WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: neoliberalisme, zijeffecten

18 dec.2013

Het is gebruikelijk het neoliberalisme te zien als een begrip uit de economie. Oftewel: het gaat alleen maar over geld en de verdeling ervan.
    Dat is natuurlijk onjuist; neoliberalisme is in eerste instantie een levenshouding, die inderdaad voor een groot deel geïnspireerd wordt door geld. Maar ook door de wens tot macht. En de wens tot machtsmisbruik, want de wens tot macht gaat zelden zonder de wens tot machtsmisbruik.
    Dat laatste is in ieder geval geen neutrale zaak, en de effecten van het neoliberalisme weerspiegelen dit niet-neutrale karakter van neoliberalisme. Om het beestje maar meteen bij zijn naam de te noemen: de wens tot machtsmisbruik is kwaadaardigheid, en neoliberalisme leidt tot kwaadaardigheid of is kwaadaardigheid. Zoals de maatschappelijk gevolgen ervan tonen. Als eerste de zorg:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2013, van verslaggever Julien Althuisius

Ex-kankerpatiënt krijgt moeilijk verzekering: verenigingen in actie

Twee patiëntenverenigingen roepen mensen op zich te melden als ze te maken krijgen met verzekeraars die hen op medische gronden weigeren. Dit naar aanleiding van een open brief die de student Daniël de Rijke heeft geschreven aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. De minister beantwoordt vandaag Kamervragen over de zaak.
    Een jaar geleden werd bij De Rijke kanker geconstateerd. Inmiddels is hij gezond verklaard, maar toen de student voor een aanvullende verzekering van zorgverzekeraar wilde veranderen, liep hij tegen problemen aan. 'Veel verzekeraars die ik heb gebeld 'denken' dat ik met mijn verleden wel wordt toegelaten', schrijft De Rijke, 'maar kunnen daar geen zekerheid over geven: dan moet ik eerst een aanvraag indienen. Het Zilveren Kruis, Avéro en ONVZ weigeren mij ronduit. Het ONVZ karakteriseert mij zelfs als 'een brandend huis'.'
    De situatie van Daniel de Rijke staat niet op zich. Hoewel er geen cijfers bekend zijn, hoort Laurence Maes van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NKF) 'in toenemende mate' soortgelijke geluiden. ...


Red.:   Het volkomen natuurlijk gevolg van marktwerking in de zorg, wat het volkomen natuurlijke gevolg is van neoliberalisme: uitsluiting van zieken uit de zorg.
    Het onderwijs:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Plofklassen

Bezorgde leraren willen beleid tegen de 'plofklassen'. Dat is niet de beste manier om het geld te besteden.


Gesterkt door 46 duizend steunbetuigingen vragen actievoerende leraren de Tweede Kamer om kleinere klassen. Vanaf volgend jaar moet de norm op maximaal 28 kinderen liggen, over drie jaar op 24. Het is niet vreemd dat zij daarvoor zo snel zoveel steun kregen. De voorbeelden die zij noemen, klassen met meer dan 30 leerlingen, spreken tot ieders verbeelding. Het wordt eenvoudigweg te druk, te rumoerig en te onoverzichtelijk.    ...


Red.:   Volkomen heldere argumenten. Zoals iedereen weet die ooit heeft lesgegeven. Maar de Volkskrant is keihard tot rabiaat neoliberaal:

  Toch moeten de leraren zich afvragen of zij bij de Haagse politiek aan het juiste adres zijn. Van 1997 tot 2002 besteedden de Paarse kabinetten honderden miljoenen euro's aan de landelijk opgelegde klassenverkleining in de groepen 1 tot en met 4. Want een kleinere klas betekent meer aandacht voor het kind en betere leerprestaties, was ook toen de gedachte. Totdat een serie onderzoeken die aanname onderuit haalde: bij het taal- en rekenonderwijs bleek nauwelijks verschil.

Aperte leugens, die onderzoeken - die zijn "besteld" inclusief uitkomst door ministeries bij door ministeries betaalde onderzoeksbureaus - verkeerde uitkomst, geen vervolgopdrachten meer. Zoals blijkt uit "de onderbouwing":
  Sterker: in klassen vanaf 25 leerlingen werd vaak beter geleerd dan in kleine klassen. In een kleine klas is meer begeleiding van de leraar, maar kinderen in een grotere groep trekken zich eenvoudiger op aan leeftijdgenootjes.

Zoals iedereen die ooit heeft lesgegeven weet: kinderen in een grotere groep laten zich nog makkelijker afzakken, vooral sociaal, naar het niveau van de laagste. En deze waarheden zijn bevestigd door echt onafhankelijk onderzoek:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2013, ingezonden brief van Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder D66

Kleinere klassen lonen

Raoul du Pré stelt dat de grootte van een klas geen invloed heeft op prestaties van leerlingen. Dat plofklassen geen negatief effect hebben op prestaties van leerlingen. Recent wetenschappelijk onderzoek op basis van uitgebreide Zweedse gegevens, waar de Nederlandse econoom Hessel Oosterbeek aan meewerkte, toont aan dat positieve effecten van kleinere klassen op de basisschool en de eerste jaren van de middelbare school niet alleen aantoonbaar zijn, maar ook consistent doorwerken op latere leeftijd.
    Leerlingen uit kleinere klassen scoren gemiddeld hoger op cognitieve testen. De onderzoekers tonen aan dat leerlingen op 16-jarige leeftijd nog steeds beter scoren. Bovendien hebben leerlingen uit kleinere klassen grotere kans om door te studeren en verdienen ze op latere leeftijd meer.
    Het effect van een kleinere klas op de basisschool was zo groot dat de wetenschappers het zelfs aandurfden om een kosten-batenanalyse te maken. Zelfs als de kosten van de kleinere klassen twee keer zo hoog zouden zijn als in Zweden en de opbrengsten onverhoopt de helft, dan nog zou het voor Nederland lonen om klassen te verkleinen.


Red.:   De voorgaande leugens zijn allemaal het gevolg van het neoliberalisme. Neoliberalisme gaat samen met een waardeloze belastingmoraal, en men wil de belasting niet betalen die nodig zijn voor kleinere klassen.
    Volgende maatschappelijke sector: de arbeidsmarkt:


De Volkskrant, 05-12-2013, ingezonden brief van Kees Tap, Leidschendam

Arbeidstekort

Achmea bezuinigt 4.000 arbeidsplaatsen. Banken en verzekeraars zullen de komende jaren nog veel ver- der inkrimpen. Straks komt er weer een deskundige melden dat er een arbeidstekort zal gaan ontstaan. Wanneer krijgen de deskundigen door dat dit maar voor heel weinig beroepen zal gelden? Ik geloof helemaal niets van een arbeidstekort in een wereld die efficiency, uitbesteding en marktwerking als leidende principes heeft.


Red.:   Neoliberalisme leidt tot de Verelendung van alle arbeid onder het niveaus van hogeropgeleiden, met name door globalisering, dat wil zeggen: export van arbeid naar derde-wereld-uitbuitingslanden. Neoliberalisme leidt tot twee maatschappelijke klassen: rijken en dagloners.
    Volgende maatschappelijke sector: het maatschappelijke leven in het algemeen::


Uit: De Volkskrant, 17-12-2013, van verslaggevers Willem Feenstra en Wil Thijssen

Crisis speelt rol in geweld thuis

De politie ziet meer mishandeling die te herleiden is tot stress door de economische crisis. Bij jongeren die thuis moeten wonen, of ex-stellen die het gezamenlijk huis niet kwijtraken


Veel meldingen van huiselijk geweld zijn het gevolg van de economische crisis. De toegenomen stress in huishoudens werkt als katalysator. Dit zegt de Nationale Politie op basis van onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland. Elke week krijgen gemiddeld 56 daders een huisverbod. ...


Red.:   En die economische crisis is het gevolg van de financiële crisis begonnen in 2008, en die is het regelrechte gevolg van het neoliberalisme.
    Een veel duidelijker en wijder verspreid economen dan gewelddadigheid is de obesitas-epidemie. Die startte in het meest neoliberale land: Amerika, en zich verspreidde naarmate het neoliberalisme zich verspreidde. Waarvan men de oorzaak natuurlijk niet wil inzien, maar overduidelijk blijkt als men eindelijk bereid is tot een beetje onderzoek:


Uit: De Volkskrant, 07-12-2013, door Tonie Mudde

De geest van de lekkere trek

De Volkskrant draaide mee in een proef om het verband te achterhalen tussen emoties en snackgedrag. En blijkt een vreetzak.


Een week lang vulde ik tien keer per dag een vragenlijst in. Niet wanneer het mij zelf uitkwam, maar op momenten dat mijn telefoon mij daartoe sommeerde met een indringend piepsignaal. Wat ben je nu aan het doen? Met wie? Waardeer je het gezelschap? Ben je moe? Gelukkig?    ...
    De Android-app op mijn mobiele telefoon, Snackimpuls, vroeg mij ook telkens wat ik had gegeten en gedronken sinds de vorige piep. Zo wil gedragsonderzoeker Saskia Wouters van de Open Universiteit bij grote groepen proefpersonen relaties ontdekken tussen emoties en snackgedrag. Een belangrijke onderzoeksvraag, want naar schatting is inmiddels al circa de helft van de Nederlanders te dik. En 'emo-eten' zou daar wel eens een cruciale rol bij kunnen spelen.
    Vooralsnog richten afslankprogramma's zich vaak op bewust gedrag, door mensen erop te wijzen wat ze wel en niet moeten eten. ...


Red.:   Onzin, natuurlijk. Dit is door emoties gestuurd impulsief gedrag.

  Gezondheidsexperts van het RIVM rekenden uit dat zulke programma's het aantal gevallen van overgewicht met 3 procent doet afnemen; te weinig om de obesitasepidemie te keren.

Nogal wiedes.
  De laatste jaren richten gedragswetenschappers daarom hun vizier op de onbewuste processen in het brein van de etende mens. Zouden we - naast het volgen van een dieetboek - beter kunnen afslanken door inzicht te krijgen in hoe ons eetgedrag meedeint met onze emoties?

Wat "we" dus niet willen weten.
  Studies naar emo-eten bestaan wel, maar leunen zwaar op laboratoriumexperimenten die weinig lijken op de werkelijke verleidingen van zoet en zout. Ook traditionele vragenlijsten schieten tekort.

Zal je de donder halen. Dat vereist eerlijkheid.
  ... voor aanvang van mijn meetweek had ik ook mijn twijfels over de betrouwbaarheid van het nieuwe Snackimpulsexperiment. Ik dacht: alleen al het invullen van die vragenlijsten gaat vast mijn snackgedrag veranderen.

Dat denken die namaak-intellectuelen allemaal: dat het voor hen niet geldt.
  ...  Maar de vragenlijst bleek in een minuutje gepiept en ik kreeg niet het idee dat ik er ook maar één chocolaatje meer of minder door ging eten.
    Dit blijkt ook uit Wouters' eerste pilot met zestien proefpersonen, onlangs gepubliceerd in De Psycholoog. Als de meting verstorend werkte, dan zou je verwachten dat proefpersonen de eerste paar dagen anders snackten dan later. Dit gebeurde niet, wat de conclusie aannemelijk maakt dat Snackimpuls ons eetgedrag meet zonder het zelf te beïnvloeden.
    Dan de veelheid aan metingen; die leek mij in eerste instantie nogal overdreven. Zoveel schommelt je humeur toch ook weer niet op een dag?

Het methodologisch punt gemist: je moet vaak sampelen om de relatief kortdurende impuls te kunnen waarnemen die aan het snacken voorafgaat.
  ...  na een week Snackimpuls blijkt dat mijn gemoedstoestand wel degelijk in korte tijd als een pingpongbal heen en weer kan schieten, van totale wanhoop (peuter heeft laarzen nog steeds niet aan) naar helemaal zen (peuter heeft laarzen aan en probeert achterop de fiets geparkeerde auto's te tellen).    ...
    En wat blijkt na een eerste voorzichtige analyse? Ik ben een vreetzak van de buitencategorie. 53 procent van mijn dagelijks aanbevolen hoeveelheid calorieën krijg ik binnen met tussendoortjes. Ter vergelijking: volgens de adviezen van Het Voedingscentrum zou dit 16 procent moeten zijn.
    Dan het patroon van mijn gesnack. Wouters waarschuwt me dat een week meten te kort is om daar iets over te kunnen zeggen. Maar vooruit, met een flinke slag om de arm, hier toch een eerste glimp op mijn snackende ziel. Het valt vooral op dat ik doordeweeks 86 procent van mijn tussendoortjes 's avonds naar binnen werk.

En waarom:
  ... dat beeld is het sterkst na een week eten en meten: het is niet de ontspanning die mij aanzet tot eten, maar het werkt precies andersom. Mijn stemming verbetert pas nádat die eerste suikers en vetten smelten op mijn tong. Kortom, ik eet om me beter te voelen.

Of in de woorden van de professor die zich uitsprak over "roken" , aangepast aan de soort verslaving: "People snack, because they lead such miserable lives". Het miserabelisme veroorzaakt door de geestelijke armoede van het neoliberalisme. Dat leidt tot nog meer soortgelijke verslavingen, zoals gokken, enzovoort, zie hier uitleg of detail .
    Volgende sector: die van het rijk-worden. De kerntaak van het neoliberalisme, want "Zonder de drijfveer om rijk te worden zouden we allemaal nog arm zijn" (de Volkskrant, 29-11-2013, van correspondent Patrick van IJzendoorn):
  Johnson: 'Beetje afgunst goed voor de economie'

Hebzucht heeft ook z'n voordelen en de strijd tegen economische ongelijkheid is futiel. De geest van de jaren tachtig herleefde bij de jaarlijkse Margaret Thatcher Lezing die de Londense burgemeester Boris Johnson woensdagavond in Londen gaf.
    ... binnen de Conservatieve Partij heerst vreugde over dit authentiek rechtse geluid, dat leek te zijn verdwenen onder de gematigde David Cameron.
    De toespraak bij het Centre for Policy Studies, een neoliberale denktank ...

Dat soort ideeën, dus. Zoals gezegd: de kern van kapitalisme en neoliberalisme. Met als beloning een eervolle benadering voor iedereen die miljoenen heeft vergaard, en het toppunt van eervolle benadering voor degenen die de miljarden en hoger halen.
    Dat wil zeggen: als het over de eigen rijkdom van het eigen neoliberalisme gaat. Dat er iets mis zou zijn met dit aspect neoliberalisme zal je niet uit neoliberale kringen horen. Daarvoor moet je kijken naar wat ze zeggen als het over de buren gaat:


Uit: De Volkskrant, 13-12-2013, van verslaggever Cor Speksnijder):

Corruptie gesignaleerd? Bel 12388

De Chinese overheid moedigt burgers aan gevallen van omkoping en ander dubieuze zaken te melden. Intussen blijven de partijbazen hun miljarden naar het buitenland sluizen.


...    Corruptie, op hoog en laag niveau, is in China even hardnekkig als wijdverbreid. ...
    De kosten voor de Chinese samenleving worden geschat op 3 tot 4 procent van het bruto binnenlands product. Daar kan een paar procent bij worden opgeteld voor kapitaalvlucht.


Red.:    Dit gaat dus over kapitaalvlucht. In China. Maar kapitaalvlucht treedt op vele plaatsen op. Hoe zit het met de kapitaalvlucht onder het neoliberalisme? Hier is het antwoord:


Uit: De Volkskrant, 23-07-2012, van een verslaggever):

17 biljoen in belastingparadijzen

De ultrarijken der aarde hebben gezamenlijk minimaal 17 biljoen euro gestald in belastingparadijzen. 17 duizend miljard euro, dat bedrag komt overeen met de hoeveelheid geld die er per jaar omgaat in de economieën van de VS en Japan tezamen.

Red.:   Meer voorbeelden van kapitaalvlucht hier uitleg of detail . Oftewel: onder het neoliberalisme is er talloze malen meer, bijna oneindig veel meer, kapitaalsvlucht dan in het Chinese geval.
    Nu heeft de auteur van het artikel over China een oordeel over kapitaalvlucht. Het wordt daar aangeduid als een vorm van corruptie door de leiders van een land of de ondernemingen in dat land. Een oordeel dat redelijk objectief is, want niet gaande over de eigen groep, zie de Informatieregels . Het oordeel over kapitaalvlucht binnen de eigen groep, namelijk dat dat een natuurlijk deel uitmaak van het kapitalisme en dus goed is, is veel minder betrouwbaar, want zijnde een oordeel over de eigen groep.
    Het oordeel of de Chinese kapitaalvlucht is dus sterk negatief - en dus is het Chinese systeem een bedorven systeem. Wat natuurlijk het betoog is dat er ook achter steekt. Nu is de kapitaalvlucht onder het neoliberalisme nog talloze malen erger. Dan moet het neoliberalisme dus ook talloze malen weerzinwekkender zijn dan het Chinese systeem.
    Waar nog wat bijkomt. In het Chinese systeem is het niet de bedoeling dat je aan kapitaalvlucht doet. Onder het neoliberalisme is kapitaalvlucht niet alleen een essentiële factor, het bijna de kern ervan: het is hetzelfde als de vrijheid van geldverkeer en dat is weer bijna hetzelfde als de vrijheid van economisch verkeer. neoliberalisme ís kapitaalvlucht.
    Oftewel: het neoliberalisme is nog oneindige veel verdorvener dan het Chinese systeem. Het neoliberalisme is het meest verdorven systeem ooit.
    Maar dat is gebaseerd op het het verhaal van één enkele correspondent - volgens de Informatieregels   ligt de betrouwbaarheid dan ergens tussen de 60 en 80 procent. Laten we dus nog een ander nemen:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2013, column door Thomas Friedman (The New York Times). Vertaling: Leo Reijnen

Memo aan: Xi Jinping, president van China

Tussentitel: De excessen en de corruptie kunnen beter ophouden

Beste president Xi, De laatste jaren woedt er wereldwijd een hevige discussie onder beleggers ...
    Ik, en met mij veel Amerikanen, wens het Chinese volk het allerbeste. Daarom schrijf ik u nu ook, want ik denk dat u op het punt staat om een enorme vergissing te begaan.
    De Chineestalige websites van The Wall Street Journal en Reuters zijn onlangs geblokkeerd en die van Bloomberg News en The New York Times zijn maandenlang geblokkeerd geweest. Wat vooral belangrijk is, is dat de NYT en Bloomberg samen ruim twintig journalisten in China hebben van wie de visa eind december moeten worden vernieuwd en dat uw regering tot nog toe geen enkele actie heeft ondernomen - blijkbaar als vergelding voor het feit dat beide organisaties hebben gepubliceerd over de enorme rijkdom die is vergaard door familieleden van vooraanstaande Chinese leiders, inclusief uw eigen verwanten.    ...
    ... Er zijn voldoende kleinere verhalen verschenen in uw eigen media - de topjes van menige ijsberg - waaruit naar voren komt dat er sprake is van een wijdverbreide graaicultuur onder familieleden van de meest vooraanstaande functionarissen van de Communistische Partij.    ...
    ... journalisten in China dan accountants en juristen gaan inhuren om deze openbare gegevens na te pluizen. Dat hebben we dan ook gedaan. Dan komen er dingen aan het licht, zoals het feit dat de 90-jarige moeder van voormalig minister-president Wen Jiabao, een gepensioneerde onderwijzeres, een belang in een groot Chinees bedrijf voor financiële dienstverlening op haar naam heeft staan ter waarde van zo'n 100 miljoen dollar (bijna 73 miljoen euro). En dat de zoon, dochter, jongere broer en zwager van Wen ook allemaal buitengewoon vermogend zijn geworden.    ...
    ... Wij zouden willen stellen: een aantal van uw collega's en hun kinderen die zich aan een ongekende inhaligheid schuldig hebben gemaakt. ... kunnen de excessen en de corruptie maar beter ophouden. ...


Red.:   Zelden is het verhaal over de splinter in andermans oog en dat van de balk in het eigen zo wijdlopig geïllustreerd - de wijdlopendheid die kenmerkend is voor alle verbale oplichters. Alle verkopers van het neoliberalisme. En zelden heeft iemand dus zo grondig de weerzinwekkendheid van zijn eigen ideologie en denkwereld beschreven.
    Waarbij aangetekend moet worden dat Thomas Friedman in deze wel een handicap heeft: het neoliberalisme is als ideologische richting ontsproten aan het denken van zijn (Joodse) cultuur , en het nu eenmaal bijzonder moeilijk is om in dingen die je zo na staan de kleinere fouten te zien. Laat staan zo groot als die van het neoliberalisme. Zonder neoliberalisme, geen Joodse cultuur .
    Weer zo'n ding dat iedereen in zijn best wel weet, maar de meesten, vooral in de top, niet willen weten:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2013, door Paul Verhaeghe, psycholoog (voor de volledige tekst zie http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be)

Geen werk en te veel werk maken ons ziek

Onze ziekten zijn niet onze eigen schuld, maar komen voort uit stress die is gerelateerd aan de economie.


Tussentitel: Zowel hoog- als laagopgeleiden hebben geen tijd meer voor partner en kinderen

Volgens een pas verschenen rapport zijn in de Europese Unie hart- en vaatziekten, neuropsychiatrische aandoeningen en kanker de meest voorkomende ziekten. Een verbijsterend groot aantal mensen lijdt aan een depressie. Dat is vreemd - we leven in het meest welvarende gebied ter wereld, met de beste gezondheidszorg. Die depressieve watjes, dat moeten wel zeurderige types zijn die hun verantwoordelijkheid niet willen dragen. Een dergelijke opvatting spoort met de hedendaagse individualisering. Gezond of ziek zijn is een zaak van het individu.
    Dit is een politieke overtuiging, die verregaande implicaties heeft. Als ziekte een zaak van het individu is, dan gaat alle aandacht naar de behandeling van het individu en diens eigen aandeel in zijn ziekte. Verzorgt hij zijn lichaam wel, eet en drinkt hij gezond, slaapt hij voldoende?
    De volgende stap is een beschuldiging: ziek worden heeft te maken met een verkeerde levensstijl en te weinig inzet en karakter. Als er te veel van zulke patiënten komen, vormen zij een bedreiging voor de maatschappij. Dat wil zeggen: voor 'onze' economie.
    Eurocommissaris voor Gezondheid en Consumentenzaken Tonio Borg zegt: 'Roken vermindert de productiviteit en schaadt de economie. Ik ga binnenkort naar Griekenland, waar 40 procent van de mensen rookt. Dat is een kostenfactor waarover gepraat moet worden.' En de London School of Economics pleitte voor psychotherapie, niet uit bezorgdheid voor de patiënten, maar omdat het toegenomen aantal depressies een bedreiging vormt voor de Britse economie.
    De boodschap is duidelijk: ziekte en gezondheid zijn een individuele verantwoordelijkheid, waarbij de maatschappij het slachtoffer dreigt te worden. Die redenering is fout.
    Tegenwoordig plukken wij de vruchten van de preventieve gezondheidszorg van onze voorouders. Onze hoge levensverwachting en levenskwaliteit zijn gebaseerd op rioleringssystemen, schoon drinkwater, goede huisvesting en voeding, inentingen en goede lichaamshygiëne en arbeidsomstandigheden. Daardoor kunnen wij het ons nu permitteren meer accent te leggen op individuele zorg. Helaas maakt het succes daarvan ons blind voor de grote collectieve ziekmaker van deze tijd: stress.
    Stress werkt in op de neurologische en endocrinologische processen, onder andere door een sterke toename van cortisolproductie. De bedoeling van die toename is het vrijmaken van energie om de oorzaken van stress op te heffen. Lukt dat niet, dat spreken we over chronische stress, waarbij het cortisolniveau constant te hoog blijft.
    Het bekendste gevolg van een verhoogd cortisolniveau is de vermindering van onze immuniteit, waardoor we vatbaarder worden voor virussen en ontstekingen. Minder bekend is dat chronische stress ook een rol speelt bij hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, hartaanvallen, rug- en hoofdpijn, spijsverteringsmoeilijkheden, te veel of te weinig eten, verhoogd alcohol-, nicotine- en medicijngebruik, ernstige slaapmoeilijkheden, angst en depressie.
    De hart- en vaatziekten en de psychiatrische stoornissen die zo veel voorkomen in de EU zijn dus stress-gerelateerd. Samen vormen zij bijna de helft van onze gezondheidsklachten. Nu we een belangrijke oorzaak kennen van zo ongeveer de helft van de hedendaagse ziekten, weet elke officiële instantie die zich bekommert om de volksgezondheid dat zij een beleid moet ontwikkelen dat die oorzaak aanpakt, de stressoren.
    Een eerste groep stressoren valt onder de noemer milieuverontreiniging, van lawaai tot fijnstof. De twee-de groep behelst de arbeidsorganisatie. Met enige overdrijving kun je zeggen dat er straks nog twee soorten mensen zijn, degenen zonder werk en degenen met te veel werk.
    Hetzelfde EU-rapport meldt dat een stijging van de werkloosheid met 1 procent overeenkomt met een stijging van 0,8 procent in het aantal zelfdodingen en met een verdrievoudiging van het aantal depressies en angststoornissen. Elk onderzoek bevestigt dat werklozen en mensen onderaan de sociale ladder zware stress ervaren. Onder meer omdat ze boven op hun precaire situatie nog de beschuldiging krijgen profiteurs te zijn.    ...


Red.:    Niet vermeld maar misschien nog belangrijker: naarmate iemand minder controle heeft over zijn eigen situatie, ervaart hij meer stress. En dat geldt dus steeds sterker naarmate je verder naar onderen op de maatschappelijke ladder komt.

  Bij mensen met te veel werk zit het teveel niet in de fysieke zwaarte, maar in de organisatie van de arbeid. De druk om te produceren blijft stijgen, terwijl de werkzekerheid alleen maar daalt (denk aan flexibele arbeid). Iemands prestaties worden afgemeten aan die van anderen; collega's worden concurrenten. We mogen niet meer beslissen hoe we ons werk doen, maar zijn meer dan ooit verantwoordelijk voor het resultaat. Een notoire bron van stress.
    Onze negen-tot-vijfbanen zijn dat meer en meer slechts op papier. Hoger opgeleiden zijn te allen tijde bereikbaar; lager opgeleiden combineren straks twee banen en beiden hebben nog nauwelijks tijd voor kinderen en partner; die worden geoutsourcet naar crèches, nannies en therapeuten.
    Ons politiek bestel offert alles op voor een bepaald economisch model ...

Het neoliberale model.
  ... en dat maakt mensen ziek.

Alstublieft: het neoliberalisme maakt de mensen ziek. En het maakt superrijken en oligarchen. Het Joodse en Amerikaanse"Winner takes all". En de rest mag stikken.
    Soms schrijven zelfs neoliberalen per ongeluk in de loop van hun betoog de waarheid op:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2013, column door Sheila Sitalsing

Amnestie

Het was een mooie brief die The New York Times afdrukte op 24 oktober van dit jaar. ... Michail Chodorkovski schreef over de dingen die er de afgelopen tien jaar bij zijn gekomen en die hij alleen van horen zeggen kent: tablets, Facebook, e-readers, Twitter, hybride auto's. ...
    Voor de bandeloze jaren negentig waarin Rusland agressief aan het liberaliseren en privatiseren sloeg, terwijl fatsoenlijk functionerende instituties ontbraken. Tegenwoordig wordt deze periode aan studenten onderwezen als schoolvoorbeeld van capitalism gone wild, toen werd een en ander luid toegejuicht door ons en het IMF. In de cowboy-economie van pakken wat je pakken kunt, verkreeg Chodorkovski het oliebedrijf Joekos voor een appel en een ei. Hij werd er de rijkste man van het land mee: ten tijde van zijn arrestatie bezat hij zo'n 6 miljard euro.    ...


Red.:   Die tijd in Rusland was helemaal geen 'capitalism gone wild'' - het was gewoon "capitalism". Het enige aspect waarom en waarin het opviel is dat het gebruikelijke proces dit keer in wat kortere tijd werd doorlopen: (bijna) alle geld van de gewone burgers naar een paar dozijn rijken. En dit alles onder leiding van en voor een flink deel ten faveure van de uitvinders van de huidige versie van het systeem dat we kennen als neoliberalisme - dit keer in de persoon van Jeffrey Sachs en zijn vrienden van Harvard University, en dus Chodorkovski, en Yegor Gaidar, en Boris Berzovsky, en Vladimir Gusinksy, en Roman Abramowitz.  Allemaal afstammelingen van de Joodse cultuur. De belangrijkste bron van deze vorm van kwaadaardigheid uitleg of detail .
    P.S. Natuurlijk kwamen er ook vele andere aasgieren op deze prooi af.
    Weer een pilaar van de beschaving die omgaat:


Uit: De Volkskrant, 21-01-2014, van verslaggever Peter de Waard

Bibliotheken | Commissie waarschuwt voor meer laaggeletterdheid en slechter onderwijs

'Sluiting bibliotheken verarmt Nederland'

Minister Bussemaker wil de bibliotheken verplaatsen naar internet. Dat zal de samenleving lelijk opbreken, stelt een commissie onder leiding van Job Cohen.


De grootschalige sluiting van bibliotheken - in de afgelopen tien jaar zijn al 300 bibliotheekvestigingen gesloten - zal Nederland op termijn lelijk opbreken. Ze zal tot een hogere laaggeletterdheid leiden, een minder goed presterende kenniseconomie, slechter onderwijs, minder gemeenschapszin en verarming.
    Hiervoor waarschuwt een commissie onder leiding van voormalig staatssecretaris, PvdA-leider en burgemeester Job Cohen. ...


Red.:   Cohen kan van de kantlijn roepen wat hij wil. Weer doet de PvdA, net als in de jaren 1990, van harte mee met het slopen van het bouwwerk der beschaving. En dit keer dicht bij haar fundamenten. En het is een weloverwogen keuze, gezien de kop van het artikel. En het begeleiden artikel:

  Drie voorbeelden van bezuinigingen op de bieb

Het is: bieb dicht óf het sportcomplex

Zeven van de tien gemeenten bezuinigen op kunst en cultuur en het zwaartepunt ligt daarbij op de bibliotheken.
.

Want wat hier had moeten staan is:
  Het is: bieb dicht óf het sportcomplex, óf het asielzoekerscentrum óf de moskee.

Leg het voor aan de Nederlanders, en de uitslag staat vast. leg het voor aan de PvdA'ers, en de uitsga ligt ook vast: dan maar de bibliotheek én het sportcomplex. Ze zullen eerder doodvallen dan het uitdelen aan de immigranten stoppen. Allebei nomadisten, hè ... neoliberalisme en nomadisme ... Het past bij elkaar als twee handschoenen. En stamt via-via ook uit het Midden-Oosten.
    Terug naar de mensenlevens:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2014, van verslaggever Bart Dirks

Reportage | Verzekeraars vinden gespecialiseerde afdelingen in Zoetermeer niet nodig

'Spoedafdeling sluiten kost levens'

Zoals meer regionale ziekenhuizen dreigt het LangeLand in Zoetermeer ic en spoedeisende hulp te verliezen. Patiënten en artsen vrezen de gevolgen. 'We krijgen veel mensen die het anders niet redden.'


Wil van Stappershoef (82) uit Zoetermeer bleef maandag met haar benen aan de traplift haken toen ze uit het stoeltje wilde opstaan. Met haar hoofd recht omlaag viel ze de trap af. 'Toen ik haar zag glijden, dacht ik: nou meisje, dat is de laatste keer dat ik je levend zie', zegt haar man Joop.
    Nu zijn ze op de afdeling spoedeisende hulp in het LangeLand Ziekenhuis van hun woonplaats. ...
    Tot woede van de lokale politiek en de Zoetermeerders dreigt het ziekenhuis zowel de spoedeisende hulp als de intensive care kwijt te raken. De zorgverzekeraars vinden die afdelingen overbodig, ofschoon de spoedeisende hulp jaarlijks 19 duizend mensen helpt. Vijfduizend komen per ambulance, ruim tienduizend via de huisarts en vierduizend op eigen gelegenheid.
    'Dit gaat levens kosten', waarschuwt Alkemade. 'Wekelijks komen hier mensen binnen die het mogelijk niet hadden gered als de ambulance had moeten doorrijden naar Den Haag of Gouda. Dat is 25 minuten verder, nog afgezien van alle files op de A12.'    ...


Red.:   Neoliberalisme kost heel veel mensenlevens.
    Volgende sector:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2014, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Zorghoreca in de knel

Het gevoel geven: ik kan het wel

Bedienen, glazen poetsen, taarten bakken, de zorghoreca biedt verstandelijk gehandicapten een zinnige dagbesteding . Die wordt nu ernstig bedreigd door de bezuinigingen.


Tussentitel: Als er 25 procent wordt bezuinigd op de dagbesteding, weten we niet hoe het verder moet - Gabor Kovacsek - regiomanager zorgorganisatie Reinaerde

Met zichtbare inspanning lukt het een vrouw met het syndroom van Down het bestelde kopje thee op haar dienblad netjes op tafel te zetten. Het restaurant in Hotel Abrona heeft de warme sfeer van een huiskamer. 38 mensen met een beperking werken in het hotel in Oudewater. In de huishouding, in de keuken, bediening, receptie of in de bakkerij.
    Maar voor hoelang nog? Nederlandse hotels, restaurants en cafés waar gehandicapten werken, de zogeheten zorghoreca, lijden onder de financiële crisis. Nog bedreigender voor deze ruim honderd ondernemingen zijn de komende decentralisaties. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de dagbesteding van gehandicapten en hebben daarvoor een kwart minder budget. Veel zorginstellingen vrezen voor het voortbestaan van de initiatieven.    ...
    De eerste gevolgen van de bezuinigingen zijn in Abrona al voelbaar. Door de korting op gehandicaptenvervoer heeft personeel dat verder weg woont problemen om het hotel te bereiken. Vanaf volgend jaar zullen veel gemeenten mensen met een beperking verplichten in de eigen gemeente naar de dagbesteding te gaan. Hun vaste stek Abrona moeten sommigen dan vaarwel zeggen. ...


Red.:   Neoliberalisme kost heel vele verdriet bij heel kwetsbare mensen.
    Eén van de standaardleugens over het neoliberalisme is dat het leidt tot meer vrijheid. Hier één van de vele bewijzen van het tegendeel:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2014, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Psychologen en huisartsen gedwongen te werken met het 'Mirro'-model

Achmea zet artsen onder druk


Achmea, 's lands grootste verzekeraar, zet psychologen en huisartsen onder druk om te werken met een methode die de zorgverzekeraar zelf mede heeft ontwikkeld. Wie weigert mee te doen aan dit zogenoemde Mirro-model voor psychologische zorg, wordt financieel gekort.    ...
    Het model bestaat uit een standaard stappenplan voor de analyse en behandeling van psychologische klachten. Preventie en online hulpverlening spelen een belangrijke rol. Volgens Achmea leidt dit tot betere en goedkopere zorg, omdat patiënten sneller bij de juiste behandelaar terechtkomen.    ...


Red.:   Tot nu toe gaat het nog goed - een vorm van systeem is goed. Maar dan:

  Psychologen die zich niet conformeren aan Mirro, krijgen van Achmea 15 procent minder vergoed. Sommige psychologen voelen zich daardoor gedwongen mee te doen.

Laat dat 'voelen' maar weg - de facto worden psychologen dus gedwongen om mee te doen. Neoliberalisme, in dit geval: het leggen van macht in de handen van zorgverzekeraars die bedrijven zijn, leidt tot minder vrijheid. Waarvan al vele meer voorbeelden zijn, zoals gedwongen medicijnkeuze.
    En in dit geval is het ook nog doodgewoon corruptie:
  Het systeem is ontwikkeld door de stichting Mirro, opgericht door Achmea en vier zorginstellingen. Psychologen die meedoen, moeten 2,5 procent van hun verdiensten afstaan. Van Rooij van GGZ Nederland noemt dat 'een ongeoorloofde koppelverkoop', omdat Achmea's uitgaven aan behandelingen zo weer deels terugvloeien naar een gelieerde stichting.

Niks geen 'ongeoorloofde koppelverkoop' ... Corruptie!
    Wat allemaal simpel opgelost kan worden, door zoiets onafhankelijk te laten testen. Wat niet gebeurt, dus:
  Achmea wil dat ook huisartsen Mirro gebruiken. Maar die weigeren dat zolang het effect niet wetenschappelijk is onderbouwd, zeggen huisartsenverenigingen LHV en NHG.

Met als definitieve bewijzen van de kwaadaardigheid erachter dit:
  De Bruijn van Achmea noemt dat 'koudwatervrees'.

Commerciële leugenpraatjes.
    En dit:
  Minister Schippers (Volksgezondheid) meldde deze week dat zij Mirro toejuicht. Volgens haar is het de bedoeling dat verzekeraars op deze manier invloed uitoefenen.

De steun van neoliberale ploerten.
    De volgende stap:


Uit: De Volkskrant, 11-03-2014, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Reclame | Bank gaat data rekeninghouders gebruiken

ING wil betaalgegevens klant koppelen aan adverteerders

ING wil de betaalgegevens van zijn klanten commercieel uitbuiten door ze te koppelen aan adverteerders. De bank gaat de mogelijkheden dit najaar uitproberen. ING-klanten moeten expliciet toestemming geven voor het commerciële gebruik van hun gegevens.
    ING heeft dit maandag bekendgemaakt. De bank beheert 8,2 miljoen Nederlandse betaalrekeningen en zit daarmee op een potentiële goudmijn. Adverteerders hebben veel geld over voor betaalgegevens.    ...


Red.:   Dat van die "expliciete toestemming" is een tussenfase - in de loop van de tijd zal dat veranderen in "Ja, tenzij je dat expliciet aangeeft", in fase drie zal je voor het niet-doorgeven van je gegevens moeten betalen, en in fase vier kan je geen rekening meer openen zonder dat je toestemming geeft. En dat geldt dan natuurlijk voor alle banken, want dat spreken ze dan onderling af.
    Op naar de essentiële levensvoorwaarden:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2014, van verslaggever Mac van Dinther

'Het toezicht op ons voedsel is uitgekleed'

De Tweede Kamer vond dat er veel minder voedselinspecteurs nodig waren. Sjoemelaars hebben bijna vrij spel, zegt de onderzoeksjournalist.


Tussentitel: Voedselinspecteur moet onafhankelijk zijn, monsters nemen, en die laten onderzoeken - Marcel van Selfhout

Het is tijd voor een fundamentele herbezinning op de rol van de nationale waakhond voor de voedselveiligheid, de NVWA, zegt onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout. 'Niet de minister naar de Kamer roepen voor het zoveelste incidentje. Laten Kamerleden liever een parlementair onderzoek optuigen en deskundigen aan het woord laten om een goed debat te voeren over waar we heen willen met de NVWA.'
    Want met het huidige toezicht op de voedselveiligheid is het droevig gesteld, vindt Van Silfhout. Hij is schrijver van het boek Uitgebeend, een onderzoek naar het reilen en zeilen van de NVWA in de afgelopen tien jaar, dat vandaag verschijnt.
    Na tien jaar politieke machtsspelletjes, ambtelijke intriges, reorganisaties en bezuinigingen is de nationale Voedselautoriteit murw gereorganiseerd en kapotbezuinigd. Of, om het in slachthuistermen uit te drukken: uitgebeend tot op het bot. En de schuldigen zijn bekend, zegt Van Silfhout. 'Het is de politiek zelf die het toezicht heeft uitgekleed.'    ...


Red.:   De politiek die volledig gedomineerd werd en wordt door het neoliberale denken: de overheid moet terugtreden, ook uit alle controlefuncties:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2014, van verslaggever Mac van Dinther

Commerciële voedsellaboratoria zien paardenvlees over het hoofd

...    Het toezicht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ...
    De NVWA had vroeger eigen laboratoria, maar die zijn ontmanteld en gebundeld in het Rikilt, dat deel uitmaakt van Wageningen Universiteit....


Red.:    En overgenomen door de markt:

  De kwaliteit van commerciële voedsellaboratoria die onderzoek doen in opdracht van de levensmiddelenindustrie schiet tekort. Dat blijkt uit een proef die is gedaan met pizza's die 'besmet' waren met paardenvlees. Drie van de acht laboratoria ontdekten dat niet.
    In samenwerking met de Foodscore Group, een adviseur in de voedselbranche, liet onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout zestien pizza's onderzoeken door acht officieel geaccrediteerde laboratoria, samen goed voor een marktaandeel van 90 procent.
    De pizza's waren gekocht in de supermarkt en in neutrale dozen gedaan. Op de helft van de pizza's was 5 gram paardenrookvlees gelegd. Drie van de acht laboratoria vonden dat niet, ook al was nadrukkelijk gevraagd om de pizza's daarop te onderzoeken.
    Verder bleek dat de laboratoria uiteenlopende verschillen maten in de microbiologische kwaliteit van de pizza's. Ook het prijsverschil was aanzienlijk. Het goedkoopste laboratorium vroeg 246,95 euro, het duurste 792,50 euro voor het onderzoek. De termijn waarin de resultaten werden verstrekt, varieerde van zes tot veertien werkdagen. Eén lab overschreed de termijn met ruim een maand.

Die kan dus bij de reeks absurditeiten: door de industrie zelf betaalde controle ...
    Wat en smerig zootje is dit allemaal ...
    Een groot deel van dit stinkende moeras:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2014, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant

Privatiseringsverdriet

Met de overheid werd ook de Nederlandse gezamenlijkheid in de verkoop gedaan.


Zomaar een bericht uit de donderdagkrant. Gemeenten kopen thuiszorg in via een afslagstelsel - de laagst biedende wint. Het betekent in de praktijk dat je geen fatsoenlijke cao kunt afsluiten. Nog een bericht. De Voedsel- en Warenautoriteit doet haar werk niet. Voorheen had je de Keuringsdienst van Waren, daarbij hoorden inspecteurs. Daarna ging de markt zichzelf inspecteren, met als gevolg een geweldige onderschatting van bijvoorbeeld de Q-koorts. Intussen verkoopt ING, vroeger in staatshanden, uw computergestuurde gegevens aan derden. Je zou denken dat het mooi is geweest met de ruïneuze trits marktwerking, privatisering en afrekencultuur. Niets is minder waar.
    Roel Kuiper wrijft het zout er nog eens in. Alle oude kwalen zijn er nog, schrijft hij in zijn deze week verschenen boek De terugkeer van het algemeen belang. Kuiper is hoogleraar, tevens Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij leidde het parlementair onderzoek van de senaat naar de grote privatiseringen, te weten NS, elektriciteitsbedrijven, post en telefonie. Een uitmuntend geschreven boek. Je leest het en vraagt je af: wat is er in hemelsnaam in dertig jaar met Nederland gebeurd? Om kort te gaan, we zijn het algemeen belang kwijtgeraakt. Privatiseringsverdriet is een mooie kuiperiaanse term. Verdriet is er ruimschoots, dat bewijst de ING-opwinding van deze week.    ...
    Ruud Lubbers begon in 1982 met zijn privatiseringskarwei, Onno Ruding (Financiën) had bij het IMF gewerkt en wist hoe je zoiets moest aanpakken. Afstoten wat kan worden afgestoten, was het credo. Een notie van algemeen belang, burgerschap of staatsfunctie ontbrak. Er was alleen maar pragmatisme, plus het idee dat we er als klein land bij moesten zijn, want anders waren we te laat.    ...


Red.:   Er was heel weinig pragmatisme. Dit was pure Nederland- en volkshaat - zo snel mogelijk afbreken die solidariteit en samenwerking. Zoals inmiddels volkomen erkend door deze lieden zelf uitleg of detail . De drang naar de Europese eenwording, een Europees Imperium, is een bijna sluitende bevestiging.

  Het resultaat is bedroevend. Qua opbrengst evenzeer als qua mentaliteit. Vaak is er gelachen om het sentiment dat het niet goed gaat met Nederland. We zijn toch welvarend? Hier is het antwoord. Met de overheid werd ook de Nederlandse gezamenlijkheid in de verkoop gedaan. Dat maakt ook het Europaverdriet begrijpelijk. Het idee van de interne markt was dat personen, goederen en kapitaal vrijelijk door de Europese ruimte moesten kunnen stromen. Ook hier bracht Nederland geen eigen opvatting in, terwijl er ook al geen Europees algemeen belang is ontstaan. Als Europa binnen tien jaar geen bezieling krijgt, is het tot mislukken gedoemd, zei eurocommissaris Jacques Delors. Dat was in 1992.

En mislukt is het keihard, alleen gaan ze gewoon op dezelfde weg door, omdat het niet om opbouw gaat, maar om afbraak: afbraak van de Europese nationale beschavingen.


Uit: De Volkskrant, 24-03-2014, van verslaggever Jonathan Witteman

Weer zelfmoorden bij telecomfirma Orange

Een nieuwe zelfmoordgolf bij het Franse telecombedrijf Orange heeft voor beroering gezorgd in Frankrijk. Dit jaar hebben al tien werknemers een einde gemaakt aan hun leven, tegen elf in heel 2013. .
    Acht van de tien zelfmoorden hadden direct te maken met het werk, maakte L'Observatoire du stress et des mobilités forcées bekend, de instelling die waakt over de arbeidsomstandigheden bij Orange.
    De waakhond werd aan het begin van de crisis in het leven geroepen toen het voormalige staatsbedrijf France Telecom, de voorganger van Orange, in opspraak raakte door een serie zelfmoorden. Tussen 2008 en 2009 beroofden 35 werknemers zich van het leven. ...
    Werknemers spreken van een treitercultuur. In het verleden moesten werknemers toestemming vragen voor toiletbezoek, of schriftelijk uitleggen waarom hun lunchpauze een minuut te lang had geduurd.


Red.:   Iets dat direct het gevolg is van de neoliberale aanpak:

  Orange, dat honderdduizend werknemers heeft, is berucht vanwege meedogenloze reorganisaties. Begin deze maand meldde Orange dat er in 2013 bijna een miljard euro is bespaard 'op alles van software tot personeel'.

Neoliberalisme, oftewel kapitalisme, is je reinste ploertigheid.
    Thomas von der Dunk vat ook een paar dingen samene:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2014, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus

Minder regels, minder banen en meer doden

In een hoogontwikkelde samenleving hoeft men niet alles zelf op deugdelijkheid te controleren.


Tussentitel: Investeer weer in essentiële overheidsdiensten

'Minder regels, meer banen.' Aldus de leuze van de VVD bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat eerste is de afgelopen jaren in de vleessector inderdaad gebeurd. Het resultaat is zeer leerzaam. Ten koste van veel banen is door Den Haag stevig bezuinigd op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die op de branche toezicht moest houden. Er kwamen minder regels, omdat men er, conform het heersende geloof in zelfregulering, op vertrouwde dat de slager heel goed zijn eigen vlees keuren kon.
    Vorige week moest de Onderzoeksraad voor Veiligheid constateren dat de veiligheid van vlees door al die bezuinigingen niet langer gewaarborgd is. 'Niet verbetering van het toezicht stond voorop, maar de wens om de lasten voor overheid en bedrijfsleven te verminderen', luidde een van de conclusies. Voedselvergiftiging, mogelijk door verminderde overheidscontrole, heeft de afgelopen jaren al ettelijke mensen het leven gekost.
    Minder regels: we weten in deze sector dus waartoe dit leidt. De ontsporing is het gevolg van het neoliberale waandenkbeeld dat een ingewikkelde samenleving zonder veel regels kan, en staat dan ook niet alleen. Overal lopen we tegen de onhoudbaarheid van dit dogma aan. Zijn na Robert M. - het bijproduct van marktgerichte zelfregulering - minder regels in de kinderopvang gewenst? Over minder regels in de vuurwerkbranche wordt in Enschede sinds een jaar of veertien eveneens vast anders gedacht. Ook op fiscaal terrein werd erg op zelfregulering vertrouwd om maar op controlerende belastingambtenaren te kunnen bezuinigen - met Bulgaarse huurfraudeurs, Oekraïense brievenbusmaatschappijen en mondiale belastingontduiking als uitkomst, zodat Nederland zich tot internationaal financieel misdaadcentrum heeft ontwikkeld.    ...


Red.:   Allemaal veroorzaakt door de neoliberale ideologie met onder andere een zo klein mogelijke overheid, waarbij "zo klein mogelijk' in feite staat voor "alleen het militaire apparaat". In het neoliberale paradijs zoals uitgebeeld door regisseur Paul Verhoeven in Robocop   is ook de politie geprivatiseerd.
    Nog een aanvulling door een brievenschrijver:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2014, ingezonden brief van Joke Koppen, Winkel

Echte controle

...    Aan de door Von der Dunk genoemde terreinen waar het flink mis is wil ik er twee toevoegen: de asbestsanering en de mestboekhouding. Asbestsanering mag alleen gedaan worden door gecertificeerde bedrijven. Die certificering wordt echter overgelaten aan de branche zelf.
    In recente uitzendingen van Kassa en het NOS Journaal hebben we gehoord hoeveel er mis is in die bedrijfstak, wat weer wordt bevestigd in een recentelijk gepubliceerd onderzoek van de Inspectie van het ministerie van SZW.
    En dan de door onze boeren te voeren mestboekhouding. Als je ziet hoeveel mestfraude de uitgeklede NVWA boven water haalt, dan vraag ik mij af hoe groot die ijsberg is.
    Ik hoop dat onze volksvertegenwoordigers zich eindelijk realiseren dat zelfregulering alleen niet werkt. Vertrouwen is goed, maar (echte) controle moet er ook zijn. Daar wordt Nederland heus geen politiestaat van.


Red.:   Zelfregulering door groepen met financiële belangen is waanzin, en neoliberalisme is nog veel grotere waanzin.
    Een kwestie die al heel lang speelt - de webversie van het artikel is gekozen vanwege de meer pakkende en meer correcte titel:

:
Uit: Volkskrant.nl, 07-04-2014, door Marcel van Lieshout

Kledingbranche hekelt 'sprinkhanenplaag' van outletsales

Gemeenten staan te gemakkelijk grootschalige uitverkoop van merkkleding toe op locaties zonder winkelbestemming. Een 'sprinkhanenplaag' noemt branchevereniging INretail (kleding- en schoenenwinkels) de verkoopevenementen in voetbalstadions, beursgebouwen of hotels.


Tussentitel: Als mensen geld willen verdienen, prima. Maar gemeenten moeten hun eigen regels naleven. Ze maken zich ernstig zorgen over de verloedering van binnensteden en over al die sluitingen van winkels. Tegelijkertijd wordt op allerlei perifere locaties oneerlijke concurrentie toegestaan - INretail-woordvoerder Paul te Grotenhuis

Kledingwinkels in binnensteden hebben het al moeilijk en worden steeds meer oneerlijk beconcurreerd, vindt de brancheorganisatie. Opkopers van oude partijen merkkleding bieden hun waar aan met forse kortingen in ruimten die geen winkelfunctie hebben. Zoals afgelopen weekeinde in de RAI in Amsterdam.
    'We hebben niets tegen concurrentie', zegt INretail-woordvoerder Paul te Grotenhuis, 'maar winkeliers moeten aan allerlei voorwaarden voldoen en betalen vaak forse huren. Gemeenten hebben niet voor niets winkelbestemmingen bepaald. In een woonhuis mag je ook geen winkeltje spelen.'     ...
    'Wie er betrokken zijn bij Exclusive Private Sales weten we niet, en we hebben niets tegen die organisatie als zodanig', zegt INretail-woordvoerder Te Grotenhuis. 'Als mensen geld willen verdienen, prima. Maar gemeenten moeten hun eigen regels naleven. Ze maken zich ernstig zorgen over de verloedering van binnensteden en over al die sluitingen van winkels. Tegelijkertijd wordt op allerlei perifere locaties oneerlijke concurrentie toegestaan.'


Red.:   De samenvatting stond dus al in de titel: sprinkhanen. Het neoliberalisme als geheel is een sprinkhanenplaag die de sociale maatschappij kaalvreet. En de Midden-Oosten woestijn van de Arabieren en Joden achterlaat.
    Een al vele malen eerder geconstateerd feit: beloning op output in het onderwijs in de vorm van aantallen afgestudeerden en dergelijke, de neoliberale aanpak is een regelrechte ondermijning van de onderwijskwaliteit - die het hardst wringt daar waar de prestaties het moeilijkst kwantificeerbaar zijn:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2014, van verslaggevers Rik Kuiper en Merijn Rengers

Onderwijskwaliteit: alfastudies

Geen genadezesje voor Letteren

Na de hogescholen moeten ook de universiteiten eraan geloven: in een recente beoordeling door de NVAO scoren maar liefst 26 letterenstudies een onvoldoende. Vooral eindscripties blijken onder de maat. Wat is er aan de hand met ons onderwijs? En hoe maken we het toekomstbestendig?


Hij wil geen paniek zaaien in de geesteswetenschappen, maar Anne Flierman maakt zich wel degelijk zorgen over het niveau van de opleidingen. 'Het is tijd voor een wake-upcall', zegt de voorzitter van de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de keurmeester van het hoger onderwijs. 'We zien meer onvol- doendes dan we gewend zijn. Dat moeten we niet onder tafel houden.'
    De afgelopen maanden bezochten visitatiecommissies de 212 Nederlandse opleidingen in de geesteswetenschappen, van archeologie tot European studies en van geschiedenis tot kunst- en cultuurwetenschappen. Van deze opleidingen kregen er 26 een gele kaart van de NVAO, 13 procent van het totaal.
    De clusters geschiedenis en cultuur- en mediastudies verzamelden de meeste waarschuwingen. Daar bleek circa eenderde van de opleidingen niet voldoende. De faculteiten krijgen tot twee jaar de tijd om de boel op orde te brengen.
    Vooral zorgwekkend bij de betreffende opleidingen is het aantal eindscripties van te laag niveau, zegt Flierman. 'Onze visitatiecommissies pikken er bij elke opleiding willekeurig vijftien scripties uit en kijken naar de beoordeling. Als een aantal scripties hoger becijferd is dan wij zouden doen, dan onderzoeken we nog meer scripties. Als ze structureel te hoog becijferen, dan levert dat de opleiding een onvoldoende op.'
    En dat is bij veel van die 26 opleidingen het geval. Hoeveel studenten de afgelopen jaren onterecht het diploma hebben gekregen durft Flierman niet te schatten, maar dat er geflatteerde voldoendes zijn uitgedeeld staat vast. 'Het is niet zo dat iedereen die bij deze opleidingen is afgestudeerd ten onrechte een diploma heeft gekregen. Maar van sommige zesjes en zevens kun je je afvragen of ze terecht waren.'    ...


Red.:    Allemaal volkomen voorspelbaar en voor een deel ook voorspeld. Een uitvloeisel van de algemene regel dat neoliberalisme volkomen strijdig is met alles waarbij "kwaliteit" een factor is. Dus ook energievoorziening, vervoer, zorg, enzovoort.
    Uit de zorg-hoek:


Uit: De Volkskrant, 03-07-2014, van verslaggeefster Mieke van Dixhoorn

Huisartsen merken gevolgen van hogere eigen bijdrage

Meer zorgmijders door eigen risico


Tussentitel: Patiënten laten geen soa-test doen, of halen medicatie niet op - Steven van Eijk - voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Een stijgend aantal patiënten volgt om financiële redenen het advies van hun huisarts niet op. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LUV) op basis van een jaarlijkse peiling onder hun leden. Een nieuw dieptepunt volgens de vereniging is dat 43 procent van de patiënten zelfs verwijzingen naar het ziekenhuis in de wind slaat.
    De opkomst van 'zorgmijden' lijkt samen te vallen met de verhoging van het eigen .risico. In 2'013 ging dat naar 350 euro, voor 2015 staat een verhoging naar 405 euro gepland.
    Steven van Eijk, voorzitter van LHV, is bezorgd: 'Vorig jaar ging het nog vooral om mensen die niet naar de fysiotherapeut gaan. Nu worden bijvoorbeeld geen röntgenfoto's meer gemaakt of labonderzoek gedaan. Sommige patiënten laten geen soa-test doen, of halen bepaalde medicatie niet op. We kennen gevallen van mensen die geen maagzuurremmers nemen bij bepaalde medicijnen, terwijl de dokter dit wel voorschrijft. Zij krijgen dan last van maagbloedingen. Uiteindelijk zijn 'er 'zwaardere ingrepen nodig, in de tweedelijnszorg.'
    Bijna duizend van de ruim achtduizend huisartsen die werden benaderd, vulden de vragenlijst in over zorgmijding. 72 procent van hen heeft meer dan één keer per week te maken met patiënten die hun advies niet opvolgen omdat zij het niet kunnen betalen, in 2013 was dat nog 62 procent. Groepen waar dit het meest voorkomt, zijn alleenstaanden tussen de 30 en 65 jaar en jongeren. ...


Red.:   Ook hier dus maar de beeltenis van de persoon die symbool staat voor de gevolgen van het neoliberalisme: Shylock, de Joodse woekeraar die een pond vlees van zijn schuldenaar wil afsnijden. Het neoliberalisme is een door Joden geïnspireerde ideologie , dus dat dele klopt al. En het neoliberalisme snijdt geen vlees af van schuldenaren, maar van mensen die juist iets geleverd hebben: hun leven aan arbeid: wat de Jonden de andere neoliberalisme willen is niets iets "terug", maar iets dat ze sowieso niet toebehoort. En dat allemaal enkel en alleen om rijk te worden.
    En nog een hele groep die ze vertrappen:


De Volkskrant, 15-07-2014, ingezonden brief van Fred Versteeg, Leiden

We konden niet anders

Eén zinnetje in het artikel over de failliete Zaanse stichting Welsaen (Binnenland, 14 juli) kenmerkt een andere, aanzienlijk ingrijpender vorm van faillissement: de morele variant. We zitten in een spagaat die voortkomt uit Ruttes pleidooi voor de participatiesamenleving enerzijds en zijn uitspraak over visie als een olifant die ons het zicht beneemt anderzijds.
    De vermarkting van het zorg- en welzijnswerk dwong de lokale organisatie Welsaen te fuseren met zorggigant Espria. 'We konden niet anders, anders was Espria in onze regio zelf met welzijnswerk begonnen en had ons zo uit de markt gedrukt.' Lees dit zinnetje goed. We hebben het niet over supermarkten of kledingzaken, maar over buurthuizen en ouderenzorg.
    Over net dat beetje extra hulp voor de zwakkeren en armen in ons land die een basis kan vormen voor die participatiesamenleving. Maar de vermarkting maakt dat hulp vermindert en buurthuizen moeten worden gesloten. Ondertussen zitten drie Espria-bestuurders bij de toptwaalf van grootverdieners in de zorgsector. Bestuurders die zonder blikken of blozen het ontslag van 2.500 medewerkers noodzakelijk vinden. En de PvdA-Kamerleden en PvdA-ministers blijven zich maar verbazen over het feit dat de SP groeit.


Red.:   Het wordt echt tijd voor een situatie waarin er een aantal aan de lantarenpalen komt te hangen - ook wel bekend als "revolutie".
    Een voorbeeld geconstateerd door anderen:


De Volkskrant, 07-08-2014, ingezonden brief van Henk Slechte, Schiedam

De afschaffing van de dienstbare mens


Fons Janssen weet ongetwijfeld alles van 'arbeidsmarktpolitiek' (O&D, 4 augustus). Toch ontbreekt in zijn pleidooi voor de aanpak van de werkloosheid de analyse van een ontwikkeling die de steeds kwetsbaardere onderkant van de arbeidsmarkt al jaren bedreigt: de eenzame zelfredzaamheid met plastic kaartjes en automaten, waartoe de consument wordt gedwongen.
    Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, waar eerst de conducteur op bus en tram werd wegbezuinigd en vervolgens bij de NS de lokettist die kaartjes verkocht en informatie gaf.
    Sinds 9 juli geeft de vervanging van het papieren kaartje door de ov-chipkaart een nieuw dreun aan de werkgelegenheid én de menselijke rol in het openbaar vervoer. Iedere dag staat een lange rij voor het ene noodloket dat het station in mijn woonplaats heeft voor wanhopige bejaarden en buitenlandse gasten(!), die in het geplastificeerde en gedigitaliseerde Nederlandse openbaar vervoer geen weg weten. Het doel van al dat plastic is minder personeel.
    Zo hoopt de NS de belofte in te lossen, die de politiek deed bij de verzelfstandiging op 1 januari 1995: het spoor gaat de samenleving minder kosten. Die zelfstandigheid ontaardt echter al twintig jaar in kostbare vertragingen, te weinig toezicht in de trein, verkeerde aankopen (Fyra!) en sprinters zonder toilet.
    Ook in andere sectoren heeft het plastic kaartje de dienstbare mens al vervangen of zal dat nog doen, met vergelijkbare gevolgen. Tegen die ontwikkeling is het pleidooi van Janssen voor een kortere werkweek en een nieuw akkoord van Wassenaar een loze kreet.


Red.:   Allemaal uitingen van het neoliberalisme.
    Volgende kwestie:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2014, van verslaggeefster Ana van Es

'Friesland zit straks zonder rechtspraak'

De rechtbank in Leeuwarden gaat verdwijnen, vrezen de rechters die er werken. In een open brief aan het kabinet luiden ze de noodklok. 'Friesland zal de eerste provincie worden die geen rechtspraak meer heeft.' .
    De dreigende sluiting van de rechtbank Leeuwarden is een nieuw hoofdstuk in een fusiereeks bij justitie in Noord-Nederland. Politiediensten, het Openbaar Ministerie en delen van de rechtspraak in de drie noordelijke provincies worden geconcentreerd in de stad Groningen. De Friese rechters slaan nu alarm over het laatste reorganisatievoornemen: al het kantoorpersoneel van de rechtbanken in Leeuwarden en Assen gaat verhuizen naar Groningen.    ...


Red.:   Maar dit is toch eigenlijk allemaal niet zo belangrijk, want in de nabije neoliberale heilstaat is de rechtspraak sowieso alleen toegankelijk voor de rijken, en die hebben genoeg tijd om zo'n afstand te reizen. Als ze nog ergens "werken", kunnen ze dat wel onderweg doen, op de achterbank terwijl de chauffeur, een ontslagen griffier of zoiets, rijdt ...
    Een bevestiging van wat huisartsen al eerder meldden:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2014, van verslaggever Yoshi Tuk

'Dure zorg gemeden: premie niet omhoog'

Tussentitel: Mensen gaan liever naar de huisarts; dat kost hun geen geld

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen lijkt de basisverzekering in de zorg niet duurder te worden. Dat komt voor een belangrijk deel doordat mensen 'dure' zorg mijden. 'Extreem zorgelijk en onhoudbaar', zegt directeur Chris Oomen van verzekeraar DSW. .
    Net als voorgaande jaren maakt kleinere speler DSW als eerste verzekeraar bekend welke premie hij zal rekenen. Die geldt normaliter als een goede graadmeter voor de prijzen van andere zorgverzekeraars. ...
    Dat DSW zijn prijzen niet hoefde te verhogen is voor een groot deel een direct gevolg van zorgmijding door patiënten. Volgens DSW-directeur Chris Oomen verkiezen veel mensen de goedkopere huisarts boven een ziekenhuis of specialist. Deze laatsten betaalt de patiënt immers zelf, via het eigen risico. 'Extreem zorgelijk is dat er een steeds grotere groep is die medische adviezen van de huisartsen in de wind slaat.' Oomen zegt het direct terug te zien in de cijfers. Zodra er weer een nieuw jaar met een nieuw eigen risico ingaat, krijgen specialisten het veel minder druk. 'Patiënten kappen een behandeling liever af dan dat zij eraan moeten meebetalen. De effecten op lange termijn zijn onhoudbaar.'    ...


Red.:   Oftewel: de zorg-plannen van het neoliberale kabinet kosten doden. Het beleid van Edith Schippers kost doden.
    En nog eentje uit die sector:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2014, van verslaggevers Gijs Herderscheê en Jan Hoedeman

Van Boxtel hekelt selectie door zorgverzekeraars

Tussentitel: Cliënten komen voor gesloten loket te staan als er niets gebeurt - Roger van Boxtel - bestuursvoorzitter

Er tikken tijdbommen onder het ziektekostenstelsel. De solidariteit wordt ondermijnd door toenemende risicoselectie: verzekeraars houden dure patiënten liever buiten de deur. Dat zegt Roger van Boxtel, vertrekkend topman van zorgverzekeraar Menzis. .
    Risicoselectie bemoeilijkt het overstappen van burgers naar andere verzekeraars, zegt Van Boxtel. Verzekeraars met klanten die veel zorg nodig hebben, moeten extra vermogen opbouwen. Daardoor verslechtert de concurrentiepositie van deze sociale verzekeraars.    ...


Red.:   Een gang van zaken die even voorspelbaar was als de opkomst van de zon, de volgende dag. Concurrentie op prijs veroorzaakt concurrentie op kosten, en dat houdt automatisch is: de concurrentie op de dure patiënt. Waarin met concurrentie hier bedoeld wordt: van de negatieve soort.

  De verzekeringsdirecteur slaat alarm over de negatieve effecten van de marktwerking in de gezondheidszorg: 'Als er niets gebeurt, komen cliënten voor gesloten zorgloketten te staan. En de zorgverzekeraar die iedereen aanneemt, krijgt bedrijfseconomische problemen .'    ...
    Menzis accepteert ongezien aanvragen voor de basisverzekering en voor aanvullende verzekeringen. Van Boxtel hekelt verzekeraars die eisen stellen voor aanvullende verzekeringen omdat dit een drempel opwerpt bij het aanvragen van een basisverzekering, waar de risicoselectie is verboden.
    De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die toeziet op de zorgmarkt ...

... is inmiddels een corrupte neoliberale bende gebleken, die onder één hoedje speelt met het neoliberale beleid van politiek en ministerie.
    De neoliberale regering heeft geld nodig om de verliezen van de banken en de rijken te dekken:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2014, door Nanda Troost

Grote financiële problemen voor arbeidsgehandicapten

... Het kabinet wil met de nieuwe wet 1,6 miljard euro besparen.


Red.:   Dus wat doe je als je geld nodig hebt door de rijken? Het enig mogelijke antwoord: Je steelt het van de armen. Bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid voor gehandicapte armen door te schuiven naar de gemeenten en die dus miljarden minder te geven. Waarop die gemeenten de bezuiniging doorschuiven:
  Honderden arbeidsgehandicapten die op een tijdelijk WSW-contract bij een sociale werkplaats werken, komen in grote financiële problemen. Hun contract wordt niet verlengd doordat gemeenten vooruitlopen op bezuinigingen die volgend jaar op hen afkomen als gevolg van de Participatiewet. Vooral arbeidsgehandicapten met een WIA-uitkering die werkloos worden, gaan er honderden euro's per maand op achteruit.
    Hoewel exacte aantallen ontbreken, bevestigt uitkeringsinstantie UWV de signalen dat tijdelijke contracten van arbeidsgehandicapten in sociale werkplaatsen niet worden verlengd. Datzelfde constateert Cedris, de brancheorganisatie van de sociale werkbedrijven. Een kleine vierduizend mensen met een WIA-uitkering hebben een beschutte werkplek in een sociale werkplaats. Bijna 1.500 van hen hebben een tijdelijk contract. Wie na twee jaar ziekte weer aan het werk probeert te komen valt bijvoorbeeld terug van 1.450 euro netto per maand tot 600 euro als hij werkloos wordt.

Natuurlijk schreef de neoliberale Volkskrant het in een andere volgorde ten einde de groteskheid van het gebeuren te verhullen.
    De Volkskrant is voor de rijken.
    Kijk maar: na de enthousiaste steun voor de participatiemaatschappij, eufemisme voor van Rutte en Samsom, presenteren ze nu vol trots hoe dat uitwerkt:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2014, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Hulp en gezelschap tegen betaling

Samen leuke dingen doen à 17,50 per uur

Ouderen moeten meer zorg zelf organiseren, maar hun kinderen wonen vaak ver weg. Daar springen bedrijven op in. Zo kunnen Llew Trotmans dochters regelen dat hij bezoek krijgt.


Tussentitel: Ik heb de zon op mijn gezicht nodig, en zonder Anna kom ik doordeweeks niet buiten - Llew Trotman (87)

Gezeten in zijn luie stoel geniet Llew Trotman (87) zichtbaar van de muziek die geneeskundestudente Anna Visser (19) voor hem heeft opgezet.
    Visser bezoekt Trotman er twee keer per week twee uur. Als het mooi weer is gaan ze samen naar buiten, vaak naar een nabijgelegen park. Of ze drinken thee, luisteren muziek en bekijken foto's van zijn familie.
    Visser is een van de vijftig zorgstudenten in het bestand van het jonge bedrijf Mantelaar die wekelijks tegen betaling ouderen bezoeken. Zij helpen als het nodig is met de administratie, of met opstaan of naar de wc gaan. ...


Red.:   Juist ja ... De participatiemaatschappij van Rutte en Samsom: van thuiszorg voor iedereen naar thuiszorg voor de rijken. Oftewel: laten we degenen die al een leven hebben geleid van parasiteren op de maatschappij:

  Gezeten in zijn luie stoel geniet Llew Trotman (87) zichtbaar van de muziek die geneeskundestudente Anna Visser (19) voor hem heeft opgezet. Op deze plaat van The Folkstudio Singers speelt de in Barbados geboren Trotman de contrabas.
    'Wat is het leven snel gegaan', verzucht hij, terwijl hij zijn ogen even sluit. Het voelt voor hem als gisteren dat hij in grote soul- , gospel- en latinorkesten musiceerde. ...
    De 87-jarige Trotman is blij met het betaalde gezelschap. 'Ik kom uit een zonnig deel van de wereld, ik heb de zon op mijn gezicht nodig', zegt hij. 'Zonder Anna kom ik doordeweeks niet buiten.' ...

Kijk, dat is iets dat dat gewone blanke klootjesvolk gewoon niet waard is. Werken en doodgaan is goed genoeg voor hen.
    Constateert de Volkskrant tevreden, met een feestelijk reportage over een hele pagina.
    Weer iets uit de zorg:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2014, van verslaggever Gijs Herderscheê

'Sta beperking vrije keuze voor specialisten toe'

Afschaffing van de zogenoemde vrije artsenkeuze ... Beperking van de artsenkeuze tot zorgverleners die een contract hebben met de gekozen verzekeraars, is een keuze van de burger. Die heeft immers een grote keuze uit soorten polissen met bijbehorende verschillen in vergoedingen.    ...


Red.:   Wie deze redenatie gebruikt is een gore Dickensiaanse neoliberaal. Want die verschillende polissen hebben verschillende prijzen, en de polissen met vrije specialistenkeuze zijn natuurlijk duurder. En omdat de verzekeraars natuurlijk de goedkoopste contracten kunnen afsluiten met de minst functionerende specialisten, dat is namelijk de wet van de markt, is de hulp inbesloten bij die goedkopere polissen ook van mindere kwaliteit. Dus wat hiermee geïntroduceerd wordt, is klassenzorg.
    Neoliberalisme van de Dickensiaanse soort.
    Met nu nog niet erg grote verschillen, maar die zullen allengs toenemen, wanner de verzekeraars bijvoorbeeld matig opgeleide artsen uit de derde wereld gaan importeren.
    Neoliberalisme van de Dickensiaanse soort.
    Hetgeen bedacht is door de neoliberale ploertenregering van VVD en PvdA, uitgevoerd onder leiding van de neoliberale ploert Edith Schippers, en van een stempel voorzien door de neoliberale bestuurdersclub genaamd Raad van State:

  Tussentitel: Raad van State ziet geen strijdigheid met Europees recht

Afschaffing van de zogenoemde vrije artsenkeuze is niet strijdig met het Europees recht.

Volkomen vanzelfsprekend: de Europese Unie is het neoliberalisme van het Europese continent uitleg of detail .
    En verbijsterend ... Ze geven het ook nog toe:
  De raad onderstreept dat de verdere ontwikkeling van het systeem van ziektekostenverzekeringen afhankelijk is van adequaat toezicht door de Nederlandse Zorgautoriteit NZA en de Autoriteit Consument en Markt ACM.

En iedereen weet inmiddles dat toezicht door dit soort organen volkomen effectief en een wassen neus is uitleg of detail . En zelfs de Volkskrant is in staat om dit op te merken:
  Dit is saillant door de recente problemen bij de NZA waardoor twijfel is ontstaan over het functioneren van deze toezichthouder. Zo schurkte de NZA de afgelopen jaren te dicht aan tegen het ministerie van Volksgezondheid en functioneerde te weinig onafhankelijk.

Wat slechts één van de vele voorbeelden van disfunctioneren is, dus andere mensen of een andere club gaat niet werken.
    De Raad van State is naast een club van Dickensiaanse neoliberalen, ook een club van groe hypocrieten. Maar dat gaat heel vaak samen.
    Weer een hele maatschappelijke sector:


De Volkskrant, 25-10-2014, ingezonden brief van A.P.M. Broekhuisen, Pijnacker

Vette worst

'Geld heeft het onderwijs gecorrumpeerd' en 'Alles in het onderwijs beweegt op basis van geld', zegt leraar Ton van Haperen. Daar kan ik over meepraten. In de tijd van de schaalvergroting in het onderwijs was het hele onderwijsveld faliekant tegen de fusies. De waarschuwingen daartegen waren aan de orde van de dag. En toch werkten de scholen er van harte aan mee.
De strategie was om het zittende management (de directeuren) over de streep te trekken met hoge salarissen en riante arbeidsvoorwaarden. Ook wij, schooldirecteuren in Den Haag, hebben ons daartoe laten verleiden. Het fuseren van mijn school, de Johanna Westermanschool, met het Haags Montessorilyceum, de School voor Mode en Kleding en de Haags-Genootschap MAVO werd aantrekkelijk gemaakt door alle directeuren drie salarisschalen omhoog te laten gaan. De Montessori-directeur zelfs vier schalen.
    En het werkte, want er ontstond een ware fusiegolf van scholen die opgingen in grote onderwijskolossen. En wij, de beleidsmakers in zo'n kolos, aten de door de overheid voorgehouden vette worst schrokkend op.


Red.:   Met een verwoesting op materieel vlak op de schaal van tirenallen miljarden, op de opvoedkundige schaal van honderden miljoenen, en op het vlak van vooruitgang van beschaving van biljarden. Of meer. Voor alle genoemde bedragen maar vooral de laatste.
    En nog een hele maatschappelijke sector:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2014, van verslaggeefster Wil Thijssen

Strafrechtadvocaten vrezen klassenjustitie

De bezuinigingen die staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) per 1 januari wil doorvoeren op de rechtsbijstand zullen leiden tot klassenjustitie. Strafrechtadvocaten gaan namelijk gesubsidieerde pro-deozaken weigeren ten gunste van betalende cliënten. Dat zeggen twee verenigingen van strafrechtadvocaten op basis van een enquête onder hun leden.
    Vooral cliënten met een grote, complexe strafzaak (waar drie strafrechters aan te pas komen) zijn de klos. Van de advocaten die in zulke zaken zijn gespecialiseerd zegt 78 procent minder pro-deozaken te zullen aannemen. 16 procent zegt helemaal geen pro-deozaken meer te zullen doen. Dat betekent voor zo'n kantoor een andere werkwijze: bijna alle complexe strafzaken (veelal moord-, fraude- en drugszaken) zijn pro deo. Dat komt doordat verdachten vaak niet genoeg geld hebben om de proceskosten te betalen, of worden geconfronteerd met beslaglegging op hun bankrekening.    ...
    Teeven maakte afgelopen zomer in een Algemene Maatregel van Bestuur (waaraan geen Tweede - of Eerste Kamerbesluit te pas komt) bekend dat hij de vergoedingen voor complexe strafzaken volgend jaar met 5 procent gaat korten. Die bezuiniging komt boven op het beëindigen van inflatiecorrectie op de vergoedingen voor pro-deozaken en een strenger puntensysteem. ...
    De enquête is een initiatief van de NVSA (480 leden) en de NVJSA (210 leden). Bijna de helft van de leden (310 advocaten) nam eraan deel.


Red.:   Oftewel: het neoliberalisme ondermijnt de rechtsstaat. Wat iedereen gewoon al op grond van principes had kunnen bedenken: neoliberalisme is: "Alle macht aan de rijken".
    En er gaat nog meer naar de rijken:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2014, van verslaggever Sander Heijne

Zorgpolis met vrije artskeuze flink duurder

Patiënten die hun eigen zorgverlener willen kiezen, zien hun zorgpremie in 2015 fors stijgen. Dit valt op te maken uit de dinsdag gepubliceerde premies van zorgverzekeraar VGZ.
    De cooperatie verhoogt de duurdere restitutiepolis, met vrije artsenkeuze, met 14 euro per maand, terwijl de premie voor de goedkoopste budgetpolis, waarbij de verzekeraar de zorgaanbieders selecteert, slechts met 6 euro stijgt.
    VGZ is met een marktaandeel van 25 procent de tweede zorgverzekeraar van Nederland en de eerste van de vier grote verzekeraars die de premies voor 2015 heeft bekendgemaakt. Verzekeringsites Independer en ZorgKiezer verwachten dat de andere grote verzekeraars het voorbeeld van VGZ zullen volgen. Zorgverzekeraars moeten hun premies voor volgend jaar uiterlijk op 19 november publiceren.
    'Verzekeraars maken polissen met vrije artsenkeuze nu wel erg onaantrekkelijk', zegt een woordvoerder van Independer. De vrije artsenkeuze is politiek een heet hangijzer en lijkt door de forse premiestijging van de restitutiepolis steeds moeilijker bereikbaar voor de lagere inkomens.    ...


Red.:   Niet alleen alle geld naar de rijken, maar ook alle zorg dus alle gezondheid naar de rijken.
    Nog meer daadwerkelijke slachtoffers:


Uit: De Volkskrant, 18-11-2014, van verslaggeefster Ana van Es

Reportage | Huisartsenpost Hellevoetsluis

Voor spoed naar Spijkenisse? Nee

Overal op het platteland broeit het verzet tegen schaalvergroting in de zorg. Zodra de afstanden naar hulp toenemen, roeren burgers, artsen en bestuurders zich. Zoals in Hellevoetsluis.


De huisartsenpost die moet verdwijnen, is gevestigd op de benedenverdieping van een grijze flat, vlak bij de lokale middenstand, zoals meesterbakker Voskamp en bloemist De Duinroos. In een kamer vol beeldschermen en telefoons wachten de huisarts, twee assistentes en een chauffeur op de eerste patiënten.
    Na de jaarwisseling zullen hier geen patiënten meer komen, want de huisartsenpost gaat sluiten. Wie buiten kantoortijden naar de huisarts wil, moet voortaan 20 minuten rijden, naar Spijkenisse. 'Het maakt heel wat los', roept een assistente vanuit haar bureaustoel. In Hellevoetsluis, op het Zuid-Hollandse eiland Voorne, verenigt de hele gemeenschap zich in het verzet.
    Overal in Nederland broeit onvrede over schaalvergroting in de zorg - streekziekenhuizen die sluiten, huisartsenposten op het platteland die verdwijnen, de eerstehulp die moet fuseren. Wat opvalt: zodra gezondheidszorg op afstand komt te staan, gaan niet alleen inwoners zich roeren, maar ook lokale bestuurders en artsen.
    Afgelopen week werd bekend dat in Dokkum medisch specialisten streekziekenhuis de Sionsberg willen overnemen, omdat daar faillissement dreigt. In Hoogeveen steunt de burgemeester een oproep van zijn bevolking om zorgverzekeraar Achmea te boycotten wegens bezuinigingen op de lokale zorg. En ook in Hellevoetsluis staat het lokale bestuur achter het verzet van de bevolking.
    Een Facebookactie tegen sluiting van de huisartsenpost heeft al ruim 3.500 'likes' van verontruste inwoners. Zorgwethouders van alle omliggende gemeenten - niet alleen Hellevoetsluis, maar ook Brielle en Westvoorne - spreken zich uit tegen de sluiting. Huisartsen keren zich in meerderheid tegen het plan en de directeur van het plaatselijke ziekenhuis roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
    De weg van Hellevoetsluis naar Spijkenisse volgt het kanaal door Voorne, dat het tweelingeiland Voorne-Putten in tweeën lijkt te delen. 'Dat kanaal is een natuurlijke barrière', zegt Hans van der Velde (CDA), wethouder in Hellevoetsluis. Voorne, dat is platteland. Putten, waar Spijkenisse ligt, daar begint de randstad.
    Dit is een belangrijke reden dat het verdwijnen van de huisartsenpost op Voorne slecht valt, zegt Van der Velde. 'Het zijn nog steeds twee verschillende eilanden. Op Voorne hebben wij niet zoveel met Spijkenisse.' Het besluit om de huisartsenpost te sluiten noemt hij 'heel ongelukkig.'
    De sluiting is bedacht door bestuurders op afstand, weg van de lokale cultuur. 'Dit is een besluit van zorgbobo's', zegt Maarten Blokdijk, een van de initiatiefnemers van de drukbezochte Facebookpagina 'Huisartsenpost Hellevoetsluis moet open blijven'. 'Het is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen.'    ...


Red.:   Het staat volkomen vast dat toegenomen reistijden een toegenomen aantal doden door transportvertraging veroorzaakt. Neoliberalisme kost levens. Vele levens.
    De zorg is een bron van eindeloos veel voorbeelden:


Uit: De Volkskrant, 01-12-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Wees solidair

Zorgverzekeraars mogen bij de verkoop van een basisverzekering eigenlijk niet selecteren op het risico-profiel van de klanten. Althans, bij de invoering van de zorgwet was dat de intentie. ...


Red.:   Dit is van het niveau "Bij de start van de oorlog is afgesproken dat er geen slachtoffers zullen vallen". Dat marktwerking leidt tot patientselectie stond zo vast als de opgang van de zon morgenochtend:

  In de praktijk weten zorgverzekeraars de intentie van de wet echter handig te omzeilen. Ze richten hun marketingcampagnes op speciale doelgroepen en weten met een vernuftig spel met premies de meest gezonde klanten binnen te halen.

Als je zo veel regelgeving onvoert dat het onmogelijk is, heb je geen markt meer. Dit zijn krokodillentranen van de Volkskrant, die altijd volkomen voor de vermarkting van de zorg is geweest.
    Een voortgangsbericht, en ter bevstiging van de totaliteit van het complot der elite:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2014, van verslaggever Gijs Herderscheê

Eerste Kamer stemt in met afschaffen vrije artsenkeuze

Na maandenlang verhit debat binnen en buiten het parlement, kan het niet meer misgaan voor minister Schippers: de Eerste Kamer zegt volgende week ja tegen haar plan om de artsenkeuze voor patiënten te beperken.     ...   
    Voor 2016 zullen de zorgverzekeraars drie soorten polissen gaan aanbieden. Bij de restitutiepolis kan de patiënt zelf zijn arts kiezen, bij de goedkopere naturapolis maakt de verzekeraar een ruime selectie van de te kiezen artsen. De derde optie wordt de budgetpolis: daarin selecteert de verzekeraar een veel kleinere groep artsen waaruit de patiënt kan kiezen. Schippers verwacht dat die derde optie de goedkoopste wordt.     ...


Red.:   Ja ja, in de trein worden eerste, tweede en derde klasse ook weer ingevoerd. De derde klasse bestaat uit open veewagens, natuurlijk.

  Minister Schippers meent juist dat verzekeraars die de budgetpolis gaan aanbieden, medisch specialisten gaan selecteren op kwaliteit.

Hahaha ...   Een marktproces dat gaat selecteren op kwaliteit ...
    En de hele elite doet dus mee:
  De oppositie in de Eerste Kamer slaagde er dinsdag niet in een bres te schieten in het front van VVD, PvdA, D66, CU en SGP. De stemming volgende week is een formaliteit. Het nieuwe systeem gaat in 2016 in.

Hier wordt het CDA bij de oppositie gerekend, maar dat is natuurlijk een lachertje: de CDA wil het minstens net zo rechts als de rest.
    Weet je, er zijn nog veel meer mensen die je als neoliberaal kan vertrappen:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2014, van verslaggever Jos Maalderink

Banen weg door Participatiewet

De Participatiewet moest arbeidsgehandicapten aan werk helpen. Het tegenovergestelde lijkt te gebeuren nu gemeenten hopen te bezuinigen door sociale werkplaatsen te sluiten.


De banen van honderden werknemers in de sociale werkvoorziening staan op de tocht. Dat komt doordat een groeiend aantal gemeenten de sociale werkplaatsen willen sluiten door de bezuinigingen die op ze afkomen met de Participatiewet.  ...
    ...  In Amstelveen hebben 21 arbeidsgehandicapten met een tijdelijk contract al te horen gekregen dat ze volgende maand niet hoeven terug te komen. Ook in Groningen, Drenthe en Limburg gaan sociale werkplaatsen dicht. ...


Red.:   Mark Rutte, Edith Schippers, Stef Blok ... Kom er in ...! Diederik Samsom, Jetta Kleinsma en Martin van Rijn zullen voor jullie applaudieren. De rest van de elite juicht vanaf de bankjes in de Tweede Kamer.
    Nog een opmerking vanaf de publieke tribune - de kop is die van de webversie:


De  Volkskrant, 11-12-2014, ingezonden brief van S. Paul, Bussum

Van Rijn is moderne Pilatus waardig

Mooi en rechtvaardig dat de rechter een hoogbejaard echtpaar hun, door de gemeente te betalen, huishoudelijke hulp laat behouden (Ten eerste, 10 december). Schandalig dat in een rijk land hoogbejaarden naar de rechter moeten om zelfstandig te kunnen blijven leven en hun rechten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) bij gemeenten moeten afdwingen.
    Schijnheilig dat dezelfde bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - staatssecretaris Van Rijn voorop - die de gemeenten op veel te korte termijn hebben opgezadeld met de WMO-taken en het daarvoor bestemde budget draconisch hebben gekort, thans hun waardering uitspreken voor de rechterlijke uitspraak. Een moderne Pilatus waardig.


Red.:   Ach ja ...
    Even een samenvatting - alleen de koppen en tussentitels van de print- en de webversie zijn voldoende. Eerst in print:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2014, door Ton van Eerden, huisarts

Zorg is nu vooral een zaak van verzekeraars

De toegenomen macht van de zorgverzekeraars bedreigt de kwaliteit van de zorg.


Tussentitel: Tweedeling in de zorg is allang een feit

Als huisarts ben ik inmiddels zeer ongerust over de ontwikkelingen in de zorg, en de beperking van de vrijeartsenkeuze die tot mijn afgrijzen door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd is daar een voorbeeld van.    ...


Red.:   Dan van de webversie:

  Zorg is meer gebaseerd op verzekeren dan het zorgen voor mensen

Tussentitels:
Vier verzekeraars maken de dienst uit, de 'kritische' kleine verzekeraars zijn niet veel beter
Door de huidige ontwikkelingen is de macht van de zorgverzekeraars zo groot geworden dat zij de zorg volledig bepalen

En waar dit allemaal vandaan komt, zegt de huisarts ook nog eens open en eerlijk:
  Door de huidige ontwikkelingen is de macht van de zorgverzekeraars zo groot geworden dat zij de zorg volledig bepalen. De zorg is daarmee meer gebaseerd op verzekeren dan op het goed zorgen voor mensen.
    De overheid met minister Schipper voorop vindt het allemaal best: 'Laat de markt het maar bepalen, als de kosten maar niet teveel stijgen vinden wij het prima, wij geven Nederland liever advies over het vervangen van het vaatdoekje.'
    Bijzonder jammer dat blijkbaar een groot deel van de parlementariërs, behoudens de SP, niet in de gaten heeft dat goede zorg in Nederland vooral bedreigd wordt door de enorme macht van de zorgverzekeraars.

De neoliberale heilstaat van de elite.
    En hoe komt de elite aan zijn geld? Op deze manier:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2014, van verslaggever Pepijn van der Gulde

'Verplicht vrijwilligerswerk verkleint kans op baan'

Socioloog Thomas Kampen volgde 66 werklozen die vrijwilligerswerk deden. ...


...     Steeds meer gemeenten verplichten werklozen via vrijwilligerswerk een tegenprestatie te leveren voor hun bijstandsuitkering. Vanaf januari moeten alle gemeenten regels over tegenprestaties hebben. ... De meeste gemeenten stellen bepaalde werklozen vrij, zoals mantelzorgers en zorgbehoevenden, blijkt uit onderzoek van Divosa, een belangenorganisatie van sociale diensten.    ...


Red.:   Oftewel: de regel is dat die tegenprestatie wel vereist wordt. En die komt in de vorm van:
  De vrijwilligers geven bijvoorbeeld computerles aan bejaarden ...

Is zorgwerk en dient als zorgwerk betaald te worden. Dus inclusief het geven van een vaste baan en alle rechten.
  ... werken als conciërge in scholen ...

Is een volkomen reguliere baan en het doen ervan als vrijwilligerswerk dient onmiddellijk verboden te worden.
  ... of maken schoon in parken.

Is een volkomen reguliere baan en het doen ervan als vrijwillgerswerk dient onmiddellijk verboden te worden.
    Allemaal opogeschreven door de rabiaat neoliberale Volkskrant alsof het de gewoonstre gang van zaken is. Gevolgd door dit:
  Gedachte erachter is dat ze daardoor ook makkelijker een betaalde baan vinden.

Een gore neoliberale leugen. Deze mensen worden uitgebuit, beparasiteerd en beplunderd. Door de neoliberale elite.
    Dit hele plan faalt natuurlijk op een bijna volkomen dichotomie: van werklozen mag je geen zinloos werk eisen, want dat is een vorm strafarbeid - dicht komende bij marteling. En zinvol werk nog veel minder, want dat is arbeidsdumping - het laten doen van arbeid zonder betaling.
   En van een onmogelijk plan weet je van tevoren al dat het nooit zal werken. Wat deze onderzoeker dus constateert:
  Het is een illusie te denken dat vrijwilligerswerk mensen uit de bijstand zomaar aan een baan helpt. Betaald werk vinden wordt er zelfs lastiger door. Dat concludeert socioloog Thomas Kampen (33), die vrijdag aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op het onderwerp. Kampen volgde drie jaar lang 66 werklozen die vrijwilligerswerk deden. Van hen vond slechts één betaald werk.

Met dezelfde conclusies in meer ambtelijke woorden:
  Hoe lang kun je volhouden dat mensen iets terug moeten doen voor hun uitkering? Op een gegeven moment wordt verplicht vrijwilligerswerk gewoon werken onder het minimumloon.

Gore neoliberale uitbuiterij. Waarvan de meeropbrengsten gaat naar het soort mensen dat deze toestand in stand heeft bgeroepen: bestuurders, politici en media. De neoliberale elite die zich steeds verder beweegt richting een lot inhoudende vallende bijlen en hangen aan lantarenpalen.
    Nog een kleintje:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2014, van verslaggever Jurre van den Berg

Reportage | Sluiting politiebureaus

De agent is op zijn post - tot 12 uur

De sluiting van tweehonderd politiebureaus moet worden ondervangen met steunpunten. In het Groningse Bedum zit de politie in het gemeentehuis. 'Alleen 's middags toch?'


Buurtagent Geert Jan Smit had één harde eis toen het politiebureau aan De Vlijt in Bedum twee jaar geleden gesloten werd. ...
    Ruim de helft van de vierhonderd volwaardige politiebureaus in Nederland gaat binnen tien jaar sluiten ... Met de vorming van de Nationale Politie moet 230 miljoen euro worden bespaard.     ...


Red.:   Wat wordt er eigenlijk niet gesloopt door het neoliberalisme? Oh ja: de rekeningen van de rijken vol van hier geplunderd geld op de Kaaiman Eilanden.
    Een reactie:


De Volkskrant, 08-01-2015 , ingezonden brief van Dick Wassink, Hoogeveen

De solidariteit is compleet weg

Nadat ik het aangrijpende relaas van reumapatiënte Anita Sanders heb gelezen ('Ik kan als reumapatiënt geen enkele kant op', O&D, 5 januari) ben ik voor de zoveelste keer behoorlijk kwaad en aangeslagen.
    Ik ben vooral kwaad omdat de Nederlandse zorgverzekeraars de chronisch zieken zoals Anita Sanders volkomen in de kou laten staan. Laten we niet vergeten dat de politiek het de zorgverzekeraars allemaal mogelijk heeft gemaakt zo te handelen. De solidariteit is compleet weggeslagen onder het systeem. Persoonlijk houd ik daarvoor met name de PvdA voor een groot deel verantwoordelijk.
    De partij die zou moeten opkomen voor de zwakken en zeker ook de chronisch zieken heeft dit verkwanseld voor het zitting kunnen nemen op het regeringspluche. Zelf ben ik 71 jaar en heb vele jaren op die partij gestemd maar ik beloof dat, al word ik 100, ik nooit meer op die partij zal stemmen. We kunnen in maart weer naar de stembus en ik adviseer de mensen op een partij te stemmen die werk maakt van het terugdringen van de volkomen doorgeslagen privatisering van ons eens zo solidaire zorgstelsel.


Red.:   Zonder commentaar.
    Weer een hele maatschappelijke sector:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist

Maagdenhuis, pak je oude inspraak terug!

...    Ik was nog maar net afgestudeerd toen minister Ritzen de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisaties, waarin een streep door de studenteninspraak in de universiteitsraad gehaald werd, door een morrende Tweede Kamer loodsde. 'De universiteit komt in handen van technocraten', klonk het. Maar de PvdA stelde 'dat we ondanks twintig jaar studentendemocratie nog steeds problemen hebben met de kwaliteit van het onderwijs' en dat de universiteit geleid was geweest door 'goedwillende amateurs'. De VVD wilde de UR vervangen door een ondernemingsraad want 'de universiteit was een bedrijf'.    ...


Red.:   Twee van de samenspannenden tegen samenwerking en de sociale maatschappij. Resultaat:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2015, door Jurjen van den Bergh werkt bij denktank Kennisland en was vice-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond

Bied kwaliteit en de protesten verstommen

Studenten moeten meer betalen en willen beter onderwijs. Dat kan, maak de masteropleidingen zoals ze ooit waren bedoeld.


En ineens was daar weer het studentenprotest. Zorgen over inspraak, het rendementsdenken in het onderwijs en het schrappen van kleine studies leidden tot de bezetting van eerst het Bungehuis en toen het Maagdenhuis. En dat is logisch. Studenten moeten door het leenstelsel een veel groter deel van hun studie zelf betalen, dus willen ze ook garanties dat die opleiding goed is. Wie betaalt, bepaalt, denken zij. Minister Bussemaker beloofde een kwaliteitsimpuls. Die moet er dus ook komen: geef elke euro uit in de collegezaal. Even terug naar waar het mis ging.    ...


Red.:   Dat is volkomen duidelijk: de neoliberale drang om te tellen: hoe meer diploma's, hoe beter. De doodsteek voor alle vormen van kwaliteits, natuurlijk. Maar daar hebben neoliberalen totaal geen weet van: het begrip "kwaliteit". Neoliberalen zijn producenten van grote hoeveelheden ... Grote hoeveelheden rotzooi.
    Nog een aardige analyse:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2015, column door Aleid Truijens

Docenten werden de sukkels van de werkvloer

Wie er precies aan het woord waren, weet ik niet, want ik viel middenin het radioprogramma. 'Het is allemaal begonnen met de lumpsum', bromde een mannenstem. 'De wát?' vroeg de interviewster. 'Een lump sum. Een bult geld. Dat is een systeem van financiering van het onderwijs, dat in de jaren negentig is ingevoerd', legde de man uit. 'Onderwijsinstellingen krijgen een zak geld Zij beslissen zelf hoe zij het uitgeven; aan hun onderwijs - docenten en leerlingen -, bestuur en huisvesting.' Hij zuchtte. 'Of níet uitgeven aan onderwijs, dus, maar aan bestuurders, vastgoed en managers. Onderwijsinstellingen zijn bedrijven. De overheid kan ze wel extra geld geven om problemen op te lossen, maar of het bij de leerlingen en studenten terecht komt, is de vraag. Daar gaat de overheid niet over.'    ...


Red.:   Ja, want "de markt", hè ... Veel efficiënter ...

  Ineens hoorde en las ik ze overal, waar ik ze vroeger nooit las of hoorde: de woorden 'doorgeschoten rendementsdenken', 'kleilaag van managers', 'perverse prikkels in het onderwijs'. Ineens lagen ze op ieders tong. Dankzij de Maagdenhuisbezetters.
    Grappig. Hoopgevend. Jarenlang interesseerde het vrijwel niemand, de financiering van ons onderwijs, een systeem bol van perverse prikkels. Critici, van buiten en binnen het onderwijs (leraren en integere schoolleiders), in de pers, bij de vereniging voor Beter Onderwijs Nederland en in de politiek alleen Jasper van Dijk van de SP, wezen onvermoeibaar op deze weeffout. Zolang die bleef bestaan, zouden grote problemen in het onderwijs- onbevoegde of slecht opgeleide leraren, hoge werkdruk, weinig contacturen, dalend kennisniveau, gul uitgedeelde diploma's - nooit worden opgelost. De critici werden weggezet als notoire, zure klagers. Altijd wat te zeuren.

"De markt", hè ... Die was heilig ...
  Niet dat de argumenten moeilijk te vinden waren; de bewijsvoering diende zich ongevraagd voortdurend aan. Arrogantie en zonnekoninggedrag van bestuurders in het mbo en hbo (InHolland, Amarantis), gerommel met vastgoed en derivaten, een stoelendans van steeds dezelfde mensen die de mooie baantjes bezetten, ontslagen bestuursvoorzitters die bleven zitten als duurbetaalde adviseurs - steeds weer werden er boze Kamervragen gesteld, maar nooit leidde die commotie tot een wijziging van het systeem.

Bij de politici is "de markt" zo mogelijk nog heiliger ...
  Waarschijnlijk voorzag niemand dat het semigeprivatiseerde onderwijs zo zou ontsporen.

Niemand in bestuur, politiek, en media. dzeze redactie wist het al bij voorbaat, en had het al geshcreven. gebaeerd op simpele argumenten, zoals "Wie heeft er voordeel bij".
  Het geloof in het toverwoord 'marktwerking' was hardnekkig: onderwijsinstellingen zouden concurreren en zo almaar betere prestaties leveren. Het tegendeel gebeurde: in het hbo en mbo fuseerden scholen tot mammoetinstellingen, monopolisten in hun regio. Voor studenten viel steeds minder te kiezen. Ze klaagden over gebrek aan lesuren. Docenten werden sukkels van de werkvloer, studenten en ouders hadden niets te vertellen, iedereen diende het management te gehoorzamen. De salarissen van bestuur en management stegen naar 'martkconform', lerarensalarissen werden 'bevroren'.

Allemaal voorkomen voorspelbaar, en voorspeld. Door deze redactie. Zie twee links uit een oud deel van de website dat nog niet is heringepast: uitleg of detail uitleg of detail .
    Twee berichten van de werkvloer van de samenleving over weer zo'n generiek aspect: orde en veiligheid:


De Volkskrant,14-03-2015, ingezonden brief Gosling Wiersma, Amsterdam

Agressie tegen de NS

Het effect van stationering van slechts één politieagent op een aantal stations zal beperkt blijven tot een symboolfunctie en op een agressieve hufter zal die maatregel nauwelijks indruk maken. Ook de sluiting van ov-poortjes zal voor de meeste notoire zwartrijders geen onoverkomelijk obstakel blijken. Die liften gewoon met een betalende passagier mee naar binnen en vertonen daarbij een dermate intimiderend gedrag dat niemand iets durft te zeggen. Ook de installatie van beveiligingscamera's zal slechts een beperkt effect hebben.
    Twee jaar geleden is de Spoorwegpolitie wegbezuinigd. Als de overheid en de NS werkelijk iets aan de agressie tegen treinpersoneel willen doen, dan moet die bezuiniging worden teruggedraaid. Het is uiteraard onmogelijk op iedere trein een politieman mee te laten reizen, maar het opnieuw optuigen van de Spoorwegpolitie zal effectiever blijken te zijn dan de voorgenomen 'stationsagent' op slechts twintig stations.


De Volkskrant,14-03-2015, ingezonden brief van Hanna Tekstra, Utrecht

Agressie tegen NS (2)

Ik ben een Ticket & Service-medewerker van de NS. Ik verkoop reizigers tickets en verleen service op het station. Voorheen was ik conducteur en medewerker Service & Veiligheid.
    Rondom het thema agressie zie ik in de media alleen maar oplossingen als een extra agent, poortjes sluiten, meer camerabewaking.
    Ik krijg het idee dat we enkel een wond aan het stelpen zijn en niet naar de oorzaak kijken. Ik denk dat dit geen NS-probleem betreft maar een maatschappelijk probleem.
    In de jaren dat ik nu voor de NS werk zijn er veel bezuinigingsmaatregelen binnen de (psychiatrische) zorg doorgevoerd. Dat merken wij meteen. Wanneer er weer een instelling bedplaatsen heeft moeten schrappen komen deze mensen in de maatschappij terecht. Bijtende zwervers, op straat gezette gezinnen, zwaar verwarde, schreeuwende mensen, overnachtende mannen in pak met aktetas, tieners die dood willen, díe komen wij tegen. Continu.
    Dit zijn mensen met problemen die wij als maatschappij serieus moeten nemen, die goede zorg nodig hebben.
    Doen we dat niet, dan belanden ze bij ons op het station en in de treinen, dan krijgen we te maken met steeds meer agressie. Vervolgens gaan we de poortjes sluiten en vinden deze mensen een weg naar de binnenstad en verplaatst het probleem zich naar het uitgaansleven, de winkeliers of naar het spoor zelf! Volgens mij investeren we nu de winst uit de zorgbezuinigingen in agressiewerende maatregelen.
    Dat is volgens mij niet de oplossing.


Red.:   Inderdaad.
    En nog eentje:


De Volkskrant, 28-03-2015, ingezonden brief van Jan Bijma, Culemborg

Onze zekerheden zijn weg

Frank Kalshoven vraagt zich af hoe het toch komt dat de kiezer de regeringspartijen heeft laten vallen, juist nu het weer beter met de economie gaat en de gemiddelde Nederlander de economische situatie met stip op één zet op het lijstje van Grote Problemen. Hij snapt het niet.
    Dat komt omdat Kalshoven als (door mij bewonderde) econoom alle problemen door zijn economische bril bekijkt. Maar als de Nederlander beweert dat de economie het grootste probleem is, dan bedoelt hij dat anders dan Kalshoven denkt. Het gaat de Nederlander helemaal niet om de economie op zich, maar om zijn bestaanszekerheid. De bestaanszekerheid is de afgelopen tien jaar met enorme stappen achteruitgehold. Waar we tien jaar geleden nog wisten dat we met 62 jaar wel met pensioen zouden kunnen gaan, en dat dat pensioen welvaartsvast was, dat we een vaste baan hadden en niet zomaar ontslagen zouden kunnen worden, dat ons inkomen altijd zou groeien, omdat loonsverláging in ons woordenboek niet voorkwam, dat banken zorgvuldig met onze spaarcenten zouden omgaan, dat de overheid altijd zou zorgen voor goed onderwijs en goede zorg, dat is allemaal niet meer vanzelfsprekend.
    Dát is waar mensen zich zorgen over maken en dát is wat kiezers in de armen drijft van behoudende partijen als PVV en SP. En dát zou ook moeten zijn waar de gevestigde partijen oog voor moeten hebben. Juist de nadruk van de politiek op economie leidt tot de exorbitante bezuinigingen op de collectieve sector, op de zorg, op de sociale verzekeringen, en per saldo dus op de bestaanszekerheid. Vraag Nederlanders wat ze liever hebben: loonsverhoging of baangarantie en men kiest en masse voor het laatste.


Red.:   En vraag wat de neoliberale ploert Kalshoven de mensen zal geven, en hij kiest "en masse" voor voor het eerste. Voor zichzelf alleen, natuurlijk. Neoliberalisme gaat over de vrijheid en zekerheid van de rijken, en de onzekerheid en onvrijheid van de rest.
    Het niveau van het martelen van bejaarden is nog niet bereikt, maar het schofferen is al begonnen:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2015, van verslaggever Peter de Graaf

Ophef over afwijzen traplift voor 90-jarige

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de aanvraag van een 90-jarige inwoner voor een traplift in diens woning afgewezen omdat hij 'had kunnen voorzien dat traplopen steeds moeilijker zou gaan worden'. De afwijzingsbrief, die door seniorenorganisatie Unie KBO openbaar is gemaakt, heeft vrijdag geleid tot tal van boze en verontwaardigde reacties in de sociale media.
    De hoogbejaarde man vroeg de traplift in januari aan. Onlangs ontving hij de afwijzing. Unie KBO is vooral ook verontwaardigd over de bureaucratische botheid van de brief, waarin het besluit wordt toegelicht.
    'U bent op hoge leeftijd (90 jaar) en u bent al langdurig bekend met problemen in de bloeddoorstroming en een verminderde spierkracht in de benen', aldus de gemeente. 'Voorts woont u al 20 jaar in de huidige woning met trap. U had kunnen voorzien dat het traplopen steeds moeilijker zou gaan worden en had hiermee rekening kunnen houden. Zo had u in een eerder stadium naar een gelijkvloerse woning kunnen verhuizen. In uw situatie stellen wij vast dat de noodzaak tot de traplift redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden.'    ...


Red.:   En dit alles met instemming van de Volkskrant. Want ten eerste moet het heilige neoliberalisme verdedigd worden, en ten tweede mag je natuurlijk al helemaal geen beroep doen op "de sociale media", want dat is de club die de politiek-correcte, neoliberale, en migratiefundamnetalistische censuur ondermijnt:


Uit: De Volkskrant, 04-05-2015, column door Sheila Sitalsing

Traplift

Dit is het verhaal van de traplift en verworven rechten die voorbijgaan. Vroeger was het anders, overzichtelijk. Mensen kregen dingen van autoriteiten, bazen en andere boven hen gestelden. Uitkeringen, tegemoetkomingen, subsidies, voorzieningen, contracten, vaste banen en bergen rechten.    ...


Red.:   Inderdaad. Want naast die asielzoekers zijn er ook nog de allochtonen, en tezamen kosten ze vele tientallen miljarden per jaar, dus inleveren die uitkeringen, tegemoetkomingen, subsidies, voorzieningen, contracten, vaste banen en bergen rechten. Dat gaat nu allemaal naar allochtone immigranten.
   En degenen die daar tegen zijn:

  Nu het tijdperk van de zekerheden op zijn einde loopt, komen de emoties. Ontsteltenis, ontgoocheling, stomme verbazing en blinde woede: je hoeft maar ergens in te prikken en er stroomt van alles uit.

.. zijn allemaal smerige PVV-ers. Kijk maar:
  Neem de 90-jarige man uit Alphen aan den Rijn die afgelopen week het nieuws haalde. Hij had de gemeente verzocht om een tegemoetkoming in de kosten voor een traplift. ...
    Volgens de Volkskrant veroorzaakte deze brief 'ophef' in 'de sociale media', waarmee bedoeld wordt dat het nieuws veel met schuim op de mond getikte reacties genereerde, vol uitroeptekens en spelfouten, waarin bedbadbroodontvangers de verdrinkingsdood wordt toegewenst, omdat zij wél gratis dingen krijgen terwijl 'de mensen die dit land hebben opgebouwd' creperen en hun huis uit worden gepest

Precies: PVV-stemmers. Heel foute mensen. In tegenstelling tot die lieve bruine knffelbeertjes in hun lieve kleine bootjes. Dat zijn heelgoede mensen.
    En natuurlijk in nog veel meer tegenstelling tot degenen die het geld voor trapliften uitkeringen, tegemoetkomingen, subsidies, voorzieningen, contracten, vaste banen en bergen rechten aan de allochtone immigrnten hebben gegeven. Die zijn ontzettend goed en die moet je begrijpen:
  Gemeenten moeten woekeren met krappe budgetten ...

Omdat ze al hun geld hebben moet uitgeven aan allochtone immigranten. Maar dat is o zo goed, want:
  Het zijn heus geen uitzonderlijke fascisten, daar in Alphen.

Inderdaad, zegt de gewone Nederlanders. Het zijn elite-fascisten. Of iets dergelijks maar dat doet er niet toe. Het is de maatschappelijke elite die Nederlands geld dus Nederlandse arbeid geeft aan allochtone immigranten. Bij de tientallen miljarden uitleg of detail uitleg of detail . Per jaar.
    En alweer een hele maatschappelijke (sub)sector:


Uit: De Volkskrant, 26-05-2015, door Raymond Haans (bijna psychiater)

Alle adviezen in de wind slaan en dan een commissie instellen

Minister Schippers ziet eindelijk in dat de opvang van en zorg voor 'verwarde mensen' in Nederland beter moet. De term 'verwarde mensen' wordt vaak gebruikt als eufemisme voor patiënten met ernstige psychiatrische ziekten als gevolg van een (wetenschappelijk aantoonbaar) disfunctionerend brein, zoals depressieve-, psychotische- of angststoornissen. Volgens minister Schippers zijn er teveel 'verwarde mensen' op straat.
    Al voor de invoering van de bezuinigingen en ambulantisering in de GGZ is daartegen veel weerstand geweest vanuit alle disciplines in de GGZ en daaromheen. Deze hadden namelijk allang voorzien dat ambulantisering van de GGZ - het niet in een inrichting maar thuis behandelen - problemen zou veroorzaken. Zij hebben meermalen de schrijnende gevolgen geschetst.    ...


Red.:   Wat iedereen zonder diploma maar met een werkend brein kon inzien. Minister Schippers heeft noch een diploma noch een werkend brein.
  Behalve dat dit voor de gezondheid en levensverwachting van de patiënten desastreus is, zal ook de samenleving er veel sociale en economische hinder van ondervinden. Een onbehandelde zieke patiënt kan vaak niet volledig in het arbeidsproces functioneren en in het geval van psychiatrische ziektebeelden ontstaat er daarnaast vaker dan bij andere ziekten overlast en gevaar voor de omgeving.
    Ten aanzien van de economische belangen schrijft het Trimbos Instituut in zijn trendrapportage 'GGZ 2012' over de ambulantisering zelfs 'dat de samenleving zich mogelijk fors in de vingers snijdt'. Helaas dacht mevrouw Schippers daar anders over en heeft al deze adviezen in de wind geslagen en haar plannen stug en arrogant doorgezet. En warempel, nu is het ineens een urgent probleem.
    Zo urgent zelfs dat het volgens minister Schippers nodig is om belastinggeld te verkwisten aan een dure commissie om dit probleem op te lossen. Het zou misschien beter zijn als minister Schippers zelf een maandje zou meelopen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dan zou ze zien dat de opgenomen patiënten echt ziek zijn. Zoals een diabeet een disfunctionerende alvleesklier heeft, heeft een psychiatrische patiënt een disfunctionerend brein. Dat kun je niet oplossen met 'een kopje koffie bij de buurvrouw'. Want waarom zou er een medisch specialisme voor bestaan waaraan een ruim 10-jarige studie voorafgaat als het zo gemakkelijk was op te lossen?
    Minister Schippers zou dan ook zien dat deze patiënten niet in staat zijn thuis te zijn, ook niet met een dagelijks bezoekje van een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige of psychiater. Dan zou zij mogelijk inzien dat 'de toename van verwarde mensen op straat' wél direct verband houdt met de beddenvermindering. Maar nu is het eerst zaak om constructief te zijn en te proberen de 'verwarde mensen op straat' weer de juiste zorg te geven, op zijn minst zoals het was voor de privatisering en de bezuinigingen.

Minister Schippers zal nooit iets inzien. Tenzij je dat iets met een voorhamer in haar schedel naar binnen slaat.
    Terug naar de neoliberale successen in het onderwijs:


Uit: De Volkskrant, 23-06-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Iets van deemoed

De politiek is tot op zekere hoogte medeplichtig aan de ontwikkeling die ROC Leiden fataal is geworden.


De Tweede Kamer staat vandaag aan de verleiding bloot om de geldkraan naar het door wanbeheer geplaagde ROC Leiden dicht te draaien. Schoolbestuurders gingen met gewiekste projectontwikkelaars in zee om in het genot te komen van twee markante gebouwen met 'leerwerkparken' en andere voorzieningen die het onderwijs meer glans moesten geven.    ...


Red.:   Precies zoals ze door politiek en media een decennia of twee is voorgehouden.

  Daarvoor moest uiteindelijk 220 euro per vierkante meter worden neergeteld - tegen 80 euro in de tijd dat ROC Leiden nog over achttien locaties was verspreid. Om de huisvesting te kunnen betalen moest op onderwijs worden bezuinigd. Met als gevolg dat vorig jaar 40 procent van de opleidingen, waar 56 procent van de negenduizend leerlingen was ingeschreven, niet aan de maat was.

Precies zoals het door een doodenkele niet-neoliberaal voorspeld was ("Zelfregulatie is een fantastisch idee - we moeten het voor iedereen invoeren").
  Rest het argument van voorstanders van sluiting van ROC Leiden dat een faillissement de megalomanie van andere schoolbestuurders zal temperen. Geen onderwijsinstelling is, met andere woorden, 'too big to fail'. Na de lijdensweg van ROC Leiden en, eerder, Hogeschool InHolland en de onderwijsgroep Amarantis, mag echter worden aangenomen dat die les inmiddels wel is getrokken.

Een gore leugen, want de Volkskrant pleit nog bij iedere gelegenheid voor de neoliberale aanpak. Bijvoorbeeld bij haar fanatieke keuze voor de neoliberale en megalomane EU.
  Afgezien daarvan is de politiek medeplichtig aan de drama's die zich in het onderwijs hebben voltrokken. Ze heeft de schaalvergroting aangemoedigd en heeft met de lumpsumfinanciering onderwijsbestuurders in de verleiding gebracht gemeenschapsgeld verkeerd te besteden. In de besluitvorming van de Kamer zou daarom vandaag ook iets van deemoed moeten doorklinken.

Riposte:
  Afgezien daarvan zijn de media medeplichtig aan de drama's die zich in het onderwijs hebben voltrokken. Ze hebbende schaalvergroting aangemoedigd en hebben met de lumpsumfinanciering onderwijsbestuurders in de verleiding gebracht gemeenschapsgeld verkeerd te besteden. In de berichtgeving in de medaizou daarom vandaag ook iets van deemoed moeten doorklinken.

Maar daarop kan je wachten tot sint-juttemis of de revolutie. Whatever comes first.
    En weer een hele maatschappelijke sector:


Uit: De Volkskrant, 01-07-2015, van verslaggever Thijs van Soest

Commerciëlen pikken de sport in

Het medialandschap is overhoop gehaald nu Discovery/Eurosport de Olympische Spelen heeft binnengesleept. De publieke omroepen staan perplex. Live sport was hun reddingsboei.


...    Net als bij onder meer de Britse BBC, Duitse ARD/ZDF en France 2, moeten ze bij de NOS nog altijd bijkomen van het verrassende nieuws van maandag. ...  De Olympische Spelen zullen niet meer bij de publieke omroepen te zien zijn.' Hoe anders is de sfeer in de Verenigde Staten, bij Discovery Communications, het gigantische mediabedrijf van John Malone - bekend van de Discovery-kanalen, TLC en sinds vorig jaar Eurosport.
    Want daar was hij weer; de 'cable cowboy' sloeg andermaal zijn slag. Onlangs al met de miljardenovername in Amerika van Time Warner Cable, en nu dan deze rechtendeal voor het tot nu toe nogal gezichtsloze pan-Europese kabelkanaal Eurosport.    ...


Red.:   Deze ploert is de baas van UPC, dat net in Nederland de kabel vrijwel volledig in handen heeft gekregen, door de overname van Ziggo. Deze kerel moet. dzez pleort is in zijn eentje al een bijna volledige rechtvaardiging van een Pol Pot-achtige revolutie.
    En elders zijn er ook nog andere haaien:
  Zelfs de BBC verliest de ene sport na de andere  (door Patrick van IJzendoorn)

De BBC is hard op weg om een sportarme zender te worden nu het ook de uitzendrechten voor de Olympische Spelen van 2022 en de daaropvolgende jaren heeft verloren...
    De BBC is een stuk rijker dan de NOS, maar kan ook niet op tegen het grote geld dat met name de Amerikaanse televisiestations op tafel kunnen leggen. Door de jaren heen heeft de publieke omroep diverse grote sportevenementen verloren. Zo zijn er al sinds mensenheugenis geen rechtstreekse cricketwedstrijden meer te zien, terwijl voetbalwedstrijden tegenwoordig beperkt zijn tot bekerwedstrijden en belangrijke interlands. Voor golf is de Brit aangewezen op Sky.    ...

Ploerten en haaien zijn de top-roofdieren van het mensenrijk.
    Weer wat zorg:


Uit: De Volkskrant, 15-07-2015, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Gemeente is soms feller op thuiszorg dan Rijk wil

Door onduidelijkheid van de nieuwe wetgeving over huishoudelijke hulp gaan veel gemeenten verder in hun bezuinigingen op deze thuiszorg dan staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) lijkt te hebben bedoeld.    ...


Red.:   Een vuile leugen: de bedoeling van die plannen was bezuinigingen.
    Hé, daar is ze weer:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2015, door Gijs Herderscheê

Zonder protest zet Schippers haar zorgplan door

Een half jaar na de politieke crisis, krijgt het kabinet alsnog z'n zin: de zorgpolis met beperkte artsenkeuze komt eraan. En ophef is dit keer nergens te bekennen.

Tussentitel: Om critici gerust te stellen, zijn er een paar maatregelen bijgekomen

...    krijgen patiënten nu alsnog de keus: de oude vertrouwde, relatief dure polis waarin je zelf je zorgverleners kiest. Of een polis met beperkte keuze, in ruil voor een lagere premie of lager eigen risico.    ...


Red.:  Oftewel: vrije keuze en de goede dokters voor de rijken, de matige dokters voor de armen.
    Met of zonder protest zet het volk de executie van Schippers door.
    Dat ervoor proces is een wassen neus.
    Nog minder rechtsspraak:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2015, van verslaggeefster Loes Singeling

Bezuinigingen moeten 32 miljoen euro opleveren

Zeven rechtbanken ingekrompen


Tussentitel: Sommige mensen moeten straks 100 kilometer reizen voor rechtspraak - Carl Luttikhuis - waarnemend deken van de Orde  voor Advocaten Overijssel

Zeven rechtbanken verliezen de komende jaren een groot deel van hun functies als gevolg van modernisering en bezuinigingen. Daarnaast verdwijnen 950 fte aan administratieve banen en functies van juridisch medewerkers. Dit staat in het meerjarenplan 2015-2020 dat de Raad voor de Rechtspraak gisteren heeft gepubliceerd.     ...


Red.:   En dus nog minder rechtsstaat. Omdat:
  De komende jaren moet de Rechtspraak flink bezuinigen van het kabinet: van 32 miljoen euro volgend jaar tot 88 miljoen euro in 2020. In het meerjarenplan staat dat winst behaald kan worden in huisvesting. De Rechtspraak zou over 20 procent meer ruimte beschikken dan nodig.

Terwijl tussen de tien en het honderdvoudige (of nog meer?) wordt weggesmeten aan het opvangen van de extra "vluchelingen" oftewel kalifaataanhangers in 2015. Maar vluchtelingen = nomadisme = neoliberalisme, en: rechtsspraak = staat = socialisme.
    Een kleine: een instelling:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2015, van verslaggeefster Nanda Troost

Topman UWV: weer persoonlijk contact met werkloze nodig

Tussentitel: Werkloze stuit op 'ondoordringbare muur'

Het UWV wil af van het alleen maar digitaal begeleiden van werklozen. Wie zijn baan kwijtraakt, moet, zeker in het begin, op gesprek kunnen bij een adviseur van de uitkeringsinstantie. Dat zegt de nieuwe topman van het UWV Werkbedrijf naar aanleiding van een schrijnend persoonlijk relaas van een werkloze, vandaag beschreven in Vonk.
    Het UWV begeleidt werklozen sinds 2005 vooral digitaal, deels ingegeven door beleid, maar ook als gevolg van bezuinigingen. ...


Red.:   Veel meer nog: als gevolg van het neoliberalisme.
  Sjors van Beek (52), een werkloze journalist, omschrijft het UWV als 'een ondoordringbare digitale muur en een onpersoonlijk technocratisch bastion, bevolkt door 19 duizend ambtenaren die hun targets zitten af te vinken en werklozen uit de statistieken proberen te toveren. En dan ben ik nog hoogopgeleid, mondig en bedreven met computers en social media.'
    Van Beek veegt de vloer aan met de 'strenge voorschriften, kleuterregeltjes en schoolse, vaak onbereikbare, onlinewerkmappen'. De '100 procent passende vacatures' die het UWV belooft, betekenen een klap in het gezicht van de werkloze academicus die na bijna 25 jaar door een reorganisatie op straat kwam. Een tijdelijke baan in Groningen is met 180 kilometer verderop 'onhandig', maar 'er knapt pas echt iets als ik lees wat voor type ze zoeken: een 'junior journalist'. Met maximaal drie jaar werkervaring. Zijn uiteindelijke ontsnapping uit de WW, het zzp-schap, wordt eerder 'ontmoedigd dan gestimuleerd'.    ...
    Achtereenvolgende kabinetten hebben flinke bezuinigingen doorgevoerd op het UWV. Tussen 2002 en 2014 werd de uitkeringsinstantie 830 miljoen euro gekort op de uitvoeringskosten. Tot 2018 is daar nog 440 miljoen bijgekomen. In die bezuinigingen is ook een verwachte daling van de werkloosheid meegenomen, waardoor er voor het UWV minder werk is. Het aantal medewerkers is teruggebracht van 28 duizend in 2003 tot 19 duizend nu.

Allemaal "verwachtingen" gebaseerd op ideologie. Men "verwacht" nooit extra kosten, hogere werkloosheid, enzovoort. Allemaal uit de onbedwingbare neiging om de overheid terug te dringen. Neoliberalisme.
    Wat later nog wat meer details:


Uit: De Volkskrant, 12-09-2015, door Nanda Troost

Menselijke maat zoek bij het UWV

Eén loket moest er komen om mensen aan werk te helpen én hen op fraude te controleren. Met steeds minder geld. Nu is er kritiek op de onpersoonlijke aanpak waar dat toe leidde.


Het UWV is, al dan niet gedwongen door politiek Den Haag, te veel blijven hangen in het strikt toepassen van de regels rond het verstrekken van uitkeringen. Persoonlijk contact met een werkcoach, wat veel werklozen nodig hebben als ze net hun baan zijn kwijtgeraakt, is wegbezuinigd. Om de uitkeringsinstantie weer een menselijk in plaats van digitaal gezicht te geven, is meer nodig dan een pot met geld vanuit Den Haag. Er is een cultuuromslag nodig, zeggen deskundigen.    ...
    Het UWV is dat ene loket voor wie ziek wordt of zijn baan kwijtraakt. De werkloze of langdurig zieke hoeft niet meerdere deuren langs voor zijn uitkering, de controle op het naleven van alle regels, reïntegreren en het zoeken van een baan. Eén adres lijkt misschien klantvriendelijk, maar dit ene loket moet ook twee tegenstrijdige rollen vervullen. Enerzijds moet het UWV streng controleren of een zieke of werkloze nog een uitkering verdient. Anderzijds moet de instantie juist hulp bieden bij reïntegratie of de zoektocht naar een nieuwe baan. Die dubbele rol blijkt te wringen.
    Dat ene loket is er gekomen doordat de politiek eind vorige eeuw korte metten wilde maken met de reputatie van Nederland als 'de zieke man van Europa'. Er waren toen bijna 1 miljoen 'arbeidsongeschikten', vooral door het ruimhartige beleid van werkgevers en vakbonden om ouderen bij reorganisaties in de gunstiger WAO onder te brengen in plaats van de lagere WW met ook nog eens sollicitatieplicht. Werkgevers en vakbonden waren tot dan verantwoordelijk voor de werknemersverzekeringen.
    Terugkijkend is de daaropvolgende reeks fusies van uitkeringsinstanties (in de jaren negentig nog het GAK) en het arbeidsbureau (laatstelijk het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen) niet heel succesvol uitgepakt, concludeert Nicolette van Gestel, hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsvoorziening aan de universiteit van Tilburg. 'De dominante cultuur van het uitvoeren van de regels bij het UWV als uitkeringsinstantie heeft de flexibiliteit en menselijkheid die nodig zijn voor een goed werkende arbeidsbemiddeling behoorlijk opgeslokt.'
    Bezuinigingen hebben de trend van het systeemdenken verder versterkt. Het UWV is jarenlang door achtereenvolgende kabinetten gekort op de uitvoeringskosten. Die kosten moesten terug van 2,7 miljard euro in 2005 naar 1,5 miljard in 2008. Vorig jaar bedroegen de uitvoeringskosten 1,9 miljard euro, op 24 miljard euro die aan uitkeringen is uitbetaald. ...
    De vooral digitale werkwijze valt het UWV niet te verwijten, vindt Romke van der Veen, hoogleraar sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 'Dit is het gevolg van een politieke keuze.' 'Als antwoord op de bezuinigingen heeft het UWV de digitalisering, met werk.nl, versneld doorgevoerd', zegt Van Gestel.
    Nederland heeft met het UWV gekozen voor een tussenmodel dat niet werkt, vindt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg. 'Het UWV is een politieke organisatie. Het ontbreekt er aan flair en lef om het initiatief te nemen om werklozen weer aan werk te helpen.'    ...


Red.:   En vervang de generieke term 'politiek' door "de neoliberale politiek". Er moest een probleem opgelost worden: te veel lieden die golden alsrbeidsongeschikt maar dat niet waren, maar dat had binnen een bestaand model kunnen worden aangepakt - herkeuringne, bijvoorbeeld. Maar het neoliberalisme leidt tot allerlei dwaze fusie-plannen, die meestal niet werken, omdat alleen naar gedroomde "efficiëntie"-slagen wordt gekeken, in plaats van daadwerkelijke werkprocessen. Ook wel bekend als "spreadsheet-management".
    Terwijl de werkelijkheid meestal simpel is:
  Misschien kan een redelijk recent rapport worden afgestoft dat aantoont dat direct contact met een werkcoach meer oplevert dan iemand een digitaal doolhof in sturen. SEO Economisch Onderzoek constateerde twee jaar geleden al dat gesprekken tussen werkcoach en 'WW-klant bewezen effectief is', zegt SEO-directeur Barbara Baarsma. Uit Een goed gesprek werkt blijkt dat de reïntegratie door het UWV per WW'er gemiddeld 65 tot 210 euro kostte terwijl dat ruimschoots werd gecompenseerd door de besparing op de uitkeringslasten (gemiddeld 381 tot 2.675 euro).

Tja, wat iedereen met enig gezond verstand ook zo en gratis had kunnen vertellen.
    Weer zo'n mooi plan:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2015, van verslaggever Rik Kuiper

Interview | Marc Dullaert, Kinderombudsman

'Het kind staat vaak niet centraal'

Passend onderwijs past lang niet altijd, concludeert Marc Dullaert een jaar na de invoering van het nieuwe stelsel. 'Zo'n hervorming had beter doordacht moeten worden.'


Waar het misgaat met passend onderwijs? Kinderombudsman Marc Dullaert kent voorbeelden genoeg. Het afgelopen jaar kwamen er een paar honderd dossiers bij hem op zijn bureau terecht, dossiers van kinderen die op verschillende scholen werden geweigerd, kinderen die niet de begeleiding kregen die ze nodig hadden en kinderen die nog altijd thuis zitten - ook al willen ze dolgraag naar school.    ...


Red.:   De beleidsoverwegingen waren natuurlijk weer uiterst simpel: "Speciaal onderwijs vergt veel menselijke inzet - speciaal onderwijs is dus duur - dat geld gaat niet naar de rijken - dus schaffen we het speciaal onderwijs af". Dat kan je moeilijk hardop zeggen, want speciaal onderwijs is voor de allerzwaksten in de samenleving - kinderen die op één of andere reden niet van zichzelf met de maatschappij mee kunnen komen. Uiterst treurig, dus. En als je een vuig, vies, smerig en weerzinwekkende plan hebt om van de allerzwaksten te stelen, dan heb je een mooi uitziend en zoet smakend omhulsel nodig. En dan zeg je dat speciaal leidt tot een geisoleerde positie. Dat die kinderen beter af zijn te midden van de gewone kinderen. Waar ze niet mee mee kunnen komen. En dat vuig, vies, smerig en weerzinwekkende plan geef je dan een mooie en zoetsnmakende naam. Wat werd "Passend onderwijs". Net zoals dictator Big Brother lijfspreuken had als "Oorlog is Vrede". Hier dus: "Niet-aangepast onderwijs is passend onderwijs":
  Uit een rapport dat de Kinderombudsman dinsdag presenteerde, blijkt dat er een jaar na de invoering van passend onderwijs nog heel wat knelpunten zijn. Lang niet altijd krijgen kinderen met bijzondere behoeften een passende plek op een reguliere school of een school voor speciaal onderwijs.
    Vorige week kwam de Algemene Vereniging Schoolleiders ook al met een zorgelijke mededeling over passend onderwijs. Uit een rondvraag onder bijna vierhonderd schoolleiders bleek dat scholen leerlingen die extra zorg nodig hebben liever doorverwijzen naar een andere school.

Want "leerlingen die extra zorg nodig hebben" is hetzelfde als "leerlingen die extra menselijke aandacht nodig hebben" en dat is dus weer hetzelfde (zie weer: "speciaal onderwijs is duur") als "leerlingen die extra geld nodig hebben":
  Kunnen de scholen het wel aan?
'Dat is een goede vraag. Op sommige plekken gaat het goed. Daar zetten mensen met lef alles op z'n kop om een kind op de juiste plek te krijgen. Maar vaak genoeg lukt het scholen niet. Dat is niet altijd onwil. Soms geven ze aan meer geld nodig te hebben, bijvoorbeeld voor klassenassistenten.'

En dat krijgen de gewone scholen onvoldoende of niet. Want dat was dus de ware reden achter dit beleid. Geen "Passend onderwijs", maar "Passend geld". Zijnde "Minder geld voor de allerzwakste kinderen, meer voor de rijken". En als het dan zo ver komt dat het over geld gaat, dan kort  je dat "Minder geld voor allerzwakste kinderen, meer voor de rijken" af tot "Bezuinigingen".
    En dat is dus allemaal hetzelfde als "Dickensianisme", ploertigheid en sociopathie.
    "Stelen van de allerzwaksten ten gunste van de rijken".
    Eigenlijk weer zo'n hoofdeffect, maar voor de volledigheid ook hier genoteerd:


Uit: De Volkskrant, 30-09-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Waarom is spoor poel van ellende?

... Voor wie verder moet, ligt er een van de meest fijnmazige spoorwegsystemen in de wereld. ...
    Hierover moeten nu dagelijks 1,2 miljoen mensen worden vervoerd. Dat is veel, maar van een beetje innovatief land mag worden verwacht dat die in de benodigde 5.000 ritten punctueel en enigszins comfortabel naar hun bestemming worden gebracht. Omdat het land weinig tunnels kent, kunnen daarvoor gelukkig moderne dubbeldekstreinen worden ingezet.
    Desondanks lijkt het treinverkeer meer weg te hebben van dat van Bangladesh op de dag vóór het offerfeest. ...
    Passagiers worden als haringen in een ton vervoerd op de balkons waar geen conducteur zich nog een weg kan banen. Soms moeten passagiers op het station worden achtergelaten omdat er helemaal geen plaats is. ...
    En in plaats dat de NS verbeteringen aanbrengt, kondigt de vervoerder aan eind dit jaar 41 treinstellen uit de dienstregeling te nemen. De 58 vervangende treinen komen een jaar later - een modelvoorbeeld van slechte planning. ...
    Indien de NS iets goeds doet, gaat het wel fout bij Prorail, dat de infrastructuur beheert. Binnenkort vallen de herfstbladeren, waarna er een periode aankomt dat de wissels kunnen vastvriezen.
    In 1995, toen Annemarie Jorritsma minister van Verkeer & Waterstaat werd in Kok I, werd het onzalige idee van marktwerking op het spoor doorgevoerd. Toen was al duidelijk dat van echte concurrentie op het spoor niets terecht zou kunnen komen.
    Kunstmatig werden het vervoer en de infrastructuur gescheiden in twee aparte ondernemingen, die allebei hun broek moesten ophouden. Het gevolg is dat de NS wacht op ProRail en ProRail op de NS.    ...


Red.:    Marktwerking heeft ook het spoor vernield ...
    En het openbaar vervoer op de weg:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2015, vanverslaggever Jurre van den Berg

Reportage | Bezuinigingen op stadslijnen

Alleen nog een bejaardenboemel

In Meppel en Hoogeveen worden stadsbussen wegbezuinigd en vervangen door minibusjes die door vrijwilligers worden bestuurd. 'Iedereen wordt de auto weer ingejaagd.'

Tussentitel: Inchecken met een ov-chipkaart kan niet langer

...    'Stadsdiensten zijn een relatief dure voorziening die relatief weinig reizigers vervoeren', zegt directeur Jan van Selm van het OV-bureau Groningen Drenthe, dat namens de provincies het openbaar vervoer organiseert. Komend jaar moet de organisatie 1,8 miljoen euro bezuinigen omdat er minder geld komt van het Rijk. Ook in Hoogeveen, Assen (gedeeltelijk), Veendam, Ter Apel en Haren worden de stadsdiensten daarom geschrapt. ...
In Meppel (28 duizend inwoners) zet de gemeente straks 8-persoons minibusjes in, gedeeltelijk bestuurd door vrijwilligers. ...
    Ook Hoogeveen (38 duizend inwoners) verdwijnen de twee stadslijnen in hun huidige vorm. 'We zijn voor het blok gezet', zegt wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen). 'Dit is een koele sanering.'    ...
    Maar chauffeur Henri Seubers (40) ziet vooral de nadelen ...
    Met enige weemoed wijst Seubers richting de enorme parkeerplaats voor het station, die bomvol auto's staat. 'Tien jaar geleden wilde de overheid het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Nu wordt iedereen weer de auto ingejaagd.'    ...


Red.:   Geheel conform het neoliberale ideaal: "Ieder voor zich, en Jahweh voor ons allen".
     Weer een geval van volbloed msssale ploertigheid:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2015, Armand Höppener, voormalig psychiater; voorzitter rk Taborgemeenschap Nieuwegeins

Zorg weer voor de dolende mens

Door bezuinigingen is de dolende mens aangewezen op vaardigheden die hij niet heeft en ook niet kan leren.


Het lijkt of in onze samenleving het uitsluiten van groepen mensen weer normaal wordt gevonden. Het gaat om kwetsbare mensen die zichzelf niet goed kunnen verdedigen en zich bij uitstek lenen voor uitstoting: ik doel op overlast veroorzakende en vaak zwervende mensen.
    Ze zijn weliswaar van alle tijden, maar ze trekken met name de aandacht bij economische tegenslag of maatschappelijke onrust. Het zijn de mensen aan wie geen eer te behalen valt. Ze zijn maatschappelijk niet aangepast - komen tot kleine criminaliteit om in hun onderhoud te voorzien. Ze frequenteren politiebureaus of gevangenissen. Het ontbreekt ze aan werk en een vaste verblijfplaats.
    De meesten lijden aan een tijdelijke of blijvende psychiatrische stoornis en zijn na het uitkleden van de verzorgingsstaat aangewezen op vaardigheden die ze niet bezitten en ook niet kunnen aanleren.
    Deze doelgroep zijn wij uit het oog verloren. Het is geen wonder dat we steeds vaker lezen over 'verwarde mensen'. Het zijn de mensen die voorheen een veilig onderkomen hadden in een beschutte woonvorm, waarin zij - jazeker - op kosten van de samenleving hun beperkte leven leefden.
    Aangezet door bezuinigingen van de overheid en een slecht onderbouwd beleid van psychiatrische instellingen zijn de laatste jaren beschermende woonvormen gesloten of afgebouwd vanuit de optimistisch getinte gedachte dat deze mensen hun weg in de samenleving wel weten te vinden. ...


Red.:   Laten we lieden als Rutte, Blok, Pechtold en Koolmees gewoon het hoofd afhakken, Of aan de lantrenpalen hangen.
    En:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2015, door Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland. Aloys van Rest, directeur Defence for Children. Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP en Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks.

Kinderen mogen niet in armoede leven

Arme kinderen moeten onafhankelijk van hun ouders aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid.


Tussentitel: Kinderen die in armoede opgroeien bereiken een lager opleidingsniveau en zijn vaker ziek

Deze week wordt in de Tweede Kamer de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid besproken. Wij vragen het kabinet dit moment aan te grijpen en eindelijk een einde te maken aan armoede onder kinderen in Nederland. Dit kan door te beginnen hun een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven.
    Bijna 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Dat aantal is sinds 2007 met 124.000 toegenomen. Kinderen blijven een kwetsbare groep. De financiële beperkingen waar gezinnen met minderjarige kinderen mee kampen, leiden niet alleen tot een gebrek aan goed eten, kleding of andere elementaire zaken, maar ook tot sociale uitsluiting. Kinderen durven geen vriendjes thuis uit te nodigen, kunnen niet deelnemen aan schoolexcursies of doen niet mee aan sport en culturele activiteiten.
    De gevolgen hiervan zijn, ook op lange termijn, groot. Kinderen die in armoede opgroeien, bereiken een lager opleidingsniveau en hebben relatief vaak gezondheidsproblemen. Daarnaast lopen zij 25 jaar later een twee keer zo groot risico om onder de armoedegrens te raken. ...


Red.:    En Kamp en Schippers en Samsom en Asscher erbij.
    Nog zo'n "onbedoeld effect":


Uit: De Volkskrant, 16-12-2015, van verslaggever Guido van Eijck

Mbo-opleidingen weren leerlingen met een beperking

Tussentitel: Studenten die wel zijn aangenomen, krijgen vaak niet de toegezegde zorg

Jaarlijks worden tientallen studenten met psychische of lichamelijke beperkingen niet toegelaten tot een mbo-opleiding. Zorgstudenten die wel zijn aangenomen, krijgen lang niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit blijkt uit een rondvraag van de Volkskrant onder studenten, ouders, juristen en andere betrokkenen.
    Vorig jaar verving het zogeheten passend onderwijs het systeem van leerlinggebonden budgetten - of 'rugzakjes' - waaruit tot dan toe speciale zorg werd gefinancierd. Sindsdien ontvangen de scholen de budgetten voor zorgleerlingen en zijn zij verantwoordelijk voor ondersteuning.    ...


Red.:    Oorzaken: de bezuinigingen gepaard gaande met het neoliberale-leugenachtige "passende onderwijs", en het even neoliberale-leugenachtige "prestatiebeloning". Destijds tegengesproken, maar volkomen voorspelbaar.
    Hadden we bejaardenzorg al gehad? Bij deze dan:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Yvonne Hofs

Zorgcaissière

Supermarktcaissières die aan ouderenzorg gaan doen. Het is - helaas - een voorbode van de toekomst.


Tussentitel: De familie moet het maar oplossen

Twee Albert Heijn-supermarkten in Den Haag gaan op de oudjes letten. De caissières in deze winkels zullen vanaf begin volgend jaar extra alert zijn als klanten van een gezegende leeftijd warrig overkomen of zes keer per dag langskomen voor telkens een andere boodschap. Deze ouderen zijn mogelijk vereenzaamd of kampen met geestelijke achteruitgang. ...
    Het antwoord van het kabinet op deze signalen is: meer mantelzorg. De familie moet het maar oplossen. ...
    ... De Haagse Super(markt)Zorg is een schrijnend lapmiddel. Maar een echte oplossing voor het zorgtekort is er niet. De riante zorgvoorzieningen die we gewend waren zijn onbetaalbaar geworden.


Red.:   Juist ja ... De burgers zullen hopelijk redelijk snel tot de conclusie komen dat deze elite en haar lakeien onbetaalbaar zijn geworden. Die Hofs heeft haar plaats in de rij naar de guillotone al veroverd middels haar inspanningen om de (bijna) gepensioneerden te beroven uitleg of detail , en die lieden van VVD en PvdA gaan er natuurlijk ook sowieso ook aan, met name de twee Joodse Joodsisten Samsom en Asscher die dit neoloiberale Joodsisme mede hebben doen zegevieren. En vooral vanwege hun gore hypocriete neplinkse praatjes, ondertussen de Nederlandse bejaarden en andere zorgbehoevenden laten stikken onder het motto "Het is te duur", maar wel onbeperkt miljarden uitgeven aan zogenaamde "vluchtelingen" omdat dat Midden-Oosterse soortgenoten zijn in zowel cultuur als qua hun semitische genen.
    Nog eentje:


De Volkskrant, 19-12-2015, ingezonden brief van J. van Lieshout, psychiater, Hem
 
Armoepolis

Recente verhalen in de pers (en uit de medische praktijk) over zeer hoge kosten waarmee patiënten met een budgetpolis kunnen worden geconfronteerd waren voor mij en collega-psychiaters aanleiding hierover te spreken met vertegenwoordigers van een grote verzekeraar.
    Wij vernamen dat die budgetpolis, ook wel armoepolis genoemd, nooit een probleem zou geven, omdat immers de huisarts bij verwijzing samen met de patiënt diens polis bestudeert en doorneemt, en dan een gerichte verwijzing doet. 'Geen enkel probleem.'
    Ondanks ons 'kletskoek' en 'zo gaat dat helemaal niet' bleef de verzekeraar volhouden. Donderdagochtend besprak ik dit met een viertal huisartsen (ik werk in een huisartsenpraktijk) bij de koffie. Het schaterlachen was niet van de lucht. Overigens ben ik van mening dat de term armoepolis terugslaat op verzekeraars en politiek. Het is hun morele armoe die de budgetpolis heeft geschapen.


Red.:   Het effect van de plannetjes van de neoliberale ploert en sociopaat Schippers.
    En kleintje:


De Volkskrant
, 24-12-2015, ingezonden brief van Mickey Withagen, Arnhem

Verkapte bezuinigingen

Hulde voor het artikel van Lisa Hinderks. Ze beschrijft heel treffend hoe ze haar tijd op het Doveninternaat Guyot heeft ervaren. Het internaat dreigt te verdwijnen. Zelf ben ik aan één oor honderd procent doof, en heb aanzienlijk minder problemen ervaren dan Lisa. Ik heb regulier onderwijs gevolgd, maar ik kan me sterk inleven in de situaties die dove jongeren tegenkomen. Luister hier naar, staatssecretaris Dekker, en laat verkapte bezuinigingen geen leidraad zijn!


Red.:   Zouden we het al kunnen afkorten? Dit dan: "Alle zwakkeren zijn de sigaar, alle rijkeren gaat het beter".
    Twee kleine berichten die naast elkaar stonden in dezelfde kolom:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2015, ANP.

Winkeliers in verzet tegen outlet Halfweg

Winkeliers verzetten zich tegen de komst van een groot outletcentrum in het Noord-Hollandse Halfweg. Brancheorganisatie INretail stapt naar de rechter om de komst van het voor 2017 geplande complex op het terrein van de voormalige suikerfabriek van CSM tegen te gaan. INretail vreest dat de concurrentie van het outletcentrum het voortbestaan bedreigt van veel bestaande winkels in de regio Amsterdam en Haarlem. ...


Red.:   Het zuigen van het bloed van kleine winkeliers.
    En:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2015, ANP.

FNV boos over werk zonder loon in bijstand

Vakbond FNV sleept twee gemeenten die uitkeringsgerechtigden jarenlang lieten werken zonder ze te betalen voor de rechter. De bond vindt dat ze recht hebben op een minimumloon. Mensen in de bijstand vouwden in Aalten en Oude Usselstreek sinds 2011 zonder enige beloning nepbloemen, die vervolgens goedkoop in tuincentra werden aangeboden. Ook plakten ze enveloppen en rooiden ze bomen. ...


Red.:   Het zuigen van bloed van sociaal zwakkeren.
     En weer een neoliberaal plan om de beschaving te ondermijnen:


De Volkskrant, 22-01-2016, ingezonden brief van Bert Beuving, Druten

Makkelijker school stichten bevordert de segregatie

Wie wil dat eigenlijk, gemakkelijker scholen stichten? Als onderwijsbeleidsmedewerker heb ik heel wat ouders en leerkrachten ontmoet, maar nog nooit heb ik iemand hierom horen vragen. Wel regelmatig om meer kwaliteit en insluiting. Als het wetsvoorstel van Dekker wordt aangenomen, gaat het tegendeel gebeuren: meer segregatie in onze samenleving.
    Door verruiming van de mogelijkheden een school te stichten, zullen er onderwijsconcepten worden ontwikkeld die aansluiten bij de sociaal-culturele achtergrond van bepaalde groepen ouders. Vooral hún kinderen zullen deze scholen bezoeken en dus niet langer in contact komen met kinderen uit andere 'milieus'.
   Er zullen bijvoorbeeld scholen ontstaan, die in hun schoolwerkplan en pedagogisch-didactische aanpak veel nadruk leggen op presteren, op de lat steeds hoger leggen, op zelfstudie, en die zullen uitgaan van veel voorkennis, van een flinke culturele bagage, van veel huiselijke ondersteuning.
     Daarmee zal de diversiteit in het schoolaanbod toenemen en de mogelijkheid voor kinderen afnemen om sámen te spelen en te leren in de samenleving-in-het-klein die een school zou moeten zijn. Zo wordt de basis gelegd voor een nog verdere segregatie in onze samenleving, terwijl wij er juist alles aan zouden moeten doen om het omgekeerde te realiseren.
    En dan heb ik het nog niet over de kapitaalvernietiging die het met zich meebrengt en ook niet over de gemeenten die met extra kosten zullen worden geconfronteerd voor onderwijshuisvesting en misschien ook voor leerlingenvervoer (vrijheid van schoolkeuze).
    Natuurlijk moet er binnen het onderwijs nog heel wat gebeuren om vooral de kwaliteit te versterken, maar gemakkelijker een school stichten draagt daar zeker niet toe bij.

Red.:   Neoliberalen zullen niet rusten voor we weer helemaal terug zijn in de tijden vm Charles Dickens.
    Hé, en wat bemerkt men: schoolsegregatie:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Mbo'ers in de knel

Het Nederlands onderwijs wordt geroemd om de kansen die het biedt aan zwakke leerlingen. ...


Red.:   De laatste restanten van het onderwijsbeleid van de jaren 1945-1970. van de tijd voor het neoliberalisme het overnam in Nederland. megt een eindeloze stroom van dit soort maatregelen:

  Tegen die achtergrond is het pijnlijk dat juist leerlingen op het mbo ernstige nadelen ondervinden van de afschaffing, in 2015, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Die maatregel maakte deel uit van de reductie van het aantal regelingen - van elf tot vier - voor ouders met kinderen. Deze bezuinigingsmaatregel is goed voor een opbrengst van 800 miljoen euro - op een budget van 10 miljard. 'Ouders die het hardst een financiële bijdrage nodig hebben, worden zoveel mogelijk ontzien', beloofde de regering destijds. Voor veel mbo'ers blijkt dat een loze belofte te zijn. Sommigen gaan er onder het nieuwe regime 550 euro per jaar op achteruit. Een fors bedrag, zeker voor de minst draagkrachtige ouders.

En dat was allemaal de bedoeling. Het is namelijk de bedoeling van het neoliberalisme om een ellendige onderklasse te kweken. Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2016, column door Arnon Grunberg

Betaalde aandacht

Vertroetel je Ouders heet het bedrijf van Tom Crouse. Daarover schreef Jeroen Trommelen maandag in de Volkskrant. Een uur gezelschap kost euro 29,50. ...
    ... is er een principieel verschil tussen een au pair en het inkopen van aandacht voor ouders?    ...
    Aan lager wal geraakte beroemdheden kunnen zo bijklussen. 'Mam, voor je verjaardag krijg je een uurtje betaalde aandacht van Gordon.'
    Het zal 500 euro kosten, maar dan heb je wel Gordon over de vloer.


Red.:   Heleen Mees kan er ook zo aardig over filosoferen: die hordes armlastigen die de afwas doen en haar nagels lakken. Meer van dit soort kwaadaardigheid hier uitleg of detail .
    En de Volkskrant geeft ruim baan voor dit soort geluid: Grunberh schrijft al enkele jaren op de voorpagina en Mees is een recente aanwinst. Waarvoor de enigzins gematigde econoom Rens van Tilburg het veld moest ruimen.
    De Volkskrant huilt boven krokodillentranen. Zij zijn mede-aanrichters en deels mede-aanstichters van dit beleid, en zullen de gerechte straf niet ontlopen. Neurenberg krijgt een vervolg op onvermoede locatie.
     Een vervolg op de onderwijsramp:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2016, van verslaggever Rik Kuiper

Opvallende daling aandeel studenten met laagopgeleide ouders

Minder studenten sinds leenstelsel

In het jaar dat de basisbeurs plaatsmaakte voor een lening daalde de instroom van studenten met laagopgeleide ouders. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Ook het totaal aantal inschrijvingen bij hogescholen en universiteiten nam af.    ...
    Maandagavond kwam het ministerie zelf met ander slecht nieuws naar buiten. In de Monitor Beleidsmaatregelen 2015 concludeert onderzoeksbureau ResearchNed dat het aantal studenten dat zich in 2015 inschreef voor een opleiding in het hoger onderwijs met 6,8 procent is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.
    Vooral opvallend is de afname van het aandeel studenten met laagopgeleide ouders. Dat daalde het afgelopen jaar bij zowel hogescholen als universiteiten met circa 15 procent. Ook het aandeel studenten met een functiebeperking nam af - met grofweg 20 procent in het hbo en zeker 5 procent in het wetenschappelijk onderwijs.    ...


Red.:    Een nauwelijks nog noodzakelijke bevestiging van wat iedereen allang weet of kan weten: neoliberalisme is het puurste kwaad.
    Maar de Volkskrant blijft er natuurlijk hartstikke voor:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Eerste tussenstand

Of het leenstelsel vooral arme studenten afschrikt, kan pas over een paar jaar worden vastgesteld.


Tussentitel: Sociale pretentie moet gestand worden gedaan

De gevolgen van de invoering van het sociaal leenstelsel ...
    ... Het zijn namelijk kinderen van lager opgeleiden die afzien van een studie uit beduchtheid voor de schuld die daaruit voortvloeit.
    Als het leenstelsel, dat niet zonder reden sociaal is genoemd, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs inderdaad structureel zou beperken, zijn wellicht maatregelen nodig. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. De balans kan pas over enkele jaren worden opgemaakt.    ...


Red.:    En vooral niet luisteren naar de scholieren die het nu al opnelijk verklaard hebben.
    Een vanzelfsprekende want allang bekend uit Amerika:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2016, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Vrees voor kloof rijk en arm in steden

'Inkomensgrens sociale huur vergroot segregatie'


Bewoners van sociale huurwoningen hebben gemiddeld een lager inkomen dan vijf jaar geleden, door de toen ingestelde inkomensgrens van 34 duizend euro per jaar om zo'n woning te kunnen betrekken. Deze regel vergroot de segregatie tussen arm en rijk in steden, zegt hoogleraar sociale geografie Sako Musterd van de Universiteit van Amsterdam.
    Sinds 2011 mogen corporaties slecht een klein deel van hun sociale huurwoningen toewijzen aan bewoners met een inkomen boven de 34 duizend euro; een regel die het kabinet instelde vanwege Europese richtlijnen. Mede daardoor is nu al in flats met veel doorstroming het aantal mensen met problemen toegenomen, zegt de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (SP). 'Vroeger konden corporaties dergelijke flatwoningen woningen ook toewijzen aan gezinnen die anderhalf keer modaal verdienden, nu niet meer.'    ...


Red.:   Zo voorspelbaar als de opkomst van de zon in de morgen.
    In de geestelijke gezondheiszorg is de fase bereikt van het concrete slachtoffers tellen:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2016, door Maud Effting

'De ernstigste stoornissen zin nergens welkom'

De zorg moest goedkoper en efficiënter worden. Dus werd er gesneden. 'De heel zieken lijden daar nu onder'


In de geestelijke gezondheidszorg worden steeds meer 'lichtere' patiënten behandeld, terwijl de ziekste en kwetsbaarste psychiatrische patiënten onvoldoende zorg krijgen of op straat komen te staan. Daarvoor waarschuwt Damiaan Denys, voorzitter van de ­Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP).
    Volgens hem is de marktwerking een van de belangrijkste oorzaken hiervan. 'Met de complexe patiënten kun je niet scoren', zegt hij. 'Dit systeem heeft zijn uiterste houdbaarheidsdatum bereikt. We moeten fundamenteel gaan nadenken hoe we dit op een andere, goede manier organiseren.'
    Recentelijk zijn er verscheidene drama's rond 'verwarde' personen in het nieuws geweest, zoals de moord op Els Borst door Bart van U., de zelfverbranding van een vrouw in Bennekom, en de botsing in Zelhem die een 4-jarig jongetje het leven kostte. Ook werd een paar maanden geleden de A12 afgesloten vanwege een verwarde man die een vrouw had neergestoken en vervolgens zelf gewond aan een fietsbrug hing.
    Het Leger des Heils vangt de laatste jaren steeds meer verwarde mensen op die niet in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terechtkunnen. In veel instellingen wordt bezuinigd en gereorganiseerd. Het aantal incidenten met verwarde personen neemt volgens de Nationale Politie toe: tussen 2011 en 2015 steeg dit van 40- tot ruim 65 duizend per jaar.
    Tien jaar geleden werd de marktwerking geïntroduceerd om de zorg goedkoper en efficiënter te maken. 'Maar het tegenovergestelde gebeurde', zegt psychiater Denys. 'In tien jaar tijd steeg het budget voor de ggz van 3,7 miljard naar 6 miljard euro in 2013, en ook het aantal patiënten nam toe.' Vervolgens werd besloten om te bezuinigen. 'Maar dan over de gehele linie. Oók op de zorg die bestemd is voor heel zieke en kwetsbare mensen. En die mensen lijden daar nu onder.'    ...


Red.:   Enzovoort. Met helemaal aan het einde van het artikel:

  GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland willen niet reageren.

Maar dat zijn slechts de burgemeesters in oorlogstijd. De nazi's als Hitler en Bohrmann zijn liede nals Schippers, Blok, Rutte enzovoort.
    Even nog wat technische details:


Uit: De Volkskrant, 30-06-2016, door Jeroen Suijs en Harrie Verbon, respectievelijk hoogleraar financial accounting en openbare financiën aan de universiteit van Tilburg

Ggz, goudmijn voor ondernemer

Marktwerking en gebrek aan toezicht maken van de ggz een luilekkerland voor zorgondernemers.


Tussentitels: Cliënten worden verpakt, verhandeld en doorverkocht als pakketjes aandelen
Mensen met de meest ernstige psychiatrische problemen vallen buiten de ggz, omdat zij geen winst opleveren


De geestelijke gezondheidszorg (ggz) ligt onder vuur. Mensen met complexe psychosen die een gevaar voor zichzelf en anderen zijn, zoals Bart van U. en Rémon W., blijven onbehandeld rondlopen, terwijl de kosten voor de ggz blijven stijgen. Volgens psychiater Damiaan Denys in de Volkskrant van 21 juni veroorzaakt marktwerking dat mensen met complexe diagnoses buiten de boot vallen. Zorgverzekeraars willen de kosten beperken en resultaten van behandeling zien. Daardoor worden instellingen ertoe gedreven steeds meer lichte gevallen in behandeling te nemen (want die 'genezen') en de complexe gevallen buiten te sluiten (want die genezen niet).
    Het paradoxale is echter dat de kosten van de ggz juist daardoor zijn toegenomen. Voor deze paradox heeft Denys geen duidelijke verklaring. Dat komt omdat Denys de kostenopdrijvende werking door de ggz-instellingen zelf onderschat. Deze instellingen beschouwen zichzelf, met een beroep op de marktwerking, als 'bedrijven' die 'omzet draaien'.
    In de ggz gelden dergelijke voorwaarden echter niet. Door het ontbreken van concurrentie kunnen ggz-instellingen grote winsten halen ten koste van cliënten en de belastingbetaler. Uit onderzoek naar de boeken van een groot aantal instellingen in de ggz, dat wij voor Omroep Gelderland uitvoerden, blijkt dat de sector als geheel een winst maakt van een kleine half miljard euro die voor ongeveer de helft als 'excessief' kan worden bestempeld. 'Zorgondernemers' in de ggz met een 'slim verdienmodel' weten in het meest extreme geval zelfs tot winstmarges te komen van meer dan 50 procent op de omzet.
    Het gaat meestal om BV's met een betrekkelijk laag startkapitaal die hun omzet bij voorkeur uit persoonsgebonden budgetten halen (daarop wordt het minst gecontroleerd). ...
    Het voorgaande gaat dan nog over de meest transparante bedrijven in de ggz. Ruim eenderde van de bedrijven dienen hun jaarrekeningen niet of onvolledig in, ook niet als ze daar wettelijk toe verplicht zijn. ...
    Het lijdt geen twijfel dat deze excessen toe te schrijven zijn aan de marktwerking in de ggz. Marktwerking zou in de ggz wellicht niet zo uit de hand lopen als tenminste de controle en het toezicht goed geregeld zouden zijn. Daar blijkt echter totaal geen sprake van te zijn. ...
    Als een bedrijf eenmaal als zorginstelling is erkend, kan de BV ongehinderd zijn gang gaan. ...
    Kennelijk kijken de instanties die dat zouden kunnen of moeten doen (de NZA, de IGZ, het CIBG, de SVB, de zorgkantoren, het CIZ, zorgverzekeraars, de gemeenten) er niet naar. ...
    Kortom, marktwerking en het gebrek aan controle en toezicht maken van de ggz een luilekkerland voor op winst beluste zorgondernemers. Wij zijn het met psychiater Damiaan Denys eens dat het geen verbazing wekt dat de mensen met de meest ernstige psychiatrische problemen buiten dit systeem vallen. Die patiënten leveren geen winst op.


Red.:   Allemaal zo voorspelbaar als het opgaan van de zon. Bij de invoering van het systeem.
    Ondertussen: het sluiten van biblitheken gaat in versterkte mate door:


Uit: De Volkskrant, 23-06-2016, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Bibliotheken ontslaan vaste krachten

Geen vrijwillgers, geen bieb meer

Vaste banen weg, vrijwilligers ervoor terug. Steeds meer bibliotheken gaan daartoe over, gedwongen door gemeentelijke bezuinigingen. ...

Tussen de rekken met boeken in de Centrale Bibliotheek in hartje Utrecht kijkt een werknemer schuchter om zich heen als hij een tirade houdt tegen 'de huidige maatschappelijke ontwikkelingen'. 'De graaiers worden rijker, de arbeid van gewone mensen is niets meer waard. Het is toch van de zotte dat echt werk door vrijwilligers moet worden gedaan? Deze inzet van gratis arbeid noemen ze de participatiemaatschappij, dan klinkt het nog een beetje sociaal.'
    De onrust is voelbaar in het monumentale pand aan de Oudegracht, de meeste werknemers zijn er nog nauwelijks bekomen van de ontslagronde. Zes van de 143 werknemers van de bibliotheek Utrecht hoorden afgelopen week dat ze zijn ontslagen. ...
    Ondertussen was de bibliotheek in april begonnen met het werven van honderd extra vrijwilligers. FNV stapte naar de rechter vanwege vermoedens van verdringing van arbeid. De kantonrechter gaf de vakbond deze maand gelijk. Vrijwilligers mogen in de Utrechtse bibliotheken niet het werk gaan doen dat voor de reorganisatie door betaalde krachten werd gedaan, oordeelde die.
    De uitspraak is een flinke streep door de plannen van directeur Ton van Vlimmeren van de bibliotheek Utrecht. Hij gaat in hoger beroep. De directeur schetst zijn onmogelijke positie. 'We moeten flink bezuinigen van de gemeente. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad ons opgedragen dat we geen van de twaalf wijkvestigingen mogen sluiten en niet mogen beknibbelen op openingstijden. Daarbij wil ook de gemeenteraad dat wij nieuwe activiteiten ontplooien, als cursussen voor laaggeletterden en debatten, om de bibliotheek toekomstbestendig te maken. We moeten dus meer doen, met minder geld.'
    Veel andere bibliotheken maken volgens Van Vlimmeren al veel meer gebruik van onbetaalde krachten dan de zijne. 'De vrijwilligers verdringen niet de betaalde arbeid. De vrijwilligers moeten ons helpen de bibliotheek in stand te houden, nadat we door bezuinigingen gedwongen medewerkers hebben moeten ontslaan.'    ...


Red.:   Tja ... Er moeten tenslotte meer asielzoekers opgevangen worden door de gemeentes, en dat kost extra geld.
    Uit landen als Italië waren er genoeg gevallen bekend, maar hier wat statistiek uit, verrassend, Nederland:


Uit: De Volkskrant, 01-07-2016, door Jennie Barbier

Vijf zelfmoorden per dag, waarom zijn het er zo veel?

In 2015 maakten 1.871 mensen een eind aan hun leven, blijkt uit cijfers die het CBS donderdag publiceerde. Een recordaantal, dat neerkomt op vijf zelfmoorden per dag.


Tussentitels: Kennelijk is de zorg niet in staat geweest de dreun van de recessie op te vangen - Jan Mokkenstorm - Psychiater en directeur van 113Online

Wat zeggen deze cijfers over het aantal zelfdodingen in Nederland?
In absolute cijfers is sprake van een recordaantal, maar het aantal moet wel worden afgezet tegen de groeiende bevolking van Nederland. Relatief gezien ligt de suïcidepiek nog steeds in 1984, toen beëindigden 1.782 mensen hun eigen leven. Dat waren er 14,4 per 100 duizend inwoners, tegenover 11 per 100 duizend in 2015. Sinds 2008 neemt het aantal zelfdodingen toe. Het ligt nu weer op het niveau van begin jaren negentig.
    Psychiater bij GGZ inGeest en directeur van het onlineplatform voor zelfmoordpreventie 113Online Jan Mokkenstorm spreekt van een 'stabilisatie na een stijging'. 'We zitten drie jaar op rij rond de 1.850 zelfdodingen, met in 2014 een kleine afname. Je kunt de 1.871 zelfdodingen in 2015 uitleggen als een stijging, maar vorig jaar hebben we het ook geen daling genoemd.'

De stijging is dus gestabiliseerd, maar wat was er de oorzaak van?
De stijgende lijn die in 2008 inzette wijst op een verband met het begin van de economische crisis die datzelfde jaar markeerde, maar experts drukken zich voorzichtig uit.  ...


Red.:   Onnodig, natuurlijk, die voorzichtigheid.
    Een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 16-08-2016, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Het getroubleerde leven van een hoogbegaafde

Hij stond voor de rechter wegens bedreigingen bij de Tourstart in Utrecht. Maar eigenlijk had Paul G. willen waarschuwen.


Eigenlijk had Paul G. (58) opgenomen willen worden toen hij, kort voor de start van de Tour de France in Utrecht vorig jaar, ernstige waandromen kreeg. Dat hij in het publiek zou gaan staan bij het drukbezochte wielerevenement met een bom, of zuur zou gooien naar de renners.
    Maar een opname vond de GGZ-instelling die hem behandelt niet nodig. Daarop vertelde G. zijn plannen aan de wijkagent.    ...


Red.:   De reden hebben we gezien: geen geld voor dit soort moeilijke gevallen:
  De hoogbegaafde G. groeide op in het Groningse Haren. Na zijn vwo ging hij wis- en natuurkunde studeren. Hij moest ermee stoppen toen hij voor het eerst werd opgenomen vanwege zijn psychische problemen. Hij is psychotisch, angstig en autistisch en lijdt aan een slaapstoornis.
    Twintig jaar later heeft hij zijn studie alsnog afgemaakt. G. noemt zichzelf uitvinder en knutselt graag met een 3D-printer aan bijvoorbeeld een door hem ontworpen inklapbare scootmobiel. Maar ook aan zelfontworpen wapens. 'Het is misschien beter als ik geen wapens meer maak', zei G. tegen de rechter.

Een zeer moeilijk geval, natuurlijk, voor de spijkerhard boterzachte alfa's van de geestelijke gezondheidszorg. Die bèta's zijn fundamenteel anders:
  Eigenlijk had Paul G. (58) opgenomen willen worden toen hij, kort voor de start van de Tour de France in Utrecht vorig jaar, ernstige waandromen kreeg. Dat hij in het publiek zou gaan staan bij het drukbezochte wielerevenement met een bom, of zuur zou gooien naar de renners.

Die zeggen gewoon waar het op staat, en dat is dan ook zo. Alfa's zien alleen hun eigen innerlijke wereldje - en als het daar even niet uitkomt vanwege het geld ...:
  Maar een opname vond de GGZ-instelling die hem behandelt niet nodig.

... dan fantaseren ze gewoon dat de cliënt het fantaseert.
    Nog een update over de zorgleerlingen:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2016, van verslaggevers Rik Kuiper, Kaya Bouma

Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis

Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert, die de thuiszittersproblematiek de afgelopen maanden bestudeerde.    ...


Red.:   Die kop is natuurlijk een gore leugen van de neoliberalen van de Volkskrant, die geen belasting willen betalen om dit soort kinderen te helpen. En het belastinggeld dat er is, uitgeven aan asieleisers uitleg of detail . Dit alles onder de neomeroe
  In 2014 is het zogenoemde passend onderwijs ingevoerd. Meer zorgkinderen moesten naar reguliere scholen en het aantal thuiszitters zou worden teruggedrongen. ...

Een gore leugen: met het opheffen van het bijzonder onderwijs was volkomen voorspelbaar dat veel meer kinderen thuis zouden komen te zitten, want:
  ... De praktijk bleek weerbarstiger. Volgens Marcel Janssen, rector van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, kan het soms lastig zijn voor elke leerling een plek in het reguliere onderwijs te vinden. 'Een autistisch kind in een groep van dertig leerlingen plaatsen is moeilijk.'

Dat "passend onderwijs" was niet anders dan een botte bezuinginggsmaatregel. Van onder andere deze ploert:
  Volgens staatssecretaris Dekker is er 'geen excuus' meer voor regio's en scholen om niet te werken aan het terugdringen van het aantal thuiszitters. 'Alle middelen zijn aanwezig om te zorgen dat kinderen die uitvallen zo snel mogelijk weer naar school kunnen.'

Een vuile, gore leugen, want zorgleerlingen op een reguliere school inpassen is duurder dan ze op een speciale school hebben. Want meer leerkachten moeten speciale vaardigheden hebben en leren. En het totale budget is afgenomen. Dat moest. Bezuinigingen.
    De volgende dag, de werkelijkheid vanuit het veld:


De Volkskrant, 04-10-2016, ingezonden brief van Maria Rademaker, Leiden

Geen onwil maar onmacht

In het bericht over schoolkinderen met speciale behoeften wordt erg de nadruk gelegd op de onwil van scholen (Voorpagina, 3 oktober). Hoe ziet de praktijk direct op de werkvloer er uit? Het speciaal onderwijs is de afgelopen jaren compleet uitgehold. Met de blije kreet 'weer samen naar school', moeten leerlingen met speciale behoeften maatwerk krijgen in het regulier onderwijs. Ik heb er als leerkracht in het regulier basisonderwijs geen snipper extra tijd of extra handen in de klas bij gekregen om al dat maatwerk te realiseren. Maatwerk kost ontstellend veel tijd in de vorm van gesprekken, verslaglegging, administratie voor de aanvraag van hulp en onderzoeken, extra aandacht in de klas, lesvoorbereiding op maat et cetera. Het idee van 'weer samen naar school' is gewoon een platte bezuinigingsmaatregel, waarvan de maatschappij, leerkrachten en vooral (alle) kinderen en ouders de rekening gepresenteerd krijgen. Alle kinderen zijn bij mij welkom. Mag ik wel even een lans breken voor die andere 25 reguliere leerlingen die ook recht hebben op aandacht en onderwijs? (En een fitte, vrolijke juf!) Het gaat niet over onwil maar over onmacht. De bal ligt toch echt bij de politiek. Afkeuring hoort niet langs indirecte weg op het bord van de leerkracht terecht te komen, die zich een slag in de rondte werkt in de poging om voor alle leerlingen het beste voor elkaar te krijgen.


Red.:   Wat een ploerten ...
    En de Volkskrant blijft maar doorgaan met ontkennen dat de bloemetjes opengaan omdat de zon opkomt:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2016, door Jonathan Witteman

Mensen met ziekte of handicap vinden steeds moeilijker een baan

De arbeidsmarkt lijkt wel darwinistisch, zo sterk is de strijd om werk een survival of the fittest, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw rapport. Mensen met een ziekte of handicap komen steeds moeilijker aan een baan. ...


Red.:   Maar dat heeft niets met neoliberalisme te maken, volgens de Volkskrant, want dat woord komt in het hele stuk niet voor ...
    Verzorginsghuizen ... Die waren maar duur. het neoliberalisme besloot ze te sluiten. De ouderen moesten maar langer thuis blijven wonen. De buurt zou het wel opvangen ... Hier is het resultaat:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2016, door Mark Misérus

Spoedeisende hulp bezwijkt onder oudere patiënten

De toenemende drukte op de spoedeisende afdeling dwingt het Amsterdamse AMC tot maatregelen. Het ziekenhuis heeft 28 extra bedden geplaatst en extra verplegend personeel aangesteld om de druk van de ketel te halen.
    De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wijst op een trend die al veel langer bezig is: in steeds meer ziekenhuizen is de spoedeisende hulp overvol geworden.
    Op die van het AMC is het twee tot drie per week zo druk dat de afdeling dan voor een paar uur op slot gaat. De problemen worden veroorzaakt door het groeiende aantal ouderen dat op de eerste hulp belandt en langer in het ziekenhuis blijft dan medisch gezien nodig is. Een oudere patiënt die aan een gebroken pols is geopereerd, zou thuis moeten herstellen. Maar dat kan niet altijd, bijvoorbeeld omdat de familie geen mantelzorger kan of wil zijn.
    Het gevolg: 'De eerste hulpen in Amsterdam worden overspoeld door oudere mensen, voor wie eigenlijk geen alternatief is', zegt voorzitter Marcel Levi van de raad van bestuur van het AMC in Het Parool.
    Steeds meer ziekenhuizen kampen met dit probleem. Zo besloten de Zuyderland-ziekenhuizen in Heerlen en Geleen deze week vijf niet-urgente operaties te annuleren. De ziekenhuizen zaten vol, onder meer doordat ouderen niet snel genoeg naar verzorgingstehuizen doorstromen. ,,,


Red.:   Dat zal inderdaad moeilijk doorstromen zijn, want ze zijn er niet meer ... Opgeheven. Vanwege de kosten ... Die laatste opmerking is een hondsbrutale leugen ...
    Er is al veel ellende langsgekomen, maar in pure hoeveelheid staat het volgende in ieder geval in de top:


Uit: De Volkskrant, 18-01-2017, column door Toine Heijmans

Geoutsourcet

Waarom brugwachters geen PvdA meer stemmen


Met vijf brug- en sluiswachters ben ik onderweg naar de politiek. Ooit waren mensen zoals zij in dienst van de provincie Noord-Holland, tot ook daar de neoliberale wind opstak. En hoe. Het kon allemaal zoveel efficiënter en goedkoper! Dus 'schaal 9 en hoger mocht blijven en wij moesten weg', vat Wim de Hay de situatie samen. 'Wij zijn geoutsourcet. Alles moet geoutsourcet.'
    Sinds de outsourcing zijn de brugwachters overgeleverd aan de markt. Dat ging een paar jaar goed, maar de laatste aanbesteding drijft ze in de armen van beveiligingsbedrijf Trigion, dat geen enkele ervaring heeft met bruggen en sluizen. Maar wel lekker goedkoop is: het scheelt de provincie drie ton per jaar, zegt Daan Troost van vakbond Nautilus.
    Hij heeft een arbeidsovereenkomst meegenomen: bij Trigion krijgen brugwachters een kwart minder salaris, geen toeslagen meer voor nacht- en weekendwerk en zijn ze 'verplicht' gehoor te geven aan de roep van de baas. En wie wil verhuizen graag eerst toestemming vragen. Aan een cao doen ze niet. En o ja, ze treden er in dienst als 'verkeersregelaar', dus dat ze bij nacht en ontij ook beschikbaar zijn voor dat soort werk.
    Het zet hun levens op z'n kop ...
    'De baas heeft geen verplichtingen, jij wel', zegt Jolanda Wiersma, die sluizen in Den Helder bedient, de Kooysluis, Koopvaardersschutsluis, drukke verkeersaders. ... 'Zo gaat het overal, dit is het nieuwe werken.' Haar dochter Samantha is 22 en had een baantje in een callcenter, 'de baas bepaalt wanneer en iets anders kun je er dus niet naast doen'. Nu werkt ze in een supermarkt: idem. 'Daar gaan we dus met z'n allen heen.'    ...


Red.:   Het plezier in het werk, voor de meeste mensen het belangrijkste in hun leven, wordt vergald door het neoliberalisme.

En weer een voorbeeld dat hele sectoren, zo niet bijna alles beslaat: de gezagsverhoudingen. Het oorbeeld komt uit het onderwijs, maar kan zo aangevuld worden (de Volkskrant, 28-07-2017, door JTon van Haperen is leraar in Eersel, lerarenopleider in Leiden en columnist van het Onderwijsblad):
  Geef docent weer inspraak bij leiding van de school

Ik lees in een bericht van een regionaal dagblad dat mijn school een nieuwe rector heeft. Een paar uur later vind ik de bevestiging in mijn mailbox. Mijn collega's halen de schouders op. Zij willen vakantie.
    Hoe anders ging dit vroeger. De selectie van leiderschap in het onderwijs is onder invloed van het bekostigingsstelsel en bestuurlijke schaalvergroting wezenlijk veranderd. Vroeger was de schoolleider een eerste onder zijn gelijken. De primus inter pares. Nu is het een filiaalhouder van een maatschappelijke onderneming. Voor de samenwerking op en met de werkvloer is dit niet goed. Geef daarom leraren het vetorecht bij de keuze van hun schoolleider.
    Mijn vader was rector. Gedurende het laatste kwart van de vorige eeuw. Toen hij de baan kreeg, eiste hij dat zijn benoeming niet zou uitlekken. Eerst wilde hij zich presenteren op school. Later mocht de rest het weten. Hij wist: met de leraren moet ik het doen. Respect vereist wederkerigheid. In die tijd leverde de overheid het geld. Leraren en hun praktijkkennis bepaalden de inrichting van de school. Als er een functie vrijkwam in de directie, beslisten zij middels stemming wie de vacature ging vervullen. Op deze vorm van lerarenzelfbestuur valt best wat aan te merken, maar leiding en werkvloer waren met elkaar verbonden. Dat maakte de school stuurbaar, zij het moeizaam.
    En dat is niet meer. De neoliberale jarennegentigverschuiving van government naar governance verandert de gezagsverhoudingen. ...

Juist ja ... met één correctie: het is geen verschuiving van gezgasverhoudingen: het is een verschuing van gezagsverhouding naar machtsverhouding. En oor de uitgebreide behandeling van de verschillen, zie hier . Maar eigenlijk kan iedereen het zo invullen, en eigenlijk is alleen een stapje terug nodig om het te zien: de hele geschiedenis leert dat machtverhouding leidt tot onderlinge strijd, achteruitgang en ondergang, en gezagsverhouding leidt tot samenwerking, vooruitgang en successen. Van dictatorschp via koningsschap enzovoort naar democratie.
    Neoliberalisme leidt in de praktijk, in bedrijven, altijd tot dictatuur van de baas, en daar waar men het elders invoert, dictatuur van de directeur of  iets dergelijks. En bijna altijd tot verval en mislukking. Omdat een organisatie pas werkt als iedereen of althans ruim voldoende percentage mensen meewerken. En dictatuur van welke soort dan ook leidt tot tegenwerking. Zoals onderstreept  in de tussentitel:
  Tussentitel: Een schoolcultuur van ja zeggen, nee doen, met enorme verschillen in lesaanpak

En wel omdat een directeur van boven (bijna) nooit genoeg weet van het vak om effeciëte beslissingen te kunen nemen, want als hij dat wel wist, hield hij van zijn vak. En zou hij het waarschijnlijk nog steeds doen. Tenslotte is bevelen geven en papieren rondschuiven een uitermate vervelende en geestdodende bezigheid.


Naar Sociologische krachten , of site home .