WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Volkskrant, provocaties

9  feb.2017

Er is in de lijst landverraders al een item langsgekomen over hoe de Volkskrant gelegenheid geeft aan allochtone  auteurs die slechts één boodschap hebben: "Wij haten jullie" uitleg of detail .

Dat kunnen zowel moslims als negers zijn. Die twee groepen verschillen weliswaar sterk in culturele achtergrond, maar er is één aspect dat ze gemeen hebben: een aanzienlijke tot gigantische sociaal-culturele achtertstand. En die achterstand tezamen met de achteloosheid waarmee de blanke Nederlander zijn beter functionerende cultuur beleeft, drijft ze richting waanzin en eroverheen. Die laatsten rijden vrachtwagens over blanke burgers omdat het blanke burgers zijn. Degenen die wat makkelijker formuleren schrijven stukken in de media met dezelfde boodschap, zoals Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, Trouw, NRC Handelsblad, en het lijfblad van deze redactie: de Volkskrant. Waarvan de bijbehorende lijst te vinden is hier .

Maar nog regelmatig tot verbazing en zo langzamerhand ook verbijstering van deze redactie: het blijkt alijd weer erger te kunnen. In ieder geval tot nu toe.

En omdat er weer duidelijk een grens is overschreden, maar eens een nieuwe verzameling voortbouwend op het thema van de vorige: allochtonen die ons haten.

Gepresenteerd door de media en de media hier gerepresenteerd door de Volkskrant.

Met alweer een hoofdrol voor Izz Ad-Din Ruhulessin die dus al zo sterk bezig was geweest gezien de teksten in de eerste link.

Als je dan als medium hem de gelegenheid geeft om weer nieuwe grenzen te overschrijden, dan ben je niet alleen aan het haatzaaien en landverraden, dan ben je aan het provoceren.

Hier is die provocatie (de Volkskrant, 08-02-2017, door Izz Ad-Din Ruhulessin):
  Laat de wereld zien uit welk hout je bent gesneden

... ik ga naar de Coop om boodschappen te doen. ...
    Mijn cola en ijs liggen op de band. Ik ben de eerstvolgende klant. Een beveiliger komt in mijn personal space staan. Hij zegt dat ik mijn capuchon en pet moet afdoen. ...

De gore lichtgetintiër verschijnt in het beroepsuniform van licht- en donker-getintiërs: capuchon/bivakmuts en pet (zie Opsporing Verzocht) aan de balie van een winkel, waarbij hij van geluk mag spreken dat er niet meteen een dubbelloops jachtgeweer op hem geleegd wordt, zoals in Amerika zeker zou gebeuren. In plaats daarvan is een beveiliger zo beleefd hem aan te spreken alsof hij een normaal mens is. Met de bekende donker- en lichtgetinte reactie tot gevolg:
  ... Ik zeg dat ik dat liever niet wil en vraag hem om de reden daarvoor.

Arrogantie, weerspraak, verzet.
  De beveiliger beweert dat dit de huisregels zijn.
    Ik wil de huisregels op papier zien. Hij zou het net zo goed ter plekke kunnen verzinnen, net zoals die portiers die altijd zeggen dat ik de verkeerde schoenen aan heb. De beveiliger antwoordt dat hij dit niet op papier hoeft te zetten en dat ik hem provoceer. Ik vraag hem om zich te legitimeren en ook daar weigert hij aan mee te werken. Hij komt nauwelijks uit zijn woorden, maar ik begrijp dat hij mij vordert om de winkel te verlaten. Terwijl de beveiliger mij naar buiten duwt, zeg ik dat ik een manager wil spreken.
    De discussie zet zich voort op de openbare weg. Ik begrijp dat de beveiliger mij 'aanhoudt' voor huisvredebreuk als ik weer naarbinnen stap.

Arrogantie, weerspraak, verzet, en ...:
  De beveiliger antwoordt dat hij dit niet op papier hoeft te zetten en dat ik hem provoceer.

... provocatie. Waarna het gajes een episode overslaat tussen de poging zich toegang te verschaffen tot een locatie waartoe hem de toegang  door het bevoegd gezag van een BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) ontzegd was, en het feit dat hij vanwege die wetsovertreding werd gearresterd door de betrokken BOA:
  De ijskoude tegels schuren tegen mijn knieën. Aanvankelijk kan ik het voordeel van een nekklem wel inzien, omdat die voorkomt dat ook mijn gezicht tegen diezelfde tegels zou schuren. Ik vraag de beveiliger op grond van welke bevoegdheid hij dit geweld toepast. Hij zegt dat dit geen geweld is.

En dat klopt want bij echt geweld zou het gajes geen woord meer kunnen uiten.

En voor we bij zijn conclusies komen, eerst nog even onthullen welke geestesgesteldheid achter dit gedrag zit, merk op: zijn naam is Izz Ad-Din Ruhulessin - gewoon voornaam "Izz" en de rest is achternaam:
  Het pijnlijkste is dat er nog honderdduizenden andere burgers zijn, met dezelfde kleur ogen als ik, die dit soort ervaringen wekelijks, zo niet dagelijks hebben. Die níét Sultan Izz ad-Din Ruhulessin zijn en níét schrijven in nationale kranten.

Juist ja ... Daar is die kern: 'Sultan Izz ad-Din Ruhulessin' ...

Een moslim  die zichzelf "Sultan" acht...

Wat zal die man het moeilijk hebben als achterlijke religieuze proleet en barbaar in een beschaafde wereld ...

Net als ...:
  Het pijnlijkste is dat er nog honderdduizenden andere burgers zijn, met dezelfde kleur ogen als ik ...

Honderduizenden als er rondlopen in Syrië. En Jemen en al die achterlijke en baarbaarse uithoeken die achterlijke en barbaarse uithoeken zijn vanwege de aanwezigheid van veel lieden van de soort  "Sultan Izz ad-Din Ruhulessin" ...

Kijk, dat was natuurlijk allemaal al best wel af te leiden uit de eerdere publicaties van de Sultan, deels in de Volkskrant. Dat diezelfde Volkskrant hem de gelegenheid geeft om dit op zwaar verhoogd niveau nog een keer te herhalen.

Het gedrag van de Volkskrant is hetzelfde als het verschijnen met een capuchon en pet op, een hakbijl over de schouder en een jachtgeweer met afgezaagde loop in de handen aan het loket van de maatschappij.

En dat na het uitgebreid verspreiden van bijvoorbeeld de provocaties van Gloria Wekker ("Alle Nederlanders zijn kolonialen en slavenhouders"), Quinsy Gario ( Alle Nederlanders zijn racisten want Zwarte Piet"), Sylvana Simons ("Alle Nederlanders zijn racisten want zeggen 'zwartjes' en nog niet alle mensen op televivie zijn zwart"), de gekleurde politie ( "Alle blanke politiemensen zijn racisten want ze houden gekleurden aan") enzovoort, enzovoort, enzovoort.

En dan achteraf klagen over al dat maatschappelijke geweld ...

De volgende provocatie. De Joodse mevrouw Groen en de moslim Khader verstrooien de haat van de DENK-kiezer (de Volkskrant, 08-03-2017, door Janny Groen, Sakir Khader en Rik Kuiper):
  Hierom stemmen we DENK

...  Yener Coskun (31) ...
    Coskun is in Nederland geboren. ...

Het dier is in Artis geboren.
  Yener Coskun (31) ... deze zomer. Toen ging hij, net als veel andere Turkse Nederlanders, in Rotterdam de straat op om te vieren dat de coup in Turkije was mislukt. ...

Het dier is een kameel, en geen koe.
  In de dagen na de mislukte coup merkte hij dat veel mensen zich aan die bijeenkomst hadden gestoord. Het was een schande dat Turkse Nederlanders in Rotterdam met Turkse vlaggen hadden staan zwaaien, klonk het.

De andere koeien zagen dat het dier een kameel was. Dat bovendien stond de loeien dat het de koeien van de wei zou verjagen in de camera's en microfoons van de koeien.
  Coskun begreep dat niet.

Want Coskun is een kameel en kamelen begrijpen koeien niet. Koeien houden van drassige wei, kamelen van droog zand.
  Waarom mocht hij zijn gevoelens niet uiten, na zo'n gruweldaad in het land van zijn ouders?

De geveolens van "We gaan jullie uit jullie eigen weiland verjagen" hadden en hebben de koeien inderdaad bezwaar tegen.

Overigens kadden de koeien helemaal niet om de komst van de kamelen gevraagd, maar waren de kamelen via een sluiproute het weiland opgekomen.

Dit terzijde.
  Zelf stemde hij helemaal niet op Erdogan bij de laatste verkiezingen. Maar toch raakte de kritiek op de president hem. Alleen daarom gaat zijn stem naar Denk. 'Niet omdat de partij een band met Turkije heeft, maar omdat de partij als enige begrip toonde voor wat er in Turkije is gebeurd.'

Omdat een kameel nu eenmaal empathie heeft voor kamelen waar dan ook, en niets voelt bij koeien. Waar dan ook.

Volgende stuk DENK-gajes:
  Ze maakt een betere stamppot dan de meeste Nederlanders, zegt ze. ...

Andere woorden voor "Ik haat alle Nederlanders".
  .... Maar opeens was ze weer Marokkaan geworden. Het was 2006, de PVV deed voor het eerst mee aan de verkiezingen en haaldenegen zetels. Ze kon het niet vatten dat zoveel mensen op zo'n partij stemden. ...

Inderdaad dat kunnen kamelen niet vatten. Kamelen uit Marokko gaan voor de Marokkaanse koning de straat op en de rest van de Marokkanse cultuur. En ze stemmen ook allemaal op de Nederlanders-haatgodsdient.
  En het werd alleen maar erger in de tien jaar die volgden. Ja echt, de 51-jarige Aïcha (niet haar echte naam) kan het slechts vergelijken met de jaren dertig van de vorige eeuw, met de opkomst van de nazi's. 'Ik mag er niet zijn als moslima, als Marokkaan, als kind van migranten', zegt ze. 'Ik ben niet meer welkom.'

De reli-nazi die binnengekomen is zonder dat de Nederlanders dat wilden klagen dat de Nederlanders haar zien als een reli-nazi die binnengekomen is zonder dat de Nederlanders dat wilden.

De volgende:
  ... De geïnterviewde kiezers [voor DENK, red.] maken zich zorgen over het giftige klimaat in het land.
    Die sfeer is 'grimmig, onnodig grimmig', zegt de 24-jarige Muhammed, die studeert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ...


Klopt. Overal waar moslims een aanzienlijke minderheid vormen is de sfeer grimmig. Moslims in minderheid zijn grimmige mensen.

Constateren er nog een paar:
  ... 'De maatschappij is de laatste jaren meer gesegregeerd en gepolariseerd', zegt Amir (29), een jurist met een Nederlandse moeder en een Libanese vader. 'Ik mis nuance, het lijkt allemaal zwart-wit.'
    'Er is zo veel wantrouwen in Nederland', zegt Mohammed Akkari (24), die als jongen met zijn Syrische ouders naar Nederland kwam. ...

Door wantrouwende moslims uit wantrouwende moslimlanden geïmporteerd wantrouwen. Wantrouen is de basisemotie in moslimlanden.

Terug naar de Turkse variant:
  Murat Eren herinnert het zich nog goed. Zijn vader leefde nog, de Kamerverkiezingen van 2006 waren in aantocht en Nebahat Albayrak kwam naar de moskee in Rotterdam.
    'Albayrak stond hoog op de lijst voor de PvdA', zegt hij. 'Zij kon de problemen van de Turkse gemeenschap in Nederland in het parlement op de agenda zetten. Iedereen was trots op haar.'
    Tijdens de verkiezingscampagne ontstond echter discussie over de honderdduizenden Armeniërs die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Turken waren vermoord. Was dat nou een genocide, zoals de Armeniërs beweren, of was dat begrip niet op z'n plaats, zoals de meeste Turken zeggen?
    'Albayrak mocht toen niet hardop zeggen hoe de mensen die op haar gestemd hadden erover dachten', zegt Eren. 'Ze hield zich op de vlakte, zei niet dat het genocide was maar ook niet dat het geen genocide was.'

En alweer kunnen de kamelen alleen aan kamelen denken.

En toen ...:
  En toen waren er dus opeens die twee mannen ... die een beweging begonnen die wél de stem van de minderheid liet horen.

... kwamen er twee kamelen die extra luid kondne balken, en alle kamelen gingen onmiddellijk achter de luid-balkende kamelen aanlopen. En die kamelenstandpunten balkten:
  Neem nou die Kamervragen van Öztürk over de toenemende weerstand van buurtbewoners bij de bouw van nieuwe moskeeën. 'Vindt u ook', vroeg hij aan Asscher, 'dat het bouwen van een moskee een fundamenteel recht is van gelovigen in Nederland?'

Natuurlijk vinden kamalen dat kamelen het fundamentele recht hebben om koeien te haten, en daarvoor haatttempels in te richt op de weide van de koeien. Daarma hopen ze de koeien weg te krijgen.

Waarna de Joodse mevrouw en de moslim van de Volkskrant de boel nog eens extra gaan provoceren, door een blanke beroepsprovocatuer voor het voetlicht te halen:
  'Ik voelde me een witte neger', zegt historicus Joop Wassenaar (58) over de 22 jaar dat hij in Finland woonde. 'Ik paste me niet aan, ik wilde niet assimileren, ik was de ander.'
    Wassenaar was als twintiger actief in de krakersbeweging en trok toen naar Finland. Hij wilde weten hoe hij zou functioneren in een vreemde omgeving waar een totaal onbekende taal werd gesproken. Binnen een paar maanden ontdekte hij dat hij het zichzelf niet makkelijk had gemaakt. Finnen zijn 'oerconservatief', zegt hij, en 'verschrikkelijk gesloten'.

Een toegegeven beroepsprovocateur. Die ook elders doorging met provoceren:
  Dat werd helemaal duidelijk toen hij zich in Finland begon in te zetten voor immigranten en vluchtelingen. Twee jaar geleden - Duitsland zette de deur open - probeerde hij in de dorpskrant uit te leggen dat vluchtelingen hier niet naartoe komen om banen in te pikken. ...

Oh ... Dat die moslims uit Midden-Oostië komen dus hierheen om uitkeringen in te pikken is een punt waarvoor prvocatuers nooit aandacht jhebben. In hun geestelijke blindheid voor andermans belangen zijn het net kamelen, die blanke provocateurs.
  ... Het leverde hem een paar bedreigingen op. 'Ze moeten niet vluchten', kreeg hij te horen, 'ze moeten strijden voor hun land.'   ...

Die bedreigingen waren van de mensen waar de de provocateur en de Midden-Oostiërs de uitkeringen van wilden inpikken.
  Een halfjaar geleden keerde hij terug naar Nederland ... meldde hij zich binnen een maand aan als vrijwilliger bij Denk. 'Die partij stelt de juiste vragen: wie zijn wij, wie zijn de anderen en wanneer wordt de ander een van ons?'

Oftewel: de provocateur wil de kamelen helpen ons land in te pikken.

Want kijk maar wat de uitluider van het artikel is:
  ... een beetje treurig is het wel, vinden de meeste Denkstemmers ... dat er behoefte is aan een partij die zich vooral op migranten richt.
    Toch zijn er mensen die het óók van de zonnige kant willen bekijken, zoals Mohammed Akkari. Het is namelijk een teken van emancipatie, zegt hij, dat de migranten nu hun stem laten horen. 'Deze partij is er toch maar mooi gekomen, op een moment dat het nodig was. Dat is een signaal: wij houden onze hand niet meer op, wij staan ons mannetje.'
    Khalid El Bouayadi sluit zich daarbij aan. 'Dit laat zien dat wij de nieuwe autochtonen zijn', zegt hij. 'Wij pikken het niet meer.'

De kamelen willen de nieuwe autochtonen worden.

De kamelen willen de weide overnemen.

De moslims willen Nederland maken tot een kalifaat.

De Joodse mevrouw en de moslim van de Volkskrant strijden voor het maken van Nederland tot een klaifaat.

Geen enkele twijfel over.

Bijna alle Joodse mevrouwen en meneren, alle moslims en een grote groep blanke provocateurs willen de Nederlandse rechtsstaat en democratie onderwerpen en vervangen door een soort Turkije of Saoedi-Arabië.

De Volkskrant is één van hun propagandakanalen.

En zet de provocaties op een prominente plaats in hun krant.

En hun provocaties nog eens benadrukken op deze manier:

Van de vijf DENK-aanhangers zijn er twee blank. De werkelijkheid: een Elsevier-journalist begaf zich een maandje terug uit nieuwsgierigheid naar een DENK-bijeenkomst. Hij was er de enige Nederlander.

De Volkskrant wil niet alleen de vestiging van een kalifaat, maar ook de Nederlanders verdrijven uitleg of detail . Op de provocateurs na.

Daar kunnen de Joodse en Arabische semieten elkaar goed in vinden.

het is inmiddels de laatste zaterdag voor de verkeizingen, en de Volkskrant gebruikt haat "opniiekatern" voor een laatste krahctsinspanning. Met onder andere dire volle pagina's gewijd aan "Geert Wilders is een schurk", en vier pagina's aan "Nederlanders zijn racisten", uit de mond van vier Marokkanen en bevraagd door twee Marokkanen. De uitkomsten: als voorheen (de Volkskrant, Vonk, 11-03-2017, door Hassan Bahara, Nadia Ezzeroili )
  Altijd bezig met je identiteit

Ze zijn hoogopgeleid en voelen zich thuis in Nederland. ...

De eerste leugen van de Volkskrant-Marokkanen. Zie Nadia Ezzeroili: "Ik wil geen Nederlander zijn" uitleg of detail . Grappig is dat, hè: moslims en Joden liegen op dezelfde natuurlijke en vanzelfsprekende manier uitleg of detail . Het vermoeden dat het genetisch bepaald is (beide zijn semieten uit het Midden-Oosten) begint steeds vastere vormen aan te nemen. De reden van specifiek deze leugen is simpel: ze willen hun materiële welstand behouden en die ligt in Nederland.

De eerste woorden van de tekst:
  'Marokkanengeweld.'

'Marokkanenprobleem.'

'Marokkanen-lobby.'

'MINDER MAROKKANEN.'

'Moroccan scum.'

Een greep uit het Twitter-oeuvre van Geert Wilders liegt er niet om: de PVV-leider heeft het niet zo op Marokkanen.

En allemaal naar aanleidng van concrete voorvallen. Dus niet uit een vooroordeel, maar uit een oordeel. Over de concrete werkelijkheid. De Opsporing Verzocht werkelijkheid. En die concrete werkelijkheid, allemaal met de culturele nederlaag als achtergrond, is het enige waar het verder over gaat. Hoe omkleedt en verhul je die zodanig dat je eigen culturele zieltje geen schade lijdt ...
  Farid: 'Ik denk dat PVV-stemmers niet per definitie alle Marokkanen haten en willen uitsluiten. Dat is echt een gevaarlijke gedachte. Dan ga je mee in het gif dat Wilders verspreidt.'

Hierin staat duidelijk één woord te veel. Het woord 'niet'. Zou het werkelijk zo zijn, en representatief, was dit artikel niet geschreven en die "Farid"-Marokkaan niet hebben meegewerkt. Dit, zonder "niet", is wat ze denken. Daar gaat het hele artikel over. Denk maar aan dat "Ik wil geen Nederlander zijn" van Ezzeroili.
  Jullie hebben geen enkeltje Marokko klaar liggen voor het geval Wilders aan de macht komt?
Farid: 'Marokko is een fantastisch land, maar in Nederland voel ik me vrijer en heb ik meer controle over mijn leven. Ik ben hier geworteld. Dat niet iedereen mij welkom heet, betekent niet dat ik me niet meer thuis voel. Ik heb hier klootzakken om mij heen, maar ik ken ook prachtige mensen.'

Daar heb je het: Nederland zit vol met klootzakken. Wat ervoor staat is weer om de materiële psotie te borgen, zoals Ezzeroili heeft erkend. Dat Nederland reageert met stemmen op de PVV op een zware overdaad Marokkanse klootzakken van een veel klootzakkeriger soort, is iets dat ze natuurlijk ontkennen:
  Maar er is toch een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteit en andere foute statistieken?
Safa: 'Dat klopt. Maar ik zou graag meer willen praten over wat we er samen aan kunnen doen. Nu hameren we alleen op de culturele achtergrond van deze jongens. Daar los je niks mee op. Je plaatst ze alleen in een hokje. Wijzen is stilstand. Denken in oplossingen, dat is pas vooruitgang, en dat is precies wat we nodig hebben.'
    Abdessamad: 'We moeten ook niet vergeten dat het steeds beter gaat. Als je de SCP- en CBS-rapporten leest, zie je gewoon dat Marokkanen grote sociale vooruitgang maken. Onze achterstand is er een ten opzichte van autochtone Nederlanders. Maar als je ons vergelijkt met onze ouders, kun je niet ontkennen dat onze ontwikkeling supergoed is.'

Er is eigenlijk niets aan de hand.
  Abdessamad: 'Maar we leven toch in een individualistische samenleving? Iedereen kan als individu aangesproken worden, maar als het over Marokkanen gaat, zijn we opeens een collectief en worden wij allemaal verantwoordelijk gehouden voor een probleem. Dat is heel vals.'

We hebben er niets mee te maken.
  Een portie zelfreflectie dan: zit er iets in de Marokkaanse cultuur dat zoveel Marokkanen in foute statistieken doet eindigen?
Abdessamad: 'Vroeger werden sociale problemen gekoppeld aan ras. Na de Tweede Wereldoorlog werden problemen gekoppeld aan cultuur. Met name de criminologen Hans Werdmölder en Frank van Gemert hebben daar in Nederland een bijdrage aan geleverd: die verklaren sociale problematiek van Marokkaanse jongeren aan de hand van de Marokkaanse cultuur. Maar er is nooit bewezen dat er een link bestaat tussen cultuur en criminaliteit.'

Het heeft niets met het Marokkaan-zijn te maken.
  Goed, laten we aannemen dat de link tussen cultuur en criminaliteit niet bestaat. Hoe verklaren we dan de oververtegenwoordiging van Marokkanen in criminaliteitsstatistieken?
Abdessamad: 'Als je goed kijkt, zie je dat er allerlei andere criminologische oorzaken zijn die de oververtegenwoordiging van Marokkanen kunnen verklaren. Bijvoorbeeld een lage sociaal-economische status of een grote fixatie van de politie op Marokkanen.'

Het is omdat ze arm zijn.

Oh, tussen twee haakjes: waarom hier zo veel Abdessamad? Omdat hij de deskundige en spreekbuis is:
  ... criminoloog Abdessamad Bouabid (33), die in de afrondende fase zit van zijn promotieonderzoek naar het mediadiscours over Marokkaanse Nederlanders.

Verder met de ontkenningen:
  En toch wordt steeds die Marokkaanse cultuur erbij gesleept.
Abdessamad: 'De koppeling tussen criminaliteit en Marokkaanse cultuur is een manier voor de samenleving om deze criminaliteit buiten zichzelf te plaatsen. Dan kan gezegd worden dat het niet 'ons' probleem is, maar een probleem dat van buiten komt. En daarom denkt men: zodra Marokkanen hun cultuur loslaten en de Nederlandse cultuur omarmen, moet het probleem wel opgelost zijn.'
    Wie zien de anderen instemmend knikken. ...

En daar zijn we; "Het is de schuld van de Nederlanders". Die "klootzakken", weet u nog wel.
  Met de Marokkaanse cultuur is volgens jullie dus weinig mis, en volgens SCP en CBS maken Marokkaanse Nederlanders sprongen vooruit - waarom ligt dan toch altijd de focus op Marokkaanse Nederlanders, denken jullie?
Safa: 'Kijk, de burgermeester van Rotterdam is een Marokkaanse Nederlander, de Kamervoorzitter ook. We zijn gewoon steeds meer zichtbaar, daar komt weerstand van.'
    Farid: 'We hebben zelfs een Marokkaan in de jury van The Voice! Misschien is dat ook wel een reden voor die tegenbeweging, bedenk ik nu. Omdat er zoveel goede veranderingen zijn en de emancipatie van de niet-oorspronkelijke Nederlanders slaagt. Ik kan me voorstellen dat dat bedreigend is voor een groep mensen en dat we daarom nu een tegenbeweging zien. ....'

Oftewel: "Nederlandsers zijn haatdragende klootzakken die jaloers zijn op het succes van de Marokkanen" ("Kijk maar naar hoe ze reageren op de nog succesvollere Chinezen ... Die zitten allemaal al in veewagons richting Auschwitz").

En, grappig, dan ook nog de oorzaak van al deze gorigheden:
  Enkele van de geïnterviewden zeggen een sterk besef te hebben van hun Marokkaanse identiteit. Dat is deels een eigen keuze, zeggen ze. Ze zijn Marokkaans en trots daarop.

Gunst ... Hoe zou dat nu kunnen ...?

Enfin ... Het is iedere nuchter denkend mens weer volkomen duidelijk waarom er werk gemaakt moet worden van het remigreren van deze lieden: ze zullen ons op een gegeven moemnt naar de strot vliegen. Wat dit is nog het meest "redelijke" deel. En er volkomen van overtuigd zijnd namelijk dat het niet aan hen ligt maar aan ons, want levende in een compleet spiegeluniversum:
  Ik denk dat er geen volk op aarde is dat zoveel zelfkritiek heeft als de Marokkanen. Ze praten juist alleen maar negatief over zichzelf - criminoloog Abdessamad Bouabid - criminoloog

Oftewel: de hoogst opgeleide heeft de meest gestoorde geest. Het natuurlijk gevolg van het meest geconfronteerd worden met de werkleijkheid dat de Marokkanse cultuur en met name de islam daarin totaal incompatibel is met vooruitgang en beschaving.

En zo provoceert de Volkskrant vrolijk verder, mat haar grote contigent Joden en snel in omvang toenmende contigent Marokkanen. In navolging van de PvdA die Partij van de Allochtonen werd, is de Volkskrant een Krant van de Allochtonen geworden. Allang, alleen viel het tot nu toe hele weinig mensen op. Maar het internet rukt op. En men mag hopen dat de Krant van de Allochtonen dezelfde weg gaat als de Partij van de Allochtonen: decimering. Zo niet, wacht de etnische burgeroorlog .

In de volgende fase gaat het van het persoonlijke naar het institutionele. Het Europees Hof van Justitie heeft een bijzonder besluit genomen: men heeft recht laten zegevieren boven de eisen van de islam. En besloten dat werkgevers die algemene eisen van neutraliteit stellen aan uiterlijk en gedrag van medewerkers, dat mogen doen. En dat er dus geen uitzondering gemaakt hoeft te worden oor de islam. De Volkskrant biedt ruimte aan het tegengeluid (de Volkskrant, 24-03-2017):
  Moslima's worden dupe van 'neutraliteitsbeleid'

Het Europese Hof van Justitie biedt werkgevers een excuus om moslims uit openbare functies te weren.

En zoals gewoolijk keren de moslims vanaf de eerst woorden de zaken om: het was tot nu toe zo dat de islam een excuus bood om algemene gedragsregels te overtreden, zoals de algemene gedragsregel om je in functie van bedrijf of instelling te vrijwaren van particuliere overtuigingen, zoals die van politiek en geloof. De moslims overtraden dit waar er ook maar enigszins de gelegenheid werd geoden, dat wil zeggen: waar deze regel niet was vastgelegd. En bij conflicten krgen ze vrijwel altijd gelijk van zogenaamde "mensenrechten"- of "anti-discriminatie-instellingen uitleg of detail . Die daarmee de gelijkheid van individuen overtraden , want PVV-tekens en dergelijke mochten we verboden worden.

De auteurs van dit stuk zijn dus moslim-extremisten. Zij zijn:
  Rahma Bavelaar (Stichting Meld Islamofobie), Boutaïna Azzabi (Ik Doe Aangifte Tegen Wilders), Ibtissam Abaaziz (Stichting Meld Islamofobie), Anne Dijk (Fahm Instituut)
Nawal Mustafa
Beylula Yosef
Souad Aitikne-Schilder
Su-Shi Intrafaith Dialogue
Khadija Al Mourabit
Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland

Oftewel: de islamitische gemeenschap.

Wat van de inhoud:
  De consequenties van de uitspraak staan niet los van de bredere normalisering van islamofobie in de maatschappij en de resulterende druk op de burgerrechten van moslims in het algemeen en moslimvrouwen in het bijzonder.

Oftewel: de moslims willen moslims meer rechten geven dan overige burgers.
  Deze pijnlijke ervaringen laten zien dat vooral moslima's de dupe zijn van 'neutraliteitsbeleid', legitiem of niet. Het 'vanzelfsprekende' verband tussen 'professionele neutraliteit' en de afwezigheid van religieuze symbolen houdt een witte homogene bedrijfscultuur in stand

Oftewel: de moslims willen moslims meer rechten geven dan overige burgers.
  De uitspraak van het Hof moet dus boven alles aanzetten tot een kritische discussie over wie bepaalt wat 'neutraliteit' inhoudt.

Oftewel: de moslims willen bepalen wat gelijkheid inhoudt. Met natuurlijk meer rechten voor moslims.
   ... medewerking van bedrijven afgedwongen worden door strenge maatregelen.
    Concrete mogelijkheden zijn ... quota's voor minderheden.

Oftewel: de moslims willen moslims meer rechten geven dan overige burgers.

Dit stuk gaat vele stappen verder dan de persoonlijke verhalen van erboven. Hier is een herhaald pleidooi voor een maatschappij met meer rechten voor moslims dan voor overige burgers. Er is maar één soort maatschappij waarin dit zo is: die ingericht naar kalifaat en sharia.

Conclusie: De Volkskrant publiceert op haar pagina's een artikel, een manifest, waarin gepleit wordt voor de invoering van kalifaat en sharia.

De ergst mogelijk provocatie denkbaar, voorafgaande aan het gedogen van geweld in het kader van dit streven.

De etnische burgeroorlog is weer meerdere stappen dichterbij gekomen.

Het volgende geval. Een geval dat daar extra speciaal voor is ingehuurd: de Sultan (de Volkskrant, 03-04-2017, door Izz Ad-Din Ruhulessin, publicist en deze maand gastcolumnist van de Volkskrant):
  Niveau verlagen voor 'diversiteit' is racistisch

... Ik ben uitgenodigd om deze maand de gastcolumns in de Volkskrant te verzorgen en hiermee heb ik een mooi onderwerp om over te schrijven.

Gezien de vorige werken van de Sultan en zijn lidmaatschap van Sharia4Holland een welbewust provocatie. En het onderwerp om mee te provoceren:
  De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) presenteert het lumineuze idee dat de taaltoets op de pabo moet worden afgeschaft. Waarom? Op veel scholen zou het docentenkorps niet divers genoeg zijn.

Maar natuurlijk. Geen kwestie van van principe maar van praktijk. Het principe van dit soort lieden is "Alle Culturen zijn Gelijk en Gelijkwaardig". Alleen ... Als je gaat toetsen voor opleidingen of banen dan vallen de allochtonen progressief af - hoe moeilijker hoe minder. Want gebrekkige beheersing van de taal want opvoeding in andere taal  en van het normale logisch denken want opvoeding in islam. En dus zie je naarmate je hoger komt op de opleidingsladder met minder gekleurden. En dat mag zeker ook niet. Dus maar gekezen uit het minste van de kwaden, volgense politiek-correcten: verlaging van het toetsniveau.
    De Sultan heeft er moeite mee:
  Het docentencorps moet diverser worden en om dat te bereiken moeten we de lat verlagen zodat die diversiteit ook de kans krijgt om toe te treden. Wat? Dan kun je toch net zo goed alle vormen van toetsing afschaffen zodat iedereen overal een gelijke kans heeft om ergens binnen te komen.

Klopt. Bij de Sultan is de storing des te schrijnender, omdat hij kan redereren als het hem uitkomt, en de seconde daarna de contradictie hanteert - als dat dat hem beter uitkomt.
  Docenten met een taalachterstand zijn rolmodellen voor leerlingen met een taalachterstand, zo kan ik verder lezen. Blijkbaar ben je als allochtoon zijnde... al een rolmodel als je een baan hebt.

Klopt. Want jullie worden toch zo gediscrimineerd op de arbeidsmarkt? Nou, dan hebben weinigen van jullie een baan en is het hebben van een baan een vorm van rolmodel. Kies maar. Het één of het ander.
  Dit kan alleen een solidariteitstatta bedenken.

Klopt ook (voor niet-kenners: "tatta" is straattaal voor "Gore Nederlander").
  Niet uitgaan van de talenten van de zwarte- en zandkleurige Nederlanders, nee, we verlagen gewoon de lat zodat deze debielen ook mee kunnen doen. Dat staat er niet, maar het signaal is duidelijk.

U neemt me de woorden uit de mond ...
     Maar dat kan dus niet zijn wat de Sultan bedoelt. Of de richting die hij opgaat. Dat is natuurlijk dit:
  Het getuigt van een gebrek aan ruggengraat om niet te erkennen waar het werkelijk om gaat. Als mensen na minstens zestien jaar onderwijs in Nederland een taalachterstand hebben, dan ligt het probleem toch echt primair bij dat onderwijs.

Brullen van de lach!!! Het ligt aan de Nederlanders.
    Even vergetende dat Nederlanders óók leskrijgen in dat systeem. Evenals Aziaten. En die hebben er totaal geen moeite mee.
    En samengevat in de laatste alinea:
  Het niveau verlagen om de diversiteit te vergroten is uiteindelijk alleen maar gebaseerd op de racistische veronderstelling dat de zwarte en zandkleurige Nederlander het niet in zich zou hebben om op hetzelfde niveau te presteren als men van witte Nederlanders verwacht. En dát is de reden waarom docentenkorpsen niet divers zijn.

Oftewel: er is absoluut geen verschil tussen gekleurden en blanken en Aziaten, behalve dat er weing ervan in het docnentkorps zitten en ze dus niet mee kunnen komen in het Nederlandse onderwijs.
    Discussieren met een religieus ... Het net zo zinvol als een gesprek starten met een steen. Bij een steen omdat je geen antwoord krijgt, en bij een religeius omdat het altijd en per definitie ligt aan de ander. Die ook een ongelovige hond is:
  Blijkbaar ben je als allochtoon zijnde (ik ga er niet vanuit dat het over de vijfhonderdduizend autochtone analfabeten gaat) ...
    Dit kan alleen een solidariteitstatta bedenken ... Dankjewel o autochtoon,  ...
    Als mensen na minstens zestien jaar onderwijs in Nederland een taalachterstand hebben, dan ligt het probleem toch echt primair bij dat onderwijs. ...
    Wij lezen Het Gouden Ei. In de tweede klas van de middelbare school! Eindstand: de allochtoon wordt wederom gebruikt om institutioneel falen te verhullen. ...
    ... de racistische veronderstelling dat de zwarte en zandkleurige Nederlander het niet in zich zou hebben om op hetzelfde niveau te presteren als men van witte Nederlanders verwacht.

Onverdunde blinde haat.

En weer een stuk van de Sultan. Het is zijn versie van de oorloosverklaring die al door een aantal voorgangers is voorgedragen. De versie an de Sultan is van een dusdanige welbespraaktheid én volledigheid, dat afkorten niet mogelijk is. Zin-voor-zin is een bedreiging richting Nederland en Nederlanders (Volkskrant.nl, 16-04-2017, door Izz Ad-Din Ruhulessin, publicist en deze maand gastcolumnist van de Volkskrant):
  Gastcolumn: een ode aan de allochtoon

In weerwil van de barrières die de Nederlandse samenleving opwerpt, heeft de zwarte- en zandkleurige Nederlander op eigen kracht zíjn deel van het integratieproces tot een historisch succes gemaakt, betoogt gastcolumnist Izz ad-Din Ruhulessin.

Tussentitels:  Vanuit niets bouwde de allochtoon bruisende gemeenschappen op, die nu de ruggengraat vormen van de Randstedelijke economie
Dit is een generatie die zich niet laat vertellen dat ze dankbaar moet zijn
Van negen tot vijf in een andere wereld moeten zijn is slopend, om maar te zwijgen over de stompzinnige opvattingen die bij het koffiezetapparaat de ronde doen
Ik ben trots op mijn donkerogige soldiers, de toekomst van mijn land


Vaak ligt er een tragedie ten grondslag aan migratie. Niemand kiest er vrijwillig voor om zijn geboortegrond voorgoed te verlaten. Vervolging. Honger. Oorlog. Uitzichtloosheid. Gedwongen door de kolonisator en in voormalige Nazikampen ondergebracht. Een tragedie die diepe wonden achterlaat, soms voelbaar tot in de vijfde generatie.

In weerwil van de zichtbare en onzichtbare barrières die de Nederlandse samenleving voor ons opwerpt, heeft de zwarte- en zandkleurige Nederlander op eigen kracht zíjn deel van het integratieproces tot een historisch succes gemaakt. De parel der natie, die zich laat kenmerken door vastberadenheid, discipline en uithoudingsvermogen.

Mensen, die vaak met lege handen als gastarbeiders of vluchtelingen naar Nederland kwamen, zijn nu directeuren, politici, journalisten, officieren, rechters, juristen, fiscalisten, ondernemers, chirurgen, ingenieurs en architecten. De allochtoon nam complete bedrijfstakken over, of blies er zelf het leven in. Vanuit niets bouwde hij bruisende gemeenschappen op, die nu de ruggengraat vormen van de Randstedelijke economie. Het is de zwarte- en zandkleurige Nederlander die het publieke en commerciële leven in de machtscentra van ons land gaande houdt.


Bloed, zweet en tranen

Vanaf zijn eerste stappen in de zandbak heeft de zwarte- en zandkleurige Nederlander zijn positie in dit land met bloed, zweet en tranen bevochten. De lange weg van de basisschoolleraar en zijn VMBO-kaderadvies naar de professoren die tevergeefs het proefschrift proberen neer te sabelen. Cum laude afstuderen terwijl zijn ouders soms niet eens kunnen lezen.

Vanuit de meest barre omstandigheden toonde hij wat het betekent om een strijder te zijn. De uitzichtloosheid van de betonnen jungles en de onzekerheid van de asielprocedures hebben de allochtoon niet kunnen breken, integendeel, het heeft hem gewapend met unieke ervaringen, die in de zwarte- en zandkleurige Nederlander de meest deugdzame menselijke eigenschappen naar boven halen.

Voor velen ging dat pad niet over rozen. Voor sommigen een regelrechte lijdensweg. Van armoede. Van invallen en razzia's. Van minder, minder, minder. Van te vroeg te grote verantwoordelijkheden moeten dragen. De steek- en schietpartijen. De mensenhandelaars. De eenzame abortus en de pasgeborenen in de containers. Perioden van wanhoop en rampspoed. Alles verliezen en opnieuw beginnen. Blijven doorgaan, ondanks tegenslagen of verkeerde keuzes. Niet opgeven en het doel voor ogen houden. Soldier. Een generatie van leeuwen maakt acte-de-presence.

Dit is een generatie die zich niet laat vertellen dat ze dankbaar moet zijn. Nee, het is juist Nederland dat deze generatie dankbaar moet zijn om de energie die zij in dit drooggemalen moeras steekt. Het succes van de zwarte- en zandkleurige Nederlander is zuiver het resultaat van zijn eigen excellentie. Van de moed om de rug recht te houden in een vijandig klimaat dat hem al afwees voordat hij überhaupt werd geboren.

In het bijzonder de allochtoon die als eerste stappen zette in het conservatieve milieu van de overwegend door witte mensen bevolkte kantoren. Van negen tot vijf in een totaal andere wereld moeten zijn is slopend, om maar niet te spreken over de stompzinnige opvattingen die daar dikwijls bij het koffiezetapparaat de ronde doen. Het vergt karakter om jezelf staande te houden in deze mentale martelkamers. Keep your head up. Wij staan achter je.


Geen slachtofferschap

Dit is een generatie die beseft dat zij op eigen benen kan staan. Die laat zich geen slachtofferschap aanpraten door degenen die ons liever zien falen omdat zij empirisch bewijs nodig hebben voor hun sociologische theorieën over daders en slachtoffers. Of erger nog: daar GELD aan verdienen. Nee, de zwarte- en zandkleurige Nederlander weet: een vlinder die uit zijn cocon wordt getrokken zal blijvend verminkt zijn. Deze generatie laat zich niet verminken door degenen wier mate van sympathie correleert met onze mate van ondergeschiktheid.

Glazen plafond? Zelfs een plafond van gewapend beton gaat ons niet tegenhouden. We hebben het talent. We hebben de aantallen. Het vijandige discours in de media is slechts een laatste stuiptrekking van een sociale orde die weet dat haar dagen zijn geteld.

De weerbarstige zwarte- en zandkleurige Nederlander rekent genadeloos af met elk obstakel dat zijn emancipatie en succes in de weg staat. Hij hoeft niet gered, geholpen, beschermd of voorgetrokken te worden. Hij wenst niet het object te zijn van andermans drang om een schoon geweten te hebben. Diamanten vormen zich onder extreme druk. Al de factoren die volgens de statistici ons geboren om te falen maken, produceerden juist het tegenovergestelde: een hele generatie van edelstenen die tot ver over de horizon schitteren.

Het is deze generatie die de weg plaveit voor degenen die na ons komen. Ik ben trots op mijn donkerogige soldiers, de toekomst van mijn land. Shoutout naar alle strijders; het leven kan mij geen grotere eer schenken dan jullie tot mijn generatiegenoten te mogen rekenen.

Shoutout-majestatis naar de Koningin van Amsterdam-West.

Het staat er al bijna expliciet: "Wij gekleurden hebben het recht de rijkdom waar we recht op hebben en die door de blanke Nederlanders onthouden wordt, te bevechten".

U bent gewaarschuwd. Ze wonen bij u in de straat. Vandaag Amsterdam, morgen Aleppo. Nederlanders zijn als de alewieten van Assad: ondervolk en insecten die verpletterd moeten worden door de kracht an de Gekleurde Ware Mens. Liefst in bezit van De Ware Religie maar de variant die uitblinkt in pigment telt ook mee.

Elke keer denk je weer: dit kan niet erger. Het kan. Aanleiding: een boekje geupbliceerd door Anousha Nzume met in Jip-en-Janneke-taal het programma van Gloria Wekker uitleg of detail : "Alle Nederlanders zijn racisten, want 400 jaar kolonialisme en slaernij". Izz is geërgerd, want lang niet radicaal genoeg (Volkskrant.nl, 30-04-2017, door Izz Ad-Din Ruhulessin, publicist en deze maand gastcolumnist van de Volkskrant):
  Gastcolumn - Shots fired: antiracisme ontspoort volledig

De zwarte en zandkleurige Nederlanders moeten stoppen met kruipen voor progressieve witte steun, maar hun energie steken in bondgenootschappen met elkaar, op basis van rede en feiten, vindt gastcolumnist Izz ad-Din Ruhulessin.

...    De laatste tragedie in deze freakshow is een Social Justice Entrepreneur (SJE) die voor zelfingenomen solidariteitstattas een handleiding schrijft, waarmee ze zichzelf weer moreel superieur kunnen verklaren. Een soort Verlossingsmanifest voor Verlichte Kleurbewuste Blanken (VKB). Nzume Projects blij want factuur. Solidariteitstattas blij want schoon geweten.

Hoezo 'lang niet' ... Het is oneindig er van wat Izz wil, want zich richtend op witte mensen. Daar wil Izz helemaal niets meer mee van doen hebben:
  De kleurbewuste bekeerde blanke draagt niets bij aan onze emancipatie, alleen maar aan het totale marktpotentieel voor boeken, lezingen en documentaires. Het zwarte en zandkleurige engagement speelt gewillig het spel mee. Net als de stamhoofden onder koloniale overheersing, dacht het binnen de speelruimte van de kleurbewuste kolonisator iets te kunnen betekenen voor de massa's.

Wat Izz wel wil, ...:
  'Power never takes a step back, only in the face of more power', zei Malcolm X eens.

... is "het uitoefenen van macht". Middels ...
  Het hart van de straat moet de motor van het antiracisme zijn. ...

... "de macht van de straat", bestaande uit ...

  ... De zwarte en zandkleurige Nederlander heeft de aantallen, het netwerk, het talent en het kapitaal om zélf racisme op te ruimen.

.. een coalitie van gekleurden.
    Dit alles al eerder in de praktijk gebracht zoals te zien in deze beelden (De Haag, Schilderwijk, 2015):
 
 
 
 

Er is geen enkele twijfel meer over wat Izz Ad-Din Ruhulessin, publicist en deze maand gastcolumnist van de Volkskrant, werkelijk wil: "Geweld". Zowel Izz Ad-Din Ruhulessin als de Volkskrant zijn doodgewoon strafbaar.


Naar Landverraad , of site home .