groot deel, vermoedelijk meer dan de helft, Bekende Nederlanders, en geen enkele BN'er zal het in zijn hoofd halen om te bekennen dat hij PVV-aanhanger is als er al eentje is, en met name wat er gebeurd is met scenarioschrijver Haye van der Heijden die het wel deed en meteen geboycot werdt en wordt.
    Pure kwaadaardigheid, die Joden en Joodsisten.
    Maar laten we eerst nog even verder gaan.
  En dat hij zijn fractielijfeigenen ...

|Oh ja, ook dat nog: als iemand van de PVV zich vertoont, krijgt hij of zij te maken met het meest gore verbale gooi- en smijtwerk, van de soort hier tentoongesteld door hystericus Von der Dunk. En erger dan dit.
  ... liever niet voor de camera aan het risico van een confrontatie met deskundigen wil blootstellen

Nog zo'n smerigheidje: linksige lieden zijn per definitie 'deskundigen' en niet-linksige lieden zijn:
  ... om een kleine redeloze minderheid van verbitterde oude blanke heterobierbuiken een paar tokkie-achtige quotes te ontlokken.

Op dit punt zou je zou 'n gorte gore vuile tyfus-Jood toch graag een trappen voor zijn ballen willen geven. Om zijn eigen taalgebruik maar even over te nemen.

Wat Von der Dunk laat volgen door nog weer wat herhalingen.

Waarna hij uitvoerig gaat uitleggen dat er verschiulolen zijn tussen diverse oligahcisch politke partijen, natuurlikjk nagstig verminjhdede dat de allemaal zijn  kosmopolitisme, Europeanisme, globalisering, volkomen vrije immigratie, met die aantekening dat er een paar zijn die in tegen sommige aspecten verbale aantekeningen maken ("We willen een beperking aan de instroom"), maar daar in de praktijk helemaal nul komma niets aan doen, bewijzende dat dit gore propagandistischec en kiezerverneukende leugens zijn.

Enfin, de rest zullen we maar laten zitten want het was nog meer diffuse onzin.

De zaak zelve is uiterts simpel wnat met groot gemak terug te voeren tot een paar basale stellingen: "Wilt u meer of minder moslim-vluchtelingen?", "Wilt u meer of minder moslims?", "Wilt u Zwarte Piet of zwarten?", "Wilt u een Pool of een Nederlander op de vrachtwagen?", "Wilt u Europa of Nederland?".

"Wat betreft al deze zaken is de maatschappelijke scheiding glashelder: omderste tweederde versus bovenste derde. En  (bijna) de hele media staan aan de kant van de bovenste derde.

In deze strijd speelt het Joodse contigent een centrale rol. Tezamen het het neoliberlaisme is kosmopolitisme, Europeanisme, globalisering, en migratie-totalitarisme het totale Joodse programma. En ter bevordering ervan heeft het Joodse contigent een sterke macht verworven in de media. Zonder die macht in de media was in invoering en uitvoering van dat Joodse programma, ruwweg gestart in de jaren 1980, vermoedelijk niet mogelijk geweest. Lijdende tot onnoemelijke maatschappelijke schade, zoals het overspoeld worden van Nederland door gekleurde en zwarte immigranten => die onze cultuur zichtbaar en hard aan het ondermijnen zijn.

Als deze ontwikkeling niet gestopt en voor een belangrijk deel terugggedraaid wordt, dreigt ernstige maatschappelijke onrust. Waarvan de Trump-verkiezing slechts een symbool is.

Geweld en burgeroorlog, vermoedelijk etnische burgeroorlog  , zijn niet uit te sluiten.

De Joden lopen dan zelf ook gevaar, om terug betaald te krijgen wat ze gezaaid hebben.

Wie haat zaait, zal haat oogsten.

Zoals dus al eerder gebeurd is.

Een nieuwe kwestie. Een voorbeeld van cultuurondermijning. De NOS heeft moeten toegeven dat het vervangen van de term "blank" door "wit" officieel beleid is uitleg of detail . De tern "wit" is een belediging van zwarten voor blanken, zijnde de tegenhanger van "nikker", uitdrukkende de haat van degenen die dit willen die ze koesteren voor blanken.
    En het lijkt erop dat het anders zo uiterst gesloten cordon van politiek-correcten barsten vertoond. Maar niet daar waar Thomas von der Dunk het fort bewaakt. En als historicus grijpt hij terug op waar het begint: de zwarte "SLAVERNIJ!!!"-klachten. En als Jood draait hij een hele reeks valse argumenten af waarvan de eerste in de kop staat maar die en dus die kop slaan we even over (volkskrant.nl, 28-01-2018, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus  uitleg of detail ):
  In de discussie over de slavernij zijn Piet Emmer en Gloria Wekker tot de bekendste tegenpolen uitgegroeid. Volgens de eerste moeten we alles in zijn tijd zien en niet met onze huidige morele maatstaven beoordelen. Slavernij was tot voor twee eeuwen algemeen verbreid en algemeen geaccepteerd, ook buiten het Westen, en zeker niet altijd raciaal gekleurd; de sterftecijfers waren op de slavenschepen onder de bemanning niet lager dan onder de slaven; hun barbaarse behandeling past in een algemener patroon, gezien de ook in Nederland toen gangbare strafrechtelijke praktijken die wij nu vooral met Saoedi-Arabië associëren; ook op de Dam werd vrolijk menige hand afgehakt en Balthasar Geraerds werd in Delft gevierendeeld. ...

Een neutrale beschrijving van de achterliggende kwestie.
    Direct gevolgd door:
  ... en Balthasar Geraerds werd in Delft gevierendeeld. Daarbij vergeleken is steniging op z'n Afghaans een betrekkelijk milde dood.

Een volstrekt niet ter zaken doend geval van het betrekken en het goedpraten van de misdadige neigingen van de islam.
    De inbreng van een gestoorde geest, die maniakaal terugkomt, op totaal verkeerde momenten, op zaken die door zijn geest kwellen.
  Tegen zulke feiten valt weinig in te brengen, maar ...

De klassieke retorische truc van het "Ja, maar..." .
    En er staat hier in feite:
  Tegen zulke feiten valt weinig in te brengen, dus de rest van dit artikel is onzin.

Iets dat alleen een cognitief-gestoorde kan missen.
    Goed, na de eerste maniakale uiting volgt nu het valse redeneren in het "maar" van het "Ja, maar ..."
  ... maar het raakt niet de inmiddels gerezen kernvraag, hoe wij met de blijken van vroegere verering van de daders moeten omgaan. ...

De tweede een retorische truc: "petitio principii" oftewel "cirkelredenering": de term "dader" houdt schuldigheid in. Dat is juist het punt dat nog vastgesteld moet worden.
  ...  van de daders moeten omgaan. Tegenover Emmers historiserende relativering staat het idee van duurzame blanke schuld van Wekker en de haren, die hier een moreel absolutisme bepleiten: wat nu fout is, deugde ook toen al niet ...

Zie je wel ... Dat "dader" ís het standpunt van Wekker. De schuld-extremist.
  ...  het idee van duurzame blanke schuld van Wekker en de haren, die hier een moreel absolutisme bepleiten: wat nu fout is, deugde ook toen al niet, waarbij zij bovendien mede naar toenmalige critici (die er zeker waren) kunnen verwijzen. ...

De derde retorische truc, of beter: één van twee: het is óf Ad populum , het massa-argument, óf Ad vercundiam , het autoriteitsargument.
  ...   kunnen verwijzen. Verontschuldiging op basis van tijdgebonden morele normen zien wij ook niet graag in het geval van de Holocaust, die dan als legitiem voor de Duitse cultuur van anno 1944 zou moeten worden beschouwd. ...

Hoeps, en daar is meteen al de retorische atoombom: "Ad holocaustum" . Hiroshima. Die stond dus ook al in de kop van het artikel.
  ...  worden beschouwd.
    Een soortgelijke botsing tussen relativisten en absolutisten bestaat eveneens inzake de hedendaagse westerse waarden van democratie en rechtsstaat, die dan door laatstgenoemden tot universele worden verklaard en tegenover niet-westerse culturen, met name de islamitische, worden ingezet. Allah vormt voor vrouwenonderdrukking geen excuus! ...

Dit is een combinatie van twee stuks "valse vergelijking" en hondsbrutaliteit .
    Het is een valse vergelijking omdat de vergelijking van westerse waarden met die van de islam plaatsvindt op één en hetzelfde tijdstip of tijdsgewricht, en niet in twee historisch verschillende tijdperken.
    En het is een hondsbrutale manoeuvre omdat dit een overduidelijke leugen is.
    En merk op: dit is tevens het tweede geval van maniakaal de islam erbij betrekken. Echte gestoordheid, dus.
  ...  geen excuus! Tegenover een al dan niet zie-het-in-zijn-tijd staat hier een al dan niet zie-het-in-zijn-cultuur. De interessante paradox is dat de fanatiekste absolutisten in dit geval al snel de fanatiekste relativisten in het andere zijn, en omgekeerd.    ...

Dit is vaag, maar Von der Dunk lijkt hier het bekende "Alle islamcritici zijn fanatieke radicalen" te beweren.
  ...  en omgekeerd.
Het slavernijdebat illustreert zo een oud Duits dictum: jede Konsequenz führt zum Teufel. Een klinisch historisme praat uiteindelijk alles goed: dat is ten opzichte van de slachtoffers inhumaan. ...

Een combinatie van zwart-wit-maken en stroman en hondsbrutaliteit: de weinigen die op de historische context durven wijzen ondanks de verkettering die dan volgt (zie alhier), doen niet aan extreem klinisch historisme, maar doodgewoon aan "in historische context zien".
  ...   van de slachtoffers inhumaan. Een klinisch moralisme veegt het hele verleden als ontoereikend van de kaart: dat is ten opzichte van de daders arrogant. Het laat alle omstandigheden en onmogelijkheden buiten beschouwing, eist van onze voorouders dat zij zich buiten de geschiedenis zouden hebben geplaatst. Alleen wie hier zonder zonde is, werpe de eerste steen.    ...

Wat dus precies is wat Wekker cum suis doen.
  ... de eerste steen.
    Leerzaam is de verdediging van de slavernij door de plantagehouder in het toneelstuk Die Neger-Sclaven van August Friedrich von Kotzebue uit 1796. Diens rationele argumentatie komt vrijwel naadloos overeen met die, die verder vast heel fatsoenlijke mensen nu vaak voor hun handel hanteren als het om arbeidsomstandigheden in Bangladesh of het wereldkampioenschap in een door semi-slaven gebouwd stadion in Qatar gaat: we kunnen niet zonder, we kunnen er toch niets aan veranderen, en de anderen doen het ook.    ...

Eerst even vertalen:
  Leerzaam is de verdediging van de slavernij door Jan. Diens rationele argumentatie komt vrijwel naadloos overeen met die van Klaas voor zijn gebruik van weerzikkende arbeidsomstandigheden in het huidige verweggistan: we kunnen niet zonder, we kunnen er toch niets aan veranderen, en de anderen doen het ook.   

Dus er is een discussie tussen Piet en Gloria, en Thomas komt met een verhaal over Jan en Klaas. Waarin Jan iets beweert dat lijkt op wat Klaas beweert. En wat Klaas beweert, is onfatsoenlijk. Dus is (vermoedelijke suggestie van Thomas) wat Jan beweert ook onfatsoenlijk. En wat Piet beweert (vermoedelijke suggestie van Thomas), is hetzefde als wat Jan beweert.
     En dat allemaal in de vorm van suggesties dus vergezeld van nul komma nul bewijs.
     Een combinatie minstens van "aanwrijven" , zwart-wit-maken en stroman. En nog wat zaken -  vermoedelijk.

  ... de anderen doen het ook.
    Maar laten we tevens bij alle opwinding over naamsverandering van een Coenschool of verplaatsing van een derderangs buste naar een depot, één ding niet vergeten: ook ten onzent is er wel eens wat omgedoopt als dat politiek opportuun werd geacht. De Katholieke Universiteit Nijmegen werd Radboud Universiteit ...

Weer een valse vergelijking: met die namen zijn geen sociaal breed gedeelde culturele concepten verbonden.
  ...  Radboud Universiteit... Een veel grotere bedreiging voor het nationale geheugen dan vermeende 'politieke correctheid' vormen ...

Wat het dan ook is en hoe eventueel ernstig: het is "red herring" of dwaalspoor : het invoeren van een andere zaak die niet de hier besproken is. Meestal zijn het soort korte beweringen die deel uitmaken van de red herring ook leugens.
  ... ... vormen ...
    En o ja, het is, dat het er indertijd nooit van gekomen is (in het buitenland wel): maar had U graag aan de Mussertallee of in het Hitlerhofje gewoond?

En tot slot ter herhaling nog de tweede verbale atoombom: die van Nagasaki.
    De conclusie: wat een fantastische hoeveelheid taalvervalsing, in de vorm van retorische trucs en leugens. Precies de capaciteiten die je ontwikkelt in een 8000 jaar en meer ervaring met het overtuigen van je sociale omgeving dat jij als rondreizende nomade met alleen een overdekte wagen (zie sociopaat Grunberg uitleg of detail )  en nog wat kleinere roerende goederen als bezit, best, echt, heus, helemaal net zo productief bent als degenen die op één plaats blijven en het land bewerken met steeds ingewikkelder machines, later ook toegepast in fabrieken enzovoort. En dat jij als nomade dus recht hebt op minstens evenveel maar liefst een meer dan evenredig deel van die producten van de residenten.
    Thomas von der Dunk, zittende in zijn overdekte wagen, is een meester in het beletteren van perkamentjes met vervagende inkt en die verkopen, vanuit zijn overdekte wagen, aan de residenten als uiterst waardevol. Net als zijn vader dat was.


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

28 nov.2016