WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Volkskrant, provocaties

9  feb.2017

Er is in de lijst landverraders al een item langsgekomen over hoe de Volkskrant gelegenheid geeft aan allochtone  auteurs die slechts één boodschap hebben: "Wij haten jullie" uitleg of detail .

Dat kunnen zowel moslims als negers zijn. Die twee groepen verschillen weliswaar sterk in culturele achtergrond, maar er is één aspect dat ze gemeen hebben: een aanzienlijke tot gigantische sociaal-culturele achtertstand. En die achterstand tezamen met de achteloosheid waarmee de blanke Nederlander zijn beter functionerende cultuur beleeft, drijft ze richting waanzin en eroverheen. Die laatsten rijden vrachtwagens over blanke burgers omdat het blanke burgers zijn. Degenen die wat makkelijker formuleren schrijven stukken in de media met dezelfde boodschap, zoals Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, Trouw, NRC Handelsblad, en het lijfblad van deze redactie: de Volkskrant. Waarvan de bijbehorende lijst te vinden is hier .

Maar nog regelmatig tot verbazing en zo langzamerhand ook verbijstering van deze redactie: het blijkt alijd weer erger te kunnen. In ieder geval tot nu toe.

En omdat er weer duidelijk een grens is overschreden, maar eens een nieuwe verzameling voortbouwend op het thema van de vorige: allochtonen die ons haten.

Gepresenteerd door de media en de media hier gerepresenteerd door de Volkskrant.

Met alweer een hoofdrol voor Izz Ad-Din Ruhulessin die dus al zo sterk bezig was geweest gezien de teksten in de eerste link.

Als je dan als medium hem de gelegenheid geeft om weer nieuwe grenzen te overschrijden, dan ben je niet alleen aan het haatzaaien en landverraden, dan ben je aan het provoceren.

Hier is die provocatie (de Volkskrant, 08-02-2017, door Izz Ad-Din Ruhulessin):
  Laat de wereld zien uit welk hout je bent gesneden

... ik ga naar de Coop om boodschappen te doen. ...
    Mijn cola en ijs liggen op de band. Ik ben de eerstvolgende klant. Een beveiliger komt in mijn personal space staan. Hij zegt dat ik mijn capuchon en pet moet afdoen. ...

De gore lichtgetintiër verschijnt in het beroepsuniform van licht- en donker-getintiërs: capuchon/bivakmuts en pet (zie Opsporing Verzocht) aan de balie van een winkel, waarbij hij van geluk mag spreken dat er niet meteen een dubbelloops jachtgeweer op hem geleegd wordt, zoals in Amerika zeker zou gebeuren. In plaats daarvan is een beveiliger zo beleefd hem aan te spreken alsof hij een normaal mens is. Met de bekende donker- en lichtgetinte reactie tot gevolg:
  ... Ik zeg dat ik dat liever niet wil en vraag hem om de reden daarvoor.

Arrogantie, weerspraak, verzet.
  De beveiliger beweert dat dit de huisregels zijn.
    Ik wil de huisregels op papier zien. Hij zou het net zo goed ter plekke kunnen verzinnen, net zoals die portiers die altijd zeggen dat ik de verkeerde schoenen aan heb. De beveiliger antwoordt dat hij dit niet op papier hoeft te zetten en dat ik hem provoceer. Ik vraag hem om zich te legitimeren en ook daar weigert hij aan mee te werken. Hij komt nauwelijks uit zijn woorden, maar ik begrijp dat hij mij vordert om de winkel te verlaten. Terwijl de beveiliger mij naar buiten duwt, zeg ik dat ik een manager wil spreken.
    De discussie zet zich voort op de openbare weg. Ik begrijp dat de beveiliger mij 'aanhoudt' voor huisvredebreuk als ik weer naarbinnen stap.

Arrogantie, weerspraak, verzet, en ...:
  De beveiliger antwoordt dat hij dit niet op papier hoeft te zetten en dat ik hem provoceer.

... provocatie. Waarna het gajes een episode overslaat tussen de poging zich toegang te verschaffen tot een locatie waartoe hem de toegang  door het bevoegd gezag van een BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) ontzegd was, en het feit dat hij vanwege die wetsovertreding werd gearresterd door de betrokken BOA:
  De ijskoude tegels schuren tegen mijn knieën. Aanvankelijk kan ik het voordeel van een nekklem wel inzien, omdat die voorkomt dat ook mijn gezicht tegen diezelfde tegels zou schuren. Ik vraag de beveiliger op grond van welke bevoegdheid hij dit geweld toepast. Hij zegt dat dit geen geweld is.

En dat klopt wnat bij echt geweld zou het gajes geen woord meer kunnen uiten.

En voor we bij zijn conclusies komen, eerst nog even onthullen welke geestesgesteldheid achter dit gedrag zit, merk op: zijn naam is Izz Ad-Din Ruhulessin - gewoon voornaam "Izz" en de rest is achternaam:
  Het pijnlijkste is dat er nog honderdduizenden andere burgers zijn, met dezelfde kleur ogen als ik, die dit soort ervaringen wekelijks, zo niet dagelijks hebben. Die níét Sultan Izz ad-Din Ruhulessin zijn en níét schrijven in nationale kranten.

Juist ja ... Daar is die kern: 'Sultan Izz ad-Din Ruhulessin' ...

Een moslim  die zichzelf "Sultan" acht...

Wat zal die man het moeilijk hebben als achterlijke religieuze proleet en barbaar in een beschaafde wereld ...

Net als ...:
  Het pijnlijkste is dat er nog honderdduizenden andere burgers zijn, met dezelfde kleur ogen als ik ...

Honderduizenden als er rondlopen in Syrië. En Jemen en al die achterlijke en baarbaarse uithoeken die achterlijke en barbaarse uithoeken zijn vanwege de aanwezigheid van veel lieden van de soort  "Sultan Izz ad-Din Ruhulessin" ...

Kijk, dat was natuurlijk allemaal al best wel af te leiden uit de eerdere publicaties van de Sultan, deels in de Volkskrant. Dat diezelfde Volkskrant hem de gelegenheid geeft om dit op zwaar verhoogd niveau nog een keer te herhalen.

Het gedrag van de Volkskrant is hetzelfde als het verschijnen met een capuchon en pet op, een hakbijl over de schouder en een jachtgeweer met afgezaagde loop in de handen aan het loket van de maatschappij.

En dat na het uitgebreid verspreiden van bijvoorbeeld de provocaties van Gloria Wekker ("Alle Nederlanders zijn kolonialen en slavenhouders"), Quinsy Gario ( Alle Nederlanders zijn racisten want Zwarte Piet"), Sylvana Simons ("Alle Nederlanders zijn racisten want zeggen 'zwartjes' en nog niet alle mensen op televivie zijn zwart"), de gekleurde politie ( "Alle blanke politiemensen zijn racisten want ze houden gekleurden aan") enzovoort, enzovoort, enzovoort.

En dan achteraf klagen over al dat maatschappelijke geweld ...

De volgende provocatie. De Joodse mevrouw Groen en de moslim Khadir verstrooien de haat van de DENK-kiezer (de Volkskrant, 08-03-2017, door Janny Groen, Sakir Khader en Rik Kuiper):
  Hierom stemmen we DENK

...  Yener Coskun (31) ...
    Coskun is in Nederland geboren. ...

Het dier is in Artis geboren.
  Yener Coskun (31) ... deze zomer. Toen ging hij, net als veel andere Turkse Nederlanders, in Rotterdam de straat op om te vieren dat de coup in Turkije was mislukt. ...

Het dier is een kameel, en geen koe.
  In de dagen na de mislukte coup merkte hij dat veel mensen zich aan die bijeenkomst hadden gestoord. Het was een schande dat Turkse Nederlanders in Rotterdam met Turkse vlaggen hadden staan zwaaien, klonk het.

De andere koeien zagen dat het dier een kameel was. Dat bovendien stond de loeien dat het de koeien van de wei zou verjagen in de camera's en microfoons van de koeien.
  Coskun begreep dat niet.

Want Coskun is een kameel en kamelen begrijpen koeien niet. Koeien houden van drassige wei, kamelen van droog zand.
  Waarom mocht hij zijn gevoelens niet uiten, na zo'n gruweldaad in het land van zijn ouders?

De geveolens van "We gaan jullie uit jullie eigen weiland verjagen" hadden en hebben de koeien inderdaad bezwaar tegen.

Overigens kadden de koeien helemaal niet om de komst van de kamelen gevraagd, maar waren de kamelen via een sluiproute het weiland opgekomen.

Dit terzijde.
  Zelf stemde hij helemaal niet op Erdogan bij de laatste verkiezingen. Maar toch raakte de kritiek op de president hem. Alleen daarom gaat zijn stem naar Denk. 'Niet omdat de partij een band met Turkije heeft, maar omdat de partij als enige begrip toonde voor wat er in Turkije is gebeurd.'

Omdat een kameel nu eenmaal empathie heeft voor kamelen waar dan ook, en niets voelt bij koeien. Waar dan ook.

Volgende stuk DENK-gajes:
  Ze maakt een betere stamppot dan de meeste Nederlanders, zegt ze. ...

Andere woorden voor "Ik haat alle Nederlanders".
  .... Maar opeens was ze weer Marokkaan geworden. Het was 2006, de PVV deed voor het eerst mee aan de verkiezingen en haaldenegen zetels. Ze kon het niet vatten dat zoveel mensen op zo'n partij stemden. ...

Inderdaad dat kunnen kamelen niet vatten. Kamelen uit Marokko gaan voor de Marokkaanse koning de straat op en de rest van de Marokkanse cultuur. En ze stemmen ook allemaal op de Nederlanders-haatgodsdient.
  En het werd alleen maar erger in de tien jaar die volgden. Ja echt, de 51-jarige Aïcha (niet haar echte naam) kan het slechts vergelijken met de jaren dertig van de vorige eeuw, met de opkomst van de nazi's. 'Ik mag er niet zijn als moslima, als Marokkaan, als kind van migranten', zegt ze. 'Ik ben niet meer welkom.'

De reli-nazi die binnengekomen is zonder dat de Nederlanders dat wilden klagen dat de Nederlanders haar zien als een reli-nazi die binnengekomen is zonder dat de Nederlanders dat wilden.

De volgende:
  ... De geïnterviewde kiezers [voor DENK, red.] maken zich zorgen over het giftige klimaat in het land.
    Die sfeer is 'grimmig, onnodig grimmig', zegt de 24-jarige Muhammed, die studeert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ...


Klopt. Overal waar moslims een aanzienlijke minderheid vormen is de sfeer grimmig. Moslims in minderheid zijn grimmige mensen.

Constateren er nog een paar:
  ... 'De maatschappij is de laatste jaren meer gesegregeerd en gepolariseerd', zegt Amir (29), een jurist met een Nederlandse moeder en een Libanese vader. 'Ik mis nuance, het lijkt allemaal zwart-wit.'
    'Er is zo veel wantrouwen in Nederland', zegt Mohammed Akkari (24), die als jongen met zijn Syrische ouders naar Nederland kwam. ...

Door wantrouwende moslims uit wantrouwende moslimlanden geïmporteerd wantrouwen. Wantrouen is de basisemotie in moslimlanden.

Terug naar de Turkse variant:
  Murat Eren herinnert het zich nog goed. Zijn vader leefde nog, de Kamerverkiezingen van 2006 waren in aantocht en Nebahat Albayrak kwam naar de moskee in Rotterdam.
    'Albayrak stond hoog op de lijst voor de PvdA', zegt hij. 'Zij kon de problemen van de Turkse gemeenschap in Nederland in het parlement op de agenda zetten. Iedereen was trots op haar.'
    Tijdens de verkiezingscampagne ontstond echter discussie over de honderdduizenden Armeniërs die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Turken waren vermoord. Was dat nou een genocide, zoals de Armeniërs beweren, of was dat begrip niet op z'n plaats, zoals de meeste Turken zeggen?
    'Albayrak mocht toen niet hardop zeggen hoe de mensen die op haar gestemd hadden erover dachten', zegt Eren. 'Ze hield zich op de vlakte, zei niet dat het genocide was maar ook niet dat het geen genocide was.'

En alweer kunnen de kamelen alleen aan kamelen denken.

En toen ...:
  En toen waren er dus opeens die twee mannen ... die een beweging begonnen die wél de stem van de minderheid liet horen.

... kwamen er twee kamelen die extra luid kondne balken, en alle kamelen gingen onmiddellijk achter de luid-balkende kamelen aanlopen. En die kamelenstandpunten balkten:
  Neem nou die Kamervragen van Öztürk over de toenemende weerstand van buurtbewoners bij de bouw van nieuwe moskeeën. 'Vindt u ook', vroeg hij aan Asscher, 'dat het bouwen van een moskee een fundamenteel recht is van gelovigen in Nederland?'

Natuurlijk vinden kamalen dat kamelen het fundamentele recht hebben om koeien te haten, en daarvoor haatttempels in te richt op de weide van de koeien. Daarma hopen ze de koeien weg te krijgen.

Waarna de Joodse mevrouw en de moslim van de Volkskrant de boel nog eens extra gaan provoceren, door een blanke beroepsprovocatuer voor het voetlicht te halen:
  'Ik voelde me een witte neger', zegt historicus Joop Wassenaar (58) over de 22 jaar dat hij in Finland woonde. 'Ik paste me niet aan, ik wilde niet assimileren, ik was de ander.'
    Wassenaar was als twintiger actief in de krakersbeweging en trok toen naar Finland. Hij wilde weten hoe hij zou functioneren in een vreemde omgeving waar een totaal onbekende taal werd gesproken. Binnen een paar maanden ontdekte hij dat hij het zichzelf niet makkelijk had gemaakt. Finnen zijn 'oerconservatief', zegt hij, en 'verschrikkelijk gesloten'.

Een toegegeven beroepsprovocateur. Die ook elders doorging met provoceren:
  Dat werd helemaal duidelijk toen hij zich in Finland begon in te zetten voor immigranten en vluchtelingen. Twee jaar geleden - Duitsland zette de deur open - probeerde hij in de dorpskrant uit te leggen dat vluchtelingen hier niet naartoe komen om banen in te pikken. ...

Oh ... Dat die moslims uit Midden-Oostië komen dus hierheen om uitkeringen in te pikken is een punt waarvoor prvocatuers nooit aandacht jhebben. In hun geestelijke blindheid voor andermans belangen zijn het net kamelen, die blanke provocateurs.
  ... Het leverde hem een paar bedreigingen op. 'Ze moeten niet vluchten', kreeg hij te horen, 'ze moeten strijden voor hun land.'   ...

Die bedreigingen waren van de mensen waar de de provocateur en de Midden-Oostiërs de uitkeringen van wilden inpikken.
  Een halfjaar geleden keerde hij terug naar Nederland ... meldde hij zich binnen een maand aan als vrijwilliger bij Denk. 'Die partij stelt de juiste vragen: wie zijn wij, wie zijn de anderen en wanneer wordt de ander een van ons?'

Oftewel: de provocateur wil de kamelen helpen ons land in te pikken.

Want kijk maar wat de uitluider van het artikel is:
  ... een beetje treurig is het wel, vinden de meeste Denkstemmers ... dat er behoefte is aan een partij die zich vooral op migranten richt.
    Toch zijn er mensen die het óók van de zonnige kant willen bekijken, zoals Mohammed Akkari. Het is namelijk een teken van emancipatie, zegt hij, dat de migranten nu hun stem laten horen. 'Deze partij is er toch maar mooi gekomen, op een moment dat het nodig was. Dat is een signaal: wij houden onze hand niet meer op, wij staan ons mannetje.'
    Khalid El Bouayadi sluit zich daarbij aan. 'Dit laat zien dat wij de nieuwe autochtonen zijn', zegt hij. 'Wij pikken het niet meer.'

De kamelen willen de nieuwe autochtonen worden.

De kamelen willen de weide overnemen.

De moslims willen Nederland maken tot een kalifaat.

De Joodse mevrouw en de moslim van de Volkskrant strijden voor het maken van Nederland tot een klaifaat.

Geen enkele twijfel over.

Bijna alle Joodse mevrouwen en meneren, alle moslims en een grote groep blanke provocateurs willen de Nederlandse rechtsstaat en democratie onderwerpen en vervangen door een soort Turkije of Saoedi-Arabië.

De Volkskrant is één van hun propagandakanalen.

En zet de provocaties op een prominente plaats in hun krant.

En hun provocaties nog eens benadrukken op deze manier:

Van de vijf DENK-aanhangers zijn er twee blank. De werkelijkheid: een Elsevier-journalist begaf zich een maandje terug uit nieuwsgierigheid naar een DENK-bijeenkomst. Hij was er de enige Nederlander.

De Volkskrant wil niet alleen de vestiging van een kalifaat, maar ook de Nederlanders verdrijven uitleg of detail . Op de provocateurs na.

Daar kunnen de Joodse en Arabische semieten elkaar goed in vinden.

het is inmiddels de laatste zaterdag voor de verkeizingen, en de Volkskrant gebruikt haat "opniiekatern" voor een laatste krahctsinspanning. Met onder andere dire volle pagina's gewijd aan "Geert Wilders is een schurk", en vier pagina's aan "Nederlanders zijn racisten", uit de mond van vier Marokkanen en bevraagd door twee Marokkanen. De uitkomsten: als voorheen (de Volkskrant, Vonk, 11-03-2017, door Hassan Bahara, Nadia Ezzeroili )
  Altijd bezig met je identiteit

Ze zijn hoogopgeleid en voelen zich thuis in Nederland. ...

De eerste leugen van de Volkskrant-Marokkanen. Zie Nadia Ezzeroili: "Ik wil geen Nederlander zijn" uitleg of detail . Grappig is dat, hè: moslims en Joden liegen op dezelfde natuurlijke en vanzelfsprekende manier uitleg of detail . Het vermoeden dat het genetisch bepaald is (beide zijn semieten uit het Midden-Oosten) begint steeds vastere vormen aan te nemen. De reden van specifiek deze leugen is simpel: ze willen hun materiële welstand behouden en die ligt in Nederland.

De eerste woorden van de tekst:
  'Marokkanengeweld.'

'Marokkanenprobleem.'

'Marokkanen-lobby.'

'MINDER MAROKKANEN.'

'Moroccan scum.'

Een greep uit het Twitter-oeuvre van Geert Wilders liegt er niet om: de PVV-leider heeft het niet zo op Marokkanen.

En allemaal naar aanleidng van concrete voorvallen. Dus niet uit een vooroordeel, maar uit een oordeel. Over de concrete werkelijkheid. De Opsporing Verzocht werkelijkheid. En die concrete werkelijkheid, allemaal met de culturele nederlaag als achtergrond, is het enige waar het verder over gaat. Hoe omkleedt en verhul je die zodanig dat je eigen culturele zieltje geen schade lijdt ...
  Farid: 'Ik denk dat PVV-stemmers niet per definitie alle Marokkanen haten en willen uitsluiten. Dat is echt een gevaarlijke gedachte. Dan ga je mee in het gif dat Wilders verspreidt.'

Hierin staat duidelijk één woord te veel. Het woord 'niet'. Zou het werkelijk zo zijn, en representatief, was dit artikel niet geschreven en die "Farid"-Marokkaan niet hebben meegewerkt. Dit, zonder "niet", is wat ze denken. Daar gaat het hele artikel over. Denk maar aan dat "Ik wil geen Nederlander zijn" van Ezzeroili.
  Jullie hebben geen enkeltje Marokko klaar liggen voor het geval Wilders aan de macht komt?
Farid: 'Marokko is een fantastisch land, maar in Nederland voel ik me vrijer en heb ik meer controle over mijn leven. Ik ben hier geworteld. Dat niet iedereen mij welkom heet, betekent niet dat ik me niet meer thuis voel. Ik heb hier klootzakken om mij heen, maar ik ken ook prachtige mensen.'

Daar heb je het: Nederland zit vol met klootzakken. Wat ervoor staat is weer om de materiële psotie te borgen, zoals Ezzeroili heeft erkend. Dat Nederland reageert met stemmen op de PVV op een zware overdaad Marokkanse klootzakken van een veel klootzakkeriger soort, is iets dat ze natuurlijk ontkennen:
  Maar er is toch een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteit en andere foute statistieken?
Safa: 'Dat klopt. Maar ik zou graag meer willen praten over wat we er samen aan kunnen doen. Nu hameren we alleen op de culturele achtergrond van deze jongens. Daar los je niks mee op. Je plaatst ze alleen in een hokje. Wijzen is stilstand. Denken in oplossingen, dat is pas vooruitgang, en dat is precies wat we nodig hebben.'
    Abdessamad: 'We moeten ook niet vergeten dat het steeds beter gaat. Als je de SCP- en CBS-rapporten leest, zie je gewoon dat Marokkanen grote sociale vooruitgang maken. Onze achterstand is er een ten opzichte van autochtone Nederlanders. Maar als je ons vergelijkt met onze ouders, kun je niet ontkennen dat onze ontwikkeling supergoed is.'

Er is eigenlijk niets aan de hand.
  Abdessamad: 'Maar we leven toch in een individualistische samenleving? Iedereen kan als individu aangesproken worden, maar als het over Marokkanen gaat, zijn we opeens een collectief en worden wij allemaal verantwoordelijk gehouden voor een probleem. Dat is heel vals.'

We hebben er niets mee te maken.
  Een portie zelfreflectie dan: zit er iets in de Marokkaanse cultuur dat zoveel Marokkanen in foute statistieken doet eindigen?
Abdessamad: 'Vroeger werden sociale problemen gekoppeld aan ras. Na de Tweede Wereldoorlog werden problemen gekoppeld aan cultuur. Met name de criminologen Hans Werdmölder en Frank van Gemert hebben daar in Nederland een bijdrage aan geleverd: die verklaren sociale problematiek van Marokkaanse jongeren aan de hand van de Marokkaanse cultuur. Maar er is nooit bewezen dat er een link bestaat tussen cultuur en criminaliteit.'

Het heeft niets met het Marokkaan-zijn te maken.
  Goed, laten we aannemen dat de link tussen cultuur en criminaliteit niet bestaat. Hoe verklaren we dan de oververtegenwoordiging van Marokkanen in criminaliteitsstatistieken?
Abdessamad: 'Als je goed kijkt, zie je dat er allerlei andere criminologische oorzaken zijn die de oververtegenwoordiging van Marokkanen kunnen verklaren. Bijvoorbeeld een lage sociaal-economische status of een grote fixatie van de politie op Marokkanen.'

Het is omdat ze arm zijn.

Oh, tussen twee haakjes: waarom hier zo veel Abdessamad? Omdat hij de deskundige en spreekbuis is:
  ... criminoloog Abdessamad Bouabid (33), die in de afrondende fase zit van zijn promotieonderzoek naar het mediadiscours over Marokkaanse Nederlanders.

Verder met de ontkenningen:
  En toch wordt steeds die Marokkaanse cultuur erbij gesleept.
Abdessamad: 'De koppeling tussen criminaliteit en Marokkaanse cultuur is een manier voor de samenleving om deze criminaliteit buiten zichzelf te plaatsen. Dan kan gezegd worden dat het niet 'ons' probleem is, maar een probleem dat van buiten komt. En daarom denkt men: zodra Marokkanen hun cultuur loslaten en de Nederlandse cultuur omarmen, moet het probleem wel opgelost zijn.'
    Wie zien de anderen instemmend knikken. ...

En daar zijn we; "Het is de schuld van de Nederlanders". Die "klootzakken", weet u nog wel.
  Met de Marokkaanse cultuur is volgens jullie dus weinig mis, en volgens SCP en CBS maken Marokkaanse Nederlanders sprongen vooruit - waarom ligt dan toch altijd de focus op Marokkaanse Nederlanders, denken jullie?
Safa: 'Kijk, de burgermeester van Rotterdam is een Marokkaanse Nederlander, de Kamervoorzitter ook. We zijn gewoon steeds meer zichtbaar, daar komt weerstand van.'
    Farid: 'We hebben zelfs een Marokkaan in de jury van The Voice! Misschien is dat ook wel een reden voor die tegenbeweging, bedenk ik nu. Omdat er zoveel goede veranderingen zijn en de emancipatie van de niet-oorspronkelijke Nederlanders slaagt. Ik kan me voorstellen dat dat bedreigend is voor een groep mensen en dat we daarom nu een tegenbeweging zien. ....'

Oftewel: "Nederlandsers zijn haatdragende klootzakken die jaloers zijn op het succes van de Marokkanen" ("Kijk maar naar hoe ze reageren op de nog succesvollere Chinezen ... Die zitten allemaal al in veewagons richting Auschwitz").

En, grappig, dan ook nog de oorzaak van al deze gorigheden:
  Enkele van de geïnterviewden zeggen een sterk besef te hebben van hun Marokkaanse identiteit. Dat is deels een eigen keuze, zeggen ze. Ze zijn Marokkaans en trots daarop.

Gunst ... Hoe zou dat nu kunnen ...?

Enfin ... Het is iedere nuchter denkend mens weer volkomen duidelijk waarom er werk gemaakt moet worden van het remigreren van deze lieden: ze zullen ons op een gegeven moemnt naar de strot vliegen. Wat dit is nog het meest "redelijke" deel. En er volkomen van overtuigd zijnd namelijk dat het niet aan hen ligt maar aan ons, want levende in een compleet spiegeluniversum:
  Ik denk dat er geen volk op aarde is dat zoveel zelfkritiek heeft als de Marokkanen. Ze praten juist alleen maar negatief over zichzelf - criminoloog Abdessamad Bouabid - criminoloog

Oftewel: de hoogst opgeleide heeft de meest gestoorde geest. Het natuurlijk gevolg van het meest geconfronteerd worden met de werkleijkheid dat de Marokkanse cultuur en met name de islam daarin totaal incompatibel is met vooruitgang en beschaving.

En zo provoceert de Volkskrant vrolijk verder, mat haar grote contigent Joden en snel in omvang toenmende contigent Marokkanen. In navolging van de PvdA die Partij van de Allochtonen werd, is de Volkskrant een Krant van de Allochtonen geworden. Allang, alleen viel het tot nu toe hele weinig mensen op. Maar het internet rukt op. En men mag hopen dat de Krant van de Allochtonen dezelfde weg gaat als de Partij van de Allochtonen: decimering. Zo niet, wacht de etnische burgeroorlog .


Naar Landverraad , of site home .